dosyayı indir - B Sınıfı İzzet Hekin

advertisement
AD
TARİH
SOYAD
PUAN
NUMARA
NOT
SINIF
21.10.2014
VELİ İMZA
4/A
2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BEYOBASI İLKOKULU 4/A SINIFI
MATEMATİK DERSİ 1.DÖNEM 1.SINAV
Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız. (14X1 =14 Puan)
1. (……) Üçgenin iç açıları toplamı 180° dir.
2. (……) Üçgen ve dairelerin köşegenleri çizilebilir.
3. (……) En büyük dar açı 89° dir.
4. (……) Karede 4 tane dik açı bulunur.
5. (……) [AB], ABFT karesinin bir kenarıdır.
6. (……) Açılarına göre beş çeşit üçgen vardır.
7. (……) 950 geniş açıdır.
8. (……) Açıları metre ile ölçeriz.
9. (……) İkiz kenar üçgenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir.
10. (……) Üçgenin iki tane köşegeni vardır.
11. (……) Üç kenar uzunluğu eşit olan üçgenlere “çeşit kenar üçgen” denir.
12. (……) Bir açısı geniş olan geniş olan üçgenlere “geniş açılı üçgen” denir.
13. (……) Karenin komşu olmayan köşeleri birleştirildiğinde “köşegen” olur.
14. (……) Karenin 4 tane simetrisi vardır.
Aşağıda verilen açıları çeşitlerine göre sınıflandırınız. (4 X 1 = 4 Puan)
s(Â)=89°
s(B)=179°
s(C)=90°
s(D)=91°
s(E)=180°
s(F)=61°
1. Dar Açılar :………………..
2. Dik Açılar :…………………
3. Geniş Açılar :……………..
4. Doğru Açılar :……………
Aşağıdaki şekillerin simetrilerini, simetri doğrularına göre çiziniz. (4 X 1 = 4 Puan)
Aşağıdaki şekilde ABD bir doğru açı ise CBA açısı
kaç derecedir? (3 Puan)
Aşağıdaki ABC üçgeninin s(Â)=70º, s(B)=30º ise
s(C) kaç derecedir? (3 Puan)
A
70°
?
120
A
B
30°
D
B
Aşağıdaki tabloda verilen açılara göre üçgen
çeşitlerini yazınız. (4 X 1 = 4 Puan)
Üçgenler
İç Açıları
Ölçüleri
PRS
Üçgen Çeşidi
?
C
Aşağıdaki tabloda verilen kenar uzunluklarına göre
üçgen çeşitlerini yazınız. (4 X 1 = 4 Puan)
Üçgenler
Kenar Uzunlukları
(cm)
27°, 46°, 107°
ABC
4, 5, 6
HFR
89°, 46°, 45°
KLM
3, 3, 3
TAL
25°, 65°, 90°
ALİ
10, 4, 10
ZTP
175°, 3°, 2°
UVZ
3, 6, 9
Üçgen Çeşidi
Aşağıdaki şekillerin köşegenlerini kalemle çiziniz ve altlarına kaç tane köşegeni olduklarını yazınız.
(4 X 1 = 4 Puan)
………………………
…………………………
……………
……………………….
Aşağıdaki kelimeleri cümlelerdeki boşluklara uygun şekilde yazınız. (8 X 1 = 8 Puan)
geniş açı - dar açı - eş kanar üçgen - dar açı - geniş açılı - kare - doğru açı - dik açı
ABCD bir ………….……………. adı olabilir.
Tüm kenar uzunlukları aynı olana üçgene ………………………………………....…………. denir.
61°’lik bir açı
…………………………….'dır.
Bir tane geniş açısı bulunan üçgene ……………………………………….……………. üçgen denir
90° ‘den küçük olan açılara …….………………….…… açı denir.
90°’lik açılara ………………………………… açı denir.
90° ‘den büyük olan açılara …….………………….…… açı denir.
180° olan açılara …….………………….…… açı denir.
Açılarına göre üçgen çeşitlerini yazınız. (3 Puan)
Kenarlarına göre üçgen çeşitlerini yazınız. (3 Puan)
1- ……………………………………… Üçgen
1- ……………………………………… Üçgen
2- ……………………………………… Üçgen
2- ……………………………………… Üçgen
3- ……………………………………… Üçgen
3- ……………………………………… Üçgen
Aşağıda ölçüleri verilen açıların çeşitlerini yanlarına yazınız. (3 X 1 = 3 Puan)
0
0
90 : ………………………….. açı
52 : …………………….. açı
0
160 : ………..………….. açı
Aşağıdaki şekillerin açılarını gösterip açılarını ölçerek isimlendirip açı ölçülerini yazınız. (4 X 2 = 8 P)
……………………
…………………
150 0 derecelik bir açı çiziniz. Açıyı adlandırınız.
(3 Puan)
A
………………………
……………………
40 0 derecelik bir açı çiziniz. Açıyı adlandırınız.
(3 Puan)
B Yanda verilen karenin 8 farklı isimlendirilmesini boş yerlere yazınız. (4 Puan)
[…………] , […………] , […………] , […………]
C
D
[…………] , […………] , […………] , […………]
Noktalı yerlere istenilen açılara örnek çiziniz. (4 X 1 = 4 Puan)
…………………..
geniş açı
………………….
doğru açı
…………………
dik açı
…………………..
dar açı
Aşağıdaki sorularda doğru olan cevabı işaretleyiniz? (10 X 1 = 10 Puan)
1) Aşağıda verilen harflerden hangisinin simetrisi
2) Aşağıdaki harflerden hangisinin simetrisi iki
yoktur?
tanedir?
A) H
B) M
C) L
D) A
A) H
B) M
C) L
D) A
3)
Açılarına
göre
üçgenleri
verirken 4) Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
köşegeni yoktur?
A) dar açılı üçgen
B) geniş açılı üçgen
C)tam açılı üçgen
D) dik açılı üçgen
A)
B)
C)
D)
5) Aşağıdakilerden hangisi dar açılı üçgendir?
A)
B)
C)
D)
6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir.
B) Üçgenin üç tane köşegeni vardır.
C) Üçgenin üç tane açısı vardır.
D) Üçgenin üç tane köşesi vardır.
7) Şekildeki karenin kenarlarının isimlendirilmesi 8) Aşağıda
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
köşegenidir?
verilenlerden
A) [NM]
B) [LM]
A) [NM]
B) [LM]
C) [YM]
D) [YL]
C) [YM]
D) [YL]
9) Dik açının ölçüsü kaç derecedir?
A) 450
B) 600
C) 900
D) 300
11) Aşağıdaki üçgende C açısı kaç derecedir? (3P)
hangisi
10) Doğru açının ölçüsü kaç derecedir?
A) 450
B) 600
C) 900
karenin
D) 1800
12) Aşağıdaki ABC Dik üçgeninde; A açısı=50 ise C
açısını bulunuz? (4 Puan)
A
B
C
Aşağıdaki şekillerin simetri doğrularını çiziniz. (4 X 1 = 4 Puan)
NOT: Lütfen yazılarınızın okunaklı olmasına özen gösteriniz.
Murat KÜÇÜK
4/A Sınıf Öğretmeni
Download