Zeynep Pinar Ozgecmis

advertisement
İlköğretimini Alaşehir Manisa’da liseyi İzmir Kız Lisesi’nde bitirmiştir. 1986’da Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1987 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri ihtisasına başladı, ihtisası sırasında kadın ve erkek psikoz
servisi, adli psikiyari servisi, alkol ve madde bağımlılığı kliniği (AMATEM) nevroz kliniği, nöroloji
kliniği yanısıra çocuk ve ergen psikiyatrisi için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, acil dahiliye için
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, eğitim gördü. “Şizofrenide Sol El Kullanımı” konulu
tezini bitirerek 1991’de uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 1991-1992 yılları arasında Bakırköy
Ruh ve Sinir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Psikoz servisi ve Ayakta Tedavi
Servisinde çalışmıştır. 1992 yılında mecburi hizmet nedeniyle Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde psikiyatri bölümünde göreve başlamıştır. Ayrıca 1993-2008 yılları arasında Kayseri
ilinde özel muayenesinde hizmet vermiştir. İstanbul’da eğitim gören 2 çocuğu için İstanbul’a tekrar
dönüş yapmıştır. 2011- Mayıs 2014 tarihine kadar Hümanite Psikiyatri polikinikliği-merkezinde
sorumlu hekim ve eğitim kordinatörü olarak stajerlere ve kurumlara eğitimler düzenlemiştir.
Psikoyaşam seminerlerinin koordinasyonunu yapmıştır. Mayıs 2014 tarinden itibaren
Fulya/Beşiktaş Teracce Center’da kendi özel muayenesinde hasta kabul etmektedir. Spesifik
çalıştığı alanlar; şizofrenik bozukluklar, duygu durum bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktive
bozukluğu, cinsel fonksiyon bozuklukları, alkol ve sigara bağımlılığı, kaygı bozuklukları, obsesif
kompulsif bozukluk, psikosomatik tıp, konsultasyon liyezon psikiyatrisi, öfke kontrolü, stresle
başetme, zor kişiliklerle başetme bulunmaktadır. Meslek hayatı dışında; ülkemizde eksik kalan
“Koruyucu Ruh Sağlığı” hizmetlerine yönelik her türlü eğitim, konferans, televizyon programlarını
kesintisiz 20 yıldır gönüllü olarak yapmaktadır. Pek çok eğitim kurumuna yönelik “ders başarısı,
sigara ve madde bağımlılığı, anne baba tutumu” gibi seminerler vermiştir. Belediye, dernekler,
vakıflar ve sayısız kuruma “öfke kontrol, iletişim becerileri” gibi eğitimler vermiştir.
Download