`İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.` (Ayet)

advertisement
8.SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
KURS KAZANIMLARI DENEME SINAVI 1
1- Hz. Muhammed (s.a.v), Medine’ye hicret edince ilk
olarak kendisi için bir ev, evin yanına fakir
öğrencilerin barınacağı odalar ve Suffa adında bir
okul yaptırmıştır.
Buna
göre
Hz.
Muhammed
(s.a.v),
aşağıdakilerden hangisine öncelik vermiştir?
A) Toplumsal dayanışmanın artırılmasına
B) Ticarî ilişkilerin yaygınlaştırılmasına
C) Eğitim düzeyinin yükseltilmesine
D) Dinî inançların yaşanmasına önem verilmesine
2-Peygamberimiz bir gün kendisiyle görüşmeye
gelen ve heyecanlanan birisine “ Kardeşim, korkma.
Ben de senin gibi anası kuru et yiyen bir insanım
“ demiştir.Bu
olay peygamberimizin hangi
6- Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar
Yukarıdaki sözde aşağıdaki kavramlardan
hangisindeki eksikliğe dikkat çeker
A.
B.
C.
D.
Tevekkül
Paylaşma/yardımlaşma
Tekvin
Bencillik/egoizm
7- "Arafat dışında vakfe yapılan diğer hac
mekanının adı ....................................'dir."
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?
A.
B.
C.
D.
Kabe
Müzdelife
Mina
Mescid-i Neb
8 Hz. Muhammed (sav) peygamberlik görevini yerine
getirirken Kuran’ın öğütlerini hem açıklamış hem de
bizzat yaşamıştır.
yönünü ortaya çıkarmaktadır?
A. Görgülü olduğunu
B. Alçak gönüllü olduğunu
Buna
göre
Peygamberlik
Hz.
Muhammed
görevinin temel
(sav)’in
amacı
olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
C. Sözünde durmasını
D. Yemek seçmediğini
A) Siyasi birlik sağlamak
3- Aşağıdaki hangi kavramın açıklaması yanlışt
B) İnsanlara her konuda örnek olmak
A. İlahî/evrensel kanunlar : Evrendeki olayların
sebep - sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleşmesini
sağlayan kanunlar, kurallar
B. Biyolojik yasalar: canlıların yapısı, beslenmesi ve
üremesiyle ilgili yasalardır
C. Toplumsal yasalar : toplumsal olaylar arasında
var olan sebep - sonuç ilişkisini ifade eder
D. Ömür: ömrün bittiği, hayatın sona erdiği zamana
denir.
C) İnsanların refah düzeyini artırmak
D) İnsanlar arasında eşitlik sağlamak
9- I. Alacağı kararlarda her zaman adaletli davranırdı
II. Biriyle konuşurken sözünü kesmez, ilgiyle dinlerdi
4- Hangisi farklı bir irade çeşididir
III.Zorluklara karşı kararlı ve cesur davranırdı
A.
B.
C.
D.
IV.Hz.Muhammed
Sınırlıdır
Sonludur
Sorumluluk nedenidir
Her şeyi kapsar
5- Sadaka çeşitlerinden biri de fıtır sadakasıdır.
Ramazan ayında bayramdan önce verilmesi gereken
bir sadakadır. Halk arasında bu sadaka türüne “fitre”
de denir. Fitreyi zengin olan her Müslümanın vermesi
gerekir. Ancak miktarı az olduğu için zengin
olmayanlar da fitre verebilirler. Zira fitre, insanları
cömertliğe alıştırır.
Parçada aşağıdakilerden hangisinden
bahsedilmemiştir
A. Ne zaman verileceği
B. Kimlerin vereceği
C. Kime verileceği
D. Neye alıştıracağı
(sav)
insanlarla
selamlaşır
ve
tokalaşırdı
Yukarıdaki
ifadelerden
hangileri
Peygamberimizininsanlara verdiği değeri açıkça
gösterir?
A) I-II
B) I-III
C) II-IV
D) III-IV
10- Zekat ibadeti ile ilgili olarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Zekat mal ile yapılan bir ibadettir
B) Zekat hicretin 2. yılında farz kılınmıştır
C) Zekat hicretin 9. yılında farz kılınmıştır
D) Zekat Medine'de farz kılınmıştır
11- Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından
değildir?
12- Aşağıdakilerden hangisi Kabe'nin diğer
adıdır?
Beytullah
Mescidi Aksa
Mescidi Nebi
Mikat
C) Müslüman sır tutmaz
19--“ İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır”
hadisinden aşağıdakilerden hangisi
çıkarılamaz?
A) Sürekli kendimizi geliştirmeliyiz
C) Daha fazla ilim öğrenmeliyiz
D) Bir önceki güne göre daha önde olmalıyız
A. Mikat
B. Sa’y
C. Vakfe
20- Hz.Muhammed Medine’ye hicret ettiğinde
Mescid-i Nebi’yi inşa etmiştir.Mescidin yanına
da ilk olarak “Suffa” denilen bir okul
yaptırmıştır
.Peygamberimizin ilk olarak Suffa denilen yeri
yaptırması neyin önemini ortay koymaktadır?
D. İhram
A) Merhamete önem verdiğini
14- Zekat Aşağıdakilerden hangisine
verilmez?
Fakir olan dedemize
Yolda Kalmışlara
Kardeşimize
Babamızın kardeşine
B) İlme önem verdiğini
C) Cesur olduğunu
D) Sabrın önemini
15- Aşağıdaki zekat oranlarından hangisinde
hata yapılmıştır?
A. 5 Deveye 1 Koyun verilir
B. 15 ineğe bir inek verilir
C. 85 gram altının kırkta biri verilir
D. 40 keçide 1 tane verilir
16- Aşağıdakilerden hangisi zekatın kelime
anlamlarından değildir?
A. Artma
B. İnanma
C.Çoğalma
D. Bereket
17- Peygamberimizin kızlarını evlendirirken aile
bireylerinin de görüşlerini alması onun hangi
yönünü ortaya koymaktadır?
A) Affedici olması
B) Müslüman yalan söylemez
B) Sadece ibadetle yetinmeliyiz
13- Hac ve umre ibadetini yerine getirirken
başka zamanda yapılmasında sakınca olmayan
bazı davranışların belli bir süre için yasak
olmasına ne ad verilir?
A.
B.
C.
D.
A) Müslüman hile yapma
D) Müslüman hırsızlık yapmaz
A. İhrama girmek
B. Tavaf etmek
C. Şeytan taşlamak
D..Vakfe yapmak
A.
B.
C.
D.
18-Peygamberimizin “Müslüman elinden ve
dilinden başkalarının zarar görmediği kişidir”
sözünden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
B)Zamanı iyi kullanması
C) Tek başına karar vermesi D) Danışarak iş yapması
Adı
:
Soyadı:
Puan
:
Download