Slayt 1

advertisement
•
•
•
•
hava,
su,
toprak
ve gürültü kirliliği olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yer yüzündeki bütün canlılar hava,
su ve toprağı kullanarak hayatlarını sürdürürler.
Bu ortamı kirleten en büyük neden ise, insan
faaliyetleridir.
İnsanlar her zaman ağaca ve ağaçtan yapılan çeşitli araç ve
gereçlere gereksinme duymuşlardır. Ormanlar, ağaçlar,
toprağın nemli kalmasını sağlar. Toprak kaymasını (erozyonu)
önler, selleri durdurur.
PİS BİR DÜNYAYA HAYIR!
Nüfusun az olduğu dönemlerde, çevre sorunu diye bir
şey söz konusu olmamış, insanlar tarafından kirletilen
çevre, doğa tarafından zararsız hale getirilmiştir. Bugün
de aynı özellikte olan doğa, aşırı kirlenme karşısında
çaresiz kalmıştır.
Zararlı böcekler, kemirici hayvanlar, özellikle keçiler, ağacın
yeni süren dal ve yapraklarını yiyerek ormanlara zarar verirler.
Ormanlara zarar vermek, ceza yasalarımıza göre suçtur.
SU KİRLİLİĞİ
HAVA KİRLİLİĞİ
TOPRAK KİRLİLİĞİ
çevremizdeki ağaçların dallarım kırmayanın, fidanları sarsmayalım. Ağaçları zararlı
hayvanlardan koruyalım. Yeni fidanlar dikelim. Bu etkinliklerimizi yaşam boyu
sürdürelim.
Bize bu kadar yarar sağlayan, ülke ekonomisinde
önemli yeri olan ormanları korumalıyız. Ağaç dikip,
yeni ormanlar yetiştirilmesine yardımcı olmalıyız.
Hava ve su gibi, canlıların yaşaması için vazgeçilmez
unsurlardan bir diğeri de topraktır. Toprak, bitki
örtüsünün beslendiği kaynakların ana deposudur.
Toprağın üst tabakası insanların ve diğer canlıların
beslenmesinde temel kaynak teşkil etmektedir.
Bir gram toprağın içerisinde milyonlarca canlı
bulunmakta ve ekosistemin devamı için bunların
hepsinin ayrı önemi bulunmaktadır.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards