ACİL SAĞLIK SİGORTASI: Teminat Limitleri: 750TL Acil Tıbbi

advertisement
ACİL SAĞLIK SİGORTASI:
Teminat Limitleri: 750TL
Acil Tıbbi Giderler Teminat Kapsamı:
Sigorta Dönemi içinde meydana gelen aşağıdaki durumlar için beher Sigortalı Kişiye azami 750.TL tutarda hasar ödemesi yapılacaktır.
1. Kaza sonucunda bir gece hastanede yatmayı gerektiren bir bedeni yaralanmaya maruz kalan
Sigortalı Kişiye ilk 12 saat içerisinde yapılan Acil Tıbbi, Cerrahi veya Hastane tedavisi giderleri için,
veya
2. İlk belirtileri tedavinin yapıldığı hastaneye varılmasından önceki 12 saat ya da daha kısa bir
süre içinde ortaya çıkan ve bir gece hastanede yatmayı gerektiren akut bir tıbbi hastalık
sonucunda Sigortalı Kişiye yapılan Acil Tıbbi, Cerrahi veya Hastane tedavisi giderleri için,
Tıbbi tedavi giderlerinin bu bölümdeki madde 1 veya 2 kapsamında teminat altında olması
kaydıyla, Reasürör yalnızca hastaneye nakil giderlerini ödeyeceklerdir.
Acil Tıbbi Durum Hizmetleri Kapsamı :
1- Akut Batın: Karın bölgesinin ani ortaya çıkan ve hayati tehlike arz eden durumları – Apandisit,
mide delinmesi, bağırsak düğümlenmesi, karın iç zarı iltihabı.
2- Akut Masif Kanamalar: Ani ortaya çıkan ve kısa süren aşırı kanamalar, kazaya bağlı iç organ ve
ekstremite kanamaları gibi.
3- Ani Felçler.
4- Astım Krizi ve Akut Solunum Problemleri.
5- Ciddi Alerji Anaflaktik Tablolar – Hastayı şoka sokan alerjik durumlar. Örn. Penisilin alerjisi.
6- Uzuv Kopmaları.
7- Ciddi Yanıklar.
8- Her Tür Koma Durumu,
9- Donma, Soğuk Çarpması.
10- Elektrik Çarpması.
11- Isı Çarpması.
12- Kalp Krizi ve Ritm Bozuklukları, Ağır Hipertansyon Krizleri.
13- Menenjit (Beyin zari iltahabı), Ensefalit (Beyin iltahabı), Beyin Apsesi.
14- Tüm İskelet Sistemi Kırıkları.
15- Renal Kolik (Ağır böbrek sancısı). (ESWL vb. Tedavi ve operasyonlar hariç)
16- Suda Boğulma.
17- Trafik Kazası.
18- Yüksek Ateş (39,5 üzeri)
19- Yüksekten Düşme.
20- Ağır Zehirlenmeler.
21- Ciddi Göz Yaralanmaları
22- Hayvan Isırıkları
23- Tahriş edici madde yanıkları ve solunması
Download