Slayt 1 - files.eba.gov.tr

advertisement
 HAÇLI SEFERLERi
Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca
kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere
"Haçlı Seferleri" denir.
Haçlı Seferlerinin Nedenleri
1-Dinsel Nedenler
- Hristiyanların başta Kudüs olmak üzere kutsal saydıkları yerleri
Müslümanlardan almak istemeleri
- Papaların otoritelerini artırmak ve Ortodoks Kilisesi‘ni egemenlik altına alarak
etki alanını genişletmek istemeleri
- Kluni tarikatının Müslümanlar aleyhine propaganda yapması
2-Siyasal Nedenler
- Malazgirt Savaşı'ndan sonra Bizans'ın Türk ilerleyişine karşı Avrupa'dan
yardım istemesi
- Avrupalıların Türklerin batıya doğru ilerlemesini durdurmak istemeleri
- Papaların topraksız soyluların ele geçirilecek topraklarda kontluklar
kurmalarını teşvik etmeleri
- Derebeylerinin güçlerini artırmak istemeleri ve macera arzuları
3-Ekonomik Nedenler
Avrupada halkın büyük bir kesimi yoksulken doğu ülkelerindeki halkın zengin ve
rahat bir yaşam sürmesi
- Avrupalıların Müslümanların egemenliğindeki ticaret yollarını ele geçirmek
istemeleri
-Avrupalıların doğudaki hammadde kaynaklarına sahip olmak istemeleri
HAÇLI SEFERLERİ
 Orta Çağda Avrupalıların,Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca
kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere
Haçlı seferleri denir.
 Avrupalılar,Müslüman Arapların Suriye,Filistin ve İspanya’yı fethinden
büyük rahatsızlık duymuşlardı.
 11.yüzyılda Türklerin Bizans’ın elinden alarak burada bir devlet
kurması,Avrupayı dehşet içinde bıraktı.Türkler Bizansı ele geçirirlerse
Avrupaya egemen olabilirlerdi.
 Bu sebep de Haçlı seferlerinin çıkmasına neden olan unsurlardan biridir.
 Ayrıca o dönem Avrupa çok fakir doğu çok zengin idi.Buda Haçlı
seferlerinin çıkmasının nedenlerinden biridir.
1.HAÇLI SEFERİ
(1096-1099)
 Bizans imparatoru Aleksios Komnenos’un
Acil yardım istemesi üzerine,Haçlı orduları gruplar halinde
Avrupa’nın çeşitli yerlerinden hareket ettiler.
 Bizans imparatoru Haçlıları Türklere karşı kışkırıtıyordu.
 Haçlı ordusu İznik’i kuşattı,ve şehri teslim aldı.(1096)
 Kılıçarslan Danişmend Gazi ve Emir Hasanla ittifak yaptı.Ama başarılı olamadı ve
Konya’ya çekildi.
 Bu durumdan yararlana Bizanslılar Eskişehir-Antalya hattına kadar Batı
Anadolu’yu ele geçirdiler.

Haçlılar yollarına devam ettiler.Bir kol Urfa’yı alırken diğer kolda Antakya’yı aldı.
 Haçlılar büyük kayıplar vererek Kudüs’ü aldılar.Burada Latin imparatorluğu
kurdular.Aldıkları şehirlerde de kontluklar kurdular.
HAÇLI SEFERLERİ
 Orta Çağda Avrupalıların,Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca
kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere
Haçlı seferleri denir.
 Avrupalılar,Müslüman Arapların Suriye,Filistin ve İspanya’yı fethinden
büyük rahatsızlık duymuşlardı.
 11.yüzyılda Türklerin Bizans’ın elinden alarak burada bir devlet
kurması,Avrupayı dehşet içinde bıraktı.Türkler Bizansı ele geçirirlerse
Avrupaya egemen olabilirlerdi.
 Bu sebep de Haçlı seferlerinin çıkmasına neden olan unsurlardan biridir.
 Ayrıca o dönem Avrupa çok fakir doğu çok zengin idi.Buda Haçlı
seferlerinin çıkmasının nedenlerinden biridir.
2.HAÇLI SEFERİ
(1147-1149)
 Bu sefer Musul atabeyi İmadeddin Zengi’nin Urfa kontluğunu ortadan
kaldırması üzerine düzenlendi.
 Almanya İmparatoru 3.Konrad ile Fransa kralı 7.Lui tarafından yönetilen
ordular Anadoluya girdiler.
 Alman imparatorunun yönettiği ordu Anadolu Selçuklu sultanı Mesud
tarafından müthiş bir bozguna uğratıldılar.
 Alman imparatoru canını zor kurtararak İznik’e sığındı.
 Fransa kralı ordusu ile beraber İznik’e geldi.Alman imparatorunun
bozguna uğradığını öğrenince Selçuklu ülkesinden geçmenin imkansız
olduğunu anlayarak Efes Denizli Antalya yönünde yoluna devam etti.
 Haçlılar Türklerin baskınlarına karşın Antalya’ya varabildiler.Bir kısmı
gemilerle Suriye vardılar.Kalanlar da Rum ve Türk saldırıları karşısında
perişan oldular.
3.HAÇLI SEFERİ
(1189-1192)
 Bu sefer Selahaddin Eyyubi’nin,Kudüs’ü ele geçirmesi
üzerine düzenlendi.
 Alman imparatoru Frederich Barbarossa,Fransız kralı
Phillippe August,İngiltere kralı Aslan Yürekli Richard’ın
yönettiği ordular Avrupa’dan yola çıktılar.
 Alman imparatoru büyük bir ordu ile İstanbul üzerinden
Anadoluya geçti.Karşılarında 2.Kılıçarslan’ı buldular ve
büyük darbeler aldılar.
 İngiliz ve Fransızlar Akdeniz yolu ile Filistin’e vardılar.
 Kudüs’ü alabilmek için Selahaddin Eyyubi ile savaştılar
ama hiçbir sonuç alamayacaklarını anlayarak ülkelerine
geri döndüler.
 Kudüs müslümanların elinde kaldı.
4.HAÇLI SEFERİ
(1202-1204)
 Bazı kalelerin Eyyubiler’in eline geçmesi üzerine,Papa
Eyyubiler,Haçlılarla mücadeleye devam ediyorlardı.
 Filistindeki Yafa ile Akdeniz kıyısındaki 3.İnosan,bütün
Hristiyanları tekrar savaşa çağırdı.
 4.Haçlı seferi deniz yoluyla yapılmak istendi.Venedikliler
Haçlıları Mısıra götürmeyi kabul ettiler ama Haçlılar
onların istediği parayı ödeyemediler.Bu sırada Bizansta
taht kavgaları sürüyordu.
 Bu fırsat üzerine İstanbul’a gelen Haçlılar İstanbul’u
yağmaladılar ve orada Latin imparatorluğu kurdular.
HAÇLI SEFERLERİ SONUÇLARI
 O zamanki Avrupa’nın siyasi durumu
değişti.Derebeylikler yıkılmaya Krallıklar
güçlenmeye başladı.
 Bu savaşlardan sonra İslam dünyası özellikle Türkler
son derece yıpranmış olarak çıktı.
 Haçlı seferleri Avrupalılar için ekonomik olarak
kazançlı çıktı.Cenova Venedik Marsilya gibi Akdeniz
limanlarının önemi arttı.
 Avrupalılar doğunun bilimsel ve teknolojik
üstünlüğünü anladılar.Barut pusula kağıt Avrupa’ya
götürüldü.
 Doğu ile batı arasında kültür alışverişi oldu.
 Papaların ve kilisenin otoritesi sarsıldı.
 Ticaretle uğraşmaya başlayan şehir halkı
zenginleşti,burjuva sınıfı oluşmaya başladı.
1)Haçlı seferleri ile kağıt, matbaa, pusula ve
barut gibi teknik buluşlar Avrupa’ya yayılmaya
Başlamıştır. Sadece bu durum seferlerinin
aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığının
Göstergesidir?
A) Akdeniz ticaretinin gelişmesine
B) Kilise’nin etkinliğinin artmasına
C) Kültürel etkileşim yaşanmasına
D) Ekonominin tarıma dayanmasına
Download