Yrd. Doç. Dr. Bekir DİZDAROĞLU Başarılar

advertisement
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2015-2016 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı
Elektrik Devreleri Arasınav Soruları


Soru kâğıdına adınız, soyadınız ve numaranız dışında başka hiçbir şey yazmayınız.
Sınav süresi 90 dakikadır.
Soru 1: Aşağıdaki devrede, A-B noktasından bakıldığında, RN Norton direncini hesaplayınız. Devreye Vs=10 V’luk bir gerilim
kaynağı bağlanmış ve devrede sırasıyla R1=100 , R2=100 , R3=100 , R4=300 , R5=300 , R6=25 , R7=100  ve RL=100
’luk dirençler kullanılmıştır. (33 p)
R3
R1
A
RL
R2
B
R4
R5
R7
R6
Soru 2: Aşağıdaki devrenin, A-B noktasından bakıldığında, Thevenin eşdeğer devresini elde ediniz. Buna göre RL=100 ’luk yük
direnci üzerinden geçen akımı hesaplayınız ve akımının akış yönünü belirtiniz. Devrenin girişine Vs=4.5 V’luk bir gerilim kaynağı
bağlanmış ve devrede sırasıyla R1=100 , R2=100 , R3=150  ve R4=300 ’luk dirençler kullanılmıştır. (34 p)
R1
R3
RL=
+
4.5V
-
A
B
R2
R4
C
Soru 3: Yukarıdaki devrenin, A-B noktasından bakıldığında, Norton eşdeğer devresini elde ediniz ve buna göre RL=100 ’luk yük
direnci üzerindeki gerilim düşümünü hesaplayınız. (33 p)
Yrd. Doç. Dr. Bekir DİZDAROĞLU
Başarılar
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2015-2016 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı
Elektrik Devreleri Arasınav Soruları
C.1) A-B noktasından bakıldığında, bu iki nokta arasındaki direnç elemanı devreden çıkartılır, gerilim kaynağı kısa devre yapılır ve ilgili
devreden eşdeğer direnç elde edilir: RN=100 Ohm
C.2) Devrenin Thevenin eşdeğeri aşağıdaki gibi elde edilir. Akım B noktasından A noktasına doğru akar.
2.25V
3V
C.3) Devrenin Norton eşdeğeri aşağıdaki gibi elde edilir.
Yrd. Doç. Dr. Bekir DİZDAROĞLU
Başarılar
Download