PET SİGORTA TEMİNAT KAPSAMI PET SİGORTA

advertisement
PET SİGORTA TEMİNAT KAPSAMI
PET SİGORTA POLİÇE A
Pet Sigorta Acil Vakalar Sağlık sigortası poliçesi, aşağıda yer alan acil sağlık sorunları
nedeniyle kedi veya köpek sahiplerinin veteriner hekimlere başvurduğunda ortaya çıkacak
tedavi masraflarının yıllık 5.000.-TL’ ya kadar karşılanmasını sağlayacaktır.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
Trafik Kazası
Yüksekten düşme
Yabancı Cisim Yutma
Isı Çarpması
Zehirlenme
Yanma/Yanık
İç kanama
Kalp Krizi
Böcek Sokması
Elektrik Çarpması
Boğulma
Kavga
Kesik ve batma
Donma
Göz yaralanmaları
PET SİGORTA ALTERNATİF B
Pet Sigorta Acil Vakalar Sağlık sigortası poliçesi, aşağıda yer alan acil sağlık sorunları
nedeniyle kedi veya köpek sahiplerinin veteriner hekimlere başvurduğunda ortaya çıkacak
tedavi masraflarının yıllık 7.500.-TL’ ya kadar karşılanmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu poliçe
kapsamında 3. Kişilere verilen zararlar da yıllık 3.000 TL’ye kadar karşılanacaktır. Kayıp ilanı
ve ödül teminatı olarak belirlenen 250.-TL ‘de teminat kapsamı dahilinde poliçe sahibine
ödenecektir.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
Trafik Kazası
Yüksekten düşme
Yabancı Cisim Yutma
Isı Çarpması
Zehirlenme
Yanma/Yanık
İç kanama
Kalp Krizi
Böcek Sokması
Elektrik Çarpması
Boğulma
Kavga
Kesik ve batma
Donma
Göz yaralanmaları
TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDAKİ HALLER
a)
Acil müdahale gerektirmeyen durumlar dahilinde ortaya çıkacak olan hasarlar
teminat dışında değerlendirilecektir.
b)
Viral hastalıklar nedeniyle ortaya çıkan hasarlar teminat dışında değerlendirilecektir.
c)
Sigortalı hayvanın sahibi tarafından beyan edilen sağlık sorunu için acil durumlar
haricindeki gerekli olmayan bir teşhis veya tedavi uygulanmış ise bunlara ait masraflar
teminat dışında değerlendirilecektir.
d)
İlaç ve sarf malzemeleri teminat dışıdır.
e)
Hastanın stabil hale gelmesinden sonra yapılacak kontrol, muayene ve benzeri
müdahaleler teminat dışındadır.
f)
Yarış, oyun, bilerek kavga ettirmek veya mukavemet denemelerinden meydana
gelecek hasarları teminat dışıdır.
g)
3 aylıktan daha küçük ve veteriner hekim kontrolünde gereken aşıları
tamamlanmamış olan kedi ve köpekler sigorta kapsamı dışındadır.
h)
Mikrochip takılı olmayan hayvanlar kapsam dışındadır.
I)
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanun ve bağlı yönetmeliklerde Türkiye’de üretimi,
satışı ve beslenmesi yasaklanmış olan hayvanlar teminat kapsamı dışındadır.
Download