BÖLÜM SONU SORULARI

advertisement
I. HAFTA (CÜMLENİN ÖGELERİ I)
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi
özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Bahçe kapısı güllerle bezeli bir
yola açılıyordu.
B) O, kendi bildiğini okuyan
inatçı bir adamdı.
C) Babası ona bu yıl da ayakkabı
almayacakmış.
D) Şiddetli yağan yağmur trafiği
alt üst etmişti.
E) İhtiyar adam, boşa geçirdiği
yıllarına üzülüyordu.
2.
Aşağıdaki
cümlelerden
hangisi
sadece
özne
ve
yüklemden oluşmuştur?
A) Çisenti biçiminde başlayan
yağmur, şiddetini gittikçe arttırdı.
B) Dik yamaçlarda ilerleyen dar
yollardan geçip sahile ulaştık.
C) Onun kadar çıtkırıldım birini
hiç görmemiştim.
D) Ev sahibinin uzattığı sabun
kokulu havlu ile kuruladım
yüzümü.
E) Güzel ahlaklı nesiller
yetiştirmek en büyük emeliydi.
3. Yükleme en yakın sözcük vurguludur.
Aşağıdaki
cümlelerin
hangisinde
“nesne” cümlenin vurgulu sözcüğüdür?
A) Bu adamı bir yerden tanıyorum.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı
çizili tamlama farklı bir ögedir?
A) Cumhurbaşkanının veto ettiği yasayı,
meclis ikinci kez onayladı.
B) Bardaktaki sütü çocuğa zorla içirdi.
B) Uzun saçlı kızın annesi hiç durmadan
konuşuyordu.
C) Kitabımı saatlerdir aradığım hâlde
bulamadım.
C) Masanın altına saklanan kediyi zorlukla
evden çıkardılar.
D) Bu şiir kitabını ben on yıl önce
yazmıştım.
D) Kendi suçunun cezasını çekti yıllarca o
köhne hapishanede.
E) Oldum olası kalabalık şehirleri
sevmem.
E) Yüzündeki samimiyetsiz gülüşü sadece
fark etmişti.
5. Aşağıdaki cümlelerin
hangisi iki ögeli bir
cümledir?
6. Burası, biraz oturup
dinlenmek için çok uygun
bir yere benziyordu.
A) Vazodaki çiçeklerin
güzelliği hepimizi büyüledi.
B) Başarının ilk koşulu,
kararlı olmaktır.
C) Sevdiklerinizi her zaman
aramalısınız.
D) Annesinin pişirdiği o
nefis yemekleri çok severdi.
E) Dün söylediğini bugün
unutur.
Bu cümlede zamir olan
sözcük,
hangi
ögeyi
karşılamaktadır?
A) Zarf tümleci
B) Belirtisiz nesne
C) Özne
D) Belirtili nesne
E) Yer tamlayıcısı/dolaylı
tümleç
7.
Aşağıdaki
cümlelerden
hangisinin
öznesi
yanlış
gösterilmiştir?
8.
Aşağıdaki
cümlelerin
hangisinde altı çizili bölüm
diğerlerinden farklı bir ögedir?
A) Bu kocaman ağaç ben ilkokula
başlamadan önce küçücük bir
fidanmış.
B) Yaşanan krizlerden
kaynaklanan moral bozukluğu
yavaş yavaş ortadan kalkmaya
başladı.
C) Albümdeki fotoğraflar bir anda
beni alıp eski günlerime götürdü.
D) Bu mevsimde bahçedeki
ağaçların altı oldukça serin
oluyordu.
E) Sıkıntı dolu yıllar geride buruk
bir acı bırakarak geçip gittiler.
A) Kitabın kapağını tasarlayan
sanatçı oldukça yetenekliymiş.
B) Piknik ateşinden çıkan yangın,
yüzlerce ağacın yanmasına neden
oldu.
C) Bilgisayar teknolojisi, hızına
erişilmez bir biçimde gelişiyor.
D) İşe yaramayan malzemeleri
evin yakınındaki boş bir araziye
atıyordu.
E) Depremde yıkılan binalar en
kısa sürede yeniden yapılacakmış.
9. Hayatlarında hiçbir başarı
gösteremeyenler,
kendilerini
başkalarının
başarılarını
küçülterek teselli ederler.
10. İnsani ıstırapların ifadesi olan
tragedya, seyircilerin ruhunda
korku ve merhamet bırakan beş
perdelik bir oyundur.
Yukarıdaki cümlenin öznesi
aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdaki cümlenin yüklemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) hayatlarında hiçbir başarı
gösteremeyenler
B) gösteremeyenler
C) başkalarının başarılarını
D) başarı gösteremeyenler
E) kendilerini
A) korku ve merhamet bırakan
beş perdelik bir oyundur
B) seyircilerin ruhunda korku ve
merhamet bırakan beş perdelik bir
oyundur
C) oyundur
D) bir oyundur
E) beş perdelik bir oyundur
CEVAPLAR
1. B
2. E
3. E
4. B
5. B
6. C
7. D
8. D
9. A
10. B
II. HAFTA (CÜMLENİN ÖGELERİ II)
1. Bu kitap okurların düşüncelerini
allak bullak etmişti.
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin
hangisinde sırasıyla doğru olarak
verilmiştir?
A) Özne - nesne - yüklem
B) Özne - yüklem
C) Özne - zarf tümleci - yüklem
D) Özne - zarf tümleci - nesne yüklem
E) Özne - nesne - zarf tümleci yüklem
2. Yorgun ve terli iki hamalın
ortasında duran oymalı, yaldızlı
büyük bir boy aynasında kendini
seyretti.
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin
hangisinde sırasıyla doğru olarak
verilmiştir?
A) Özne - nesne - zarf tümleci yüklem
B) Yer tamlayıcısı/dolaylı tümleç nesne - yüklem
C) Özne - zarf tümleci - zarf tümleci yüklem
D) Özne - nesne - yüklem
E) Özne - zarf tümleci - nesne yüklem
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
yer
tamlayıcısı/dolaylı
tümleç
kullanılmıştır?
A) Buradaki insanlar zengindi; ama
mutlu değillerdi.
B) Okuduğum romanın çok acıklı bir
anlatımı vardı.
C) Varacağım yere erken saatlerde
ulaşmalıyım.
D) Bir gün benim haklı olduğumu sen
de anlayacaksın.
E) Gönderdiğiniz hediyeyi çok
beğendim.
4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı
çizili sözcük ya da sözcük
gruplarından hangisi farklı bir öge
oluşturmuştur?
A) Rakibinizi hata yaparken rahatsız
etmeyin.
B) Siz onu gençliğinde görmeliydiniz,
şimdi o günlerinden eser yok.
C) Küçük kasabalarda herkes birini
sesinden tanır.
D) O günlerde buraya tren gelmezdi,
şehre traktörle giderdik.
E) Yağmur başladığında herkes
yağmurdan korunmak için sığınacak
bir yer aramaya başlardı.
5. Beni görünce yüzüme şaşkın şaşkın
baktı.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu
cümleye ögeleri ve ögelerinin
sıralanışı yönüyle özdeştir?
A) Ziyaretine gittiğimizde bizi çok
sıcak karşılamıştı.
B) Bilmediklerini döne dolaşa bana
soruyordu.
C) Vakitli vakitsiz ziyaretime gelmesi
beni iyice bezdirmişti.
D) Başından geçenleri uzun uzun
anlattı bana
E) Güneş batarken, ağaçların koyu
gölgesinde sessiz sessiz ağlıyordum.
6.
Aşağıdakilerin
hangisinde
ögelere ayırmada bir yanlışlık
yapılmıştır?
A) Yaşamın sürprizlerini göz önüne
seren şairler / başarıyı/
yakalayacaktır.
B) Sanatçılar/okuyuculara yaşamın
fark edilmeyen güzel yanlarını
gösterirler.
C) Gerçek okuyucu/okuyacakları
konusunda seçici davranmayı/ bilir.
D) Bilmediğini bilmek/ kişiyi
/bilmediğini öğrenmeye/ zorlar.
E) Deli dolu akan nehirlerden/ tas tas
sular / içtik.
7.
Bir gün mahallenin ana
caddelerinden birinden geçerken
ekmek satan yeni bir dükkânın
açıldığını gördüm.
Bu cümlede altı çizili
cümlenin hangi ögesidir?
bölüm
A) Özne
B) Belirtisiz nesne
C) Yer tamlayıcısı/dolaylı tümleç
D) Belirtili nesne
E) Zarf tümleci
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,
cümlenin ögesi olmayan açıklayıcı
bir ara söz vardır?
A) Üç yıl okuduğum bu okuldan,
Mehmet Akif Ersoy Lisesi’nden,
mezun oluyorum.
B) Ankara’yı, doğup büyüdüğüm bu
şehri, çok özlüyorum.
C) Benim oğlum, hepiniz de çok iyi
bilirsiniz, böyle kötü işlere hiç
bulaşmaz.
D) İki gün önce onu, en iyi dostumu,
kaybettim.
E) İçlerinden biri, genç bir adam, “Bu
yapılanlar büyük bir haksızlık!” diye
bağırdı.
9. Minik serçe, bir karganın kocaman
ekmek parçasını tek başına yemekte
olduğunu görünce: “Ben de gideyim
şu ekmekten nasipleneyim” dedi.
10. En işlek caddede bir dükkânın
güpegündüz soyulduğunu duyunca
çok şaşırdım.
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden
hangisi yoktur?
Aşağıdaki
cümlelerin
hangisi
ögeleri ve ögelerinin sıralanışı
yönüyle bu cümle ile özdeştir?
A) Özne
B) Nesne
C) Yer tamlayıcısı/dolaylı tümleç
D) Zarf tümleci
E) Yüklem
A) Çocuğun çığlığını duyan konu
komşu sokağa fırladı.
B) İtfaiye yangın yerine biraz geç
gelince, iki ev tamamen yandı.
C) Herkes biraz sonra geçecek ünlü
politikacıyı bekliyordu.
D) Hastanede tedavi görünce biraz
toparlamış.
E) İnsan içinde bulunduğu anı doya
doya yaşamalı.
CEVAPLAR
1. A
2. B
3. C
4. C
5. E
6. B
7. E
8. C
9. C
10. D
III. HAFTA (KELİME GRUPLARI I)
1. Aşağıdaki tekrar gruplarından
(ikilemelerden)
hangisi
yapı
bakımından diğerlerinden farklıdır?
a. hızlı hızlı
b. koşa koşa
c. çoluk çocuk
d. teker teker
e. sinsi sinsi
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,
sıfat tamlamasının tamlayan olduğu
bir isim
tamlaması vardır?
a. Yeşilin bin bir tonunu
görebilirsiniz Karadeniz'de.
b. Bahçesi geniş bir evde oturuyorum
yıllardır.
c. Sınıf başkanının ilginç sorusu
herkesi şaşırtmıştı.
d. Bir
sürücünün hayatı, dikkatli olmasına
bağlıdır.
e. Kitaplar, başarılı her insana rehber
olmalıdır.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
ikileme ek-fiil alarak yüklem
görevinde kullanılmıştır?
a. Evlerimiz arasındaki uzaklık
aşağı yukarı iki kilometreydi.
b. Eğri büğrü bir yolda ilerliyorduk
büyük bir korkuyla.
c. Can sıkıntımızın nedeniydi pis pis
sırıtması.
d. Neden sessiz sedasızsın
bugünlerde?
e. Olanları hepimize bir bir
anlatacaksın.
4. (I) Yaşadığı şehre geldiğinde akşam
olmak üzereydi.
(II) Önce şehrin mezarlığına gitti.
(III) Yorucu da olsa aradığı mezarı
buldu.
(IV) Birkaç dua okudu, solmaya yüz
tutan çiçekleri suladı, mezar taşındaki
resmi inceledi bir süre.
(V) Ömründe hiç görmediği, sekiz
yaşındaki bir kızın resmiydi bu.
Yukarıda
numaralanmış cümlelerden
hangisinde isim tamlaması ek-fiil
alarak yüklem olmuştur?
a. I. b. II.
c. III.
d. IV. e. V.
5. Aşağıdaki cümlelerin
hangisinde isim tamlaması
yoktur?
a. Üniversite sınavını kazanmak
için gece gündüz çalışıyorum.
b. Herkes ekmek parasını
kazanmak için çalışıp kimseye
muhtaç olmamalı.
c. Hiçbir doktor gönül yarasının
merhemini bulamadı.
d. Bu kitap tutumlu olmanın
yararlarını anlatmak için yazıldı.
e. Daracık sokaklar geçilince
ortaya geniş bir cadde çıkıyordu.
6. Aşağıdaki cümlelerin
hangisinde belirtili nesne bir
unvan grubundan oluşmuştur?
a. Geçen hafta, Mühendis Kemal
Bey kurumumuzu denetledi.
b. Öğrencimizin dedesi
Hasan Çavuş, büyük bir
kahramandı.
c. Diş Hekimi Ayşe Hanım’a
mutlaka uğramalısınız.
d. Askerdeyken Binbaşı Mehmet
Bey, en sevdiğim komutandı.
e. O yıllarda halk, Çolak Salih’i
dilinden düşürmüyordu.
7. “Zenginin malı züğürdün çenesini
yorarmış.”
Yukarıdaki atasözünde bulunan altı
çizili tamlamanın özdeşi aşağıdaki
atasözlerinin hangisinde vardır?
a. Baba malı tez tükenir, malı evlat
kazana.
b. El yarası geçer, dil yarası geçmez.
c. İyiliğe iyilik olsaydı, koça öküze
bıçak olmazdı.
d. Kurtla ortak olan tilkinin hissesi ya
bağırsaktır, ya tırnak.
e. Dağ başından duman, yiğit
başından boran eksik olmaz.
8. Aşağıdakilerin hangisi birleşik fiil
grubu değildir?
a. hastalanmak
b. şükretmek
c. gelivermek
d. hak etmek
e. öleyazmak
9. Aşağıdakilerden hangisinde birleşik
isim grubu cümlenin öznesidir?
a. Adam, Ahmet’in eski dostu
dostuydu.
b. Yahya Kemal Beyatlı, Türkçeyi
çok iyi kullanan yazarlardan biridir.
c. Atın uzun yelesi, göz
kamaştırıyordu.
d. Yolun kenarında yaralı bir köpek
yatıyordu.
e. Beni görmek için buralara kadar
gelmiş.
10. Saffet Bey, Belediye’nin
kapısından ok gibi fırlayıp ormanı
teftişe gitmek üzere Hüsnü’nün
ardı sıra caminin yolunu tuttuğu
an, Belediye reisi de, kapıdan
fırladığı gibi öbür yönde çarşıyı
arşınlayıp, Parti Merkezi’ne
destursuz girip Osman Ağanın
karşısına oturmuştu.
Bu parçada kaç tane belirtili
isim tamlaması kullanılmıştır?
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
e. 5
CEVAPLAR
1. C
2. D
3. D
4. E
5. E
6. E
7. D
8. A
9. B
10. D
IV. HAFTA (KELİME GRUPLARI II)
1. Aşağıdaki cümlelerin
hangisinde isim-fiil grubu
vardır?
a. Okuyup yazmanın yayılması
için çalışma başlattı.
b. Pembe hayaller kura kura
uyudu.
c. Bizimle gelirseniz pek
sevineceğiz.
d. Her şeyi ayrıntılarıyla
düşüneceğiz.
e. Oysaki gelme demiştim
sana.
2. Aşağıdakilerin hangisinde
bağlama grubu vardır?
a. Araba almak için iki yıldır
para biriktiriyordu.
b. Önce kısa öyküler yazmış,
sonra romana geçmiş.
c. Parkta yalnız başına
dolaşan bir çocuk gördüm.
d. Hayatı, eviyle işi arasında
sıkışmıştı adamcağızın.
e. Öfkeyle kalkan zararla
oturur, sözü ne kadar doğru!
3. Bazen kendine âşık deli bir
fırtınaydım.
Fırtınalar önünde bazen bir kuru
yaprak
Uğrunda koparılabilen bir baş da
ben olsaydım.
Yukarıdaki dizelerde
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a. İsim tamlaması
b. Birleşik fiil grubu
c. Sıfat-fiil grubu
d. Sıfat tamlaması
e. Edat grubu
4. Aşağıdakilerin hangisinde
unvan grubu yoktur?
a. Müdür, hanımlara ve beylere
seslendi.
b. Selahattin Bey’le
görüşecekmiş.
c. Yarın Hacı Anne’ye
gideceğiz.
d. Avukat Halil Bey, Bodrum’da
oturuyor.
e. Kayıkçı Mustafa
balığa çıkıyor.
5.
Aşağıdaki
cümlelerin
hangisinde
ayraç
içinde
belirtilen sözcük öbeği yoktur?
6. Aşağıda verilen birleşik fiil
gruplarından
hangisi
diğerlerinden farklıdır?
a. Yazmak, acılara karşı bir
savunma biçimidir. (edat grubu)
b. Gitmek için biraz acele ettiler.
(birleşik fiil)
c. Işığın kaynağı nerede
gizleniyor? (isim tamlaması)
d. Bu hayâle kapılarak hayatını
mahvetti. (zarf-fiil grubu)
e. Hayatın yaşamaya değer
olduğuna inandıran nedir? (unvan
grubu)
a. mahvolduk
b. zannettim
c. emrediniz
d. yapabilirim
e. küfretme
7.
Aşağıdaki
kelime
gruplarından
hangisi
diğerlerinden farklıdır?
a. Karanlık çökmeden…
b. Şehrin ışıkları yanınca…
c.
Sabahleyin
okula
giderken…
d. Ayakta yarım saattir
bekleyen…
e. Gözlerine baktıkça…
8. Aşağıdakilerden hangisi
bir sayı grubudur?
a. iki bin
b. beş yüz
c. yirmi bir
d. sekiz milyon
e. otuz bin
9.
Aşağıdakilerden 10. Aşağıdaki birleşik
hangisi bir bulunma fiillerden hangisi yapı
grubudur?
bakımından
diğerlerinden farklıdır?
a. yükte hafif
b. sabaha karşı
c. başı kabak
d. tıkır tıkır
e. kısasa kısas
a. bakakalmak
b. sevebilmek
c. alıvermek
d. hissetmek
e. öleyazmak
CEVAPLAR
1. A
2. D
3. E
4. A
5. E
6. D
7. D
8. C
9. A
10. D
V. HAFTA (CÜMLE ÇEŞİTLERİ)
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi
yüklemine göre diğerlerinden farklı
türdedir?
A) Eski dostlar bir araya gelince
geçmişteki güzel günlerden bahsettik.
B) Sağır bir dostu olan kimse
gerçekten söylemesi gereken şeylerin
ne kadar az olduğunu anlar.
C) Konuşmalarında kullandığı
bilimsel kelimeler yüzünden ne
söylediği anlaşılmıyordu.
D) Yanlış yolda güçlü adımlarla
dolaşmaktansa doğru yolda sekerek
yürümek daha iyidir.
E) Herkesle arkadaşlık yapın ama
yalnız erdemlilerle dostluk kurun.
2.
(I) Kucağındaki kundak çocuğuyla karanlık bir
kadın çömeldi yanına.
(II) Bir süre, iki leke gibi, duvara dayalı durdular.
(III) Sonra, yürüdü açık leke, avlunun ortasına doğru.
(IV) Kırmızı cüppeli ihtiyarın kulübesinden bir baston
uzandı bacaklarına, düşecekti neredeyse.
(V) “Beni gölgeye götür delikanlı” diye söylendi ihtiyar,
aksi bir sesle.
Yukarıdaki cümlelerle ilgili
bilgilerden hangisi yanlıştır?
aşağıda
verilen
A) I. cümle basit, devrik, olumlu bir fiil cümlesidir.
B) II. cümle basit, kurallı, olumlu bir fiil cümlesidir.
C) III. cümle basit, devrik, olumlu bir fiil cümlesidir.
D) IV. cümle sıralı, devrik, olumlu bir fiil cümlesidir.
E) V. cümle sıralı, devrik, olumlu bir fiil cümlesidir.
3. Kim ne derse desin yine de şehrin
merkezinden uzak, az ışıklı, sessiz
sokaklardadır İstanbul’un en güzel
geceleri.
Bu cümle ile ilgili olarak
aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
A) Olumsuz, kurallı, bir isim
cümlesidir.
B) Olumlu, kurallı, bir fiil cümlesidir.
C) Olumlu, devrik, bir isim
cümlesidir.
D) Olumsuz, devrik, bir isim
cümlesidir.
E) Olumlu, devrik bir soru cümlesidir.
4. Burası; kırmızı boyalı, minik, şirin
bir ev görüntüsünde. Girişte ilk
olarak gözünüze bir kitaplık çarpıyor.
Aradığınız her kitabı bulabileceğiniz
kocaman bir kitaplık... Ahşap
sandalye ve masalar size bir sıcaklık,
rahatlık sunuyor. Hemen bir yere
oturmak istiyorsunuz.
Bu parçada
yoktur?
hangisinin
A) Basit cümle
B) Eksiltili cümle
C) İsim cümlesi
D) Fiil cümlesi
E) Devrik cümle
örneği
5. Temizlik konusunda çok hassastı, küçük bir
lekeye bile tahammül edemiyordu.
Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Sıralı cümledir.
B) Virgülden önceki cümle birleşik yapılıdır.
C) Virgülden sonraki cümle basit yapılıdır.
D) Virgülden önceki ve sonraki cümlelerin
her ikisi de kurallıdır.
E) Virgülden önceki cümle isim, virgülden
sonraki cümle fiil cümlesidir.
6. (I) Yahya Kemal adeta İstanbul vurgunu
yemiş bir şairdir. (ll) O kadar ki
damarlarında sanki Boğaz’ın suları dolaşır.
(lll) Boğazın güzelliklerini onun kadar
etkileyici dile getirmiş bir şair gösterilemez.
(lV) O, İstanbul’u seyrederken geçmişin şanlı
zaferlerini de bulur karşısında. (V) Onları da
İstanbul ile birlikte dile getirir şiirlerinde.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin
hangisi
yükleminin
türüne
göre
ötekilerden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
7.
Ben pırıl pırıl bir gemiydim
eskiden.
İnanırdım mutlu yolculuklara.
Adalar var zannederdim, güneşli,
mavi, dertsiz…
Bütün hızımla koşardım dalgalara.
Yukarıdaki dizelerde
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Basit cümle
B) İsim cümlesi
C) Fiil cümlesi
D) Kurallı cümle
E) Olumlu cümle
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi
biçimce
olumlu,
anlamca
olumsuzdur?
A) Her gün aynı saatte işten çıkıp
doğruca buraya geliyor.
B) Bu maaşla ev almaya kalkışmak
olacak iş değil.
C) Sanki ben ona bu konuda yardımcı
olacağıma söz verdim.
D) O kadar uğraşmama rağmen yine
de yaptıklarının yanlış olduğunu bir
türlü kabul ettiremedim.
E) Yeni bir araba almak fikrinden
şimdilik vazgeçtim.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi
devrik cümle değildir?
A) Yapıtlarında daha çok kendini
tatmin etmek için seçmiştir
kahramanlarını.
B) Yemek bile yemedi tuttuğu takım
şampiyon olamadı diye.
C) O parayı kazanmasam da yeter
bana bu mutluluk.
D) Hayat, insanın yapmak isteyip de
yapamadıklarının bir toplamıdır
aslında.
E) Hayat insanı bulutlara da
çıkarabilir fakat bu durum geçicidir.
10. (I) Caminin önündeydi. (II) Büyük
bir camiydi bu. (III) Minareleri,
kubbeleri, kemerleri ve parmaklıklı
pencereleri filan hepsi tamamdı. (IV)
Özellikle avlusu dilenenler için en
önemli yer. (V) Bir kenarda
duruyordu.
Yukarıdaki cümlelerden
yükleminin
türüne
diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
hangisi
göre
CEVAPLAR
1. D
2. E
3. C
4. E
5. B
6. A
7. D
8. C
9. E
10. E
VI. HAFTA (DÜŞÜNCE DEĞERİ OLAN YAZILAR I)
1. Aşağıdakilerden hangisi fıkranın
özellikleri arasına gösterilemez?
A) Başta güncel sorunlar olmak üzere
zengin bir konu alanı vardır.
B) Yazarları, düşüncelerini kanıtlama
amacı taşımazlar.
C) Nesnel bir özellik taşırlar.
D) Güncel, yarına kalırlığı olmayan
yazılardır.
E) Dili yalındır, okuru etkileyen bir
dil örgüsü vardır.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözü
edilen yazı türü yanlış tanımlanmıştır?
A) Yazarın görüşlerini, inandırıcı veriler
kullanarak anlattığı ve okuyucuyu
bilgilendirmeyi amaçladığı yazılara makale
denir.
B) Yazarın görüşlerini, kesin kurallara varmadan,
okuyucuyu inanmaya zorlamadan anlattığı yazı
türüne deneme denir.
C) Yazarın gündelik olayları özel bir görüşle,
kısa ve yoğun bir anlatımla işlediği günübirlik
gazete yazılarına günlük denir.
D) Bir sanatçı ya da sanat eserinin olumlu ve
olumsuz yönlerini, sanat değerini vs. ortaya
koyan yazı türüne eleştiri denir.
E) Bir olay veya durumun yerinde gezip
görülerek, olayla ya da durumla ilgili değişik
kişilerle konuşularak, soruşturularak meydana
getirilen gazete yazılarına röportaj denir.
3. Romanın kurgusu, “çoksesli” bir anlayış
temelinde oluşturulmuştur. Roman boyunca,
anlatıcı kişi, dört ayrı kişiliğe ayrılmış
durumda. Romanın başkarakterleri olan bu
dört kişi, sırasıyla kendi bakış açılarından,
yaşanılan süreci yorumluyor ve her olay için
bize dört ayrı bakış açısı sunuyor. Romanda,
günümüz insanının ruh halini ve sosyal
sorunlarla
olan
etkileşimini
gözlemleyebiliyoruz.
Romanın
başarısı
samimiyetinde gizli. Çevirideki bazı dil ve
anlatım sorunlarının dışında bu, çok başarılı
bir eser.
Bu parça aşağıdaki yazı
hangisinden alınmış olabilir?
A) Eleştiri
C) Sohbet
E) Fıkra
B) Makale
D) Deneme
türlerinin
4. Yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin
hükme varmadan, kendi kişisel görüş ve
düşüncelerini anlattığı yazı türüdür. Bu yazı
türünde serbest bir kompozisyon örgüsü
vardır.
Yukarıda
sözü
edilen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme
B) Makale
C) Anı (Hatıra)
D) Eleştiri
E) Fıkra
yazı
türü
5. Ben yazılarımda bir yapıtı, düşünceyi,
kişileri olumlu ve olumsuz yanlarıyla
tartışırım. Yazılarım yansız, yol sergileyici
özellikler
taşır.
Gerçeklerle
sürekli
hesaplaşırım. Bu hesaplaşmalarım önyargı ve
saplantılardan uzaktır. Amacım gerçekleri
çeşitli yönleriyle çeşitli bakış açılarından ele
alarak aydınlatmaya çalışmaktır.
Böyle diyen bir yazarın yapıtlarını verdiği
bu tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Roman
B) Günlük
C) Makale
D) Eleştiri
E) Fıkra
6. Yazı makinesi, devrini tamamladı. Artık
kâğıt kullanılmıyor. Bilgisayar, yaşamın her
alanına yayıldı. Bilgisayar ile yirmi birinci
yüzyılda herkes evinde oturup dünyanın
neresinde olursa olsun, bilgi bankalarına
erişebilecek. Ulusal kitaplıklarda ne varsa,
bir tuşa bastığınızda evinizin odasındaki
bilgisayar ekranına gelecek. Belki de ev
kitaplıkları tarihe karışacak.
Bu parçada, aşağıdaki yazı türlerinden
hangisine
özgü
nitelikler
ağır
basmaktadır?
A) Fıkra
C) Anı
E) Günlük
B) Öykü
D) Eleştiri
7. Uzun sürdü güz. Ama ne güzeldi...
Tatlı yağmurla ardından güneşli
sonbaharlar, serin akşamüstleri…
İnsanı şehirden alıp kırlara, parklara,
bahçelere çağıran, devamlı yürüme,
avare
avare
dolaşma
arzusu
uyandıran zamanlardır.
8. Hayat, ölüm, aşk, gurbet, sanat, felsefe,
din, siyaset vb. kişiyi ve toplumu
ilgilendiren her şey denemeye konu
olabilir.
Yukarıdaki parçanın yazı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denemede yazar her şeyi dünya
görüşüne ve duygusuna göre değerlendirir.
B) Deneme türünün ele aldığı konuların
sınırı yoktur.
C) İşlenen konuda yazarın bütün
bildiklerinin yanında yoruma da yer
verilir.
D) Öne sürülen düşünce kesin ve
değişmez bir sonuca bağlanmaz.
E) Toplumun sorunları ele alınır ve toplum
için yazılır.
A) Günlük
B) Anı
C) Deneme
D) Biyografi
E) Fıkra
türü
Aşağıdakilerden hangisi denemenin
yukarıda verilen özelliğini vurgular?
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir
bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Makale, sadece sanat ve edebiyat
konularında yazılan bir yazı türüdür.
B) Gazete yazısı olan fıkralarda konu kısaca
ele alınır ve mutlaka bir sonuca varılır.
C) Denemelerde ağır başlı, ciddi bir dil
yerine, rahat bir anlatım göze çarpar.
D) Eleştiride ele alınan yapıtın, güzel ve
çirkin, doğru ve yanlış yönleri ortaya konur.
E) Ahmet Rasim ve Şevket Rado sohbet
türünde başarılı olmuş yazarlardır.
10. Gelincik, yazın kırlarda, özellikle ekin
tarlalarında yetişen, kırmızı renkli bir
bitkidir. Baharda açtığı için baharın
müjdecisi olarak kabul edilir. Gelincik,
Türkçenin en eski sözcüklerindendir. Bu
sözcük, Türkçenin en eski yazılı belgeleri olan
Orhun Yazıtlarında geçmektedir. Gelincik
sözcüğü, “gelin” sözcüğüne küçültme ve
sevgi ifade eden “+cik” ekinin getirilmesiyle
meydana gelmiştir, ilkbaharda dağları,
kırları, sarılı beyazlı papatyalarla birlikte
süsleyen gelinciğe Divan şairleri “Lale-i
Numan” adını vermişlerdir.
Bu parçada, aşağıdaki yazınsal türlerden
hangisine özgü nitelikler ağır
basmaktadır?
A) Deneme
C) Anı
E) Makale
B) Günlük
D) Biyografi
CEVAPLAR
1. C
2. C
3. A
4. A
5. D
6. A
7. C
8. B
9. A
10. E
VII. HAFTA (DÜŞÜNCE DEĞERİ OLAN YAZILAR II)
1. ----- bir kimsenin kendi hayatını,
yaşadığı devrede gördüğü veya duyduğu
olayları anlattığı yazılardır. ----- ise bilim,
sanat... gibi türlü alanlarda yurduna ve
insanlığa yararı olmuş, tanınmış kişilerin
özgeçmişlerini, duygu ve düşüncelerini,
eğilimlerini, yapıtlarını anlatan yazılardır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangisinin sırasıyla
getirilmesi uygundur?
a. Günlük - otobiyografi
b. Anı - biyografi
c. Biyografi - otobiyografi
d. Otobiyografi - anı
e. Deneme - anı
2. *Bir yazarın yurt içinde ve yurt dışında
yaptığı gezilerde gördüklerini, okurları için ilgi
çekici bulduğu yönlerini özenli bir anlatımla
yansıttığı yazılardır.
*Bir haberi, bir dileği ya da duyguyu yanımızda
olmayan birine iletmek amacıyla yazılan
yazılardır.
*Toplumsal yaşamın herhangi bir kesiminde
bilim ve sanat alanlarının herhangi bir dalında
etkinlik göstermiş, başarı kazanmış birinin kendi
yaşamını anlattığı yazılardır.
Yukarıda tanımı verilen düzyazı türleri
aşağıdakilerden hangileridir?
a. Gezi Yazısı - mektup - otobiyografi
b. Gezi Yazısı - anı - biyografi
c. Gezi Yazısı - mektup - biyografi
d. Anı - mektup - otobiyografi
e. Günlük - anı - biyografi
3. Uzun zaman işsiz güçsüz dolaştıktan
sonra bir gün köprü üstünde giderken
intiharın cesaret mi korkaklık mı
olduğunu kendi kendime düşünmüştüm. O
sırada biri koluma yapışmıştı. Okul
arkadaşımdı. Tanımıştım ama adını
anımsayamamıştım… Birlikte yürümeye
başladık. Eski günleri andık.
4. Bir ödül için kendini satan adam ne
yazar olabilir ne de insan olabilir. İnsan
olunmadan da yazar olunmaz.
Bağımsızlık lazım. Gerçek yazar, sıradan
bir insan değildir. Ona ihtiyacı vardır
toplumun. Bu ihtiyacı duyan toplum
yükselir. Bu ihtiyacı karşılayan insan
kazanır.
Yukarıdaki paragraf ne tür bir yazıdan
alınmış olabilir?
Yukarıdaki paragraf ne tür bir yazıdan
alınmış olabilir?
a. Biyografi
b. Anı
c. Hikaye
d. Söyleşi
e. Masal
a. Fabl
b. Şiir
c. Deneme
d. Gezi yazısı
e. Öykü
5. Aşağıdaki türlerden hangisinde
açıklayıcı anlatım kullanılır?
a. Fabl
b. Anı
c. Roman
d. Tiyatro
e. Makale
6. 1882’de İstanbul’da doğdu. 9 Ocak 1964’te
İstanbul’da yaşamını yitirdi. 1901’de
Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nde mezun
oldu. Öğretmenleri arasında Rıza Tevfik
Bölükbaşı ile sonradan evlendiği ve ilk kocası
olan Salih Zeki de vardı. İlk yazıları “Halide
Salih” takma adıyla Tanin gazetesinde
yayınlandı.
Bu paragrafa dayanarak paragrafın
alındığı yazının türü hakkında
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a. Otobiyografi
c. Anı
e. Masal
b. Deneme
d. Biyografi
7. ------ Kişinin o gün başından geçen
olayları, tarih belirterek anlattığı
yazılardır. Kişinin, bir yönüyle iç
dökmesi, içindekileri, başkalarına
anlatamadığı duygu ve düşüncelerini
yazmasıyla oluşur. Bu yönüyle bu
yazılar bir boşalma, bir iç dökme
olarak değerlendirilebilir.
Bu parçada sözü edilen yazı türü
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Otobiyografi
c. Anı
e. Fıkra
b. Günlük
d. Deneme
8. Erzurum Lisesi’nde en sevdiğim
öğretmendi Sıtkı Bey. Edebiyatı seven,
sevdiren, öğrencilere çok iyi davranan bir
öğretmendi. Yazık ki sadece 9. sınıfta okuttu
bizi. Yıl, 1945. Lise bitirme sınavlarında Sıtkı
Bey de bulunuyordu. Bir soru sordular. Sözü
benden önce Sıtkı Bey aldı, sorunun cevabını
verdi, bana da “En son yazdığın şiiri oku.”
dedi. Okudum. “On” verdiler. Çıktım.
Dışarıda arkadaşlar bekliyorlardı. Neler
sorulduğunu öğrenmek istiyorlardı benden.
Olanları anlattım. Bastık kahkahaları.
Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden
hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?
a. Anı
b. Fıkra
c. Deneme
d. Biyografi
e. Sohbet
9. Aşağıdakilerden hangisi
gezi yazısının özelliklerinden
biri değildir?
a. Olayların kronolojik zamana
göre anlatılması
b. Gezilen yerlerin ilginç
özelliklerinin işlenmesi
c. Gözlemlerin ağır basması
d. Tarihî ve doğal güzelliklerin
yanında kültürel farkların
anlatılması
e. Duyguların ihmal edilip,
sadece gerçeklerin anlatılması
10. Aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a. Günlüğü anıdan ayıran en önemli
özellik, günlükte yaşananların günü
gününe anlatılmasıdır.
b. Roman, öykü, masal gibi türler
olaya; fıkra, deneme, makale ise
düşüncelere dayanır.
c. Biyografi yazarın kendi hayatını,
otobiyografi ise başkasının hayatını
anlattığı yazı türüdür.
d. Öykülerde serim, düğüm ve çözüm
bölümleri vardır.
e. Olay, yer ve zaman, kişiler
öykünün ögeleridir.
CEVAPLAR
1. B
2. A
3. B
4. C
5. E
6. D
7. B
8. A
9. E
10. C
VIII. HAFTA (SANAT DEĞERİ OLAN YAZILAR I: ŞİİR
BİLGİSİ)
1. Yokluğun sırtıma saplandı bir
bıçak gibi
Akıtır taşı, toprağı kanımı
Dünya seninle aydınlık ve güzeldi
Şimdi bin güneş doğsa götürmez
karanlığımı
2. Çoğunlukla manzum olan, ahlâkî
bir
ders
vermek
amacıyla
hayvanları,
bitkileri,
cansız
varlıkları kişileştirerek yazılan
alegorik küçük öykülere denir. La
Fontaine bu türün en önemli
temsilcisidir.
Yukarıdaki dörtlüğün uyak
dizilişine göre aşağıdaki
belirlemelerden hangisi
doğrudur?
Yukarıdaki parçada tanımlanan
şiir türü aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Sarmal uyak b. Çapraz uyak
c. Düz uyak d. Sone e. Terzarima
a. Didaktik şiir b. Destan
c. Epik şiir d. Fabl e. Tragedya
3. *Doğa güzelliklerini, orman, yayla,
dağ, köy ve çoban yaşamını ve bunlara
karşı duyulan özlemleri anlatır.
*Belli bir düşünceyi aşılamak ya da belli
bir konuda bilgi vermek için yazılır; duygu
yönü zayıftır.
*İçten gelen heyecanları coşkulu bir dille
anlatan duygusal şiirlerdir.
Yukarıdaki verilen özellikler sırasıyla
aşağıdaki şiir türlerinden hangisidir?
a. lirik - pastoral- didaktik
b. pastoral - didaktik - lirik
c. epik - didaktik - lirik
d. pastoral - epik - didaktik
e. didaktik - lirik - pastoral
4. Zülfünün yay gibi kuvvetli çelik
tellerine
Takılan gönlüm asırlarca
peşinden koşacak
Sen bir ahu gibi dağdan dağa
kaçsan da yine
Seni aşkım canavarlar gibi
kovalayacak
Yukarıdaki dörtlük teması ve
söyleyiş özelliği bakımından
aşağıdaki şiir türlerinden
hangisine aittir?
a. Epik şiir b. Didaktik şiir
c. Pastoral şiir d. Manzum öykü
e. Lirik şiir
5. Hafız’ın kabri olan bahçede bir
gül var imiş
Yeniden her gün açarmış, kanayan
rengiyle
Gece bülbül ağaran vakte kadar
ağlarmış
Eski Şiraz’ı hayal ettiren rengiyle.
Bu dörtlükteki uyağın biçim
yönünden türü aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Tunç uyak b. Düz uyak
c. Sarmal Uyak d. Çapraz uyak
e. Cinaslı uyak
6. Dönülmez akşamın ufkundayız
vakit çok geç
Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl
geçersen geç
Yukarıdaki beyitte altı çizili,
sözcükler aşağıdakilerden
hangisine örnektir?
a. Aliterasyon
b. Seci
c. Akrostiş
d. Redif
e. Cinas
7. Bir kuş ötecek şimdi..,
Havada bir durgunluk,
Mermeriyle konuşan açık kalmış bir musluk,
Beyaz çiçeklerini tek tük düşüren kiraz.
8. Yanık bir kaval sesi geliyordu uzaktan
Derdi dağlardan aşkın ak abalı bir çobandan
Önünde sürüleri, ardında sürüleri
İniyordu yemyeşil, dumanlı bir yamaçtan
Bahar pınarlarından içime damlayan
Bembeyaz çiçeklerin ıslak, temiz kokusu.
Kış bitti... Uzaklarda ilk ümitler gibi yaz.
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden
hangisine ait olabilir?
su,
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine
özgü nitelikler ağır basmaktadır?
a. Lirik
b. Pastoral
c. Epik
d. Didaktik
e. Dramatik
a. Pastoral şiir
b. Dramatik şiir
c. Lirik şiir
d. Didaktik şiir
e. Epik şiir
9. Aşağıdaki dizelerden hangisi satirik bir
şiirden alınmış olabilir?
10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinaslı
uyak vardır?
a. Bütün sevgileri atıp içimden
Varlığımı yalnız ona verdim ben
b. Evden çıkar çıkmaz omuzda tabut
Sen de eller gibi adımı unut
c. Söylersin de söz içinde şaşmazsın
Helali haramı yersin seçmezsin
d. Dadaloğlu'm bir gün kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
e. Serpe serpe gider düşman önüne
Ölümü karşılar meydan içinde
a. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı;
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
b. Gamzen ciğerim deldi deldi ciğerim gamzen
Bilmem nice olur halim halim nice olur
bilmem.
c. Biçare gönüller ne giden son gemidir bu,
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu.
d. Kısmetindir gezdiren yer yer seni
Göğe çıksan akıbetin yer yer seni.
e. Senindir ey sonsuz veren ne varsa hayat gibi
Tutma soluğunu, genişle, öz ve kabuk senindir.
CEVAPLAR
1. B
2. D
3. B
4. D
5. D
6. E
7. B
8. A
9. C
10. D
IX. HAFTA (SANAT DEĞERİ OLAN YAZILAR II)
1.
Aşağıdaki türler sanat
değeri olan ve düşünce
değeri olan metinler olarak
sınıflandırılırsa hangisi
dışta kalır?
a. Deneme
b. Hikâye
c. Mektup
d. Tiyatro
e. Anı
2. Aşağıdakilerden hangisi fabl
türü ile ilgili bilgi değildir?
a. Olaya dayalı bir anlatımı
vardır.
b. Uzun öykülerdir.
c. Örneklendirme ile kötü
davranışlardan caydırıcı özelliği
vardır.
d. Soyut konular somutlaştırılarak
işlenir.
e. İnsan hayatından alınan
küçücük kesitler, insan dışı
canlılara uyarlanarak anlatılır.
3. Aşağıdakilerden hangisi
masalın özelliklerinden biri
değildir?
a. Masallarda yer alan insanlar
ve varlıkların bir bölümü
insanüstü veya doğa dışı
varlıklardır.
b. Genellikle iyilik-kötülük,
doğruluk-haksızlık gibi zıt
durumların mücadelesi vardır.
c. Yer ve zaman bellidir.
d. Kadın kahramanlar da erkek
kahramanlar da bulunabilir.
e. Daima mutlu sonla biter.
4. Hem görme hem duyma
duyguları üzerine kurulmuş
yazı türü hangisidir?
a. Roman
b. Tiyatro
c. Öykü
d. Anı
e. Günlük
5. Karga göstermek için güzel sesini
Açınca ağzını düşürdü nevalesini
Tilki kapıp onu dedi “Efendiciğim,
“Size küçük bir ders vereceğim;
“Alıklar olmasa iş kalmaz açıkgözlere,
“Böyle bir ders de sanırım değer bir
peynire.”
Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Fabl
b. Manzum hikâye
c. Masal
d. Epik şiir
e. Mani
6. Aşağıdakilerden hangisi “fabl”
için söylenemez?
a. Didaktik (öğretici) özellik taşır.
b. İnsanlara ders verme amacıyla yazılır.
c. Kahramanları bitkiler, hayvanlar olmasına
rağmen asıl anlatılan insandır.
d. Betimlemeye dayalı bir anlatımı vardır.
e. Dünya edebiyatında La Fontaine bu türün en
önemli temsilcisidir.
7. (I) Masallarda anlatılan olaylar
herhangi bir atlas ya da haritada
bulabileceğimiz bir yerde geçmez. (II) Yer
gibi zaman ögesi de belirsizdir. (III)
Anlatım alabildiğine yoğundur. (IV)
Masallarda düşsellik nasıl belirleyici bir
özellikse dil ve anlatım da masalı diğer
anlatım türlerinden ayırır. (V) Ulusal ve
dinsel motifler de masallarda en geniş
biçimde kullanılır.
Bu parçadaki cümlelerin hangisinde
masala ilişkin bir bilgi yanlışı vardır?
a.V b. IV c. III d. II
e. I
8. Toplum yaşamında birtakım olaylarla
birbirine
bağlanmış
olan
çeşitli
insanların başlarından geçen maceraları
bütün ayrıntılarıyla anlatan edebî eserdir.
Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman
ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar
ana bir olay etrafında gelişir ve olay
örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.
Yukarıda bahsedilen yazılı anlatım
türü
aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Öykü
b. Masal
c. Roman
d. Fabl
e. Biyografi
9. I. Olmuş ya da olabilecek olayları
anlatır.
II. Derin karakter tahlilleri yoktur.
III. Romana göre daha kısa bir türdür.
IV. Hikâyede kişi kadrosu geniştir.
V. Öykünün ögeleri olay, zaman ve yerdir.
Yukarıda öykü (hikâye) hakkında
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. I
b. II
c. III
d. IV
e. V
10. Bu yazılarda amaç okuyucunun
bilgisini
değil,
yaşantısını
zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de
öğretici ögeler az da olsa vardır ancak
bunları sanatsal bir tat almak amacıyla
okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş
gücü ve imgeleme önemli yer tutar. Bu tür
yazılar “sanat değeri olan yazılar”dır.
Yukarıda
verilen
bilgilere
göre
aşağıdakilerden hangisi sanat değeri
olan yazılar grubuna girmez?
a. Tiyatro
b. Masal
c. Makale
d. Hikaye
e. Roman
CEVAPLAR
1. C
2. B
3. C
4. B
5. A
6. D
7. A
8. C
9. D
10. C
X. HAFTA (YAZIŞMALAR)
1. “Kişilerin dileklerini devlet
kurumlarına ya da tüzel kurumlara
bildirmek, bir isteği cevaplandırmak,
bilgi vermek amacıyla yazılan resmî
mektuplara …. denir”.
Yukarıda boş
aşağıdakilerden
getirilmelidir?
a. Kutlama yazıları
b. Dilekçe
c. Rapor
d. Makale
e. Tutanak
bırakılan
yere
hangisi
2. Görülen bir sorun üzerinde
yapılan inceleme sonucunun ilgili
yerlere bildirilmesi için yazılan
yazılara ne denir?
a. Dilekçe
b. Tutanak
c. Rapor
d. İş yazışması
e. Karar
3. Sanatçıların, yazarların ya
da sanatı çok sevenlerin
birbirlerine ve yakınlarına
yazdığı sanattan söz eden
mektuplara ........ denir.
a. Sanat mektupları
b. Sanatçı mektupları
c. Sanatsever mektupları
d. Edebî Mektuplar
e. İş mektupları
4. “Herhangi bir olayın
ortaya çıkışını, sonucunu
olay anında ya da olaydan
hemen sonra anlatan yazılara
....... denir.” Bu cümlenin boş
kalan yerine aşağıdakilerden
hangi sözcük gelmelidir?
a. Rapor
b. Tutanak
c. Mektup
d. Karar
e. Belgegeçer (Faks)
5.
Aşağıdakilerden
hangisi
özelliklerinden değildir?
“rapor”un
a. Düşünsel planla yazılır.
b. Raporun sonuna yararlanılan kaynakların listesi
de yazılmalıdır.
c. Rapor olay anında yazılır.
d. Konunun önemini kavratabilmek için
örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme, istatistik
bilgi gibi nesnel verilerden yararlanmalıdır
e. Rapor, konu olarak hava raporu, doktor raporu,
polis raporu ve bilirkişi raporu gibi türlere ayrılır.
6. “İzmir'de ne arıyorum diye hayret etme. Sadece
askerliğimi yapıyorum. Herhalde sen beni
Ankara'da zannediyordun. On iki marttan beri
hazırlık kıtasındayım. Haftaya Ankara’ya Yedek
Subay Okuluna gidiyorum. Şimdilik askerî
disiplinden şikâyetim yok. Burada kiminle beraber
olduğumu tahmin et bakalım? Aklına gelmez diye
derhâl söyleyeyim: Kenan Hulusi’yle beraber... ”
Yukarıdaki parça aşağıda verilen türlerin
hangisinden alınmış olabilir?
a. Karar
b. Rapor
c. Günlük
d. Mektup
e. Söyleşi
7. “Yavrum,
Sütün dolapta. Dün benden istediğin
kitap, çalışma masanın çekmecesinde.
Sucuyu
kaçırma,
parasını
damacananın yanına bıraktım…”
Yukarıdaki parça aşağıda verilen
türlerin hangisinden alınmış olabilir?
a. Not (pusula)
b. Mektup
c. Uyarı
d. Çağrı (davetiye)
e. Dilekçe
8. Aşağıda açıklaması verilen türlerin
hangisinde ayraç içinde verilen bölümde bir
yanlışlık yapılmıştır?
a. Hemen ulaştırılması gereken kısa haberleri
bildirmek üzere yazılan çok kısa mektup (not).
b. Mutlu bir olayda, ulusal ve dinî
bayramlarda, yılbaşında uzakta bulunan
kişilerle iyi dileklerin iletilmesi için yazılan
kısa mektup (tebrik).
c. Toplantı ya da tören gibi sosyal ilişkilerde;
bulunması istenilen kişilere toplantıdan önce
gönderilen, toplantıya haber verme ve
toplantıya çağırma yazıları (davetiye).
d. Edebiyatçıların birbirlerine ya da
yakınlarına yazdığı mektup (edebi mektup).
e. İnsanın kendini eğitim bilgisi, iş deneyimi
vs. gibi yönlerden anlattığı yazılar (tutanak).
9. Aşağıdakilerden hangisi
“yazışmalar” başlığı altında ele
alınabilecek yazı türlerinden
biri değildir?
a. Dilekçe
b. Rapor
c. Makale
d. Tutanak
e. İş mektubu/yazısı
10. Aşağıdakilerden hangisi
dilekçenin özelliklerinden biri
değildir?
a. Sol alt köşeye adresin
yazılması
b. Sağ alt köşeye adın ve soyadın
yazılması
c. Sol alt köşeye imzanın atılması
d. Resmî bir dilin kullanılması
e. Gereksiz ayrıntılara yer
verilmemesi
CEVAPLAR
1. B
2. C
3. D
4. B
5. C
6. D
7. A
8. E
9. C
10. C
XI. HAFTA (YAZILI ANLATIM VE EVRELERİ)
1. “Yazmaya başlamadan önce
yazarın; gerek yazı konusu belli
olduktan sonra, gerekse daha önceki
deneyimlerini
değerlendirmesine
............. denir.”
Cümlesindeki
boşluğa
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. Yazara bağlı evreler
b. Konuya bağlı evreler
c. Yazmaya bağlı evreler
d. Tasarıma bağlı evreler
e. Söylemeye bağlı evreler
2. Aşağıdakilerden hangisi gözlem
türlerinden biri değildir?
a. Doğrudan doğruya gözlem
b. Hayal kurma
c. Sınırlandırma
d. Geçmiş yaşantılarımızdan
yararlanma.
e. Düşünme
3. Aşağıdakilerden hangisi sözlü
anlatımın özelliklerinden değildir?
a. Sözlü anlatım toplumun değişik
kesimlerine göre söyleyiş ayrılığı
gösterir.
b. Sözlü anlatım daha kuralsız, daha
gelişigüzeldir.
c. Sözlü anlatımda yöresel ve kişisel
kullanım esneklikleri doğaldır.
d. Sözlü anlatım yüz yüzedir; anlatım
baş, el, kol, gövde hareketleriyle
desteklenir.
e. Sözlü anlatım kalıcılık bakımından
yazılı anlatıma göre daha öndedir.
4. “Üzerinde söz söylenen, yazı
yazılan, sanat eseri oluşturulan
duygu, düşünce, olay, sorun ya da
duruma ......... denir.”
Cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. Karar
b. Konu
c. Cümle
d. Anlatım
e. Ana düşünce
5. Aşağıdakilerden hangisi yazılı
anlatımın özelliklerinden değildir?
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bilgi
yönünden yanlıştır?
a. Yazılı anlatımda sesler yerine harfler
vardır.
b.Yazılı anlatımda yöresel ayrılıklar
ortadan kalkar.
c.Yazılı anlatım kurallıdır.
d. Yazılı anlatım yüz yüze olmadığı için
jest ve mimikler devreye girer.
e.Yazılı anlatım ürünleri kalıcıdır.
Yazıldığı günkü gibi yüzyıllarca kalır.
a. Bir hayal açıklanırken benzetmelerden,
yakıştırmalardan yararlanılamaz.
b. Hayal, bilim ve teknolojiyi destekler,
bilim ve teknoloji hayallerin boyutunu
genişletir.
c. Hayal, bellekte tasarlanan,
canlandırılan ve gerçekleşmesi istenen
düştür.
d. İyi bir hayal örgüsü ile anlatılan soyut
bir konu görünecek kadar somutluk
kazanır.
e. Hayal etmek, düşünmekten ayrı bir
boyuttur.
7. Aşağıdakilerden
hangisi
“konunun anlatımına yardımcı
olan ögeler” arasına girmez?
8. Aşağıdakilerden
hangisi
“konuyu sınırlandırma” ile ilgili
yanlış bir bilgidir?
a. Duygu
b. Düşünce
c. Eşya
d. Hayal
e. Konuya bakış açısı
a. Konuyu sınırlandırma
bütünüyle yazarın kendine
kalmıştır.
b. Sınırlandırılmamış konularda
yazmak çok güçtür.
c. Sınırlandırılmadan yazılmış
yazıları anlamak da çok güçtür.
d. Konu sınırlandırıldıkça dağılır.
e. Konu sınırlandırılmaz ise
düşünceler her paragraf için ayrı
ayrı yani dağınık olur.
9. Aşağıdakilerden hangisi planın
bölümlerinden değildir?
10. Aşağıdakilerden hangisi plan
için “doğru” bir bilgidir?
a. Serim
b. Giriş
c. Düğüm
d. Hayal
e. Sonuç
a. Plansız yazılarda duygu, düşünce
karmaşası ortaya çıkmaz.
b. Planlı bir yazıda gereksiz bir
cümlenin anlaşılması oldukça zordur.
c. Plan; düşünce, duygu ve olay planı
olmak üzere üçe ayrılır.
d. Planın sonuç/çözüm bölümünde
yazının konusu belirlenir.
e. Makale, konferans, röportaj ve
inceleme… gibi yazılar duygu planı
olan yazılardır.
CEVAPLAR
1. A
2. C
3. E
4. B
5. D
6. A
7. E
8. D
9. D
10. C
XII. HAFTA (SÖZLÜ ANLATIM - KONUŞMA I)
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi
konuşmayı
en
iyi
biçimde
tanımlamaktadır?
2.
Aşağıdakilerden
hangisi
konuşma dilinin özelliklerinden
değildir?
a. Duygu ve düşüncelerin anlatılması
b. Duygu ve düşüncelerin sözle
anlatılması
c. Duygu ve düşüncelerin dinleyene
anlatılması
d. Duygu ve düşüncelerin konuşma
organlarından yararlanılarak
dinleyene anlatılması
e. Dinleyene bağırılarak seslenilmesi
a. Ses
b. Ton
c. Vurgu
d. Ezgi
e. Harf
3. Aşağıdaki cümlelerin
hangisinde “yer” kavramı
daha çok vurgulanmıştır?
4. Aşağıdakilerden hangisi
güzel ve etkili konuşma
ilkelerinden sayılır?
a. İşçiler, sabahtan beri
çalışıyorlardı.
b. Her hafta sonu köyümüze
giderdik.
c. Kaybolan ehliyetimi
arkadaşım bulmuş.
d. Bir saattir çalışma masasını
düzenliyor.
e. Kapının aralığından bana
baktığını gördüm.
a. Konuşma ilginç olmalıdır.
b. Konuşma komik olmalıdır.
c. Konuşma bilgi
vermemelidir.
d. Konuşma her zaman
bilimsel konularda olmalıdır.
e. Konuşma özensiz olmalıdır.
5. Bir cümlede ünsüzle biten
sözcükten sonra ünlüyle başlayan
bir sözcük gelirse,bu sözcüklerin
birbirine bağlanarak okunmasına
……. adı verilir.
Bu parçada boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
a. tonlama
b. vurgu
c. ulama
d. boğumlanma
e. duraklama
6. Aşağıdakilerden hangisinde
konuşmayı etkileyen ögeler bir
arada verilmiştir?
a. Beden dili, ses, düşünsel
etkinlik
b. Beden dili, ses, ünlem
c. Beden dili, konu, zihinsel
etkinlik
d. Beden dili, amaç, plan
e. Beden dili, bilgi zenginliği, ton
7. Konuşma esnasında peşi peşine
söylenen sesler aynı düzeyde değildir;
sesler durmadan alçalır, yükselir buna
…….. denir.
Bu parçada boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a. vurgu
b. ünsüz benzeşmesi
c. ulama
d. ünlü daralması
e. tonlama
8. ------ konuşma organları olan dudak,
dil damak, yanaklar ve alt çene ile
boğazın birlikte çalışarak ses
çıkarmasıdır.Eğer buna dikkat
edilmezse,konuşan kişinin söyledikleri
anlaşılmadığından,bu kişi sözlerini
sürekli yinelemek zorunda kalır.
Yukarıda verilen boşluğa
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a. kaynaşma
b. vurgu
c. ulama
d. boğumlanma
e. tonlama
9. Aşağıdakilerden hangisi
abartılmadan
kullanılan
beden dilinin konuşmaya
katkısıdır?
a. Konuyu belirlemek.
b. Dinleyiciyi güldürmek.
c. Amacı belirlemek.
d. Dinleyicinin dikkatini el kol
eylemlerine çekmek.
e. Konuşmayı canlandırıp
etkisini artırmak.
10. Aşağıdakilerin hangisinde
vurgu “zaman” üzerindedir?
a. Oya, yarın akşam uçakla
Adana’ya
gidecek.
b.
Yarın akşam uçakla
Adana’ya
Oya
gidecek.
c. Oya, Adana’ya uçakla yarın
akşam
gidecek.
d. Oya, yarın Adana’ya akşam
uçakla gidecek.
e. Oya, yarın akşam uçakla
gidecek Adana’ya.
CEVAPLAR
1. D
2. E
3. B
4. A
5. C
6. A
7. E
8. D
9. E
10. C
XIII. HAFTA (SÖZLÜ ANLATIM - KONUŞMA II: SÖZLÜ
ANLATIM TÜRLERİ)
1. Herhangi bir konu üzerinde zıt
düşüncelerin
karşılıklı
olarak
savunulmasına ---- denir. İki grup
tarafından karşıt düşünceler tartışılır,
burada önemli olan düşüncenin
doğruluğu değil, savunmanın iyi
yapılmasıdır.
Bu parçada tanıtılan sözlü anlatım
türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Söylev b. Mülakat
c. Sempozyum d. Münazara
e. Konferans
2. Aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde hazırlıksız
konuşmaların özellikleri bir arada
verilmiştir?
a. Günlük konuşmalar hazırlık
gerektiren konuşmalardır.
b. Kurultaylarda yapılan
konuşmalardır.
c. Günlük yaşamda hazırlık
gerektirmeden yapılan gelişi güzel
konuşmalardır.
d. Gelişi güzel, özensiz
konuşmalardır.
e. Topluluk önünde yapılan
konuşmalardır.
3. Aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde hazırlıklı konuşmaların
özellikleri bir arada verilmiştir?
a. Gelişi güzel, özensiz
konuşmalardır.
b. Çay toplantılarında yapılan
konuşmalardır.
c. Günlük yaşamda hazırlık
gerektirmeden yapılan gelişi güzel
konuşmalardır.
d. İncelemeyi, araştırmayı, bilgi
birikimini gerektiren önceden hazırlık
yapılan konuşmalardır.
e. Topluluk önünde yapılan
konuşmalardır.
4. Aşağıdaki seçeneklerde belirtilen
konuşma türlerinden hangisi
hazırlıklı konuşmalardan tek
kişilik konuşma olarak kabul
edilir?
a. Açık Oturum
b. Kurultay
c. Söylev (Nutuk)
d. Kütle Tartışması
e. Sempozyum
5. Aşağıdaki seçeneklerde belirtilen
konuşma türlerinden hangisi
hazırlıklı konuşmalardan küme
konuşması (toplantı) olarak kabul
edilir?
6. Bilim ve sanatla ilgili belli bir konuda
yazar, bilim adamı, sanatçı veya bir
düşünürün;
özel
toplantılarda
dinleyicilerine
karşı
düşüncelerini,
bilgilerini açıklamak, öğretmek amacıyla
yaptığı
konuşmalara
……
denir.
a. Açış Konuşması
b. Sempozyum
c. Demeç
d. Kitap Tanıtma
e. Söylev (Nutuk)
Bu parçada boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
a. Mülakat
b. Münazara
c. Konferans
d. Panel
e. Forum
7. Bir başkanın yönetiminde, küçük bir
tartışmacı grubunun izleyiciler önünde
belli bir konuya ilişkin görüş ve
düşüncelerini
belirttikleri
grup
tartışmasıdır. Bir başkan tarafından
yönetilir ve konuşmacı sayısı 4-6
arasında değişir. Sonunda başkan
konuşmaları toparlayarak görüşleri
özetler.
Bu parçada anlatılan konuşma türü
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a. Sempozyum
b. Münazara
c. Konferans
d. Panel
e. Sunum
8. “Tartışma ve tartışma başkanı” ile
ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?
a. Tartışmada konuşan kişinin sözlerine
müdahale edilmez, kişi saygıyla dinlenir.
b. Başkan istediği konuşmacıya istediği
kadar süre verebilir.
c. Tartışmacılar söz almadan konuyla
ilgili görüş bildiremez.
d. Konuşmacılar lafı uzatmadan, kısa ve
öz olarak görüşlerini aktarır.
e. Başkan, konuşmaların sonunda
görüşleri toparlayarak belli bir sonuca
ulaşır.
9. Dinleyenleri coşturmak ve belli bir amaca
yöneltmek; onlara bir duyguyu, bir düşünceyi,
bir isteği, bir ülküyü aşılamak; önemli
açıklamalarda bulunmak için yapılan etkili,
coşkulu
konuşmalara
denir.
Bu
tür
konuşmalar; dinleyenlerin seviyelerine, hayal
güçlerine, duygularına, ilgilerine göre
hazırlanır. Dinleyenleri düşündürür, onlarda
ilgi uyandırır, onları coşturur, onlara beklenen
davranışı
yaptırır.
Bu parçada tanıtılan sözlü anlatım türü
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Söylev (Nutuk)
b. Mülakat
c. Sempozyum
d. Forum
e. Konferans
10.
I. Münazara
II. Panel (Açık oturum)
III. Konferans
IV. Forum
Numaralanmış anlatım türlerinden
hangisinde veya hangilerinde
tartışma yer almaz?
a. I
b. I ve II
c. II ve III
d. IV
e. III
CEVAPLAR
1. D
2. C
3. D
4. C
5. B
6. C
7. D
8. B
9. A
10. E
XIV. HAFTA (ANLATIM BOZUKLUKLARI)
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
bir anlatım bozukluğu vardır?
a. Ülkemizde dergi ve kitap fiyatları
insanların alım gücüne göre oldukça
yüksek.
b. Belediye, cadde ve sokak
kenarlarına araba park edilmesini
yasakladı.
c. Bu yıl ev ve araba fiyatlarında fazla
bir artış beklenmiyor.
d. Özel ve devlet okullarında okuyan
öğrencilerin aldıkları eğitim arasında
büyük bir uçurum var.
e. Pek çok insan köy ve kasaba
yaşamının zorluklarından habersizdir.
2. Yaklaşık iki saat kadar süren bu
filmin yapımı, için yüz milyar lira
harcanmış.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu
aşağıdakilerin hangisinden
kaynaklanmaktadır?
a. Yükleminin edilgen çatılı
olmasından
b. Gereksiz sözcük kullanılmasından
c. Bir sözcüğün yanlış eyleme
bağlanmasından
d. Tamlayan ekinin gereksiz
kullanılmasından
e. Nesne eksikliğinden
3. Gençliğimde beğenerek şarkılarını
dinlediğim sanatçı, dün akşam yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamayarak
yaşama veda etmiş.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun
nedeni aşağıdakilerin hangisidir?
a. Gereksiz yere bağlaç kullanılması
b. Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması
c. Gereksiz yere iyelik eki
d. Özne-yüklem uyuşmazlığı
e. Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“tamlama yanlışlığı”ndan kaynaklanan bir
anlatım bozukluğu vardır?
a. Böyle bir olayda bizim ve sizin ortaya
koyacağınız tavır elbette ki aynı olmayacaktır.
b. Evini baştan aşağıya kadar temizletip
boyattı bir alıcının çıkmasını bekledi.
c. Bazı dershaneler, kabiliyetsiz ve yeteneksiz
öğretmenleri ucuz fiyata çalıştırıyor.
d. Ailedeki düzen ve disiplinin çocuğa zarar
vermesi şöyle dursun, tam tersine yarar verir.
e. Yeni yayına giren dizi filmin birinci
bölümü izleyicilerden gelen yoğun istek
üzerine yeniden yayınlanmıştır.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“anlamca çelişen sözcüklerin bir
arada kullanılması”ndan
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu
vardır?
a. Sinirlerine hakim olamayan
insanlar, en çok kendilerine zarar
verirler.
b. Belki bu isteğini hiç şüphesiz
baban da makul karşılayacaktır.
c. Kimse, yapamayacağı bir şey için
söz vermemeli.
d. Sık ağaçların arasında kaybolup
giden dereye hayran kalmıştık.
e. Dükkân sahibinin kocaman
göbeğinin üstünde, bir gümüş saat
kordonu sarkardı.
6. Aşağıdakilerin hangisinde
“yüklem eksikliği”nden
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu
vardır?
a. Bu işe istemeden bulaşmış,
sonunda da çok pişman olmuştu.
b. Hiperaktif çocuklarla ilgilenmek ve
onların yaramazlıklarına tahammül
edebilmek çok zor.
c. Okuldan çıkınca ben doğruca eve, o
ise oyun alanına giderdi.
d. İnsanlarımız uzun zamandan beri
ekonomik sıkıntılarla birlikte
yaşamaya alıştı.
e. Eskiden eğitim sistemimizde
disiplin ve dayağın önemli bir yeri
vardı.
7. Çocuk eğitimi ile ilgili olan bu kitap, anne
ve babaların çocuklarına karşı nasıl
davranması ya da davranmamasını çarpıcı
örneklerle anlatıyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu
aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle
giderilebilir?
a. “ile” edatı cümleden çıkartılarak
b. “de” bağlacı cümleden çıkartılarak
c. “anlatıyor” sözcüğü yerine “açıklıyor”
sözcüğü getirilerek
d. “davranmamasını” sözünün yerine
“davranmaması gerektiğini” sözü getirilerek
e. “çarpıcı” sözcüğü cümleden çıkartılarak
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sıfatın
yanlış yere konulması”ndan kaynaklanan
bir anlatım bozukluğu vardır?
a. O daima güzel sözler söyleyen, iyi işler
yapan bir insandı.
b. Çatık kaşlı, pala bıyıklı, dediğim dedik bir
adamdı.
c. Kurumuş bahçedeki ağaçların hepsini
söküp yerlerine yenilerini dikti.
d. Yaptığımız son görüşmede, her konuda
birlikte hareket etmeye karar verdik.
e. Böyle davranmakla bu insanlara faydalı bir
iş yaptığına inanıyor musun?
9. Yaramaz öğrenciler yüzünden
derslerin
doğru
dürüst
işlenememesinden şikâyet ediyorlar;
ama yazılılarda da kopya vermekten
çekinmiyorlar.
Bu cümledeki anlatım
bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerin hangisidir?
a. Nesne eksikliği
b. Yer tamlayıcısı/dolaylı tümleç
eksikliği
c. Tamlayan eksikliği
d. Özne eksikliği
e. Gereksiz sözcük kullanılması
10. Aşağıdaki cümlelerin
hangisinde bir anlatım bozukluğu
vardır?
a. Yaşlılar, gençliklerinde
yapamadıkları şeylerin acısını
çekerler.
b. Yaşlılık düşünceleri
gerçekleştirmeye yönelme çağıdır.
c. Gençler öğrenmek için genellikle
deneme yanılma yolunu tercih
ederler.
d. Gençler, yaşlıların deneyim ve
tecrübelerinden yararlanmayı pek akıl
etmezler.
e. Yaşlılar da gençliklerinde
büyüklerinden yararlanmamışlardır.
CEVAPLAR
1. D
2. B
3. B
4. A
5. B
6. C
7. D
8. C
9. B
10. D
Download