Solucan Gübresi ile Hayvan Gübresinin Kıyaslaması Kriter Hayvan

advertisement
Solucan Gübresi ile Hayvan Gübresinin Kıyaslam ası
Kriter
Hayvan Gübresi
Solucan Gübresi
Özellikler
* Katı ve sıvı hayvan
dışkısıdır.
* Bitkilerin ihtiyacı olan
makro ve mikro elementleri,
potansiyel olarak içerir.
* Bol miktarda ot tohumu,
bitkiyi hasta edecek mikro
organizmalar içerir.
Kullanım
Organik gübre olarak
doğrudan veya çürütülerek
kullanılır.
Uygulama
* İçinde bulunabilecek ve
toprağa zarar verebilecek ot
tohumları, parazit
yumurtaları, mikro
organizmalar, ağır metaller,
hasta hayvanları tedavide
kullanılan ilaç kalıntıları
mutlaka kontrol ettirilmelidir.
* Taze dışkı kesinlikle
kullanılamaz, bekletilerek
yanması sağlanmalıdır.
* Her yıl toprağa 3-4 ton/da
uygulanmalıdır.
Toprak ve
çevre
* Faydalı mikro florların
faaliyetlerini aktifleştirir.
* İçindeki organik
maddelerle toprağı
zenginleştirir, humus
oranının artmasına katkıda
bulunur ve verimi artırır.
* Toprağa çok miktarda ot
tohumları, hastalık yapıcı
mikro organizmalar, parazit
yumurtaları ve ağır metaller
karışmasına neden olur.
* Besleyici maddelerin bir
kısmı, yağmur veya sulama
suyuna karışarak akıp
gitmekte ve çevreyi
* Solucanların organik atıkları veya hayvan
dışkılarını işlemesi sonucu ortaya çıkan
üründür.
* Toprağın ihtiyacı olan, doğal yaşamsal
maddeler içerir.
* Humik maddeler hayvan gübresinden 4-8
kat daha fazladır.
* Tamamen bitkilere yararlı biyolojik aktif
maddeler içerir.
* Solucan gübresinde toprağın verimliliğini
yaratan eşsiz, yararlı mikro organizmalar
yaşar.
* Nemi uzun süre tutar ve gerektikçe bitkiye
aktarır.
* Zararlı mikro organizmalar, ot tohumları,
parazit yumurtaları ve diğer hastalık yapıcı
maddeler içermez.
Her türlü tarla, sera bitkileriyle dekoratif ve
çiçekli süs bitkilerinde organik gübre olarak
toprağın verimini artırmak (toprağı
canlandırmak) için kullanılır.
* Uluslararası standartlara göre, kullanımında
hiçbir sınırlama yoktur.
* Diğer organik gübrelere oranla oldukça az
miktarda uygulanır.
* Toprağa etkisi 3-5 yıl devam eder.
* Kesin kullanım miktarı ve zamanı yoktur,
istenildiği zaman istenildiği kadar
kullanılabilir ve etkisini gösterir. Bitkinin
tohum ekiminden ürün vermesine kadar her
dönemde uygulanabilir, ürün verimini ve
kalitesini artırır.
* Toprağa dengeli karıştırılması etkisini
azami artırır.
* Özelliklerini aşırı soğuklarda toprağın
donması nedeniyle bile kaybetmez.
* Topraktaki mikro organizmaları daha aktif
hale getirir. Toprağın mikrobiyolojik
zenginliğini yeniden oluşturur; topraktaki
mikro elementleri, humatı, faydalı mikro
organizmaları stabilize eder.
* Fiziko-kimyasal özelliğini ve su-hava
dengesini iyileştirir; toprak parçacıklarının
birbirine kenetlenme gücünü ve
gözenekliliğini artırır.
* Toprak; çözünür mineral maddeleri ve nemi
daha iyi tutar, sulama miktarı % 40 azalır.
*Toprağın rengini koyulaştırdığı için toprak
ısısını artırır.
* İçindeki organik maddelerin ayrışması
esnasında ortaya çıkan karbon dioksit,
bitkinin yaşamını sürdürebilmesi için ek bir
kirletmektedir.
Bitki
* Bitkiyi besleyici maddeler
sağlar, büyüme ve gelişimini
hızlandırır.
* Toprağa karışan gübrenin
içten yanması sonucu
bitkinin köklerini yakarak
ölümüne neden olur.
* Bitkilerin çeşitli
hastalıklara yakalanma
derecesini artırır.
Ürün
* Verimi % 20-30 artırır.
* İnsan sağlığı açısından
zararlı nitrat ve diğer zararlı
maddeleri azaltır.
* Bitkilerin topraktan aldığı
çeşitli hastalıkların üründe de
oluşması mümkündür.
* Raf ömrü solucan
gübresiyle üretilen ürüne
göre daha kısadır.
karbon dioksit kaynağı oluşturur.
* Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını,
atmosferi ve toprağı kirletmesi kesinlikle
mümkün değildir.
* Doğal solucan miktarını artırır.
* Bitkiyi besleyici madde rezervini ve
toprağın doğal verimliliğini artırır.
* Aşırı kimyasal gübre ve tarım ilacı
kullanımıyla meydana gelen zararlı etkileri
ortadan kaldırır.
* Temel vitaminler, aminoasitler, enzimler,
hormonlar ve büyüme uyarıcılarıyla tam bir
dengeli beslenme sağlar.
* Hastalıklara karşı bağışıklığını artırır.
Bitkiye, toprak stresine, zararlılara, değişken
iklim şartlarına ve toprağın olumsuz
etkilerine karşı direnç kazandırır.
* Hızlanan ve artan tohum canlılığı, uyanma
ve çabuk köklenmeyi geliştirir.
* Bitkinin gelişimini hızlandırır ve kaliteli
ürün artışı sağlar.
* Hastalıklı bitkileri hızla iyileştirir. Zararlı
maddelerin, hastalık yapan organizmaların
hasar verdiği hücreleri hızla kurtarıp eski hale
getirir.
* Ekim alanında her yıl değişik ürün ekmeye
(rotasyon) gerek yoktur.
* Verimi 2-3 kat artırır.
* Olgunlaşma süresini 2-3 hafta daha
erkenleştirir.
* İçindeki nitrat miktarı, diğer gübrelerle
ürünlerden birkaç kat daha düşüktür.
* Raf ömründe belirgin bir artış sağlar.
* İçindeki insan sağlığı için çok gerekli olan,
vitaminler, şekerler ve diğer biyoaktif
maddelerin miktarını artırır.
* İnsan sağlığı için zararlı hiçbir madde
içermeyen ekolojik doğal ürün oluşmasını
sağlar.
* Ürünü doğal tat, renk , aroma ve kalitesine
kavuşturur.
Download