- CHINT Elektrik

advertisement
1.
Başlıca kullanım amacı ve uygulama kapsamı
NS2-25 serisi alternatif akım motor koruma şalteri(starter olarak anılacaktır), aşırı yük,
faz kaybı, sincap kafesli üç fazlı asenkron motorun kısa devre kontrolü ve nadiren
yapılan başlatma kontrolü için, 0.1 ile 25 A arasında akıma ve 690 V'a kadar AC
gerilime sahip devrelerde kullanılır. Ayrıca, dağıtım hattı koruması, yük aktarımı için
ve ayırıcı olarak da kullanılabilir.
2.
Ürünün Normal Çalışma Koşulları
2.1 2000 m'den daha yükseğe kurulmamalıdır.
2.2 Ortam sıcaklığı için genellikle üst sınır +40 °C, alt sınır -5 °C'dir.
2.3 Atmosferdeki bağıl nem %90'dan fazla olmamalıdır (25°C±5°C'de)
2.4 Kirlilik derecesi: 3. derece
2.5 Starterin Montaj Sınfı II, III (yük seviyesi ve güç dağıtım seviyesi).
2.6 Montaj düzlemi ile düşey düzlem arasındaki eğim ±30°'den fazla olmamalıdır.
2.7 Kabul edilebilir darbe dayanımı (sinüs şekilli darbe: 30g (6ms).
2.8 Kabul edilebilir titreşim şiddeti: 5 ~150Hz,5g.
2.9 Nominal çalışma: Kesintisiz çalışma
3 Model ve açıklamaları
Model ve açıklamaları aşağıda gösterilmektedir:
N
S
2
25
X
□
Firma Karakteristik Kodu
Alternatif akım motor starteri
Tasarım kodu
Kalıplanmış sınıf için nominal akım (A)
Döner kol
Koruma ünitesi nominal akımı (A)
4. Çalışma Prensibi ve Yapısal Özellikler
NS2-25 serisi AC motor starteri, ayırıcı devre kesici ve termal rölenin işlevlerini tek bir
cihazda birleştiren, izolasyon, aşırı yük, sıcaklık telafisi, faz kaybı, kısa devre koruması gibi
işlevlere sahip bir cihazdır. NS2-25 serisinde NS2-25 ve NS2-25X modelleri bulunur. NS225X modeli, NS2-25 AC motor starteri temel alınarak geliştirilmiştir, döner kol kullanır
(düğmeyle çalışma) ve IEC60947-2, IEC60947-4-1 standartlarına uygundur.
Starterin iç yapısının elektrik şeması çizimi Şekil 1'de gösterilmektedir.
Termal eleman ana devreye bağlıdır ve motordan gelen akım bu elemandan geçer.
Aşırı yük geldiğinde iki sac levha çalışma sıcaklığına kadar ısınır ve starteri çalıştırır. Motor
faz kaybettiğinde, starter kayıp faza ait çift sac levhayı diferansiyel mekanizması ile eski
haline getirerek çalıştırır.
Akım, anlık elektromanyetik trip ayarlanmış akım değerine ulaştığında, demir nüve
anında çalışır ve kolu hareket ettirerek devrenin kesilmesini sağlarlar. Çalıştırma
mekanizması aynı anda bırakılarak starterin çalışmasını tetikler.
Starter bir kaide, kontak desteği, patlama haznesi, izolasyonlu tabana ve termal
elektromanyetik sistem (anlık elektromanyetik trip, çift sac levha, termal eleman vb. içeren),
diferansiyel mekanizması, akım ayarlama mekanizması, çalıştırma mekanizması, üst kapak
ve butonlardan veya düğmeden oluşur.
Starter, flip-clip ve doğrudan harekete geçen çift kontak yapısına sahiptir. Kontak
köprüsü, kontak desteği ve patlama haznesi kaidenin içinde, termal elektromanyetik sistem,
sabit kontak, çalışma mekanizması, diferansiyel mekanizması ve akım ayarlama
mekanizması tabana montedir.
Starter trip testi yapabilir. Uygun şekilli bir tornavida kullanılarak kol, kapağın "Test"
penceresinde belirtilen yöne çevrilir. Böylece, starter aşırı yüklendiğinde güvenlik ünitesinin
çalışma güvenilirliği doğrulanır.
Şekil 1
Uzman olmayan personelin starteri çalıştırmasını engellemek için, Şekil 2'de gösterilen
kilitleme cihazı tasarlanmıştır. Açma kapama düğmesinde bir gösterge elemanı vardır.
Eleman dışarı çekilip kilitlendiğinde, dışarı çekilmesi veya içeri itilmesi engellenir, böylece
açma kapama düğmesinin açılması önlenir ve starter etkin bir şekilde kontrol altında tutulur.
1. açma kapama
düğmesi
2. gösterge elemanı
3. Kilitleme deliği
a) NS2-25
b) NS2-25X
Şekil 2
5.
Temel Teknik Veriler
5.1
Nominal Yalıtım Gerilimi Ui (V): 690
5.2
Nominal Gerilim Ue (V): 230(240) 、400(415) 、 440 、 500 、690
5.3
Nominal Frekans (Hz): 50/60
5.4
Kalıplanmış sınıf için nominal akım Inm (A): 25
5.5
Nominal Akım In (A): bkz. Tablo 1.
Tablo 1 Starter spesifikasyonları ve kısa devre kesme kapasitesi
Sıra
numarası
Nominal
Akım
(A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0,16
0,25
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
14
18
23
25
Nominal
çalışma
akımı (☆)
(A)
0.1-0.16
0.16-0.25
0.25-0.4
0.4-0.63
0.63-1
1-1.6
1.6-2.5
2.5-4
4-6.3
6-10
9,14
13-18
17-23
20-25
Nominal kısa devre kesme kapasitesi limiti Icu,
Nominal çalışma kısa devre kesme kapasitesi Icu,
230/240V
400/415V
440V
500V
690V
Icu
Ics
Icu
Ics
Icu
Ics
Icu
Ics
Icu
Ics
kA
kA
kA
kA
kA
kA
kA
kA
kA
kA
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Not: Ics, Icu'nun yüzdesi olarak gösterilir.
(☆):termal elemanın akım ayarlama aralığı
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
15
15
15
15
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
40
40
100
100
100
100
100
100
100
100
50
15
8
8
6
6
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
50
10
6
6
4
4
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
75
75
75
75
100
100
100
100
100
100
3
3
3
3
3
3
3
3
100
100
100
100
100
100
75
75
75
75
75
75
75
75
Arc
mesafesi
(mm)
40
5.6 Termal elemanın akım ayarlama aralığı Ie (A): bkz. Tablo 1.
5.7 Nominal kısa devre kesme kapasitesi limiti Icu (kA): Bkz. Tablo 1.
5.8 Nominal çalışma kısa devre kesme kapasitesi limiti Ics (kA): Bkz. Tablo 1.
5.9 Nominal darbe dayanım gerilimi Uimp (V): 8000
5.10 Starter kontrolü için Tablo 2'ye bakın.
Tablo 2. Starterin ve starter tarafından kontrol edilen motorun nominal gücü
Sıra
numarası
Nominal
Akım
(A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0,16
0,25
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
14
18
23
25
Nominal
çalışma
akımı
(☆)
(A)
0.1-0.16
0.16-0.25
0.25-0.4
0.4-0.63
0.63-1
1-1.6
1.6-2.5
2.5-4
4-6.3
6-10
9-14
13-18
17-23
20-25
Üç fazlı motorun standart nominal gücü (kW)
230/240V
400
AC-3,50Hz/60Hz
415V
440V
500V
690V
0,37
0,75
1,1
2,2
3
4
5,5
5,5
0,37
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
11
0,75
1,5
2,2
4
5,5
9
11
11
0,37
0,75
1,1
2,2
3,7
5,5
7,5
9
11
15
0,37
0,55
1,1
1,5
3
4
7,5
9
11
15
18,5
0,37
0,55
1,1
1,5
3
4
7,5
9
11
11
(☆): termal elemanın akım ayarlama aralığı
5.11 Kapak koruma sınıfı: IP20
5.12 Aşırı akım çalışma koruması karakteristiği
5.12.1 Dengeli yükte starterin her bir fazının çalışma karakteristiği Tablo 3'te
gösterilmektedir.
Tablo 3. Dengeli yükte starterin her bir fazının çalışma karakteristiği
Sıra
numarası
1
Test akımı
Başlangıç durumu
Ayarlanmış süre
Beklenen sonuç
2
1,05
Soğuk hal
Termal hal
t≥2h
t<2h
Trip yok
1,2
t<120s
Trip
2s < t≤ 10s
Trip
Trip
(1. Test adımının
tamamlanmasının
ardından ayarlanmış
akıma yükselir)
3
1,5
4
7,2
Ayar akımı ısı
dengesi
sağlandıktan sonra 1
kez başlatıldı
Soğuk hal
Ortam hava sıcaklığı
+20°C ± 2°C
5.12.2 Her bir fazda dengesiz yük varken (faz kaybı) starterin çalışma karakteristiği Tablo
4'te gösterilmektedir.
Tablo 4. Her bir fazda dengesiz yük varken (faz kaybı) starterin çalışma karakteristiği
Test akımı
İki rastgele faz
Üçüncü faz
Sıra
Numarası
1
1,0
0,9
Başlangıç
durumu
Ayarlanmış süre
Beklenen sonuç
Soğuk hal
t≥2h
Trip yok
t<2h
Trip
Ortam hava
sıcaklığı
Termal hal
2
1,15
(Test adımı 1'in
tamamlanmasının
ardından ayarlanmış
akıma yükselir)
0
+20°C ± 2°C
5.12.3 Starterin sıcaklık kompansasyon karakteristiği Tablo 5'te gösterilmektedir.
5.12.4 Starterin anlık elektromanyetik trip akımının ayar değeri Tablo 6'da gösterilmektedir;
Starterin anlık elektromanyetik trip çalışma karakteristiği Tablo 7'de gösterilmektedir.
Tablo 5. Starterin sıcaklık kompansasyon karakteristiği
Sıra
Numarası
Test akımı
1
1,0
Başlangıç durumu
Ayarlanmış süre
Beklenen sonuç
Soğuk hal
t≥2h
Trip yok
(Test adımı 1'in tamamlanmasının ardından
ayarlanmış akıma yükselir)
t<2h
Trip
Soğuk hal
t≥2h
Trip yok
t<2h
Trip
Ortam hava
sıcaklığı
Termal hal
2
1,2
3
1,05
+40°C ± 2°C
Termal hal
4
-5°C ± 2°C
(Test adımı 3'ün tamamlanmasının ardından
ayarlanmış akıma yükselir)
1,3
Tablo 6. Starterin anlık elektromanyetik trip akımının ayar değeri
Sıra numarası
Nominal akım
(A)
Anlık
elektromanyetik
trip
akımı
ayar değeri Ir
(A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0,16
0,25
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
14
18
23
25
1,5
2,4
5
8
13
22,5
33,5
51
78
138
170
223
327
327
Tablo 7. Starterin anlık elektromanyetik trip akımının çalışma karakteristiği
Sıra numarası
Test
akımı
Başlangıç
durumu
1
0.8Ir
Soğuk hal
2
1.2Ir
Soğuk hal
Ayarlanmış süre
Beklenen sonuç
t≥0.2s
t<0.2s
Ortam hava sıcaklığı
Trip yok
+20°C ± 5°C
Trip
5.13 Yedek sigorta seçimi
Monte edilen yerde beklenen kısa devrenin nominal kısa devre kesme kapasitesi
limitinden büyük olması durumunda, kısa devre koruması için yedek sigortanın modeli ve
erime akımı spesifikasyonları Tablo 8'de gösterilmektedir. Örneğin, gG tipi RT36 (NT00)
sigorta seçebilirsiniz.
Tablo 8. Kısa devre koruması için yedek sigortanın modeli ve erime akımı spesifikasyonları
Sıra
numarası
1
Nominal
akım
(A)
0,16
Nominal çalışma akımı
(termal elemanın akım
ayarlama aralığı)
0.1-0.16
2
0,25
0.16-0.25
3
0,4
0.25-0.4
4
0,63
0.4-0.63
5
1
0.63-1
6
1,6
1-1.6
7
2,5
1.6-2.5
8
4
2.5-4
9
6,3
4-6.3
10
10
6-10
11
14
9-14
12
18
13-18
13
14
23
25
17-23
20-25
Not: * Sigorta gerekli değil
Yalnızca Isc>Icu olması durumunda yedek sigortanın erime akımı spesifikasyonları gereklidir
230/240V
400/415V
440V
500V
690V
aM A
gl/gG A
aM A
gl/gG A
aM A
gl/gG A
aM A
gl/gG A
aM A
gl/gG A
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
16
20
25
32
50
63
50
63
32
40
50
63
50
63
32
40
63
80
50
63
50
63
40
50
63
80
50
63
50
63
40
50
80
80
100
100
80
80
100
100
63
63
80
80
50
50
63
63
40
40
50
50
5.14 NS2-25 serisi için Termal-Manyetik Trip Eğrileri Şekil 3'te gösterilmektedir
,
Süre (a)
x ayar akımı
(1) Soğuk halden 3 kutup
(2) Soğuk halden 2 kutup
(3) Sıcak halden 3 kutup
Şekil 3 NS2-25 serisi için Termal-Manyetik Trip Eğrileri (20°C)
6. Dış boyutlar ve monte edilmiş boyutlar
Starterin dış boyutları ve monte edilmiş boyutları Şekil 4 ve Şekil 5'te gösterilmektedir.
Şekil 4 NS2-25'in dış boyutları ve monte edilmiş boyutları
Şekil 5 NS2-25X'in dış boyutları ve monte edilmiş boyutları
7 Starterin akseusarları
7.1 Aksesuarların tip, model ve spesifikasyonları Tablo 9'da gösterilmektedir.
Tablo 9. Aksesuarların tip, model ve spesifikasyonları
Tip
Model
NS2-UV110
Düşük voltaj güvenlik ünitesi
NS2-UV220
NS2-UV380
NS2-SH110
Şönt güvenlik ünitesi
NS2-SH220
NS2-SH380
Anlık yardımcı kontak
Anlık yardımcı kontak
Tekli arıza kontağı ve
anlık yardımcı kontak
NS2-AE11
NS2-AE20
NS2-AU11
NS2-AU20
NS2-FA0110
NS2-FA0101
NS2-FA1010
NS2-FA1001
Özellikler
110~115V
127V
220~240V
380~400V
440V
110~115V
127V
220~240V
380~400V
440V
1NO+1NC
2NO
1NO+1NC
2NO
1NC
1NC
1NO
1NO
50Hz
60Hz
50Hz
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
50Hz
50Hz
60Hz
+1NO
+1NC
+1NO
+1NC
7.2 NS2-UV110, UV220, UV380 Düşük voltaj güvenlik ünitesinin kapasitesi
7.2.1 Nominal Yalıtım Gerilimi Ui (V): 690.
7.2.2 Çalışma özellikleri
Gerilimin, nominal gerilimin %70 ~ %35 aralığına düşmesi durumunda, düşük voltaj
koruma ünitesi çalışır. Koruma ünitesinin besleme gerilimi koruma ünitesinin nominal
geriliminin %35'inden az olduğunda, düşük voltaj koruma ünitesi starterin kapanmasını
engeller; besleme gerilimi koruma ünitesinin nominal geriliminin %85'ine eşit veya daha
büyükse, düşük voltaj koruma ünitesi starterin kapanmasını garanti eder.
7.3
NS2-SH110, SH220, SH380 şönt koruma ünitesinin kapasitesi.
7.3.1 Nominal Yalıtım Gerilimi Ui (V): 690.
7.3.2 Çalışma özellikleri
Şönt koruma ünitesinin gerilim aralığı, nominal çalışma geriliminin %70 ~ %110'udur.
7.4
NS2-AE20、AE11 anlık yardımcı kontağın kapasitesi
7.4.1 Nominal Yalıtım Gerilimi Ui (V): 250.
7.4.2 Konvansiyonal ısıtma akımı Ith(A): 2,5.
7.4.3 Anlık yardımcı kontağın uygulama sınıfı, nominal çalışma gerilimi ve nominal çalışma
akımı Tablo 10'da gösterilmektedir.
NS2-AE anlık yardımcı kontağın performans parametreleri
Tablo 10
Uygulama sınıfı
Nominal çalışma
gerilim Ue (V):
Nominal çalışma
akımı Ie(A)
Nominal çalışma
gücü P(W)
24
48
AC-15
110/127
220/240
24
DC-13
48
60
2
1,25
1
0,5
1
0,3
0,15
48
60
127
120
24
15
9
7.5
NS2-AU20, A U 11 anlık yardımcı kontağın kapasitesi
7.5.1 Nominal Yalıtım Gerilimi Ui (V): 690.
7.5.2 Konvansiyonal ısıtma akımı Ith(A): 6
7.5.3 Anlık yardımcı kontağın uygulama sınıfı, nominal çalışma gerilimi ve nominal çalışma
akımı Tablo 11'de gösterilmektedir.
Tablo 11. NS2-AU anlık yardımcı kontağın performans parametreleri
Uygulama sınıfı
Nominal çalışma gerilim Ue
(V):
Nominal çalışma akımı Ie(A)
Nominal çalışma gücü P(W)
48
110/127
220/240
6
300
4,5
500
3,3
720
AC-15
380/415
2,2
850
400
500
690
24
48
DC-13
60
110
220
1,5
650
1
500
0,6
400
6
140
5
240
3
180
1,3
140
0,5
120
7.6 Arıza sinyali kontağı ve anlık yardımcı kontak NS2-FA'nın kapasitesi. Arıza sinyali
kontağı ve anlık yardımcı kontak NS2-FA, arıza sinyali kontağı ve anlık yardımcı kontaktan
oluşur. Uygulama sınıfı ve kapasite açısından bazı farkları vardır. Arıza sinyali kontağının
durumu yanlızca ürünün harekete geçmesine neden olan hat arızasıyla değişir.
7.6.1 Nominal Yalıtım Gerilimi Ui (V): 690.
7.6.2 Anlık yardımcı kontağın konvansiyonal ısıtma akımı Ith(A): 6;
Arıza sinyali
kontağının konvansiyonal ısıtma akımı Ith(A): 2,5
7.6.3 Anlık yardımcı kontağın uygulama sınıfı, nominal çalışma gerilimi ve nominal çalışma
akımı Tablo 11'de gösterilmektedir. NS2-AU anlık yardımcı kontakla aynıdır. Arıza sinyali
kontağının uygulama sınıfı, nominal çalışma gerilimi ve nominal çalışma akımı Tablo 12'de
gösterilmektedir.
Tablo 12. NS2-FA arıza sinyali kontağının performans parametreleri
Uygulama sınıfı
Nominal çalışma gerilim Ue
(V):
Nominal çalışma akımı Ie(A)
Nominal çalışma gücü P(W)
Çalışma özellikleri (süre)
AC-14
DC-13
24
48
110/127
220/240
24
48
60
1,5
36
1
48
0,5
72
0,3
72
1
24
0,3
15
1000
0,15
9
1000
7.7 Arıza sinyali kontağı ve anlık yardımcı kontağın anormal bağlantı ve bağlantı kesme
kapasitesi Tablo 13'te gösterilmektedir.
Tablo 13 Arıza sinyali kontağı ve anlık yardımcı kontağın anormal bağlantı ve bağlantı kesme
kapasitesi
Bağlantı
Uygulama
sınıfı
AC-14
AC-15
DC-13
I/Ie
U/Ue
6
10
1,1
1,1
1,1
1,1
Bağlantı kesme
cosΦ
veya
T0.95
0,7
0,3
6Pe
I/Ie
U/Ue
6
10
1,1
1,1
1,1
1,1
Not:Pe≥50w, T0.95≈6Pe≤300ms üst limiti.
cosΦ
veya
T0.95
0,7
0,3
6Pe
Açma/kapama döngü sayısı
ve çalışma frekansı
Çalışma döngüsü
Dakikadaki
Kondüksiyon
sayısı
çalışma
süresi (s)
döngüsü sayısı
10
2
0,05
7.8 Aksesuarların montaj pozisyonu ve boyutu Şekil 6 ve Şekil 7'de gösterilmektedir
Şekil 6 NS2-25 Aksesuarlarının montaj pozisyonu ve boyutu
Şekil 7 NS2-25X Aksesuarlarının montaj pozisyonu ve boyutu
8 Seçme prensibi, Kurulum ve Bakım
8,1 Seçme prensibi
8.1.1 Starterin termal elemanının ayar aralığı motorun nominal akım değerini içermelidir.
8.1.2 Starterin aşırı akım çalışma karakteristiği, korunan motorun kabul edilebilir radyasyon
karakteristiğine uygun olmalıdır.
8.1.3 Nominal kısa devre kesme kapasitesi limiti montaj yerindeki beklenen kısa devreden
büyük olmalıdır. Aksi takdirde, Tablo 9'daki model ve spesifikasyonlara göre seçilen
sigortanın kısa devre koruması olmalıdır.
8.1.4 Gereken işleve uygun aksesuarlarla donatılmış olması gerekir.
8.2
Kurulum
Starter, A2.1 TH35-7.5 tip IEC 60715 standardı çelik montaj rayının gerekliliklerine
uygun standart bir kılavuz rayla monte edilmelidir. Ürün kontrol kabinine veya kontrol
kutusuna monte edilmelidir.
Starter zemine dik düzleme ve kapakta belirtilen pozitif yönde monte edilmelidir.
Çalışma pozisyonu Şekil 8'de gösterilmektedir.
8.3
Kablo bağlantıları
8.3.1 Tek göbekli polietilen (PVC) yalıtımlı bakır iletken kullanılmalı, bağlantı iletkeninin kesit
alanı Tablo 14'te gösterilmektedir.
Şekil 6. Starter çalışma pozisyonu
Tablo 14. Çalışma akımı iletkenlerinin bağlanması
Nominal çalışma akımı
(termal elemanın ayar akım değeri) Ie A
0<I≤8
Bağlantı iletkeninin kesit alanı
mm2
1,0
8<I≤12
1,5
12<I≤20
2,5
20<I≤25
4,0
8.3.2 İletkenlerin tüm bağlantı terminallerinin bağlantısı düzgün yapılmalıdır. Aksi durumda
kontak direncinin radyasyon farkı nedeniyle ortaya çıkan dengesiz faz istenmeyen çalışmaya
yol açabilir.
8.3.3 Farklı koruma işlevi olan motorların farklı bağlantı şekilleri vardır; çalışma prensibi Şekil
9'da gösterilmektedir. Tek fazlı veya DC motorun pratik bağlantı şeması Şekil 10'da
gösterilmektedir.
Şekil 9 Starterin çalışma
prensibi şeması
8.4
Şekil 10 Tek fazlı veya DC
motorun pratik bağlantı şeması
Ayarlar
Starterin çalışma akımı (termal elemanın ayar akım değeri) motorun nominal akımına
göre ayarlanır. İki skala işareti arasında bir ayar akımı elde etmek için, kamı orantılı olarak
yavaşça çevirip uygulamaya yönelik uygun ayarlamaları yapabilirsiniz.
8.5 Koruma Koordinasyonu
Starter, kısa devrenin nominal kısa devre kesme kapasitesi limitine eşit veya daha az
olması durumunda koruma gerçekleştirmelidir. Nominal limitten fazla olduğunda, koruma
sigorta veya devre kesici tarafından gerçekleştirilir. Sigorta seçimi için Tablo 8'e bakın.
8.6 Arıza ve Bakım
8.6.1 Kurulum, bağlantı ve onarım sırasında üst kapağın açılmasına gerek yoktur. İnceleme
ve onarım için üst kapağı açmak istiyorsanız, kapağı kaldırabilmek için kapakla kaide
arasındaki ek yeri boyunca isim plakasını parçalayın ve kaidenin iki tarafındaki iki stoperi bir
tornavidayla kaldırın.
8.6.2 Starterin zamansız çalışmasına yol açan nedenler
a. Motorun nominal akım değerinden (veya gerçek çalışma akımı değerinden) az olan
ayar akım değeri starterin motor aşırı yüklenmemiş olsa da çalışmasına neden olabilir.
b. Starterde ani bir darbe veya titreşim artışı istenmeyen şekilde çalışmasına neden
olabilir.
c. Starter, motorun uzun sürede başlatılması nedeniyle motor başlatılırken çalışmaya
başlar.
d. Motorun sık sık başlatılması, başlatma akımının starterde sürekli darbe
oluşturmasıyla gerçekleşen termal birikim nedeniyle istenmeyen şekilde çalışmasına neden
olur.
e. Bağlantı iletkeninin kesit alanının çok küçük olması.
f. Bir kısa devre, faz kaybı veya aşırı dengesiz üç faz.
8.6.3 Starterin istenmeyen şekilde çalışmasına yol açan nedenler
a. Starterin ayar akımı değerinin motorun nominal akım değerinden büyük olması.
b. Bağlantı iletkeninin kesit alanının çok büyük olması.
9. Sipariş Verme Talimatları
9.1 Sipariş verilirken starterin modeli, adı, nominal çalışma akımı (termal elemandaki ayar
akımının aralığı) ve sipariş miktarı belirtilmelidir.
Örnek: Nominal çalışma akımı 6-10 A olan 50 set NS2-25X AC motor starteri.
Şöyle belirtilir: NS2-25X 6-10A 50 adet
9.2 Aksesuar siparişi verirken spesifikasyonlarını ve miktarlarını belirtin.
Aksesuar spesifikasyonları Tablo 9'da yer almaktadır.
Örnek:
NS2-UV110 10 adet
NS2-AU11
10 adet
9.3 Ürün teknik özellikleri karşılıklı belirlenmiş olan ve normal çalışma aralığı dışındaki
koşullarda kullanılanlar gibi özel amaçla kullanılan starterler özel sipariş olarak ele
alınmalıdır.
10
Kalite şikayetleri için Tel:800857777
Sayın müşterilerimiz:
Bize şu konuda yardımcı olmanızı rica ediyoruz: Ürünümüz kullanım ömrünü
tamamladığında, lütfen ürünün veya yedek parçalarının geri dönüşümü konusunda özenli
olunuz. Geri dönüştürülemeyen malzemelere uygun şekilde muamele ediniz. Nazik
işbirliğiniz ve desteğiniz için teşekkür ederiz.
Download