Değerli Meslektaşlarım,

advertisement
Radyoloji
Değerli Meslektaşlarım,
Siemens İnovasyon dergisinin bu yeni
sayısında sizlerle birlikte olmak çok
heyecan verici. Bu sayının Bilgisayarlı
Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans
Görüntüleme (MRG) alanındaki yeni
gelişmeleri içermesini öngörmüştük.
Somatom BT sistemlerinde özellikle doz
yönetimi ve hız konularındaki gelişmeler
dikkat çekici. Özellikle son yıllarda tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de BT
incelemeleri hastanın maruz kaldığı radyasyon dozu anlamında masaya yatırılıyor. Bu incelemelerde fayda-zarar analizinin yapılması ve hastanın sağlığı için
en doğru kararın verilmesi bir gereklilik
elbette. Ama, teknolojideki gelişmelerin
hastaların aldığı radyasyon dozunu her
geçen gün biraz daha azalttığını da tespit etmeliyiz. Biz radyologlar mesleğimizin temellerinin x ışınları üzerine kurulu
olduğunu ve radyolojinin gerçek çıkışının da BT’nin klinik olarak kullanılmaya
başlanmasıyla gerçekleştiğini çok iyi biliyoruz. Doğru endikasyonlar ve
SOMATOM cihazlarının kullandığı teknolojilere benzer ileri teknolojiler kullanılarak düşük dozlar ile yapılan BT incelemeleri hastalar için gerçek avantajlar teşkil
etmektedir. BT’nin ülkemizde pek bilinmeyen bir uygulaması olan “sanal
otopsi” konusunu da biraz açmak istedik.
Sanal otopsi incelemelerde alınan rad-
yasyon dozu için fazla endişelenmeye
gerek olmadığına inandığımı da peşinen
belirtmek isterim.
MRG alanında ise baş döndürücü bir teknik gelişme olan tüm vücut MR/PET üzerine yoğunlaştık. Tüm vücut MR/PET
görüntülemenin altında yatan teknolojiyi ve aşılması gereken teknik güçlükleri
okurken, radyolojinin ne kadar hızlı gelişen bir disiplin olduğunu bir kez daha
göreceksiniz. Daha eski bir hibrit görüntüleme yöntemi olan PET-BT incelemelerinde hakim paradigma, incelemenin PET
kısmının metabolik bilgi sağladığı, BT
kısmının ise morfolojik bilgi sağlayıp,
anatomik lokalizasyonun belirlenmesi
için önemli olduğuydu. BT bilgisi aynı
zamanda atenüasyon korreksiyonu için
de kullanılıyordu. MR-PET sistemleri ise
yepyeni bir paradigma yaratmış
durumda. PET halen metabolik ya da
fonksiyonel bilgi sağlamaya devam ediyor. Ama bu arada radyolojinin ağırlığı
MR sayesinde kat kat artmış durumda.
Çünkü MR morfolojik bilginin yanı sıra
fonksiyonel bilgi de sağlayan bir görüntüleme yöntemi. MR difüzyon ve perfüzyon görüntüleme ya da MR spektroskopiden elde edilen bilgilerin PET bilgisi ile
kombine edilmesi hastalıkların teşhisi ve
takibinde yepyeni ufuklar açacaktır.
Ultrasonografi konusunda ARFI ve iş akı-
şını optimize eden bir bilişim çözümü
olarak da syngo.via, değindiğimiz diğer
yeni konseptler oldu. ARFI teknolojisi
doku sertliğini değerlendirmede yeni bir
yöntem. syngo.via ise biz radyologların
işini özellikle kolaylaştıracak bir çözüm
gibi gözüküyor.
Bu sayıda ayrıca Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden Prof. Dr. İlhan Erden ve
Bilkent Üniversitesi Ulusal Manyetik
Rezonans Araştırma Merkezi Yöneticisi
Prof. Dr. Ergin Atalar ile yapılan röportajları bulacaksınız. Prof. Dr. Ercan
Karaaslan’a da bizlerle paylaştığı iki olgu
için teşekkür etmek isteriz.
İnovasyon’un yeni sayılarında buluşmak
üzere saygılarımı sunuyorum.
Dr. Mehmet Ertürk
Yayın Editörü
İnovasyon · Kasım 2011 · www.siemens.com.tr
Siemens_inovasyon_s1.indd 3
3
21.10.2011 18:16
Download