ders plânı

advertisement
DERS PLÂNI
BÖLÜM I
Fen Bilimleri
Dersin adı
7
Sınıf
Elektrik Enerjisi
Ünitenin Adı/No
Ampermetre – Potansiyel Fark
Konu
4 ders saati (16 – 20 Mayıs 2016)
Önerilen Süre
BÖLÜM II
7.6.1.4. Ampermetreyi devreye seri bağlayarak okuduğu değeri akım
Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar
şiddeti olarak adlandırır ve birimini ifade eder.
7.6.1.5. Voltmetreyi devreye paralel bağlayarak devre uçları arasındaki
gerilimi (potansiyel farkı) ölçer ve birimini ifade eder.
7.6.1.6. Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen
akım arasındaki ilişkiyi deneyerek keşfeder.
7.6.1.7. Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklık
farklılığının sebebini elektriksel dirençle ilişkilendirir.
Seri bağlama, paralel bağlama, elektrik akımı, ampermetre, gerilim,
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü
voltmetre, Ohm yasası,
Güvenlik Önlemleri (Varsa):
Soru-Cevap, Buluş, Araştırma, Gösteri, İnceleme, Deney
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Ders Kitabı, dergi, internet
Kaynakça
Açıklamalar
Etkinlikler
Özet
Ampernetre
Bir elektrik devresinde belirli bir noktadan geçen elektrik akımı ölçülebilir. Elektrik akımını ölçmek
için kullanılan araca ampermetre denir. Ampermetre kısaca “A” harfi ile gösterilir. Ampermetre ile
ölçülen elektrik akımı ise “i” harfi ile gösterilir ve elektrik akımının birimi, elektrik akımı ile ilgili
çalışmalar yapan André Marie Ampére (Andre Mari Amper)’nin soyadı olan amperdir.
Ampermetrelerin içerisinde kullanılan iletken teller devreden geçen elektrik akımını etkilemeyecek
şekilde yapılmıştır. Bu nedenle ampermetreler devreye seri olarak bağlanır. Ampermetre devreye
paralel bağlanırsa ampermetre üzerinden büyük miktarda akım geçer. Bu durumda ampermetre zarar
görür.
Elektrik Akımı
Elektrik akımı “Ampermetre” adı verilen araçla ölçülür.
Ampermetre elektrik devresine seri olarak bağlanır.
Ampermetrenin gösterdiği direnç çok azdır
Ampermetrenin de + ve – uçları pilin + ve – uçlarına bağlanmalıdır.
Akımın birimi Amper (A)’dir.
Akım I simgesi ile gösterilir.
Her elektrikli aracın kullanacağı elektrik miktarı farklıdır.
Elektrikli aracın kullandığı akım miktarı arttıkça kullandığımız enerji miktarı da artacaktır.
Elektrik Gerilimi (Potansiyel Farkı)
Devredeki gerilimi ölçmek için kullanılan araca “Voltmetre“denir.
Voltmetre elektrik devresine paralel bağlanır.
Voltmetrenin direnci çok yüksektir. Üzerinden çok az akım geçer.
Gerilimin birimi Volt (V)’tur.
Volt V simgesi ile gösterilir.
Direnç
Bir elektrik devresinde gerilimin akıma oranı sabittir. Bu orana direnci verir.
Direnci bulduğumuz bu kurala “Ohm Kanunu” denir.
Direnç = Gerilim/Akım
R = V/I formülü ile gösterilir.
Direnç R sembolü ile gösterilir. Birimi ohm (Ω)’dur. Direnci ölçmek için direnç ölçer (Ohmmetre)
kullanılır.
Devreye fazladan pil bağlanarak gerilim artırıldığında devrenin direnci değişmez.
Gerilim arttıkça akımda artacaktır. (Gerilim ve akım doğru orantılı)
İletkenin direnci arttıkça üzerinden geçen akım azalacaktır. (Direnç ve akım ters orantılı)
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme
• Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme
Değerlendirme
• Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme
Değerlendirme
• Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri
düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için
ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi
6. sınıf “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesi ile ilişkilendirilebilir
BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
www.fendersi.gen.tr
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ
www.fendersi.gen.tr
OKUL MÜDÜRÜ
Download