gibi olaylar sesin bir enerji türü olduğunu gösterir.

advertisement
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
SES BİR ENERJİ
TÜRÜDÜR
1
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
Ses bir enerji türüdür ve
dalgalar halinde yayılır.
2
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
İçi boş karton bir borunun her iki
ucuna balonlar gerip bir davul yaparak
şekildeki düzenek kuruluyor. Davula
sağ taraftan vurduğunuzda mum
alevlerinin titreştiğini görürüz.
3
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
Hoparlörün yakınına kağıt parçaları veya
şişirilmiş bir balon yaklaştırdığımızda
kağıt parçalarının veya balonun
titreştiğini gözlemleriz.
4
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
Jetlerin geçişi sırasında pencere camlarının titreşmesi,
şiddetli bir patlama esnasında camların kırılması,
bazı opera sanatçılarının sesleri ile bardak kırabilmeleri
gibi olaylar sesin bir enerji türü olduğunu gösterir.
5
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
Yüksek bir sesin etkisiyle dağdan,
dik yamaçlardan yuvarlanan kar
kümesi (çığ olayı) sesin bir enerjisi
olduğunu gösteren bir olaydır.
6
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
Böbrek taşı kırma tedavisi vücut dışındaki bir kaynaktan
elde edilen ses dalgalarının taşa odaklandırılarak
parçalanması esasına dayanır. Sağlık sektöründe
kullanılan bu yöntem de sesin bir enerji olduğunu
gösteren bir örnektir.
7
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
Ses enerjisi, ses kaynaklarına aktarılan enerjiye bağlıdır. Ses kaynakları
büyük enerji ile titreştiğinde ortamdaki taneciklere daha büyük enerji
aktarır ve daha büyük genlikli yani şiddetli ses dalgaları üretir.
Ses kaynaklarının ürettiği ses enerjisi arttıkça, ses daha uzaklara yayılabilir.
Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Bu nedenle ses
kaynağına yakın yerlerde sesin şiddeti büyük, uzak yerlerde ise küçüktür.
8
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
Alçaktan uçan uçak yakınımızdan
geçtiğinde rahatsız oluruz.
Fakat uçak uzaklaştıkça sesi gittikçe
azalır ve bir süre sonra duyulmaz olur.
9
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
Bulunduğumuz odadaki
televizyondan gelen ses çok
az enerji kaybederek
kulağımıza gelir. Böylece
televizyonun sesini kolayca
duyabiliriz. Ancak
televizyondan uzaklaştıkça
televizyonun sesini
duymakta zorlanırız.
10
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
Asfalt kırma makinesiyle çalışan bir
insan çıkan sesin şiddetinden çok
rahatsız olmaktadır. Bu nedenle
kulaklık kullanmalıdır. Daha
uzaktan o insanı izleyen bir kişinin
kulaklık takmasına gerek yoktur.
11
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
Ses kaynağından çıkan sesin kaynaktan uzaklaştıkça
duyulmamasının nedeni ses enerjisinin başka enerji
türlerine dönüşmesidir.
Bu enerji türü çoğunlukla ısı enerjisidir.
Ses iletimi sırasında enerjinin bir kısmı ortamdaki
taneciklerin birbiriyle çarpışması sonucu ısı
enerjisine dönüşür. Kaynaktan uzaklaştıkça ses
enerjisi daha fazla ısı enerjisine dönüşür. Ses enerjisi
azalacağı için ses daha zayıf duyulur, belli bir
uzaklıktan sonra ses duyulmaz olur.
12
Download