1. Aşağıdakilerden hangisi Kur`an`ın

advertisement
Adı:
Soyadı:
Numara:
2012–2013 Eğitim Öğretim Yılı
……………….. Ortaokulu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
5/A Sınıfı 1.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınav Sorularıdır
Tarih:
CEVAP ANAHTARI | Doğru seçenkeler kırmızı renkle gösterilmiştir. Doğru cevaplar puanla değerlendirilecektir.
1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın özelliklerinden biri
değildir?
A) Evrensel bir kitaptır.
B) Dili Türkçe’dir.
C) Hz. Muhammed’e gönderilmiştir.
D) Hiç değişmemeden günümüze kadar gelmiştir.
2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da yer alan temel
konulardan biri değildir?
A)İnanç
B) İbadet
C) Ahlak
D) Sağlık
Kur’an’a göre iyi ve güzel olan şeyler, Allah’ın yapılmasını
istedikleridir. Allah’ın iyi ve güzel gördüğü her şey,
bizler için faydalıdır.
3. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması güzel ve
faydalı olmaz?
A) İftira atılması
B) Sadaka verilmesi
C) Güzel konuşulması
D) Saygılı olunması
8.
Her duadan sonra ‘’Amin’’ deriz, çünkü amin
…………………………. anlamına gelir.
Boşluğa uygun seçenek hangisidir?
A) Allah’a şükür olsun
B) Allah yardım etsin.
C) Allah çok versin
D) Allah’ım duamı kabul et
Allah’ım sevdim seni,
Sen de sev koru beni.
Sağlık ve afiyet ver,
Yarattın büyüttün beni
9. Yukarıdaki şiir hangi konuya örnektir?
A) Dua
B) Yardımlaşma
C) Salih amel
D) Temizlik
10. Bir camiye dışarıdan
bakıldığında aşağıdakilerden
hangisi görülemez?
A) Kubbe
İnsanın, içinde yaşadığı topluma ve diğer insanlara karşı
birtakım sorumlulukları vardır. Kur ’an-ı Kerim, insanların bu
sorumluluklarını yerine getirmelerini ister.
4. Aşağıdakilerden hangisi insanların yerine getirmesi
gereken bir sorumluluk değildir?
A) Verilen sözü yerine getirmek
B) İnsan haklarına saygı göstermek
C) İhtiyaç duyunca yağmur yağdırmak
D) Emanetleri korunmak
Allah, her şeyi insan için yaratmış ve onun hizmetine
sunmuştur. Bize sayısız nimet vermiştir. Allah’ın bizim her
türlü ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz bir dünya
yaratması da onun bize olan sevgisinin bir işaretidir.
5. Yukarıdaki parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin
cevabı yoktur?
A) Allah her şeyi kimin için yaratmıştır?
B) Allah’ın bize olan sevgisinin işareti var mıdır?
C) Allah ilk olarak hangi peygamberi göndermiştir?
D) Allah bize ne kadar nimet vermiştir?
6. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en belirgin özelliği
hangisidir?
A) Yürüyebilmesi
B) Akıllı olması
C) Koşabilmesi
D) Uyuması
7. İbadetlerin yapılış amacı olarak aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) İbadetler Allah’ın rızasını kazanmak için yapılır.
B) Allah’a olan şükrümüzü ibadetlerle gösteririz
C) İbadetlerimizi gösteriş için yaparız
D) İbadet eden insan kendini mutlu hisseder.
C) Minare
B) Minber
D) Şerefe
11. Selam vermek, hastaları ziyaret etmek, çevreyi
korumak nasıl bir davranıştır?
D) Sünnet
A) Haram
B) Farz
C) Vacip
1
Oruç
3
Zekat
2
Hac
4
Şadırvan
12. Yukarıdaki kaç numaralı kelime diğerlerinden
farklı bir konuya örnektir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
13. “Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil ahireti
……………………... ve kınâ azâben nâr.” Duada boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) haseneten
B) hüvallahü
C) senaük
D) yevmiddin
14. Allah’ın “Rahman, Rahim, Aziz, Kerim” gibi güzel
isimlerine ne ad verilir?
A)Tevekkül
B) İhlas
C) Esma’ül – Hüsna
D) Tefsir
15. İslam dininin en temel ve bilgi elde edilecek en birinci
kaynağı hangisidir?
A) Sünnet
B) Kur’an-ı Kerim
C) İlmihal kitapları
D) Dini hikayeler
16. Kur’an ayetlerinden birinin Arapça’dan başka bil dile
yakın anlamıyla çevrilmesine ne ad verilir?
A) Meal
B) Tefsir
C) Tevekkül
D) Tevbe
Kur’an tek kitap halindeyken onu
açıklayan kitaplar ciltler halinde ve
oldukça çok sayfalıdır.
17. Buna göre Kur’an-ı Kerim ayetlerini çok geniş olarak
açıklamaya ve yorumlamaya ne denir?
A) Erdem
B) İhlas
C) Haya
D) Tefsir
18. Aşağıdakilerden hangisi farz olan başlıca ibadetlerden
biri değildir?
A) Hacca gitmek
B) Zekat vermek
C) Salih amel
D) Namaz kılmak
19. Caminin dış bölümlerindendir. Ezan sesinin uzak yerlere
ulaşması amacıyla geçmişte yapılan ve günümüzde caminin
en önemli parçası ve İslam dininin sembolü olan ince uzun
yapısal şekle ne ad verilir?
A) Minare
B) Şerefe
C) Kubbe
D) Alem
20. Kitabındaki cami resmine bakan Beyza ; caminin üst
kısmındaki yuvarlak kısım ……………,caminin yanında uzun ve
sivri yapı …………….., ve bu yapı üzerinde evlerdeki balkona
benzeyen çıkıntılı yere …………. denir diye söyledi. Sırasıyla
boşluklar nasıl tamamlanmalıdır?
A) Minare—Şerefe—Kubbe
C) Kubbe—Şerefe—Minare
B) Kubbe—Minare—Şerefe
D) Şerefe—Minare—Kubbe
21. Aşağıdakilerden hangisi caminin iç bölümlerinden
değildir?
A) Şadırvan
B) Mihrap
C) Minber
D) Kürsü
22. Hangisini camilerde yapmak yanlış bir davranıştır?
A) Temiz elbiselerle gitmek
B) Yüksek sesle konuşmak
C) Başkalarını rahatsız etmemek
D) Cami ve çevresini kirletmemek
23. Camilerde imamların namaz kıldırdıkları yer
aşağıdakilerden hangisidir?
D) Mihrap
A) Minber
B) Kürsü
C) Minare
24. İmamın camide Cuma ve bayram hutbelerini okuduğu
(kısa ve özlü konuşma yaptığı), merdivenli yüksek yere ne
ad verilir?
A) Mihrap
B) Kürsü
C) Minare
D) Minber
26. Aşağıdakilerden hangisi dua cümlesi değildir?
A) Ey yüce Rabbim, çok büyüksün.
B) Allah’ım beni, annemi ve babamı koru.
C) Rabbimiz. bize sağlık ver.
D) Allah’ım, bizi kötü kişilerden koru.
27. Yardımlaşmak, sadaka vermek, yol, köprü, hastane, okul,
cami vb. yapmak, hayvanları korumak, ağaç dikmek,
selamlaşmak gibi güzel davranışlara dinmizce çok önem verilir.
Bunları yapmak kişiye sevap kazandırmaktadır. İslam dininde
bu tür güzel davranışlara ne ad verilir?
A) Salih amel
B) Esma’ül- hüsna
C) Kürsü
D) Müezzin
1
Hac yapmak isteyenler Kabe’yi ziyaret ederler.
2
Dua sadece namazdan sonra yapılır.
3
İbadetlerimizi yalnızca Allah rızası için yaparız.
4
Diğer canlılara da zarar vermek günahtır.
28.Yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?
A) Sadece 1
B) 1 ve 2
C) Sadece 2
D) 2 ve 4
29. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in sözleri,
davranışları ve tavsiyelerine ne denir?
A) Farz
B) Sünnet
C) Vacip
D) İhlas
30. İhlas suresinde“Allah’ın bir ve tek olduğu, hiçbir şeye
muhtaç olmadığı, doğmadığı ve kimse tarafından
doğurulmadığı ve hiçbir şeyin ona denk ve benzer olmadığı”
açıklanmakatdır. Allah’ın bir ve tek olduğunu kabul etmek
dinimize göre en önemli inaçtır. Bu inanca ne ad verilir?
A) Tevbe
B) Tefsir
D) Tevhit
C) Tevekkül
Kitapları yazan yazarlar, bozulan eşyaları yapan
tamirciler, elbiseleri diken terziler vardır…
31. Her şeyin bir yapanı ve ortaya çıkaranı varsa
evrendeki canlı ve cansız tüm varlıkları kim yaratmıştır?
A) Melekler
B) Allah
C) Cinler
D) İnsanlar
32. İhlas suresinde geçen “samed” sözcüğünün karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok adaletli
B) Çok merhametli
C) İhtiyacı olmayan
D) Bağışlayan
33. Namaz “tekbir” ile başlayıp “selam” ile biten Allah’a kulluk
etmek amacıyla yapılan bir ibadettir. Buna göre “tekbir”
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Allahü Ekber
A) La ilahe illlallah
C) Hayye ale’s-salah
D) Hayye ale’l-felah
“ Mihraba geçmiş duruyor.
Cemaate namaz kıldırıyor”
Musa AYDOĞDU
25. Yukarıdaki bilmecenin cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Müezzin
B) Vaiz
C) İmam
D) Cemaat
Başarılar dilerim.
100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 1-32. sorular
3’er puan 33.soru 4 puandır. Süre 40 dakikadır.
Musa AYDOĞDU
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Download