özel ege lisesi ege bölgesi 14. okullar arası matematik yarışması 7

advertisement
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI
7. SINIF ELEME SINAVI KLASİK SORULARI
Dikkat: Klasik soruların yanıtlarını size verilen kağıtlara yazınız.
1. Şekilde bir sayı bulmacası verilmiştir. Bu bulmacadaki her üçgenin içine 1 den 6 ya
kadar olan rakamlardan biri yazılacaktır. Aynı zamanda her işaretlenmiş siyah
noktanın çevresindeki altı üçgenin içinde farklı rakamlar bulunacaktır. Buna göre,
bulmacanın çözümünde A, B ve C ile gösterilmiş üçgenlerin içine yazılacak
sayıların toplamı kaçtır? (5 puan)
5
3
4
C
1
6
A
2
6
4
3
1
3
B
2
1
3
2. 45 tane araba soldan sağa doğru, ucuzdan pahalıya olmak üzere sıralanıyor. Her
araba bir öncekinden 1000 TL daha pahalıdır. En sağdaki arabanın parasıyla
soldan ikinci, on ikinci ve yirmi ikinci arabalar alınabildiğine göre, sağdan
onuncu arabanın fiyatı kaç TL dir? (10 puan)
3.
Şekilde, A, M, D noktaları doğrusal
A
m (BÂC) = 50 0
AB = AC
N
BD = DC
MN = MB
M
B
(
C
D
)
olduğuna göre, m MB̂N kaç
derecedir? (10 puan)
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI
7. SINIF ELEME SINAVI KLASİK SORU CEVAPLARI
1. Şekilde bir sayı bulmacası verilmiştir. Bu bulmacadaki her üçgenin içine 1 den 6 ya
kadar olan rakamlardan biri yazılacaktır. Aynı zamanda her işaretlenmiş siyah
noktanın çevresindeki altı üçgenin içinde farklı rakamlar bulunacaktır. Buna göre,
bulmacanın çözümünde A, B ve C ile gösterilmiş üçgenlerin içine yazılacak
sayıların toplamı kaçtır? (5 puan)
5
3
4
6
C
1
1
2
A
6
4
3
1
3
B
1
3
2
Çözüm:
5
3
4
6
2
1
5
2
4
3
4
3
6
1
5
2
4
1
6
5
3
2
3
1
2+3+4=9
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI
7. SINIF ELEME SINAVI KLASİK SORU CEVAPLARI
2. 45 tane araba soldan sağa doğru, ucuzdan pahalıya olmak üzere sıralanıyor. Her
araba bir öncekinden 1000 TL pahalıdır. En sağdaki arabanın parasıyla soldan
ikinci, on ikinci ve yirmi ikinci arabalar alınabildiğine göre, sağdan onuncu
arabanın fiyatı kaç TL dir? (10 puan)
Çözüm:
Sağ
Sol
1. araba
x+1000
2. araba ……………………………………..45. araba
x+2000
x+45000=x+2000+x+12000+x+22000
x+45000= 3x + 36000
9000=2x
X=4500 TL
Baştan 36. araba 4500+36000=40500 TL
x+45000
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI
7. SINIF ELEME SINAVI KLASİK SORU CEVAPLARI
3.
Şekilde, A, M, D noktaları doğrusal
A
m (BÂC) = 50 0
AB = AC
N
BD = DC
MN = MB
M
(
derecedir? (10 puan)
D
Çözüm:
A
25 25
N
25
130
x
M 180-2x
25
x
65-x
65-x
B
D
)
olduğuna göre, m MB̂N kaç
C
B
C
Download