Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik

advertisement
Atatürk Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Müh. Böl.
Numara :
Ölçme Tekniği Dersi
Yarıyıl Sonu Sınavı
24 Ocak 2007
Ad Soyad :
Süre: 110 dakika
SORULAR
Soru 1. Tek fazlı şebekeden beslenen bir motorun çektiği akım ile uçlarındaki gerilim arasındaki faz
farkının, 3 voltmetre ile nasıl belirlenebileceğini gerekli bağıntıları çıkararak açıklayınız. (15 Puan)
Soru 2. İdeal bir ampermetre, ideal bir voltmetre ve iç direnci 50 Ω olan 10 kHz’lik ayarlanabilir genlikli
bir kaynak yardımıyla bir bobinin endüktansı ve bakır direnci ölçülmek isteniyor. Ölçmenin nasıl
yapılabileceğini şekil çizerek açıklayıp, gerekli bağıntıları çıkarınız. (20 Puan)
Soru 3. Yandaki devrede N devresinde harcanan güç
ölçülmek istenmektedir. Bunun için elinizde ölçme sınırı Is
= 100 mA, iç direnci RA 10 Ω olan bir ampermetre ile
ölçme sınırı Us = 20 V, iç direnci RV = 20 kΩ olan bir
voltmetre bulunmaktadır. Rs kaynağın iç direncini
göstermektedir. İlave devre elemanı ve hesap makinası
kullanabilirsiniz. N devresinde tüketilecek gücü
belirleyiniz. (25 Puan)
Rs = 5 Ω
N
Devresi
E = 20 V
Reş = 15 Ω
Diyot
Soru 4. Yandaki devrede diyot ve voltmetre ideal, kaynak
gerilimi u(t) = 5Sin2π1000t volt olarak verildiğine göre,
voltmetrenin DC konumda ve AC konumda göstereceği
değerleri bulunuz. (20 Puan)
u(t)
1 kHz
RL
V
Soru 5. Ölçme sınırı 500 mA olan bir ampermetre ile 300 mA ölçülürken yapılan bağıl hata 0.01
olduğuna göre bu ölçü aletinin sınıfını belirleyiniz. (20 Puan)
BAŞARILAR.
Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL
Download