4.snfmatematik1.dnem1.snav

advertisement
AD
SOYAD
NUMARA
SINIF
TARİH
24.10.2016
NOT
4/D
2016 – 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM AYDINLIKEVLER İLKOKULU 4/E SINIFI
MATEMATİK DERSİ 1.DÖNEM 1.SINAV SORULARI
A- Aşağıda verilen açılarla ilgili tabloyu doldurunuz. (4 X 3 = 12Puan)
AÇILAR
Açının ismi(Sembolle Açının ölçüsü
göster)
Açının çeşidi
B- Yukarıdaki şekillere göre aşağıdaki cümlelerin başına yanlışsa “Y”, doğruysa “D” yazınız.
(10X1=10Puan)
A
D
D
L
U
K
B
C
E
F
Y
T
(
) [BD], ABCD dikdörtgenin bir köşegenidir.
(
) [UT], YTUL karesinin kenarını oluşturur.
(
) Yukarıdaki karenin isimlerinden biri ULTY
(
) FDE üçgenin 3 tane köşegeni vardır.
(
) UTYL karesi UYLT karesi şeklinde de
karesidir.
(
) s( K ) = 60o dir.
(
) ABCD dikdörtgeninin bütün açıları dik açı
değildir.
isimlendirilebilir.
(
) LUTY karesinin [UY] ve [LT] olmak üzere iki adet
köşegeni vardır.
(
) K açısı, geniş açıdır.
(
) DEF üçgeninin iç açıları toplamı 1500’ dir.
C- Aşağıdaki tabloyu istenilen bilgilere göre doldutunuz. (2 X 5 = 10 Puan)
Üçgeni
Açı Köşegen
Sayısı
İsimlendirin
Sayısı
Kareyi
Açı Köşegen
İsimlendirin Sayısı
Sayısı
Kenarların
İsimleri
Kenarların
Uzunlukları
(sembolle)
(sembolle)
Kenarların
İsimleri
Kenarların
Uzunlukları
(sembolle)
(sembolle)
D- Aşağıdaki tabloda verilen açılara göre üçgen çeşitlerini yazınız. (4 X 2 = 8 Puan)
Üçgenler
İç Açıları Ölçüleri
PRS
27°, 46°, 107°
HFR
89°, 46°, 45°
TAL
25°, 65°, 90°
ZTP
175°, 3°, 2°
Üçgen Çeşidi
E- Aşağıdaki şekilde ABD bir doğru açı ise CBA
F- Aşağıdaki ABC üçgeninin s(Â)=70º,
s(B)=30º ise s(C) kaç derecedir? (5 Puan)
açısı kaç derecedir? (5 Puan)
A
70°
?
A
120
B
30°
D
B
?
C
G- 150 0 derecelik bir açı çiziniz. Açıyı
adlandırınız.
Ğ- 40 0 derecelik bir açı çiziniz. Açıyı
adlandırınız.
(5 Puan)
(5 Puan)
H- Aşağıdaki şekillerin simetri doğrularını çiziniz. (4 X 2 = 8 Puan)
J- Aşağıdaki şekillerin simetrilerini, simetri doğrularına göre çiziniz. (4 X 2 = 8 Puan)
K- Aşağıdaki sorularda doğru olan cevabı işaretleyiniz? (12 X 2 = 24 Puan)
1) Aşağıda verilen harflerden hangisinin simetrik
değildir ?
2) Aşağıdaki harflerden hangisinin simetri çizgisi
iki tanedir?
A) H
A) H
B) M
C) L
D) A
B) M
C) L
D) A
3)
Açılarına
göre
üçgenleri
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) dar açılı üçgen
C)tam açılı üçgen
verirken 4) Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin
köşegeni yoktur?
B) geniş açılı üçgen
D) dik açılı üçgen
5) Aşağıdakilerden hangisi dar açılı üçgendir?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir.
B) Üçgenin üç tane köşegeni vardır.
C) Üçgenin üç tane açısı vardır.
D) Üçgenin üç tane köşesi vardır.
7) Şekildeki karenin kenarlarının isimlendirilmesi 8) Aşağıda
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
köşegenidir?
verilenlerden
A) [NM]
B) [LM]
A) [NM]
B) [LM]
C) [YM]
D) [YL]
C) [YM]
D) [YL]
9) Dik açının ölçüsü kaç derecedir?
A) 450
B) 600
C) 900
hangisi
karenin
10) Doğru açının ölçüsü kaç derecedir?
D) 300
11) Aşağıdaki üçgende C açısı kaç derecedir?
A) 450
B) 600
C) 900
D) 1800
12) Aşağıdaki ABC Dik üçgeninde; A açısı=50 ise C
açısını bulunuz?
A
B
Başarılar dilerim…
D)
C
MEHMET YÜCEDAĞ
4/E Sınıf Öğretmeni
Download