erozyon sunusu - iopv10134arulucan10052010

advertisement
EROZYON SUNUSU
EROZYON NEDİR?

Erozyon ,toprağın
aşınmasını önleyen bitki
örtüsünün yok edilmesi
sonucu koruyucu örtüden
yoksun kalan toprağın su ve
rüzgarın etkisiyle aşınması
ve taşınması olayıdır.
Erozyonun başlıca nedeni,
toprağı koruyan bitki
örtüsünün yokolmasıdır.
EROZYONUN ZARARLARI-1
• Bitki örtüsünün yok olması,
toprak kayması, sel ve çığ
felaketlerini artırır.
EROZYONUN ZARARLARI-2
• Verimsizleşen ve yok
olan tarım arazileri
üzerinde yaşayanları
besleyemez duruma
gelip, kırsal kesimden
kentlere doğru göçü
arttırarak, büyük
ekonomik ve toplumsal
sorunlara yol açar.
EROZYONUN ZARARLARI-3
• Erozyon sonucu
taşınan verimli
topraklar, baraj göllerini
doldurarak, ekonomik
ömürlerini kısaltır.
EROZYONUN ZARARLARI-4
• Yeşil örtü ve toprağın
elden gitmesi ile ortaya
çıkan iklim değişikliği ve
bozulan ekolojik denge
sonucunda, vahim
boyutlarda doğal varlık
kaybedilerek ekonomik
zarara uğratır.
EROZYONUN ZARARLARI-5
• Bitki örtüsü ve toprağın
olmadığı bir yüzey, kar
ve yağmur sularını
emmediğinden, doğal
su kaynakları düzenli
ve sürekli olarak
beslenemez.
EROZYONDAN KORUNMAK İÇİN
NELER YAPMALIYIZ?
1-Doğal dengeyi yeniden
tesis etmeliyiz.
Öncelikle orman
varlığımızı kalite ve
miktar olarak
iyileştirmeliyiz.
2-Milletçe el ele vererek
fidan dikmeliyiz.
EROZYONDAN KORUNMAK İÇİN
NELER YAPMALIYIZ?
3-Hayvan
otlatmayı
kontrollü
yaptırmalıyız.
EROZYONDAN KORUNMAK İÇİN
NELER YAPMALIYIZ?
4-Meraları ıslah
etmeliyiz.
EROZYONDAN KORUNMAK İÇİN
NELER YAPMALIYIZ?

5-Yanlış arazi
kullanmayı
önlemeliyiz.
Unutmamalıyız ki ;
ormanlarımız, toprağı koruyan, su kaynaklarını geliştiren,
havayı temizleyen yapısıyla milli servetimizdir. Korursak kendini
yeniler, gelişir.
Download