Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

advertisement
Açılış Konuşması : Tahsin KIRIK – Oda Başkanı
Konuşmacı
: SMMM Eyüp Sabri YÜCEL
Tarih / Saat
: 05 Mayıs 2017 Cuma – 14.00
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ
Dış Ticaret Tanımı
Dış Ticaret Çeşitleri
Türk Parası ve Döviz işlemleri (32 s.karar)
Krediler
DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ
Peşin Ödeme
Mal Mukabili Ödeme
Vesaik Mukabili Ödeme
Akreditifli Ödeme
İHRACAT
Transit Ticaret
Konsinye İhracat
Yurt dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat
Dahilde İşleme Rejimi
İhracat İstinası
Mal İhracı
Hizmet İhracı
Serbest Bölgelerdeki Müşterilere yapılan fason hizmetler
İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılacak Kalıplar
Hizmet İhracı Teşviki
Bedelsiz İhracat KDV İadesi
Yurtiçinde Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılacak Teslimler
İthalat İşlemleri ve Gümrüksüz Satış Mağazalarının Teslimleri
İhraç kayıtlı satışlar (KDV Kanunu 11/c)
İhraç kayıtlı dövize endeksli teslimlerde oluşan kur farklarının vergilendirilmesi
Bavul ticareti
Yolcu beraberinde eşya ihracatı
İhracat bedellerinin yurda getirilme süreleri
İhracat işlemlerinde götürü gider
Alıcı tarafından kabul edilmeyen mallar
İhracatta Şüpheli Alacaklar
Mukimlik Belgesi
Transfer Fiyatlandırması
İTHALAT
Yabancı firmalar tarafından ödenen ciro primleri
Hizmet İthali
Yurt Dışından Sağlanan Hizmetlerde Stopaj
Ticaret nitelikleri oldukları için Stopaj kapsamına girmeyen ödemeler
a) Yurt dışındaki yabancı firmalara gayri maddi hak bedeli kapsamında yapılan ödemeler
b) Yurt dışındaki yabancı firmalara serbest meslek faaliyetleri kapsamında yapılan ödemelerin
vergilendirilmesi
Yurt Dışından alınan belgeler
Hariçte işleme rejimi
Download