Hz. Muhammed*in Hayat

advertisement
Hamza Solak
 Hz. Muhammed (S.A.V) 571 yılında Mekke'de dünyaya
geldi. Doğmadan önce babası vefat etti. Doğduktan
kısa bir süre sonra annesini kaybetti. Sonra dedesi
Abdulmuttalip'in himayesini girdi. Onun ölümünden
sonra da amcası Ebu Talib'in yanında kalmaya başladı.
Küçük yaşlardan itibaren ticarete atıldı. Mekkede
yaşayan ve puta tapan insanlara karşı çıkıyordu.
 Bu nedenle o insanlardan uzak kalmak için sürekli
gözlerden uzak Hira Mağrasına çekiliyordu. Bu arada
ilk eşi Hz. Haticeyle evlendi. Hz. Hatice'den Kasım,
Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma
adında altı çocuğu oldu Kasım ve Abdullah küçük
yaştayken vefat etti. Yine bir gün Hira Mağrasına
çekildiğinde vahiy meleği olan Cebrail geldi ve ona ilk
vahiy oku emrini verdi. Böylece Hz. Muhammede
(S.A.V) 40 yaşında peygamberlik verilmiş oldu. Ona ilk
eşi Hz. Hatice iman etti ardından Hz. Ali sonra Zeyd
bin Harise ardındanda Hz. Ebu Bekir iman etti sonra
birçok insan bu mesaja kulak verdi.
 Müslümanların çok olmasına rağmen Mekke'nin ileri
gelenleri Müslümanlara türlü eziyetler işkenceler ve
boykot uyguluyorlardı. Bundan korunmak için bir kısım
Müslüman Habeşistan'a hicret etti. Daha sonra
arkalarında bir kısım Müslüman daha Habeşistan'a
hicret etti. Sonunda Hz.Muhammed'in (S.A.V) emriyle
bütün Müslümanlar Medineye hicret etti. Önden
Müslümanlar gitti arkalarından da Hz. Muhammed ve
arkadaşı Ebu Bekir gitti. Medine yerlileri (ensar)
Müslümanları çok iyi karşıladılar. Medine
yerlileriyle(ensar) Mekkeden hicret edenler (muhacir)
kardeş ilan edildi.
 Böylece Medine İslam devleti kurulmuş oldu. İslam
devletinin kurulmasıyla Müşrikler Müslümanlara
saldırmaya başladı ilk savaş Bedir savaşı oldu.
Müslümanlar ticaret için giden bir Mekke kervanını
Mekkede kalan eşyaları için el koymak istediler bunu
duyan Mekkeliler savaş hazırlığı yaptılar ve
Müslümanların üzerine geldiler. Bedir kayalıklarında
karşılaşan ordular savaştılar. Bedir savaşında
Müslümanlar galip geldi bunun sonucunda Şam ticaret
yolu Müslümanlara açılmış oldu.
 Savaşta ele geçen esirler 10 Müslümana okuma yazma
öğretmek şartı ile serbest bırakıldı. Mekkeli Müşrikler
Bedir savaşının intikamını almak için Uhud savaşını
başlattı. Uhud savaşının başında Müslümanlar
galipken peygamberimizin görevlendirdiği okçuların
yerini terk etmesiyle Müslümanlar mağlup oldu. Ama
yinede Müşrikler kesin bir zafer kazanamadılar.
 Ardından Hendek savaşı oldu çünkü Mekkeliler
Müslümanlara ağır bir darbe vurmak istiyorlardı.
Müslümanlar bunu duyunca Selmanı Farisi'nin önerisi
üzerine Medine'nin etrafına kuyular kazdılar ve şehir
savunmasına geçtiler. Böylece savaş Müslümanların
zaferiyle sonuçlandı. 628 yılında Müslümanlar Hacca
gitmeye karar verdiler. Bundan tedirgin olan Mekkeliler
onları içeri almayarak Hudeybiye Antlaşmasını
imzaladılar.
 Hudeybiye Antlaşması artık Müslümanların tanındığını
gösteren bir antlaşmadır. 629 yılında Müslümanlar
Hayberi fethetti. Hayberin fethi ile Şam'ın ticaret yolu
Müslümanların eline geçti.Hayberin fethinden sonra
müslümanlar ilk kez Bizansla savaştı.Mutede savaşan
ordular hiçbir sonuç elde edemeden geri döndüler. 630
yılında Mekke'nin fethi gerçekleşti.
 Mekke'nin fethinden sonra Arap yarım adası hızlı bir
şekilde Müslümanların kontrolü altına girdi.
Müslümanlar ve putperest Arap kabileleri arasında
yapılan Huneyn savaşınıda başarıyla Müslümanlar
kazandı. Huneyn zaferinden sonra Taif şehri kuşatıldı.
Hz Muhammed'in son seferi ise Tebük seferi olmuştur.
Hz. Muhammed (S.A.V) son kez Müslümanlarla
beraber hacca gitti ve buna veda haccı adı verildi veda
haccında Müslümanlara veda niteliğinde konuşan Hz.
Muhammed 632 yılında Medine de vefat etti. Şu anda
kabri Medine'de Hücre-i Saadet'de bulunmaktadır.
Download