Devre Analizi Lab. Deney Föyü

advertisement
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Devre Lab.
Deney 2: KİRŞOF KANUNLARI
Giriş:
1- Akımlar Kanunu: Bir elektrik devresinde herhangi bir birleşme noktasına
gelen akımların toplamı birleşme noktasından çıkan akımların toplamına
eşittir (şekil 3.1-a).
R1 V1
E
R2 V2
R3 V3
I1=I2+I3+I
4
E  V1  V2  V3
-a-bŞekil 3.1: Kirschoff’ un akımlar ve gerilimler kanunu
2- Gerilimler Kanunu: Bir elektrik devresi üzerindeki her kapalı iletken yol
boyunca voltajların cebirsel toplamı sıfırdır. Farklı bir ifadeyle, kapalı bir
elektrik devresine uygulanan kaynak gerilimi, devredeki seri bağlı elemanlar
üzerine düşen gerilimler toplamına eşittir (şekil 3.1-b).
Deney Şeması:
Akımlar kanunu
I1
+
8.713m
A
240Ω
R11
+
I2
-
+
6.604m
A
-
2.109m
A
I3
12 V
1.5kΩ
R15
4.7kΩ
R16
Şekil 1. Akımlar kanunu
-5-
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Devre Lab.
Deney 2: KİRŞOF KANUNLARI
Gerilimler kanunu
+
2.323
2.1 (+)
240Ω
R11
V
V2
2.2 (-)
2.3 (+)
V1
V3
+
-
+
12.000
V
12 V
1kΩ
R15
-
9.677
V
2.4 (-)
Şekil 2. Gerilimler kanunu
İşlem basamakları
1) Ana ünitedeki güç anahtarının OFF durumunda olmasına dikkat edin.
Akımlar kanunu
2) Deney bağlantı şekil 1’deki gibi gerçekleştirin.
3) Multimetreyi DC mA konumuna alıp ampermetre olarak kullanın.
4) Ampermetreyi devreye seri bağlayın.
5) Tüm bağlantıları yaptıktan ve kontrol ettikten sonra ana ünite üzerindeki güç
anahtarını ON konumuna alın.
6) Devreye +12 V ayarlanabilir gerilim ana ünite üzerinden gelmektedir ve yine ana
ünite üzerindeki potansiyometre ile kontrol edilmektedir. Bu gerilimi +12 V’ a
ayarlayın.
7) Ampermetre ile R11 direncinden geçen akımı ölçün.
8) Deney bağlantı şekil 2’deki gibi gerçekleştirin.
9) Multimetreyi DC mA konumuna alıp ampermetre olarak kullanın.
10)Ampermetreyi devreye seri bağlayın.
11)Tüm bağlantıları yaptıktan ve kontrol ettikten sonra ana ünite üzerindeki güç
anahtarını ON konumuna alın.
12)Ampermetre ile R15 direncinden geçen akımı ölçün.
13)Ampermetre ile R16 direncinden geçen akımı ölçün.
14)Devrenin enerjisini kesip, bağlantı kablolarını sökün.
15)Ölçüm sonuçlarını tabloya kaydedin.
16)Benzer ölçümleri devredeki dirençleri kullanarak oluşturabileceğiniz farklı
bağlantılar için de yapabilirsiniz.
-6-
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Devre Lab.
Deney 2: KİRŞOF KANUNLARI
Gerilimler kanunu
17)Devreye +12 V ayarlanabilir gerilim ana ünite üzerinden gelmektedir ve yine ana
ünite üzerindeki potansiyometre ile kontrol edilmektedir. Bu gerilimi +12 V’ a
ayarlayın.
18)Voltmetre ile devreye uygulanan kaynak gerilimini ölçün.
19)Voltmetrenin (+) terminalini devrenin 2.1 pinine ve (-) terminalini devrenin 2.2
pinine bağlayıp, R11 direnci üzerinde düşen gerilimi ölçün.
20)Voltmetrenin (+) terminalini devrenin 2.3 pinine ve (-) terminalini devrenin 2.4
pinine bağlayıp, R15 direnci üzerinde düşen gerilimi ölçün.
21)Devrenin enerjisini kesip, bağlantı kablolarını sökün.
22)Ölçüm sonuçlarını tabloya kaydedin.
23)Benzer ölçümleri devredeki dirençleri kullanarak oluşturabileceğiniz farklı
bağlantılar için de yapabilirsiniz.
Akımlar kanunu ölçüm tablosu
I1
I2
I3
V2
V3
Gerilimler kanunu ölçüm tablosu
V1
Değerlendirme soruları
1) Akımlar kanunu için yaptığınız ölçümlerde, I1=I2+I3 sonucu elde ediliyor mu?
2) Gerilimler kanunu için yaptığınız ölçümlerde, V1=V2+V3 sonucu elde ediliyor
mu?
-7-
Download