5 PUAN - files.eba.gov.tr

advertisement
ADI- SOYADI:……………………………………………..
SINIF:…………...
NO:………………
2015-16 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
NİYAZUSYA İ.O
4-H-1.DÖNEM-1.MATEMATİK YAZILISI
PUAN:……………..
SORULAR
1) Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız. (5 PUAN)
(……) Üçgenin iç açıları toplamı 180°dir.
(……) Karenin 2 simetri doğrusu vardır.
(……) Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir.
(……) Karenin 4 dik iç açısı vardır.
(……) Üçgenin iki tane köşegeni vardır.
2) Aşağıdaki geometrik şekillerin köşegenlerini çizerek gösteriniz.Köşegeni yoksa şeklin altına belirtiniz.( 5 PUAN)
…………
…………….
…………
………..
3) Aşağıdaki harflerden hangisinin simetri doğrusu yoktur? (5 PUAN)
A)
B)
C)
D
C
…………………
D)
E
F
4) Aşağıdaki şekilde ABD bir doğru açı ise CBA açısı kaç derecedir? ( 5 PUAN)
C
?
A
120°
B
D
A) 50°
B) 60°
5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (5 PUAN)
A) Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir.
C) Üçgenin üç tane açısı vardır.
C) 80°
D) 90°
B) Üçgenin üç tane köşegeni vardır.
D) Üçgenin üç tane köşesi vardır.
6) Aşağıda verilenlerden hangisi karenin köşegenidir? (5 PUAN)
N
M
A) [NM]
B) [LM]
C) [YM]
D) [YL]
L
Y
7) Şekildeki karenin kenarlarının isimlendirilmesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? (5 PUAN)
D
E
G
F
A) [DE]
B) [FG]
C) [EF]
D) [FD]
8) Aşağıdaki şekilde s(ABC) açısı kaç derecedir? (5 PUAN)
A) 132°
B) 148°
C) 32°
D) 22°
9) Aşağıdaki şekillerin simetrilerini, simetri doğrularına göre çiziniz. (5 PUAN)
Başarılar dilerim
10) Aşağıda verilen açıların çeşitlerini altlarına yazınız.. (10PUAN)
11) Aşağıdaki üçgenlerden hangisi dik açılı bir üçgendir? (5 PUAN)
A)
B)
C)
D)
12) Aşağıda verilen şekilleri isimlendirelim ve altlarına isimlerini yazalım. (5 PUAN)
...................
…......................... ..
...........................
13) Aşağıdaki açıları açıölçerle ölçüp, kaç derece olduğunu altına yazınız. (10 PUAN)
A
B
s(A):…………..
s(B):…………………
14) Aşağıda verilen şekillerin simetri doğrularını çiziniz. (5 PUAN)
15) Aşağıdaki üçgenlerde verilmeyen açıları bulunuz . (10 PUAN)
55°
50°
75°
?
?
s(S):…………………………………
75°
s(F):………………………………….
50°
.
40°
16) Yukarıdaki ABCD dikdörtgeni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (5 PUAN)
A) Bütün kenarları eşittir.
B) Bütün açıları diktir.
C) Dört köşesi vardır.
D) Dört açısı vardır.
17) Aşağıdaki kelimeleri cümlelerdeki boşluklara uygun şekilde yazınız. (5 PUAN)
GENİŞ AÇI - DAR AÇI - DİK AÇI – KARE - GENİŞ AÇILI - DAR AÇILI - DOĞRU AÇILI - DİK AÇILI
*61°’lik bir açı ……………………….'dır.
*Bütün açıları dar açı olan üçgene ……………………….… üçgen denir
*Dört kenarları birbirine eşit ve tüm açıları dik açı olan düzemsel şekle……………………denir?
*127° olan açılara …….………………….…… açı denir.
*Karşılıklı kenarları birbirine eşit olan düzemsel şekle………………………..denir?
Başarılar dilerim
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards