Toprak Çeşitleri ve Erozyon

advertisement
Mustafa ÇELİK
Toprak
Çeşitleri
Kumlu
Toprak
Killi
Toprak
Kireçli
Toprak
Humuslu
Toprak
 Kum parçacıkları çok
olan açık renkli
toprak çeşidi kumlu
topraktır. Pamuk ve
karpuz gibi bazı
bitkiler kumlu
toprakları sever.
 Suyu tutmaz, çok
kısa bir sürede
tabana ulaştırır.
 İnce taneli, çok düşük
gözenekliliğe sahip olan, suyu
geçirmeyen ve kil oranı fazla olan
toprak çeşidi killi topraktır.
 Kil, toz gibi çok ince yapıdadır ve
kimyasal yapısından dolayı su ile
temasında geçirimsiz bir hâle gelir.
Geçirimsiz bu yapı balçık ya da
çamurumsu olarak tanımlanabilir.
 Killi toprak, bitkilerin yetişmesi
için elverişli değildir.
 Killi toprak kiremit, tuğla, seramik
çömlek yapımında kullanılır
 Kireç oranı fazla olan toprak
çeşidi kireçli topraktır.
 Kireç, toprağı kabarık tutar ve
toprağın işlenmesini
kolaylaştırabilir.
 Ama kireç oranı çok fazla olan
toprak, tarım için uygun
değildir.
 Toprağa bir miktar kum,
gübre ve kükürt karıştırılırsa
bitki yetiştirmeye uygun hâle
gelebilir.
 Bitki ve hayvanların atıklarının
çürümesiyle oluşan koyu
kahverengi-siyahımsı renkte ve
geçirimliliği yüksek olan toprak
çeşidi humuslu topraktır.
 Tarım için oldukça elverişlidir.
 Çürümüş canlı artıklarına
humus denir.
 Toprağın zenginleşmesi,
kazandığı humus miktarına
bağlıdır. Humus, toprağın su
tutmasına yardımcı olur.
 Bitkiler, topraktan suyla
birlikte mineral alır.
Öldüklerinde ise bu
mineraller toprağa geri
döner ve öteki bitkiler
tarafından kullanılır.
Erozyon
 Verimli toprağın
su ve rüzgârla
taşınarak
kaybedilmesine
erozyon denir.
 Yeterli bitki örtüsü bulunmayan
düz ve açık araziler rüzgâr
erozyonuna maruz kalır.
 Gevşek yapıdaki kuru ve ince
toprak, rüzgâr etkisiyle
kolaylıkla başka yerlere
sürüklenir.
 Rüzgâr erozyonu uzun bir
süreçte, yer yer çukurlar
oluşturur. Sürüklenen bu
topraklar başka yerlerde tepeler
meydana getirir.
 Yağan yağmur suları ya da akan
bir nehir, bitki örtüsünün zayıf
olduğu bölgelerde, arazinin
eğimi ile de orantılı olarak
erozyona sebep olur.
 Erozyonu önlemenin değişik
yolları vardır. Bu yolların en
önemlilerinden ikisi
ağaçlandırma ve
taraçalamadır.
 Taraçalama, eğimli arazide
toprağın önüne basamaklı setler
kurmaktır.
 Son yıllarda sıkça yaşanan sel
baskınları, toprak kayması gibi
doğal afetler erozyonun bir
sonucudur.
 Erozyonun diğer bir önemli sonucu
da çölleşmedir. Çölleşme, sera
etkisi, biyolojik çeşitliliğin azalması
gibi sorunları beraberinde getirir.
 Tarım alanlarının verimi azalır. Bu
durum açlık, yoksulluk ve göçlere
neden olur.
 Erozyon su kaynaklarımızın
azalmasına ve kurumasına da yol
açar.
 Görev bilincinin farkında olan ve ülkemizin çöl
olmasının engellenmesi için çalışan bir grup sorumlu
birey, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve
Doğal Varlıkları Koruma Vakfını (TEMA Vakfı)
kurmuşlardır.
 TEMA Vakfı doğal yapıyı korumayı kendisine ilke
edinmiş bir kuruluştur.
Mustafa ÇELİK
Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Türk Telekom YİBO
Digor/KARS
Download
Random flashcards
321işletme

2 Cards oldcity

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

MD

2 Cards oauth2_google_ab2d7316-fd35-4eb7-aa09-752bd5f646b3

saSDDsa

2 Cards oauth2_google_87313bec-17e2-447b-ae5a-3abc807c925e

said

2 Cards oauth2_google_175b38df-e566-42ad-b40c-e8f660f4e224

Create flashcards