Fizyoloji I

advertisement
Fakülte: Veteriner Fakültesi
Bölüm/Anabilim Dalı
Temel Bilimler / Fizyoloji AD
Ders Kodu
Ders Adı
FİZ 201
Fizyoloji I
Türkçe
Ders Dili
Zorunlu
Durumu
Yok
Ön şartlar
Dersin Adresi
Kredi
Teori
Uygulama
Öğretim Yıl
2014-2015
Tarih
30 / 06 / 2015
Dönem/Yıl
Güz / 2.Sınıf
AKTS Kredisi
5
Laboratuar
Sunum
3
Öğretim Üyesi
Ders Yardımcısı
2
2
Prof. Dr. Abdurrauf YÜCE ([email protected]) dahili: 3944
-----
Ders İçeriği
Kan Fizyolojisi, Sinir Sistemi Fizyolojisi, Solunum Sistemi Fizyolojisi
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Proje/Alan
Çalışması
Ders Planı
Teorik-Konular
Uygulama-Konular
Kanın genel özellikleri ve görevleri
Laboratuvar Malzemelerinin tanıtımı
Kan hücrelerinin yapımı
Laboratuvar Malzemelerinin tanıtımı
Alyuvarlar ve hemoglobin
Akyuvar sayımı
Anemi, polisitemi ve kan grupları
Akyuvar sayımı
Akyuvar tipleri ve fonksiyonları
Alyuvar sayımı
Trombositler, hemostaz
Alyuvar sayımı
Sinaps, sinaptik ileti ve nörotransmitter maddeler Hemoglobin tayini
ARASINAV
ARASINAV
Medulla spinalis ve fonksiyonları
Hemoglobin tayini
Beyin kökü ve sinirleri
Hematokrit Değer tayini
Hipotalamusun fonksiyonları
Hematokrit Değer tayini
Otonom sinir sistemi ve fonksiyonları
Alyuvar osmotik direnci (frajilite)
Serebellumun fonksiyonları
Alyuvar osmotik direnci (frajilite)
Solunum sistemi organları, solunum tipleri
Sedimentasyon tayini
Vücutta solunum gazlarının taşınması
Sedimentasyon tayini
Solunum merkezleri ve solunumun regulasyonu
Fizyoloji I Ders Notları: Prof. Dr. Mesut AKSAKAL
Fizyoloji: Baki YILMAZ
Pratik Fizyoloji: T. KONUK
Fizyoloji Ders Kitabı: Ahmet NOYAN
Tıbbi Fizyoloji: AC Guyton
Ders Kitapları
Yardımcı Kitaplar
1.
1.
2.
3.
4.
Değerlendirme
Ölçütleri
Adet
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı (Teorik+Uygulama)
Adet
1
1
Yüzde (%)
40
60
Değerlendirme
Ölçütleri Hakkında
Dönem sonu sınav notu, Teorik sınav notunun %80’i ile Uygulama sınav notunun %20’sinden
oluşacaktır.
İçerik Ağırlıkları
Yüzdesi (%)
Sağlık Bilimleri
Mühendislik Bilimleri
Fen Bilimleri
Sosyal Bilimler
Ders Çıktıları
(Kazanımlar)
Dersin Hedefleri
Veteriner hekimlik alanında öğretim gören öğrencilerin alacakları derslere temel oluşturacak
evcil hayvan fizyolojisi bilgi ve becerilerinin kazandırılması.
1. Kan hücrelerinin yapısı ve fonksiyonları, bağışıklık sisteminde rol alan hücrelerin
fonksiyonları, bağışıklık tipleri, hemostaz ve kan pıhtılaşması mekanizması konularında bilgi
sahibi olunması
2. Otonom, sentral ve periferik sinir sisteminin fizyolojik yapısı ve fonksiyonları, sinaps ve
sinaptik ileti, otonom sinir sisteminin anatomik organizasyonları ve fonksiyonları, medulla
spinalisin fonksiyonları hakkında bilgi kazandırılması
3. Akciğer solunumu, kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması, solunumun regülasyonu
konularında bilgi kazandırılması
Teorik dersler Power Point sunumları ile anlatılacaktır. Uygulama dersleri 20-25 kişilik öğrenci
gruplarıyla Fizyoloji Uygulama salonunda gerçekleştirilecektir.
Dersin İşleniş
Biçimi
100
-
Dersin program çıktıları ile olan ilişkisi
Program çıktıları
1
2
3
1
2
Dersin Katkısı: 1:Hiç 2:Kısmi 3:Tümüyle
Düzenleyen Kişi(ler): Prof. Dr. ABDURRAUF YÜCE
Hazırlanma Tarihi:
Fakülte: Veteriner Fakültesi
Bölüm/Anabilim Dalı
Temel Bilimler / Fizyoloji AD
Ders Kodu
Ders Adı
FİZ 202
Fizyoloji II
Türkçe
Ders Dili
Zorunlu
Durumu
Yok
Ön şartlar
Dersin Adresi
Kredi
Teori
Uygulama
Öğretim Yıl
2010-2011
Tarih
20 / 09 / 2010
Dönem/Yıl
Bahar / 2.Sınıf
AKTS Kredisi
2
Laboratuar
Sunum
Proje/Alan
Çalışması
4
Öğretim Üyesi
Ders Yardımcısı
3
2
Prof. Dr. Mesut AKSAKAL ([email protected]) dahili: 3947
-----
Ders İçeriği
Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, Sindirim Sistemi Fizyolojisi, Boşaltım Sistemi Fizyolojisi,
Endokrin Sistem Fizyolojisi
Ders Planı
Hafta Teorik-Konular
Uygulama-Konular
1
Kalbin yapısı ve özellikleri; bir kalp döngüsü
Kanama ve Pıhtılaşma zamanı
2
Kalp çalışmasının düzenlenmesi, EKG, kalp
Kanama ve Pıhtılaşma zamanı
aritmileri
3
Kan damar sistemi, nabız, arteriyel kan basıncı,
Formül lökosit tayini
Arteriyel kan basıncının düzenlenmesi
4
Sindirim sistemi ve ağızda sindirim
Formül lökosit tayini
5
Midede sindirim, mide sekresyonu ve
Kan grubu tayini
düzenlenmesi
6
Bağırsakta sindirim, pankreas ve karaciğer
Kan grubu tayini
salgıları, emilim
7
Ruminant sindirimi, (Rumen mikroorganizmaları)
Rumende karbonhidrat, protein ve lipid sindirimi, Spirometre
Uçucu yağ asitleri
8
ARASINAV
ARASINAV
9
Endokrin bezler ve salgıları, hormonların genel
Spirometre
özellikleri
10
Hipofiz, Tiroit, paratiroit ve pankreas hormonları
Arteriyel Kan Basıncının (Tansiyon) Belirlenmesi
11
Böbrek üstü bezi hormonları
Arteriyel Kan Basıncının (Tansiyon) Belirlenmesi
12
Cinsiyet hormonları ve Üreme fizyolojisi
Nabız Alınması
13
Böbreğin yapısı ve görevi, nefronun yapısı,
Nabız Alınması
glomerul yapısı ve glomerular filtrasyon
14
Glomerular filtrasyon hızını belirleyen faktörler,
Elektrokardiyografi
Tubullerin fonksiyonu
15
İdrarın konsantre ve dilue edilmesi, Böbreklerin
asit – baz dengesini düzenlemesi, İdrar torbasının Elektrokardiyografi
dolması ve boşalması
Ders Kitapları
Yardımcı Kitaplar
2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Fizyoloji II Ders Notları: Prof. Dr. Mesut AKSAKAL
Fizyoloji: Baki YILMAZ
Hormonlar ve Üreme Fizyolojisi: Baki YILMAZ
Fizyoloji Ders Kitabı. Vücut Isısı ve Sindirim: F. BÖLÜKBAŞI
Pratik Fizyoloji: T. KONUK
Fizyoloji Ders Kitabı: Ahmet NOYAN
Tıbbi Fizyoloji: AC Guyton
Değerlendirme
Ölçütleri
Değerlendirme
Ölçütleri
Hakkında
Adet
1
1
Adet
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı (Teorik+Uygulama)
Yüzde (%)
40
60
Dönem sonu sınav notu, Teorik sınav notunun %80’i ile Uygulama sınav notunun %20’sinden
oluşacaktır.
İçerik Ağırlıkları
Yüzdesi (%)
Sağlık Bilimleri
Mühendislik Bilimleri
Fen Bilimleri
Sosyal Bilimler
Ders Çıktıları
(Kazanımlar)
Dersin Hedefleri
Veteriner hekimlik alanında öğretim gören öğrencilerin alacakları derslere temel oluşturacak
evcil hayvan fizyolojisi bilgi ve becerilerinin kazandırılması.
4. Öğrenciler damar sistemi, kan dinamiği, kalp kasının uyarılması, bunun iletilmesi ve
kontraksiyonu, EKG ve normal EKG’nin yorumlanması konularında bilgi kazanacaktır
5. Öğrenciler yağların, proteinlerin ve karbonhidratların sindirimi ve ruminantlarda sindirim
konularında bilgi kazanacaktır
6. Öğrenciler böbreğin fizyolojik anatomisi, böbrek kan dolaşımı, glomerular filtrasyon,
tubuler fonksiyonlar, asit-baz dengesinin böbreklerle kontrolü, idrar kesesinin sinirsel
innervasyonu konularında bilgi kazanacaktır
7. Öğrenciler hormonların kimyasal yapıları ve genel etki mekanizmaları konularında bilgi
kazanacaktır
Teorik dersler Power Point sunumları ile anlatılacaktır. Uygulama dersleri 20-25 kişilik öğrenci
gruplarıyla Fizyoloji Uygulama salonunda gerçekleştirilecektir.
Dersin İşleniş
Biçimi
100
-
Dersin program çıktıları ile olan ilişkisi
Program çıktıları
1
2
3
1
2
Dersin Katkısı: 1:Hiç 2:Kısmi 3:Tümüyle
Düzenleyen Kişi(ler): Prof. Dr. Mesut AKSAKAL
Hazırlanma Tarihi:
18.08.2010
Download