çocuk sağlığı ve hastalıkları

advertisement
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
Çocuklarımız en büyük hazinemiz…
Geleceğimiz.
Üzerimize düşen en büyük görev düzenli
kontrol ve taramalarla
onlar için sağlıklı bir gelecek inşa etmek.
Hayatın en güzel yanı onların
mutluluğunda saklı!
İÇİNDEKİLER
02
Giriş
05
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
06
Bebek Odası
07
Riskli Bebek İzlemi
09
Çocuk Alerjisi ve Astım Bölümü
11
Çocuk Gastroenteroloji,
Hepatoloji ve Beslenme
13
Çocuk Endokrinolojisi
15
Çocuk Kardiyoloji
17
Çocuk Hematolojisi
19
Çocuk Nefrolojisi
20
Çocuk Nörolojisi
23
Çocuk-Ergen Psikiyatrisi
24
Çocuk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
25
Çocuk Gelişimi
27
Otizm Kliniği
28
Dil ve Konuşma Patolojisi
29
Genetik Danışmanlık
31
Çocuk Cilt Hastalıkları
33
Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı
35
Cerrahi Birimler
37
Çocuk Ortopedisi
39
41
Çocuk Kulak Burun Boğaz
42
Pediatrik Beyin Cerrahisi
44
Adölesan Jinekolojisi
Göz Hastalıkları
Yaşama 'Merhaba' diyen her canlı Liv Hospital için
çok değerli. Bu nedenle dünyaya gözlerini açan
bir bebekten ergenliğe adım atmaya
hazırlanan bir çocuğa kadar herkesin
ihtiyaçlarına yönelik tedaviler
Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Bölümü’nde.
24 saat uzman doktorun bulunduğu Çocuk Sağlığı
Kliniği’nde 18.00-20.00 saatleri arasında da poliklinik
muayenesi gerçekleştiriliyor. Çocuk Sağlığı Bölümü’nü
eğlenceli bir mekan olarak planlayan Liv Hospital, çocuklarını hastaneye getirirken zorlanan ebeveynlerin işini kolaylaştırıyor. Bebeklikten 18 yaşına kadar tüm çocukların
ihtiyaçlarına yönelik ileri tanı ve tedavi yöntemleri yürütülüyor. Hastalar deneyimli öğretim üyeleri ve uzmanlar
tarafından güncel ve ortak bilimsel programlar çerçevesinde dikkatle değerlendiriliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Kliniğ’inde; genel pediatri, riskli bebek polikliniği, çocuk
gastroenteroloji, çocuk alerji ve göğüs hastalıkları, çocuk
kardiyolojisi, çocuk endokrinolojisi, çocuk nörolojisi, çocuk
nefrolojisi, çocuk hematolojisi, çocuk ve ergen psikiyatrisi
dallarında muayene yapılıyor.
Kliniğimiz çocuklar için özel olarak düzenlenmiş, doktor
korkusu yaşamalarını engelleyecek şekilde eğlenceli hale
getirilmiştir. Bekleyen annelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek tam donanımlı bir emzirme odası hazırlanmıştır.
03 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Hastalık durumunda bebek ve çocukları gözlem altında
tutmak ve kısa süreli tedavilerini düzenlemek için bir
gözlem odası bulunur.
Laboratuvar tetkikleri tecrübeli bir pediatri hemşiresi
tarafından kliniğimizde yapılır.
Sağlıklı çocuk izlemi (aşılama, beslenme, büyüme-gelişme, taramalar) ve hastalık hallerinde tüm doktorlarımız
her zaman ulaşılabilir durumdadır.
Liv Hospital’da doğmuş her bebek taburcu olduktan sonra
bir kez evinde, evde bakım hizmetleri tarafından ziyaret
edilir ve ihtiyaçları saptanır.
Liv Hospital’da doğan bebeklerin aylık izlemleri yapılır, her
bebek 1 yaşına geldiğinde uzman bir pedagog tarafından
ücretsiz olarak gelişim testleri ile değerlendirilir. Çocuk
gelişim uzmanı tarafından, çocukların yaşına uygun
zihinsel ve bedensel gelişimleri objektif testlerle değerlendirilir.
İzlem sırasında yapılması gereken tüm aramalar ve destek
programları (göz muayenesi, diş muayenesi, konuşma
gerilikleri, fiziksel rehabilitasyon, genetik danışma vs.) ilgili
branşlarla koordineli olarak yürütülür.
YENİDOĞAN YOĞUN
BAKIM ÜNİTESİ
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Liv Hospital’da her türlü müdahale olanağına sahip, ileri
teknoloji ürünü ekipmanla donatılmış bir yenidoğan
yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Ünitemizde 8 adet
kuvöz ile 4 adet klasik, 1 adet alternatif yöntemler (HFO)
kullanabilen ventilator (solunum cihazı) mevcuttur. Olası
bir enfeksiyonun önüne geçmek ve en uygun tedaviyi
sunmak amacıyla her bebek için ayrı bir oda bulunur.
İzolasyon odası da mevcuttur.
Liv Hospital Yenidoğan Servisi’nin amacı, bebeklerimize
en uygun ve çağdaş tedavi yöntemlerini sunmak, onları
hızla sağlıklarına kavuşturmaktır. Bu yaşam desteği multidisipliner çalışmanın ve ekip anlayışının ürünüdür. Yenidoğan Servisi’nde 24 saat uzman doktor bulunmaktadır.
Doğumlarda hazır bulunan ekibimiz anında müdahale
etmek üzere eğitimden geçmiş ve ünitemiz gerekli teknik
malzemeler ile donatılmıştır.
Bebeklerimizin özellikle solunum, dolaşım,
beslenme ve enfeksiyon sorunları ile yakından
ilgilenilmekte ve bu konulardaki
en geçerli tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.
Farklı hastanelerden ünitemize gönderilen sorunlu bebeklerin
transportu, uzmanlarımızın denetiminde güvenle yapılmaktadır.
Tüm bebeklerin takibi servisten taburcu olduktan sonra da evde
bakım hizmetleri ekibinin desteği ile devam etmektedir. İkisi
gerektiğinde açık ısıtıcı yatak olabilen toplam 8 kuvözden oluşan
ünitemizde her bebek tek kişilik, özel olarak düzenlenmiş odalarda yatar.
05 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
SERVİSİMİZİN TEKNİK
ÖZELLİKLERİ
Her yatak başında EKG, solunum, pulse oximetre, invazif
ve noninvazif kan basıncı ölçebilen monitörler
Ventilatörler (4 adet) nazal/endotrakeal CPAP, SIMV, basınç
ve ses kontrollü ventilasyon, yüksek frekanslı ventilasyon.
ÜNİTEMİZDE YAPILAN
GİRİŞİMLER
Umblikal kataterlerin takılması
Toraks drenajı
Lomber ponksiyon
Endotrakeal entübasyon
Fototerapi
Bebeğe özel anne sütü bankası
Kan gazı analizi ve kapiller elektrolitler
Taşınabilir röntgen, ultrason ve ekokardiyografi cihazı
Transport için ventilatör, özel kuvöz ve monitör bulunur.
Servisimizde yatan hastaya ait tüm veriler (vital bulguları,
monitör takipleri, ventilatör izlemi, ilaç uygulamaları vb.),
bilgiler dijital olarak takip edilmekte ve bu bilgiler hastane
içinden veya dışından cep telefonlarıyla izlenmektedir.
Surfaktan uygulaması
Post- op takip
Parsiyel ve tam kan değişimi
Total parenteral beslenme
Fototerapi
Perkütan silastik katater takılması
Yenidoğan sünneti
EKİBİMİZİN ÖZELLİKLERİ
Ünitemizde tanı ve tedaviler uzman hekimler denetiminde 24 saat süreyle yürütülmektedir.
Çocuk cerrahisi, çocuk nörolojisi, çocuk kardiyolojisi,
kardiyovasküler cerrahi, retina ve beyin cerrahisi dallarında
uzman doktorlar bebeklerin tedavisinde ekibimize destek
sağlamaktadır.
Hemşirelerimiz, yenidoğan yoğun bakım ve resusitasyonu
konularında özel eğitim almışlardır.
Hastane enfeksiyon kontrol komitesi doktor ve hemşireleri tarafından denetimler yapılmakta, kayıtları düzenli
olarak tutulmaktadır.
Amacımız bebeklerimize doğum ve doğum sonrası
bakımda en iyi sağlık hizmetini sunmak ve sağlıklı nesiller
yetiştirmektir.
BEBEK ODASI
Tüm doğumlara çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı katılır.
Bebek taburcu olmadan önce gerekli tüm tetkik ve tarama
testleri tamamlanır. (İşitme testi yapılır; sarılık değeri kontrol
edilir; hipotroidi, fenilketonüri ve genişletilmiş metabolik hastalık taraması için topuk kanı örnekleri alınır.) Taburculuk sonrası
48. saatte bebek hemşiresi tarafından ev ziyareti gerçekleştirilir.
Ziyareti takip eden günlerde ilk hafta kontrolü Çocuk Sağlığı
Kliniği’nde yapılır. Doğumu izleyen ilk saatlerde görülebilecek
geçici sorunlar genellikle bebek odasında çözülür. Riskli doğumlar veya doğum sonrası karşılaşılan ciddi problemler de bebek
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi edilir.
Hastanemizde bebek dostu hastane kuralları uygulanmaktadır.
Anne sütü bebekler için en ideal besindir. Emzirmenin desteklenmesi amacıyla bebekler ilk tedavileri sonrası anne yanında
izlenmektedir. Bu süreçte bebek hemşireleri gerekli tüm desteği
sağlar. Emzirme danışmanlığı hizmeti verilir.
Liv Hospital’da bebek dostu hastane kuralları uygulanmaktadır.
Anne sütü bebekler için en ideal besindir.
Emzirmenin desteklenmesi amacıyla bebekler
ilk tedavileri sonrası anne yanında izlenmektedir.
Bu süreçte bebek hemşireleri gerekli tüm desteği sağlar.
Emzirme danışmanlığı hizmeti verilir.
07 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
RİSKLİ BEBEK
İZLEMİ
Erken doğum, çoğul gebelik, annede şeker hastalığı, iri
bebek, anne karnında mekonyum yutmuş bebek, zor
doğum sonucu oluşan beyin ve diğer organ hasarı gibi
yüksek risk taşıyan bebeklerin takibi sağlıklı bebeklerden
farklıdır. Bu bebekler solunum problemleri, kronik akciğer
hastalığı, sarılık, beslenme güçlüğü, kafa içinde kanama ve
prematüre retinopatisi (erken doğan bebeklerde görülen
göz hastalığı) gibi hastalıklar açısından risk altındadırlar.
Riskli bebeklerin takibi riskli bebek uzmanı tarafından
yapılmaktadır.
Riskli Bebek İzlem Kliniği’nde bu bebeklerin gelişim testleri ile gelişimleri yakın takip edilmekte, erken saptanan
sorunlara da erken fizik tedavi uygulanarak çok daha iyi
çözüm sağlanmaktadır. Ayrıca riskli bebeklerin takibinde
Göz, Odyoloji, Konuşma Terapisi gibi bölümlerle birlikte
multidisipliner takip yapılmaktadır. Erken doğan veya
uzun süre yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalan
bebeklerin ileride yaşıtlarının boy ve kilosuna ulaşması için
bebeklerin beslenmesi ayrıca önem arz etmektedir.
Bu süreçte gerektiğinde diyetisyen ve beslenme uzmanlarının önerileri doğrultusunda anne sütünün güçlendirilmesi, kalori içeriği yüksek mamalar verilmesi, tüp ile beslenme gibi özel uygulamalar yapılmaktadır.
“Koza stratejisi” olarak adlandırılan ve bebekleri korumak
için bebekle teması olan kişilerin (anne-baba-kardeş,
bakıcı ve sağlık çalışanları gibi) tetanoz, erişkin tip difteri
ve erişkin tip aselüler boğmaca aşılanması yapılmaktadır.
Bunun yanında 6 aydan küçüklere uygulayamadığımız grip
aşılarını da bebeğe bakan tüm aile bireylerini aşılayarak
büyük endemi ve pandemilere sebep olan hastalıklardan
koruyoruz. Erken doğan bebekler, kronik akciğer hastalığı
veya kardiyolojik hastalığı olanlarda RSV (respiratuar
sinsisyal virüsü)’nin neden olduğu ciddi alt solunum yolu
hastalığı riski yüksektir. Bu nedenle bu çocuklara ekim ve
mart ayları arasında koruyucu özellikte olan antikor
(synagis) uygulaması yapılmaktadır.
ÇOCUK ALERJİSİ VE
ASTIM BÖLÜMÜ
09 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Alerjik hastalıkların çocuklarda görülme sıklığı her geçen
gün artmaktadır. Yapılan çalışmalarda her 6-7 çocuktan
birinde astım olduğu, her 10 çocuktan birinde alerjik nezle
ve her 20 çocuktan birinde egzama olduğu görülmektedir.
Bu alerjik hastalıklardaki artış sadece Türkiye'de değil
neredeyse bütün dünyada her yıl artmaktadır.
Başlıca alerjik hastalıklar; astım (alerjik bronşit), hışıltılı
çocuk, alerjik nezle, egzama, besin alerjisi, ürtiker
(kurdeşen), ilaç alerjisi ve arı alerjisidir.
Sık sık öksürük, nefes sıkışması ve hırıltı şikayeti oluyorsa
astım olabileceği; peş peşe hapşırma, nezle, burun kaşınması ve burun tıkanması gibi belirtiler oluyorsa alerjik
nezle olabileceği, bebeklikte başlayan yüzde kızarıklık, yaş
büyüdükçe boyun altlarında ve eklem yerlerinde kaşıntı
oluyorsa egzama olabileceği akla gelmelidir. Bu belirtiler
çocuğunuzda varsa mutlaka çocuk alerji uzmanı ile
temasa geçmelisiniz.
Bu alerjik hastalıkların teşhisinde en önemli tanı metodu
cilt alerji testidir. Ancak sadece cilt alerji testi yeterli
değildir. Alerji testiyle birlikte çocuğun şikayetleri ve
muayene bulgularını birlikte değerlendirerek karar vermek
gerekir.
Çocuk alerji uzmanları doğumdan 18 yaşına kadar olan
bebek, çocuk ve ergenlerde görülen astım, alerjik nezle,
hırıltılı çocuk, egzama, ürtiker gibi cilt alerjileri, göz alerjisi,
gıda alerjisi, ilaç alerjisi, böcek alerjisi, meslek alerjileri,
alerjik şok ve heriditer anjioödem gibi alerjik sorunların
teşhis, tedavi ve izlemleri ile ilgilenen uzmanlardır. Alerjik
hastalıklar genelde birlikte olmaya eğilimlidir. Genelde
astımla birlikte alerjik nezle de vardır. Egzamalı çocuklarda
genelde gıda alerjisi sıktır. Astım ve alerjik nezle gelişme
olasılığı yüksektir. Çocuk alerji uzmanları alerjik hastalıklarla bir bütün olarak ilgilenen uzmanlardır.
Çocuk Alerjisi ve Astım Bölümü’nde cilt alerji testi yama
testi, solunum fonksiyon testleri, çocuk alerji uzmanı
tarafından yapılmaktadır.
Liv Hospital’da kandan alerji testi, ter testi, astım izlem
(nefeste nitrik oksid seviyesi) testi yapılabilmektedir.
Ayrıca tüm radyolojik ve nükleer tıp çalışmaları gerektiğinde uygulanmaktadır.
Liv Hospital Çocuk Alerjisi ve Astım Bölümü’nde uygulanan teşhis ve tedavi
yöntemleriyle ebeveynlerin rahat bir nefes alması sağlanır.
ÇOCUK GÖĞÜS
HASTALIKLARI BÖLÜMÜ
Liv Hospital Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde kistik
fibrozis, zatüre, tekrarlayan zatüre, kronik akciğer hastalıkları, prematürenin bronkopulmoner displazi gibi akciğer
sorunları, bronşektazi, uzun süren öksürük, tekrarlayan
kurup, interstisyel akciğer hastalıkları, uyku sorunları
tedavi edilmektedir.
Çocuklarda göğüs hastalıklarının teşhisi uzman hekimler
tarafından yapılmaktadır.
Çocuk göğüs hastalıklarının teşhisinde radyoloji çok
önemlidir. Liv Hospital sahip olduğu modern teknoloji ve
tecrübeli uzmanlarla doğru teşhis ve tedavi için çalışmaktadır.
Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde solunum fonksiyon
testleri, ter testi, kistik fibrozis genetik analizi yapılabilmektedir.
11 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ
HEPATOLOJİ VE BESLENME
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bölümü
0-18 yaş arası tüm çocuk ve ergenlerde sindirim sistemi
(yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı, ince
bağırsak ve kalın bağırsak), karaciğer ve safra yolları
hastalıklarının tanı ve tedavisinin yanı sıra, gerek sağlıklı
çocukların gerekse beslenme desteği gerektiren çeşitli
kronik hastalıklarda özel beslenme desteği verilmesiyle
ilgilenen bir yan dal uzmanlık alanıdır.
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ,
HEPATOLOJİ VE BESLENME
UZMANLIĞI ALANINA GİREN
ŞİKAYETLER
Kronik veya tekrarlayan karın ağrısı, kusma, ishal, kanlı
ishal, kilo alamama, karın şişliği, kabızlık, sindirim sistemi
kanamaları (siyah renkli dışkı yapma, kahve telvesi şeklinde kusma), nedeni açıklanamayan büyüme geriliği, nedeni
bulunamayan ve tedaviye dirençli kansızlık, karaciğer
yağlanması (obezite), sarılık, karaciğer testlerinde yükseklik, yabancı madde yutulması / yakıcı madde içilmesi.
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ,
HEPATOLOJİ VE BESLENME UZMANLIĞI
ALANINA GİREN HASTALIKLAR
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ
BÖLÜMÜ’NDE TANI VE TEDAVİYE
YÖNELİK YAPILAN İŞLEMLER
Gaströzofageal reflü (reflü), korozif özofajit, gastrit (akut
ve kronik), helicobacter pylori mikrobuna bağlı gastrit,
ülser, dispepsi (hazımsızlık), kronik ishal ve büyüyememe,
çölyak hastalığı, besin ve inek sütü alerjisi, kabızlık, kanlı
dışkılama, büyüme geriliği ve kolit (ülseratif kolit, crohn
hastalığı), polip, sarılık ve hepatitler (hepatit b, c, d, e),
otoimmün hepatit, wilson hastalığı, safra yolları ve safra
kesesi hastalıkları, pankreas hastalıkları, besin alerjileri
(inek sütü alerjisi), iştahsızlık, obezite, beslenme desteği
(hastalığa özgü beslenme)
1. Tanısal endoskopi
Özofagogastroduodenoskopi
Rektosigmoidoskopi
Kolonoskopi
2. Tedaviye yönelik endoskopik işlemler
Varislerin endoskopik olarak band ligasyonu
Polipektomi
Özofagus darlıklarına dilatasyon
Perkütan endoskopik gastrostomi
3. Karaciğer biyopsisi
4. 24 saatlik pH monitörizasyonu
5. 13C üre nefes testi
13 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ
Çocuk Endokrinolojisi yeni doğan döneminden 18 yaşına
kadar olan bebek, çocuk ve ergenlerde görülen; büyüme
gerilikleri, boy kısalıkları, erken ergenlik, gecikmiş ergenlik,
şeker hastalığı (diyabet), hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü), şişmanlık (obezite), guatr ve tiroid bezi hastalıkları
(hipotiroidi-hipertiroidi), cinsel gelişim bozuklukları, penis
sorunları, böbrek üstü bezi hastalıkları, adet düzensizlikleri, aşırı tüylenme, hipofiz bezi hastalıkları, turner sendromu, D vitamini ile ilgili hastalıklar, kalsiyum ve fosfor
metabolizması ile ilgili bozukluklar, başta raşitizm olmak
üzere değişik kemik hastalıkları gibi endokrinolojik sorunların tanı, tedavi ve izlemleri ile ilgilenir.
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ
BÖLÜMÜ’NDE YAPILAN İŞLEMLER
Liv Hospital’da bu hastalıkların tanısında kullanılan tüm
dinamik endokrinolojik testler (büyüme hormonu uyarı
testleri, şeker yükleme testi vb.) uygulanabilmektedir.
Çocuk endokrin ve yenidoğan ünitesi işbirliği ile Liv
Hospital’da doğan tüm bebeklerde hipotiroidi taraması
yapılmaktadır.
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ
BÖLÜMÜN’DE YAPILAN TANI
VE TEDAVİ TESTLERİ
Hormonal uyarı ve baskılama testleri
Çocuklarda vücut yağ analizi
Çocuklarda kemik yoğunluğu analizi
Hipotiroid taraması
Büyüme hormonu uyarı testleri
Erken ergenlikle ilgili testler
Kemik yaşı tayini
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
15 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Çocuklarda kalp hastalıkları başlıca doğumsal ve edinsel
olarak iki ana gruba ayrılabilir. Her iki grupta da ritim
bozukluğu denilen sorunlarla da karşılaşılmaktadır.
Doğuştan kalp hastalığı her yeni doğan 1000 bebekten
8'inde görülür. Edinsel kalp hastalıkları arasında en sık
görülen hastalık akut romatizmal ateştir.
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ BÖLÜMÜ’NDE
Kalp elektrokardiyografisi (EKG)
Kalp grafisi (Telekardiyografi),
Kalp ultrasonografisi (Renkli doppler ekokardiyografi)
Kalp kateterizasyonu ve anjiografisi,
Ritim bozukluklarında 24 saatlik EKG izlemi (HOLTER EKG),
Elektrofizyolojik çalışma dahil olmak üzere ileri tanı
yöntemleri de kullanılmaktadır.
ÇOCUK HEMATOLOJİSİ
17 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Kan ve kan ürünleri kaynaklı tüm hastalıkların tanı ve
tedavisi gerçekleştirilmektedir.
Tüm anemiler; (Demir eksikliği anemisi, vitamin B12
eksikliği anemisi), doğuştan kan hastalıkları (Akdeniz
anemisi, orak hücreli anemi ve diğer anormal hemoglobinler), kemik iliği yetmezlikleri (aplastik anemiler, fanconi
aplastik anemisi, diamand-blackfan anemisi), idiopatik
trombositopenik purpura, nötropeniler, çocukluk çağı
lösemileri, kanama diatezi, pıhtılaşma bozuklukları
(Hemofili A) çocuk hematoloji uzmanı tarafından takip
edilmektedir.
ÇOCUK NEFROLOJİSİ
19 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Çocuk Nefrolojisi Bölümü’nde çocukluk çağında görülen böbrek ve
üriner sistem hastalıkları ile romatizmal hastalıkların teşhis ve
tedavisi gerçekleştirilmektedir.
Başlıca takip edilen hastalıklar; idrar yolu enfeksiyonları, glomerulonefritler, hematüri, vezikoüreteral reflü (VUR), antenatal
hidronefroz, üriner sistem taşları, üriner sistem darlıkları (UPD,
UVD), idrar kaçırma, hemolitik üremik sendrom, Henoch-schonlein purpurası, ailevi Akdeniz ateşi (FMF), altını ıslatma (Enüresis),
hipertansiyondur.
20 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ÇOCUK NÖROLOJİSİ
Çocuk Nörolojisi, çocuklarda nörolojik sorunları önlemek,
azaltmak, tanı koymak, tedavi etmek ve nörolojik sorunlu
çocukların daha iyi yaşamasını sağlamak amacıyla multidisipliner olarak çalışan bir bilim dalıdır. Gelişimi süren sinir
sistemi, gebelik süresince, doğumda ya da doğumdan
sonraki dönemde zarar görebilir. Bunun sonucunda ya da
genetik geçişli hastalıklar nedeniyle serebral palsi (beyin
felci), epilepsi, zihinsel gerilik, hareket bozuklukları, otizm,
kas hastalıkları, omurilik ve periferik sinir hastalıkları gibi
çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir, çocuğun tüm yaşamı ve
hatta yaşam süresi etkilenebilir.
Çocuk organizması bir bütündür, diğer sistem ve organlara
ait hastalıklar da çocuğun sinir sisteminin gelişimini ve
işlevlerini etkileyebilir. Çocukta acil nörolojik sorunlar da
ender değildir; koma, felç, ateşli ateşsiz nöbet çocuklarda
en sık rastlanılan nörolojik acillerdir. Bu acil nörolojik
sorunlar kalıcı hasarlar doğurabilir, hatta hayat kaybına yol
açabilir.
Liv Hospital’da bebeklik ve bütün çocukluk
dönemlerindeki hastalarda çağdaş standartlarda
EEG kaydı yapılabilmekte ve çocuk nörolojisi uzmanı
tarafından değerlendirilmektedir. Ayrıca her yaştaki
çocuğa beyin tomografisi ve MR çekilebilmektedir.
ÇOCUK-ERGEN
PSİKİYATRİSİ
Liv Hospital Çocuk-Ergen Psikiyatrisi Kliniği 0-18 yaş arası
çocuk, ergen ve ailelerine yönelik psikiyatrik ve psikolojik
hizmetler sunmaktadır. Kliniğimizde çocuk ergen psikiyatristi tarafından ayrıntılı psikiyatrik ve gelişimsel değerlendirme yapılır. Ardından klinik psikoloğun uyguladığı testler
sonrasında çocuk ve ergenin içinde bulunduğu duygusal,
davranışsal, sosyal ve akademik sorunlar ve altta yatan
muhtemel tıbbi ve psikiyatrik sebepler saptanır.
Çocuk-Ergen Psikiyatrisi Kliniği’nde, çocuk-ergen psikolojisi alanında uzman klinik psikolog, çocuk gelişimi uzmanı
ve konuşma terapistinden oluşan disiplinlerarası bir takım
çalışmaktadır.
Bu takım çalışmasıyla her çocuğun ya da gencin kendisi
için özel olarak düzenlenmiş tedavi protokolü içinde
izlenmesi sağlanır.
Ayrıca normal gelişim gösteren çocuk ve ergenlerin ruhsal
takibi, danışmanlığı da yapılmaktadır. Koruyucu ruh sağlığı
hizmetleri dâhilinde eğitim grupları ve seminer programları düzenlenmektedir. Pediatri ve diğer tıbbi bölümlerle
işbirliği içerisinde olan Liv Hospital’da tedavi görmekte
olan çocuk/ergen hastalara ve ailelerine de ihtiyaçları olan
psikolojik destek verilmektedir.
23 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ÇOCUK FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON
Pediatrik rehabilitasyon; çocuklarda prenatal, natal ya da
postnatal nedenlerle oluşabilen fiziksel, duyu-algı ya da
kognitif bozuklukların yarattığı özür ya da engel tablosunun ortadan kaldırılması için fizyoterapi tekniklerinin
uygulanmasıdır.
Tedaviler; kaba ve motor becerilerin, denge, koordinasyon
kuvvet ve enduransın geliştirilmesinin yanında kognitif ve
duyusal süreçle birlikte entegrasyonun geliştirilmesini de
sağlar.
Özürlü çocuklara günlük yaşam aktivitelerinde en iyi
fiziksel performansı kazanabilmeleri için yardım edilir.
Yaşa uygun gelişimsel basamakların sağlanmasında, (örn;
emekleme, oturma, ayakta durma ve yürüme) yaşa uygun
kaba motor ve akranlarıyla okul aktivitelerine daha iyi
katılım sağlanmasında ve hareket genişliğini, kuvvet,
mobilite, postür, denge ve enduransın bağımsız fonksiyonun
geliştirilmesi üzerine çalışılır.
25 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ÇOCUK GELİŞİMİ
0-18 yaş arasındaki çocukların zihinsel, dil, motor, öz bakım,
sosyal ve duygusal gelişmelerine yardımcı olmak için eğitim
programları hazırlama ve uygulamanın yanı sıra anne-babaların çocuklarla ilişkin sorunlarına yol göstererek rehberlik
etmekteyiz.
Gelişim Problemi Olan Çocuklara Uygulanan
Klinik Destekler
Yaygın gelişimsel bozukluklar, otizm
Üstün ve özel yetenekli olan çocuklar
Sağlıklı Çocuklara Uygulanan Gelişim Destekleri
Dil ve konuşma problemleri (kekemelik, geç konuşma
Bebeğin büyüme ve gelişimi (sosyal, zihinsel, konuşma
vb.) olan çocuklar
ve hareket)
Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, öğrenme
Riskli bebeklerin gelişim takibi (prematüre, yoğun
güçlüğü ve zihinsel yetersizliği olan çocuklar
bakım ünitesinde yatan bebekler vb)
İşitme, nörolojik, genetik ve metabolik hastalığı olan
Gelişimine uygun güvenli oyuncak ve oyun tercihi
çocuklar
Çocuklarda yeme, uyku düzeni ve tuvalet alışkanlığının
Sağlık sorunu olan ya da uzun süre hastanede yatan
düzenlenmesi
çocuğun gelişim becerilerini desteklemek
Kardeşler arası ilişkilerin düzenlenmesi
Davranış bozuklukları (alt ıslatma, tırnak yeme,
parmak emme, hırçınlık, inatlaşma vb)
Çocuğun kreşe ya da ilkokula başlamasında en uygun
yaşın saptanması
OTİZM KLİNİĞİ
Bir çocukta otistik bozukluk olabileceğinden ilk şüphelenen çocuğun anne babası, çocuk doktorları, aile yakınları
ya da öğretmenler olabilir. Kimi aileler gelişimsel olarak
çocukta bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etseler de
çeşitli sebeplerle tedavi arayışını geciktirebilirler. Oysa
hastalığın gidişatındaki en önemli etkenin çocuğun erken
tanı almasıdır. Otizm psikiyatrinin acil hastalıkları içerisinde yer alır. Tanı için çocuğun ayrıntılı bir gelişim öyküsünün
alınması, psikolojik değerlendirme, belirtilerin gözlenmesi,
ek bir tıbbi ya da psikiyatrik durum olup olmadığının
muayene ile belirlenmesi ve durumun ortaya çıkış nedenleri ile ilgili tetkiklerin yapılması gerekir.
Otizm tanısı konan çocuğun yetenekleri ve gereksinimleri
dikkate alınarak bireysel özel eğitim programlarının
hazırlanması ve uzman kişilerce uygulanmasının mevcut
bilimsel araştırmalarda en etkin yöntem olduğu düşünülmektedir. Tedavi ekibinde çocuk psikiyatrisi, klinik psikolog, çocuk nörolojisi, çocuk doktoru, özel eğitim uzmanı ve
konuşma terapistleri başta olmak üzere çocukla sosyal
ortamında olan herkes aile ve öğretmenler de aslında
tedavi ekibinin parçasıdır. Bu ekibin kendi içindeki koordinasyonu çocuk ve aile için doğru bir eylem planı hazırlanması büyük önem taşır.
27 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Çocuk Psikiyatrisi
Otizm tanısı ve etyolojiye ait araştırmalar çocuk psikiyatrisi
tarafından yapılır. Hastalığın gelişimsel seyrinin izlenmesi,
çıkabilmesi muhtemel ek psikiyatrik tanıların değerlendirilmesi ve tedavisi çocuk psikiyatrisinin sorumluluğundadır. Ayrıca tüm tedavi ekibinin koordinasyonunu sağlar.
Özel Eğitim Uzmanı
Otizm tedavisinin en önemli parçası özel bireysel eğitimdir.
Bu eğitimin konusunda uzmanlaşmış kişiler tarafından
alınması büyük önem taşır. Özel eğitim uzmanı çocuğun
ihtiyaçları için düzenlenmiş bir eğitim programını uygulamakla sorumludur.
Klinik Psikolog
Otizm tanısı alan çocuk için gerekli gelişimsel testler klinik
psikolog tarafından uygulanır. Çocuk ve aileye tedavi
sürecinde ailenin durumla başa çıkabilmesi için ruhsal
destek sağlar.
Çocuk Doktoru
Çocuğun genel sağlık durumunun izlenmesi çocuk doktoru
tarafından yapılır. Çıkabilecek tıbbi durumlarla ilgili karşılıklı iletişim halinde olmak tedavinin seyrini olumlu yönde
etkiler.
Konuşma Terapisi
Otizm temelde çocuğun dil ve iletişim alanını etkiler.
Konuşma terapisi bu sebeple tedavinin en önemli
basamaklarından bir tanesidir. Çocuğun dili anlama ve
ifade edebilmesi ile ilgili mevcut halinin saptanması ve dil
becerilerini geliştirmeye yönelik terapi programının düzenlenmesi büyük önem taşır.
Çocuk Nörolojisi
Otistik bozukluk nörogelişimsel bir hastalıktır. Epilepsi gibi
ek nörolojik hastalıkların tanı ve tedavi aşamasında
dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi önem taşır.
28 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
İşitme kaybı, zihinsel engellilik, otizm, down sendromu,
beyin hasarı, inme, nörolojik problemler, damak-dudak
yarıkları, ağız içi ve baş-boyun kanserleri, diğer genetik ya
da medikal bozukluklar sebebi ile konuşma, dil ve yutma
bozuklukları ortaya çıkabilir. Bu bozukluklar doğumsal
olabilecekleri gibi bir hastalık ya da kazaya bağlı da oluşabilirler. Problemin oluşum sebebi her zaman bilinemeyebilir.
Dil ve Konuşma Patolojisi Kliniği şunları kapsayacak
şekilde çalışmalarını yürütür:
Konuşma bozuklukları, konuşma seslerinin telaffuzu
(artikülasyon), konuşmanın ritmi (akıcılık), ses kalitesi
ile ilgili problemlerin (artikülasyon bozukluğu/fonolojik
bozukluk/apraksi/dizartri/kekemelik/ses hastalıkları
gibi) teşhisi ve oyuna dayalı konuşma egzersizleri
içeren terapi yöntemleri ile tedavisi.
Konuşma dilini, yazım dilini ya da diğer sembol sistemlerini (ör: işaret dili) anlamada ve/veya ifade etmede
güçlük şeklindeki dil problemlerinin teşhisi, seviyesinin
belirlenmesi ve oyuna dayalı, dil gelişimini destekleyip
arttırıcı terapiler ile tedavisi.
Hastalık, ameliyat, inme ya da yaralanma gibi bir
duruma bağlı olarak ortaya çıkan beslenme ve yutma
problemlerinin endoskopik ve/veya radyolojik incelemelerle teşhisi, terapi yöntemleri ile tedavisi.
DiL VE KONUŞMA
PATOLOJiSi
GENETİK DANIŞMANLIK
Genetik danışmanlık günümüzde gelişen teknolojinin
sunduğu imkanları kullanarak yapılan genetik testler ile
birlikte kişisel tedaviyi şekillendirir. Özellikle genetik
açıdan riskli bireylerde (aile geçmişinde genetik hastalık
bulunan) genetik danışmanlığın önemi artmaktadır. Bu
bireyler genetik danışmanlık hizmetinden faydalanarak
kendilerinde olan ya da olmayan genetik problemler
hakkında ve bu problemin meydana getireceği hastalıklar
hakkında bilgi sahibi olabilir. Meydana gelebilecek hastalığın nasıl tedavi edilebileceği yönünde genetik danışmanlık
sayesinde hastalara yol gösterilebilir. Hamilelik sırasında
prenatal tanı yöntemiyle bebeğinde genetik bir problem
görülen ebeveynler de genetik danışmanlıktan faydalanarak gebeliğin geleceğiyle ilgili bilimsel gerçeklere dayalı
sağlıklı ve tamamen tarafsız bir şekilde bilgi alabilir.
HANGİ GEBELİKLERDE PRENATAL
GENETİK DANIŞMANLIK GEREKİR?
33 yaş üstü anne adayları,
Daha önceki gebeliğinde anomali saptanan anne
adayları,
Aile geçmişinde genetik bir hastalık bulunan çiftler,
Daha önceki gebelikleri düşük yüzünden sonlanmış
anne adayları.
ÇOCUK CİLT
HASTALIKLARI
31 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Liv Hospital Pediatrik Dermatoloji Bölümü’nde bebeklik,
çocukluk, okul dönemi ve ergenlik döneminde olan tüm
çocuk yaş grubundaki hastaların dermatolojik şikayetlerine
yönelik tanı ve tedavi hizmetleri bulunmaktadır. Çocuk
hastaların cilt, tırnak ve saç hastalıkları ile ilgili her türlü
problemleri takip edilmektedir. Çocukluk çağında görülen
kalıtımsal cilt hastalıklarının (iktiyozis, epidermolizis
bülloza, genodermatozlar vb.) tanı, takip ve tedavileri
yapılmaktadır.
Çocukluk çağında görülen alerjik cilt egzamaları (atopik
dermatit) ile ilgili gerekli testler yapılmakta ve tedaviler
düzenlenmektedir.
Çocukluk çağında görülen saç hastalıkları (alopesi areata,
kalıtımsal saç hastalıkları vb.) tanı ve tedavileri yapılmaktadır.
Çocukluk döneminde çok sık görülen siğillerin tanı ve
tedavileri (elektrokoter, kriyokoter, lazer) yapılmaktadır.
Liv Hospital Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nde çocuklara
ağız ve diş temizliği eğitimi verilmekte, fissur sealent, flor
uygulamaları gibi çürük önleyici, koruyucu uygulamalar
yapılmaktadır. Ayrıca Çürük Analiz Testleri yapılarak,
tükrüklerindeki bakteri sayısı, ağız hijyen ve diyet alışkanlıkları gibi birçok unsur göz önünde tutularak, çocuğun
çürüğe yatkınlığı analiz edilmekte ve kişiye özel hazırlanan
programlarla ileride oluşabilecek çürük riski en aza indirilmekte hatta yok edilmektedir. Bununla beraber küçük
yaştaki çocuklara yapılan tetkiklerle daimi dişlerde oluşabilecek eksiklikler ve bozukluklar tespit edilip, erken yaşta
ortodontik tedaviye yönlendirerek buluğ çağına geldiklerinde düzgün dişlere sahip olmaları sağlanır.
ÇOCUKLARDA AĞIZ
VE DİŞ SAĞLIĞI
33 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Dolgu ve Kanal Tedavileri
Yer Tutucular
Çocuk yaşta oluşmuş çürükler yetişkinlerde olduğu gibi
dolgu ve kanal tedavileri ile başarıyla tedavi edilmekte,
çürüksüz bir ağız ortamı sağlanmaktadır. Ayrıca süt dişlerine de uygulanan bu tedaviler ile alttaki daimi diş germleri
çürük enfeksiyonundan korunmakta daimi dişlerin sağlıklı
çıkması sağlanmaktadır.
Tedavi edilemeyecek kadar harab olmuş ya da çeşitli
etkenlerle zamanından önce çekilmek zorunda kalmış
dişlerin yerlerine yer tutucular uygulanarak alttan gelecek
daimi dişin yeri korunmakta, ileride oluşabilecek diş çarpıklıkları engellenmektedir.
Diş Travmalarında Tedaviler
Genel Anestezi ve Sedasyon
Altında Diş Tedavileri
Özellikle çocuk yaşlarda sıklıkla meydana gelen, düşme
veya çarpmaya bağlı diş kırıkları, diş kayıpları ya da dişlerin
aşırı sallanmaya başlaması gibi problemler başarıyla tedavi
edilmektedir.
Yaşı çok küçük olan ( 4 yaş altı ) çocuklar, daha önce kötü bir
diş hekimi tecrübesi sebebiyle aşırı korkan çocuklar veya
sağlık problemleri nedeniyle normal koşullarda tedavi
edilemeyen çocukların tedavileri genel anestezi ya da
sedasyon altında ameliyathane koşullarında hastanemizde yapılabilmektedir.
Ortodonti (Diş Düzeltme)
Ortodonti, dişler ve çenenin normal yapısı ve gelişimi,
meydana gelen düzensizlikler ve tedavileri ile ilgilenen diş
hekimliği dalıdır. Ortodontik tedavi genelde braket gibi
düzeltici aparatlar kullanımını içerir. Ortodontik tedaviyle
diş boşluklarının kapatılması, çene (diş, damak) kapanış
bozukluklarının giderilmesi, dişlerin düzeltilmesi, diş ve
dudakların düzgün olarak hizalanması sağlanır.
CERRAHİ BİRİMLER
Çocuklarda tüm girişimler; en modern tedavi tekniklerini
takip eden çocuk ve bebek hastaya yaklaşım yeteneğine
sahip çocuk cerrahları, çocuk doktorları ve çocuk anestezistleri tarafından yapılmalıdır. Çocuk anestezisi, cerrahi
takıma uygun ameliyat öncesi hazırlık (gerekli operasyon
öncesi testler ve muayeneler), ameliyat öncesi endişe ve
heyecan azaltıcı ilaç uygulamaları ve ameliyat sonrası ağrı
kontrolü ile yapılmaktadır. Liv Hospital Çocuk Cerrahisi
Kliniği, doğum öncesi dönemden 16 yaşına kadar, çocuklardaki tüm sindirim sistemi, idrar yolları, kalp harici göğüs
boşluğu ile ilgili cerrahi sorunların poliklinik takip ve
tedavisini yapmaktadır. Cerrahi işlemler, hastalığın tipine
göre minimal invaziv (laparoskopi, torakoskopi, endoskopi) yani az iz bırakan yöntemler ile yapılabilmektedir.
Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde safrakesesi, inmemiş testis,
apandisit, Hirschsprung ameliyatlarında laparaskopik,
böbrek ve mesane hastalıkları, sistoskopik solunum yolu
ve sindirim sisteminde yabancı cisim ve hastalıklarında
özafafoskopik/bronkoskopik yöntemler tercih edilmektedir. Ameliyat sonrasında neredeyse hiç yara izinin
olmaması, enfeksiyon riskinin en aza indirilmiş olması ve
çocuklarımızın açık ameliyatlara nazaran daha kısa
zamanda sosyal yaşamlarına ve okullarına dönebiliyor
olması, bu yöntemlerin en büyük avantajlarıdır.
35 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
YENİ DOĞAN SÜNNETİNİN
YARARLARI NELERDİR?
Erken yapıldığında yenidoğan ve süt çocukluğu dönemine
ait idrar yolu enfeksiyonlarının sünnetsiz çocuklara oranla
ortalama 10 kat azaldığı çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir.
Sünnet derisi ve cilt arasında nemli ve uygun ortam
bulamayan birçok bakterinin de vücuttan temizlendiği
bilinmektedir. Yenidoğan sünneti yapılan bebeklerde idrar
yolu enfeksiyonları oldukça az görülür.
Sünnet derisinin damarsal yapısı yeni gelişmekte
olduğundan sünnet işlemi sırasında kanama kontrolü
kolay olur ve işlem sonrası kanama riski çok azdır. Yenidoğan sünneti sırasında bebekler de ağrı duyar ancak bunu
önlemek için işlem öncesinde penisin çevresine yarım saat
önce uyuşturucu etkili bir krem sürülür ve bu sürenin
sonunda sünnete geçilir.
Ağrı kesicinin sünnet sonrasında etkisi ortadan kalksa
dahi evde ertesi gün ağrı kesici kullanmaya gerek kalmaz.
Sünnet işlemi sonrasında bakım çok kolay olur. Hızlı
iyileşme nedeni ile ek bakıma ihtiyaç kalmaz, anne ve
babalar aktivitelerine çabuk dönerler.
Kozmetik açıdan bu dönemde yapılan dikişsiz sünnet,
kesip dikme işlemlerinin olmaması nedeni ile oldukça
başarılıdır.
36 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
SÜNNET
Penis başını örten derinin (prepisyum) cerrahi olarak
alınmasına sünnet denir. Bu derinin daralarak idrar deliğinin önünü kapamasına fimozis, iltihabına ise balanit adı
verilir. Yapılan araştırmalarda, idrar yolu enfeksiyonlarına
karşı, sünnetin koruyuculuğu ispatlanmıştır. İstatistiksel
olarak, idrar yolu iltihabı geçiren 1 sünnet olmuş çocuğa
karşın, 10 sünnet olmamış çocuk saptanmıştır. Sünnet
için tanımlanabilecek en ideal yaş yenidoğan dönemidir.
Bu dönemde peniste damarlanma çok olmadığı için
sünnet sırasında kanama da pek olmaz, iyileşme ve
kozmetik sonuçlar mükemmele yakın olur.
Yenidoğan döneminden sonra yapılan sünnetlerde bebek
ya da çocuğun işlemi hatırlamaması, ağrı ve endişeye
kapılmaması için işlem sedasyon adı verilen yüzeysel
anestezi altında yapılmalıdır.
Kolay ya da basit cerrahi işlem yoktur. Sağlıklı bir sünneti
uzman hekimin yapması, çıkabilecek sorunlara karşı
uygun müdahale seçeneğini de beraberinde getirir.
Bu sayede birçok sünnet hatasının önüne geçilmiş olunur.
Sünneti uzman bir doktorun yapmasındaki faydalar şunlardır:
Çocukta kan durmaması gibi bir hastalık varsa
(hemofili) bu hastalıktaki yan etkiler verilecek ilaçlar
ile önlenir.
Uzman doktor tarafından yapılmışsa hatalı sünnet
olasılığı azalır. Cerrahi aletler sterililize edildiği için
çocuğun Hepatit ve benzeri kan yolu ile geçen
hastalıkları kapma riski azalır.
Sünnet derisi, doğru oranda alındığı için penisin ileri
yaşlarda büyümesi ve gelişimi normal olur.
Sünnet ağrı giderici ilaçlar altında yapıldığı için çocuk
ağrı duymaz.
Anatomik ya da gelişimsel penis sorunları (eğrilik,
idrar deliğinin farklı açılımı gibi) hekim tarafından
fark edilerek düzeltici ameliyat yapılır.
ÇOCUK ORTOPEDİSİ
Çocukluk çağlarında görülen doğumsal ya da kazanılmış
nörolojik, enfeksiyöz, tümöral, travmatik ve diğer nedenlerle ortaya çıkan kas ve iskelet sistemi hastalıklarının
tanı ve tedavisi ile uğraşan Çocuk Ortopedisi ve
Travmatoloji’nin alt dalıdır. Çocuk ortopedisi, temel olarak
çocukluk çağı ve genç erişkin dönemi hasta grubunu
kapsamaktadır. Bu başlık altında pediatrik üst ekstremite, pediatrik alt ekstremite, omurga olarak kendi içinde de
alt dallara ayrılmaktadır.
Pediatrik ortopedik hastalıklarda temel amaç, kısa süre
içinde tanı ve tedaviyi gerçekleştirerek hastanın normal
yaşama dönüşünü sağlayabilmektir. Erişkin yaşlarda
ortaya çıkan ortopedik sorunların birçoğu çocukluk yaşlarda tanı almamış, yeterince tedavi edilmemiş veya uygun
biçimde takip edilmemiş çocuk ortopedik hastalıklardan
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle çocuk ortopedisi erişkin
ortopedik sorunların azaltılması için de çok önemli bir yere
sahiptir.
ÇOCUK KULAK
BURUN BOĞAZ
Pediatrik Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nün
çalışma alanı, çocukluk çağında görülen doğumsal ya da
kazanılmış infeksiyöz, tümöral, gelişimsel ve travmatik
nedenlerle ortaya çıkmış olan kulak burun boğaz problemlerinin teşhis ve tedavisini kapsamaktadır.
Geniz eti ve bademcik problemleri, orta kulak iltihapları
çocuklarda en sık görülen kulak burun boğaz şikayetlerinin
başında gelmektedir. Ülkemizde sık görülen genetik işitme
kayıplarının tedavisinde, işitme kaybının cinsi ve derecesine
göre, son yıllarda gelişen teknolojiye paralel olarak, koklear
implant (biyonik kulak), beyin sapı implantı, aktif orta kulak
implantları ve kemiğe yerleştirilen işitme cihazları gibi pek
çok tedavi seçeneği sunulmaktadır. Hava yollarında görülen
doğumsal ya da kazanılmış darlıkların tedavisi de Pediatrik
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nün önemli çalışma
alanlarındandır. Baş boyun bölgesinden kaynaklanan iyi ve
kötü huylu kitleler, üst solunum yolundaki iltihaplanmalar
ve yabancı cisimlerin tedavisi de sayabileceğimiz diğer
çalışma alanlarındandır.
Liv Hospital Pediatrik Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları Bölümü’nde;
Tonsil ve adenoid sorunları
Orta kulak infeksiyonları
Orta kulak effüzyonları
Kulak kepçesinin ve dış kulak yolunun doğumsal
anomalileri
Genetik ve kazanılmış işitme kayıpları
Larinks ve trakeanın doğumsal ya da kazanılmış
darlıkları
Sinüzitler
Çocukluk çağında görülen tümörlerin tedavisi
yapılmaktadır.
39 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
GENİZ ETİ VE BADEMCİK
PROBLEMLERİ
Geniz eti ve bademcik problemleri, çocuklarda en sık
görülen kulak burun boğaz şikayetlerinin başında
gelmektedir. Ağzı açık uyuma, horlama, uykuda nefesin
durmasına (apne) neden olan bu problemlerin cerrahisi
en modern tekniklerle gerçekleştirilmektedir.
ORTA KULAK
İLTİHAPLANMASI / SIVISI
Orta kulak iltihabı bir çocukluk çağı hastalığıdır. Genellikle
ilaç tedavisi ile düzelebilse de, tedaviye cevap vermeyen
veya tekrarlayan vakalarda kulağa tüp tatbiki gerekebilmektedir.
İŞİTME AZLIĞI
Ülkemizde sık görülen genetik işitme kayıplarının
tedavisinde, işitme kaybının cinsi ve derecesine göre, son
yıllarda gelişen teknolojiye paralel olarak, koklear implant
(biyonik kulak), beyin sapı implantı, aktif orta kulak
implantları ve kemiğe yerleştirilen işitme cihazları gibi
pek çok tedavi seçeneği sunulmaktadır.
HAVA YOLU DARLIKLARI
Hava yollarında görülen doğumsal ya da kazanılmış
darlıkların tedavisi de Pediatrik Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları Bölümü’nün önemli çalışma alanlarındandır.
Bu darlıkların bir kısmı cerrahi tedavi gerektirmektedir.
TÜMÖRLER
Erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da baş, boyun
bölgesinden kaynaklanan iyi ve kötü huylu kitleler
görülebilmektedir. İyi huylu kitlelerin tedavisi için cerrahi
yeterken, kötü huylu kitlelerin tedavisinde cerrahi,
kemoterapi ve radyoterapinin biri veya birden fazlasına
ihtiyaç olabilmektedir.
Çocuklarda birçok göz hastalığı görülebilir. Erişkinlerde
sıkça gördüğümüz katarakt, glokom ile beraber birçok
retina hastalığı ya doğar doğmaz ya da hayatın ilk dönemlerinde ortaya çıkabilir. Prematüre bebeklerde çok erken ve
ağır retina hastalıkları görülebilmektedir. Doğru ve zamanında tedavi yapılmaz ise prematüre bebeklerde ciddi
görme kaybı oluşabilir. Ayrıca çocukluk çağlarında ortaya
çıkan birçok nadir, genetik göz hastalığı da vardır. Bu
hastalıkların yanında çocukların görme gelişmesinin
takibi, şaşılığın tedavisi ve kırılma kusurlarının düzeltilmesi son derece önemlidir. Zamanında düzeltilmeyen kırılma
kusurları ve şaşılık sonucu göz tembellikleri ortaya çıkabilir. Göz tembelliğinin tedavisi belli bir yaştan sonra çok zor,
hatta olanaksızdır. Çocukların göz bozukluklarının tedavisi
belli bir bilgi birikimi ve uzmanlık gerektirir. Konuşma
çağından önce çocukların göz bozukluklarının tanı ve
tedavisi için erişkinlerden farklı yöntemlere ihtiyaç vardır.
Çocuk göz hastalıklarının tedavisi için Liv Hospital’da bu
konuda uzmanlaşmış bir ekip vardır. Pediatri ekibi ile
koordineli çalışan pediatrik göz doktorları ileri tanı ve
tedavi yöntemlerini kullanarak çocuk hastaları tedavi
etmektedir.
GÖZ HASTALIKLARI
41 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
42 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Yenidoğan ve çocukluk çağında gözlenen konjenital veya
kazanılmış beyin, sinir ve omurilik hastalıklarının tanı ve
cerrahi tedavisi öncelikli ilgi alanıdır.
Bu çerçevede klinikte sık olarak takip ve tedavi edilen
hastalıklar arasında;
Yenidoğan ve çocukluk dönemine özgü beyin ve
omurilik tümörleri,
Doğumsal (konjenital) malformasyonlar,
Meningosel, meningomyelosel, ensefalosel gibi nöral
tüp kapanma defektleri,
Hidrosefali,
Araknoid kistler,
Arnold-Chiari malformasyonu,
Dandy-Walker malformasyonu,
Tehtered (gergin) kord sendromu,
Split (ayrık) kord,
Kafa travmaları ve bu sebeple ortaya çıkan (kafatası
kırıkları, epidural hematom, subdural hematom ve
intarserebral hemoraji vb.) patolojiler yer almaktadır.
PEDİATRİK
BEYİN CERRAHİSİ
Tüm bu patolojilerin tedavisi, ilgili diğer birimlerin de yer
aldığı (pediatri, genetik, radyoloji ve onkoloji gibi) multidisipliner bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir. Tanı ve
tedavinin her aşamasında gerekli olan bilgiler ilgili hasta
yakınları ile paylaşılmaktadır. Cerrahi tedavinin gerektiği
durumlarda tedavi risklerini en aza indirmek amacı ile
bilgisayar destekli hedefleme sistemleri, perop elektrofizyolojik moniterizasyon ve eğer gerekli olursa perop
floresan anjiografi gibi üst düzey yardımcı teknikler
kullanılmaktadır.
44 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ADÖLESAN JİNEKOLOJİSİ
Puberte yani ergenlik; çocukluktan yetişkinliğe doğal geçiş
sürecidir. Bu sürecin sonunda üreyebilme yeteneği kazanılır. Kızlar ergenliğe ve cinsel olgunluk evresine erkeklerden
daha erken girerler.
Ergenlikte oluşabilecek değişiklikler;
Meme gelişimi
Genital bölge ve koltuk altı tüylenmesi
Boy ve kiloda artış
Adet kanamasının başlaması
Duygusal dalgalanmalar, psikolojik değişiklikler
Ergenlik ile ilgili vücutta meydana gelen değişiklikler
kiminde erken kiminde ise geç ortaya çıkacağından yeni
duruma uyum sağlamakta bazı kızlarda güçlük yaşanabilir. Kızlarda 14 yaşına kadar adet kanaması dahil ergenlik
belirtileri ortaya çıkmamış ise bir doktor değerlendirmesi
şarttır.
Dengeli beslenme, günlük egzersiz, yeterli uyku, ve ideal
kiloda olmak bu dönemde çok önemlidir. Düzenli doktor
takipleri bu dönemde özellikle önem taşımaktadır. Bu
döneme kadar yapılmamışsa rahim ağzı kanseri aşıları da
tamamlanmalıdır.
KATKIDA BULUNAN KLİNİKLER
Adölesan Jinekolojisi Kliniği
Çocuk Astım ve Alerji Kliniği
Çocuk Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Çocuk Cerrahisi Kliniği
Çocuk Dermatoloji Kliniği
Çocuk Diş ve Ağız Sağlığı Kliniği
Çocuk Endokrinoloji Kliniği
Çocuk Ergen Jinekolojisi Kliniği
Çocuk Erken Psikiyatrisi Kliniği
Çocuk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kliniği
Çocuk Gelişimi Kliniği
Çocuk Göz Kliniği
Çocuk Göğüs Hastalıkları
Çocuk Hematoloji Kliniği
Çocuk Kalp Sağlığı Kliniği
Çocuk Kulak Burun Boğaz Kliniği
Çocuk Nefrolojisi Kliniği
Çocuk Nörolojisi Kliniği
Çocuk Ortopedi Kliniği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
Genetik Kliniği
Otizm Kliniği
Riskli Bebek İzlem Polikliniği
Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği
Hayat güzeldir.
livhospital.com
0850 222 2 548 - 444 4 548
facebook.com/Livhospital | twitter.com/Livhospital
instagram.com/Livhospital | linkedin.com/Livhospital
İSTANBUL | ANKARA
PLK-YRD-80/01
Download