Huneyn 36 km Cirane Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması

advertisement
15.03.2010
Rahman ve Rahim Olan
Allah’ın Adıyla
HUNEYN-EVTAS-TAİF SEFERİ - H8
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Hz. Peygamber'in Mekke’yi fethetmesi üzerine,
Taif çevresinde oturan Hevâzin kabilesi Sakîf
kabilesiyle birleşerek Müslümanlarla savaşa
hazırlandı.
Savaş yeri; Huneyn olarak belirlendi
müşrikler Huneyn’de hazırlıklara başladı.
Huneyn Coğrafi olarak Hangi bölgededir?
ve
Cirane
Huneyn
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Yer; Huneyn
Bugün “eş-Şerâi’ Vâdisi” diye bilinen Huneyn,
Mekke’nin
güneydoğusunda
ve
Taif’in
kuzeybatısında yer alır.
Huneyn Vâdisi'nin içinde yer alan Huneyn suyu,
Harem-i Şerîf’e 36 km. uzaklıktadır.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Hevâzin ordusunun komutanı Mâlik b. Avf;
•
•
•
•
otuz yaşlarında,
gösterişe düşkün,
tecrübesiz ve
maceraperest bir gençti.
Cirane
Huneyn
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Askerlere cesaret vermek ve firarı önlemek
amacıyla;
• kabilenin kadınlarını,
• çocuklarını ve
• hayvanlarını da savaş alanına getirtmişti.
Dolayısıyla Hevâzinliler bir bakıma ölüm kalım
savaşına hazırlanmışlardı.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Meşhur şair Düreyd b. Sımme'yi de çok yaşlı
olmasına ve gözleri görmemesine rağmen
bilgisinden ve tecrübesinden istifade için savaş
alanına davet etmişlerdi.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Düreyd b. Sımme;
“Yenilgiye uğramış
çevirebilir?”
bir
orduyu
ne
geri
diyerek kadınların, çocukların ve malların savaş
alanına getirilmesine karşı çıktıysa da bir türlü
sözünü dinletemedi.
Cirane
Huneyn
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Hz. Peygamber Huneyn vadisinde toplanan
müşriklerin üzerine yürümeye karar verdi.
On iki bin kişiden oluşan İslâm ordusunun iki
bini yeni Müslüman olmuş Kureyşlilerden
oluşuyordu.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Seksen kadar
etmemişti.
Kureyşli
de
henüz
iman
Hz. Peygamber Kureyşli Safvân b. Ümeyye'den
emanet olarak yüz zırh ve daha başka silahlar
aldı.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Hz. Peygamber savaştan önce Abdullah b. Ebû
Hadred adlı sahâbîyi bilgi toplamak üzere gizlice
karşı tarafa gönderdi.
Abdullah düşman ordugâhında birkaç gün
kalarak elde ettiği bilgileri Hz. Peygamber'e
getirdi.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Bu arada İslâm ordusu arasından "Bize
çokluğumuzdan dolayı bugün kimse gâlibiyet
elde edemez" şeklinde sözler sarf edenler oldu.
Cirane
Pusu
Pusu
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Okçularına ve askerlerinin savaş kabiliyetine
güvenen
Hevâzinliler,
Huneyn
Vâdisi'nin
kendilerine göre en uygun yerini önceden
tutarak İslâm ordusuna pusu kurdular.
İslâm ordusunun öncü kuvvetleri, düşmanın
şiddetli
saldırısı
karşısında
başlangıçta
bozularak geri çekilmek zorunda kaldı. Bu
durum tüm orduyu etkiledi; Müslümanlar
Hevâzin okçuları karşısında paniğe kapıldılar.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Peygamberimiz
soğukkanlılığını
yerinde sebat etti.
koruyarak
Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Abbas ve
oğulları, Üsâme b. Zeyd gibi sahâbîler onun
yanından ayrılmadılar.
Hz. Peygamber’in gayreti ve Hz. Abbas’ın gür
sesiyle yaptığı çağrı üzerine Müslümanlar tekrar
toparlanarak düşmanı bozguna uğrattılar.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Bozguna uğrayan Hevâzinliler kadınlarını ve
çocuklarını savaş alanında bırakarak kaçtılar.
İslâm ordusunun zaferiyle sonuçlanan çarpışma
sırasında Müslümanlar ile Hevâzin ordusu
arasına siyah bir karınca bulutunun indiği ve
bütün vadiyi doldurduğu rivayet edilmektedir.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Müslümanların kızgınlığı o derece artmıştı ki,
kadınlardan ve çocuklardan da öldürdükleri
olmuştu.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Bu olay Peygamberimize intikal edince
kadınların ve çocukların öldürülmesini derhal
yasakladı.
Bunun üzerine Üseyd b. Hudayr "Yâ Resûlallah!
Onlar müşriklerin çocukları değil midir"?
şeklinde bir soru sordu.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Buna cevap olarak Hz. Peygamber;
"Sizin en hayırlılarınız da müşriklerin çocukları
değil midir? Her çocuk fıtrat üzere doğar.
Ana babası onu ya Hristiyanlaştırır, ya da
Yahudileştirir"
buyurdu.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Huneyn savaşında müşrik ordusu yetmiş ölü
verirken, Müslümanlardan da, içlerinde Üsâme
b. Zeyd'in ana bir kardeşi Eymen b. Ubeyd'in de
bulunduğu dört kişi şehit düştü.
Cirane
Huneyn
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Bozguna
uğrayan
Hevâzin
ordusunun,
aralarında komutan Mâlik b. Avf’ın da bulunduğu
büyük çoğunluğu Taif’e giderken, bir kısmı da
İslâm ordusu ile yeniden savaşmak üzere Evtâs
mevkiinde toplandı.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Huneyn savaşında;
•
•
•
•
altı bin esir,
yirmi dört bin deve,
kırk binden fazla koyun ve
bir miktar gümüş Müslümanların eline ganimet
olarak geçti.
Cirane
Huneyn
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Hz. Peygamber ganimetlerin Mekke’nin 24 km.
Kuzeydoğusunda
bulunan
Ci’râne’ye
götürülmesini emretti.
Mes’ud b. Amr el-Gıfârî’yi de bunlar üzerine
muhafız tayin etti.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Esirler arasında Hz. Peygamber'in sütkardeşi
Şeymâ da bulunuyordu.
Kendisine
biraz
sert
davranılınca
Peygamberimizin sütkardeşi olduğunu söyledi.
Fakat Müslümanlar, onun bu sözüne pek
inanmamakla birlikte kendisini yine Hz.
Peygamber'in huzuruna götürdüler.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Şeymâ
"Yâ
Muhammed!
sütkardeşinim"! dedi.
Ben
senin
Peygamberimiz bunu delille ispatlamasını
isteyince Şeymâ, omuzunda bulunan ve
çocukken onun ısırdığı yerin izini gösterdi.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Bunun üzerine olayı hatırlayan Peygamberimiz,
hırkasını yere sererek Şeymâ'yı üzerine oturttu.
İsterse yanında kalabileceğini, şayet
ederse kabilesine dönebileceğini bildirdi.
arzu
Şeymâ kabilesine dönmeyi tercih edince
Peygamberimiz bazı mallar vererek onu
ailesinin yanına gönderdi.
Cirane
Huneyn
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Hz. Peygamber, Ebû Âmir el-Eş’arî komutasında
bir Müslüman birliğini Evtâs’a gönderirken,
kendisi de Taif’e doğru hareket etti.
Ebû Âmir el-Eş’arî, emrindeki askerlerle Evtâs’a
giderek Düreyd b. Sımme komutasındaki
Hevâzin ordusunu bozguna uğrattı. Meydana
gelen çarpışmada Düreyd öldürüldü.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Dizinden bir okla yaralanan İslâm komutanı Ebû
Âmir el-Eş’arî, öleceğini anlayınca yerine yeğeni
Ebû Mûsâ el-Eş’arî’yi tayin etti.
İslâm birliği Evtâs’tan zaferle döndüğünde Hz.
Peygamber, hem vefat etmiş olan Ebû Âmir’e,
hem de Ebû Mûsâ’ya dua etti.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Kur'an-ı Kerim'de Huneyn Savaşı'ndan, açıkça,
adı zikredilerek bahsedilmektedir.
Bu olayı tasvir eden âyetlerin mealleri şöyledir:
"Allah bir çok yerde ve Huneyn gününde size
yardım etti. Çokluğunuz sizi böbürlendirmişti,
ama size bir yarar sağlamamıştı; yeryüzü bunca
genişliğine karşılık size dar gelmişti de arkanızı
dönmüştünüz….
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
…Sonra Allah, elçisine ve inananlara güven
verdi ve görmediğiniz askerler gönderdi de inkar
edenlere azap etti. İşte inkarcıların cezası
budur. Bundan sonra da Allah dilediğinin
tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve
merhametlidir.“ (Tevbe 25-27)
Cirane
Huneyn
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Diğer taraftan Hz. Peygamber, etrafı sağlam
surlarla çevrili Taif şehrine doğru hareket ederek
burayı kuşattı.
Taifliler surlarını tamir etmişler ve kale içine bol
miktarda, hatta bir yıl yetecek kadar yiyecek
depolamışlardı.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
İslâm ordusu bu kuşatmada
kullanarak surlara taş yağdırdı.
mancınık
Fakat iki metre civarında kalınlığa sahip olan
kale duvarları bu darbeler karşısında sarsılmadı.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Müslümanlar kaleye yaklaşabilmek için tahtadan
veya deriden yapılan bir araç olan debbâbe
kullandılar.
Bu aracın içine girerek düşman oklarından
korunuyorlar ve bu suretle surlara ilerleyip gedik
açıyorlardı.
Taifliler debbâbenin üzerine kale duvarlarının
üzerinden kızgın demir atarak onu yaktılar.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Müslümanlar bu defa debbâbeyi demirle
kapladılar. Taifliler buna da debbâbenin üzerine
büyük taşlar atarak karşılık verdiler.
Taif’in kısa sürede fethedilemeyeceği ve Sakîf
kabilesinin durumunun zamana bırakılmasının
gerekli olduğu anlaşılmıştı.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Bu sırada Haram Aylar da yaklaşmıştı.
Müslümanlar Taif kuşatmasında on dört şehit
verdiler.
Cirane
Huneyn
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Peygamberimiz kuşatmayı kaldırarak Huneyn
ganimetlerinin toplandığı Ci’râne’ye hareket etti.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Hz. Peygamber
Ci’râne’ye geldi.
Zilkade
ayının
başında
Burada on üç gün kalarak Huneyn Savaşı'nda
ele geçirilen esirleri ve diğer ganimetleri taksim
etti.
Ganimetlerin beşte biri hazineye ayrılıp geri
kalanı gaziler arasında paylaştırıldı.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Ganimetlerin taksiminden sonra, içlerinde Hz.
Peygamber'in süt amcasının da bulunduğu on
dört kişilik bir Hevâzin heyeti, onun huzuruna
gelerek pişmanlıklarını arzettiler; İslâmiyeti
kabul
ettiklerini,
süt
kardeşinin
kendi
kabilelerinden olduğunu dile getirdiler ve
affedilmelerini istediler.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Hz. Peygamber onlara bu isteklerini cemaatle
namaz kılındıktan sonra orduya hitaben açıkça
dile getirmelerini söyledi.
Onlar da bu tavsiyeyi yerine getirince Hz.
Peygamber savaş esirlerinden veya mallardan
birini tercih etmelerini söyledi.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Heyet üyelerinin esirleri tercih etmeleri üzerine
Hz.
Peygamber
kendisinin
ve
ailesi
mensuplarının hissesine düşenleri serbest
bıraktığını ilan etti.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Hz. Ebû Bekir ve diğer Sahabiler de aynı
uygulamayı yapacaklarını söylediler.
Böylece kısa süre sonra Hevâzin esirlerinin
tamamı serbest bırakıldı ve ailelerine teslim
edildi.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Ci'râne'de esirlerin dışında kalan ganimet
mallarının taksiminde, Müellefe-i Kulûb'a
(kalpleri
İslâm'a
ısındırılmış
kimselere)
ganimetin beşte birinden (humus) pay ayrıldı.
Müellefe-i kulûb'un çoğunu yeni fethedilen
Mekke’nin eşrâfı teşkil ediyordu.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Bunlar arasında;
• Kureyş lideri Ebû Süfyan,
• Oğulları Yezîd ve
• İleride halife olacak Muaviye de vardı.
Müellefe-i kulûb Kur’an-ı Kerim’de aynı
zamanda zekât verilecek zümreler arasında da
zikredilmektedir
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Peygamberimiz, Huneyn savaşından elde edilen
ganimetleri taksim ederken Hevâzin kabilesinin
başkanı ve komutanı Mâlik b. Avf'ın ev halkını
ve mallarını dağıtım dışında tutmuştu.
Huneyn savaşına sebep olan ve henüz düşman
safında, Sakîf kabilesi arasında bulunan Mâlik b.
Avf'ın ne şekilde olursa olsun etkisiz hale
getirilmesi gerekiyordu.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Hz. Peygamber kendisine gelen Hevâzin heyeti
vasıtasıyla ona haber göndererek, şayet yanına
gelir ve Müslüman olursa ailesini ve malını
kendisine iade edeceğini ve buna ek olarak da
yüz deve vereceğini bildirdi.
Bu haber üzerine yanına gelip Müslüman olan
Mâlik b. Avf'a va'dettiklerini verdi ve onu
kabilesinin İslâmiyeti kabul eden kolları
(Sümâle, Selime ve Fehm) üzerine vali tayin etti.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Bu ikram karşısında son derece duygulanan
Mâlik, Müslüman olunca söylediği bir şiirde,
insanlar arasında Muhammed gibi birisini ne
gördüğünü ve ne de işittiğini, onun sözünü
yerine getirdiğini ve kendisine bol bol bahşiş
verdiğini dile getirdi.
Daha sonra emri altındaki kabilelerle birlikte
Sakîf kabilesine karşı mücadeleye başladı.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
***** İzlediği bu politikayla Hz. Peygamber, o
tehlikeli, inatçı, korkusuz ve yiğit Huneyn
cephesi komutanını elde etmekle kalmıyor, aynı
zamanda onu eski müttefiklerine karşı harekete
geçirmiş oluyordu *****
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Huneyn, Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması
(H8 / 630)
Hz. Peygamber Ci’râne’de ihrama girerek umre
yapmak maksadıyla Mekke'ye geldi.
Umre yapıp tekrar Ci’râne’ye uğradıktan sonra,
sekiz yıl önce terketmek zorunda kaldığı şehri
fethetmenin verdiği huzurla, Medine'ye hareket
etti ve 28 Zilkade 8/16 Şubat 630’da buraya
ulaştı……..
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards