İLKOKULU 2013 YILI 2.DÖNEM FEN BİLGİSİ 1.YAZILI SINAV Adı

advertisement
……………………
İLKOKULU 2013 YILI 2.DÖNEM
FEN BİLGİSİ 1.YAZILI SINAV
6)…1……..ve……2……..ışık yaymadığı için ışık
kaynağı değildir. Ancak……3………ışık
yaydığı için ışık kaynağıdır.
Yukarıda verilen tümcede numaralandırılmış
yerlere aşağıdaki eşlemelerden hangisi gelir?
Adı Soyadı:
1)İşitme güçlüğü olan Bulut işitme cihazı
kullanmaktadır. Bu cihaz ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
a)
b)
c)
d)
İşitme kayıplarını giderir.
Tedavi edicidir
Ses şiddetini yükseltir.
Ses şiddetini düşürür.
2)Aşağıdakilerin hangisi ses kirliliğine neden
olmaz?
a) Kuş sesi
b) Pazarcıların sesi
c) Arabaların korna sesleri
d) İş makinelerinin sesleri
3)’’Sesin bulunduğu ortamdan geçişini engellemek
amacıyla mekanların plastik,köpük,cam,elyaf gibi
maddelerle kaplanmasıdır.’’Bu tanım aşağıdaki
şıkların hangisinde yer almaktadır?
a)
b)
c)
d)
Ses kirliliği
Ses şiddeti
Gürültü
Ses yalıtımı
4)-“Fener-güneş-mum-gaz lambasıateş böceği-ampul”gibi kaynaklardan hangisi
doğal ışık kaynağıdır?
a)
b)
c)
d)
Fener-mum
Güneş-ateş böceği
Mum-gaz lambası
Gaz lambası-ateş böceği-ampul
5)Ahmet bulutsuz bir gecede göküzüne bakıyor ve
birçok gök cismi görüyor.Bu gök cisimlerinden
hangisi doğrudur?
a) Yıldızlar ışık kaynağıdır
b) Gezegenler, yıldızlardan aldıkları ışıkları
aydınlatırlar
c) Yıldızların ışıkları kırpışmadan sabit kalır
d) Mars ve Venüs gezegenleri görülebilir.
1
a)
Ay
b)
Ay
c) Gezegen
d) Güneş
2
3
Gezegen
Güneş
Güneş
Ay
Güneş
Gezegen
Ay
Gezegen
7)Gözleri çok iyi görmediği halde kulakları çok iyi
duyan,işitme duyularını avlanmak ve karanlıkta
yönlerini bulmak için kullanan canlı hangisidir?
a) Yarasa
b)Kedi
c)Kuş
d)Köpek
8)”Uçak uzaklaştıkça sesi daha az duyulur”Bunun
nedeni nedir?
a)Aynı ses,farklı uzaklıklardan dinlenirse
şiddeti değişmez.
b)Ses kaynağından uzaklaştıkça şiddeti
azalır
c)Ses kaynağına yaklaştıkça şiddeti azalır
d)Ses her yöne yayılır
9)Sesi duyabilmemizi sağlayan ses özelliği nedir?
a)Sesin yayılması
b)
Sesin şiddeti
c)
Sesin kalınlığı
d)
Gürültü
10)Aşağıda sıralanan rahatsızlıkların hangisi
gürültü kirliliğinin nedenidir?
a) İşitme kaybı
b) Yorgunluk
c) Baş ağrısı
d) Hepsi
Her soru 10 puan BAŞARILAR……
Download