haçlı seferleri - adil

advertisement
HAÇLI SEFERLERİ



Sebepleri
Başlıca Seferler
Haçlı Seferlerinin
Sonuçları
HAÇLI SEFERLERİNİN SEBEPLERİ



Bizans’ın, Türkleri
anadolu’dan atmak için
Avrupa ülkelerinden
yardım istemesi.
Avrupalıların,
Hıristiyanlığın kutsal kenti
Kudüs’ü ele geçirmek ve
sevap kazanmak
istemeleri.
Fakir Avrupalıların
müslüman ülkelerini
yağma ederek zengin
olmak istemeleri.
I. HAÇLI SEFERİ






1096 yılında başladı. 600 000
kişiden oluşuyordu.
Bu ordu Anadolu Selçuklu
başkenti İznik’i kuşattı ve
aldı.
Sultan I. Kılıçarslan başkenti
Konya’ya taşıdı.
I. Kılıçarslan Haçlı ordusuna
karşı yıpratma savaşı verdi.
Haçlılar Urfa ve Antakya’yı
da alarak, buralarda birer
küçük devlet kurdular.
I. Haçlı ordusu Kudüs’ü
kuşattı ve aldı. Burada da bir
krallık kurdular.
II. VE III. HAÇLI SEFERLERİ




II. Haçlı seferi, Urfa’nın tekrar
Türklerin eline geçmesi üzerine
yapıldı. Başarısız oldu.
III. Haçlı seferi, Kudüs’ün
Selahaddin Eyyubi tarafından
alınması üzerine yapıldı.
Bu sefere katılan Alman
İmparatoru Frederik Barbaross
Silifke yakınlarında boğularak
öldü.
Sefer başarısız oldu. Haçlılar
Kudüs’ü bir daha geri
alamadılar.
Selahaddin Eyyubi
http://www.youtube.com
/watch?v=lvkDxfNyoaA
Frederik Barbaross’un
Silifke yakınlarındaki
mezar taşı (1991’de Almanya
tarafından yaptırıldı.)
IV. HAÇLI SEFERİ




Kudüs’ü geri almak
için yapıldı.
Haçlılar İstanbul’a
geldiler, senelerce
kaldılar ve burada bir
Latin İmparatorluğu
kurdular.
İstanbul’u tahrip
ettiler.
Kudüs’e hiç
gitmediler.
HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARI-I





Türkler Anadolu’dan
atılamadı.
Anadolu ve Suriye
haçlılar tarafından
tahrip edildi.
Haçlılar Kudüs’ü
aldılarsa da ellerinde
tutamadılar.
Avrupa’da din
adamlarına duyulan
güven sarsıldı.
Derebeylik zayıfladı,
merkezi krallıklar
güçlendi.
HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARI-II




Avrupa’da derebeylik
düzeni sarsıldı.
Akdeniz ticareti ve
limanları önem kazandı.
Avrupa ve müslüman
kültürleri birbirinden
etkilendi.
Avrupalılar
müslümanlardan Barut,
pusula, kağıt, matbaa,
cam, deri işleme, halı
dokuma,... gibi,
bilmedikleri şeyler
öğrendiler.



VATAN GAZETESİ
HABER DETAY 28.11.2007
Haçlı Seferleri için 1000 yıllık özür
Müslüman din adamlarına yanıt:
"Hıristiyanlar, Müslüman
komşularına karşı günahkârdır"
Hristİyan dünyasının en önemli
bilginlerinin Müslüman din adamlarına
yanıt olarak yazdığı mektupta, “Haçlı
Seferleri gibi geçmişimizi ve terörle
savaş kapsamında bugünümüzü
düşündüğümüzde Hıristiyanlar,
Müslüman komşularına karşı
günahkârdır” denildi. 1096’da
başlayan Haçlı Seferleri’ni o günleri
bizzat yaşayan Fransız tarihçi Caen’li
Rudolf şöyle anlatıyor: “Askerlerimiz
kafir Müslümanlar’ı yemek
kazanlarında haşladı, çocukları şişlere
geçirdiler. Izgarada pişirip yediler.”
Papa 16’ncı Benedikt, 2005’te
Ortodokslar’dan Haçlı Seferleri için
özür dilemişti.
Download