2016-2017_eoy_fen_1._donem_1._sinav

advertisement
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Adım Soyadım:
Sınıfım Numaram:
1-İskeletin bölümlerini yazınız(8 Puan)
Notu:
2-iskeletin görevlerinden 3 tanesi yazınız.(6 P)
 .
 .
 .
3- Aşağıda bulunan resme göre soluk alıp vermede görevli yapı ve organların isimleri doğru yere
yazıp, görevlerini eşleştirelim. (Her soru 20 puan)
1
Soluk alıp verme sırasında gırtlağa
gelen havayı akciğerlere iletir.
2
Solumum sırasında alınan havayı
nemlendirir ve ısıtır.
3
Solumda alınan hava içerisindeki
oksijeni kana geçmesini sağlar.
4
5
4- Dolaşım sistemi yapı ve organlarını yazınız.(6 puan)
 .
 .
 .
Soluk borusunun başlangıcıdır.
Alınan havanın soluk borusuna, alınan
besinlerin yemek borusuna geçmesini
sağlar.
5-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.(10puan)
(
) Kemik ve eklemler, kaslar ile birlikte hareket etmemizi sağlar.
(
) Kasılan bir kasın boyu uzar.
(
) Eklemler kapının menteşesine benzer.
(
) Okul çantasını taşırken bir omzumuza aşmak iskelet sağlığı için doğru olan davranıştır.
(
) Egzersiz yapmak kaslarımızın sağlığını bozar.
(
) Kemikler sert yapılar olduğundan tüm darbelere dayanabilir.
(
) İskeletimizin bir görevi de iç organlarımızı korumaktır.
(
) Gırtlak alınan havanın soluk borusuna, alınan besinlerin yemek borusuna geçmesini sağlar.
.(
)Yetişkin bir insanda nabız sayısı 70-80 aralığındadır.
(
)Kalp ve akciğerimizi dış etkilerden iskeletimizdeki göğüs kafesi korur.
6. Aşağıdaki boşlukları kutucuğun içindeki uygun sözcükle tamamlayınız. (10 PUAN)
kısa –kısalır-süt ve süt ürünleri- diyafram –nabız-akciğerler-egzersiz-stetoskop-eklem-burun
 Kalpten pompalanan kanın, damarların duvarlarına vuruş sayısına ……………denir.
 El ve ayak bileklerimizde …………………. kemikler bulunur.
 Kaslar, kasıldığında boyları ………………. ve kalınlaşır.
 Soluk alırken ……………………….. düzleşir ve havanın akciğerlere girmesini sağlar.
 ………………………………………aldığımız havadaki oksijenle kanımızdaki karbondioksitin yer
değiştirdiği solunumdaki temel organdır. Sağ ve solda olmak üzere iki tanedir.
 Kemiklerin birbiriyle bağlandığı yerlere………………………………denir.
 ………………………………………aldığımız havayı ısıtır, nemlendirir ve temizler.
 Kas ve kemik gelişimi için ……………………………………………………………… tüketmemiz gerekir.
 Düzenli …………………………………………………………yapmak kas ve iskelet sağlığımıza faydalıdır.
 Kalbin atışını ve akciğerimizin sesini dinlemek için kullanılan alete ……………………………….denir.
Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını şıklar arasından bularak işaretleyin(Her soru 4 puan)
1-Sağlıklı bir vücuda sahip Ozan bahçede ,Gözde ise evde egzersiz yapmaktadır. Her ikisi de eşit sürelerle
aynı egzersizleri yaptığı halde Gözde daha çok yorulmuştur. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi ile
açıklanabilir?
A)
B)
C)
D)
Gözde burnundan ,Ozan ise ağzından nefes almıştır.
Gözde Ozan’a göre zayıftır.
Bol oksijenli ortamlarda yapılan egzersizde daha az yoruluruz.
Gözde daha az hareket etmiştir.
6-)Aşağıdaki tabloda dört kişilik bir ailenin dinlenme
durumundaki nabız sayıları verilmiştir. Tabloya göre
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
2- )Yukarıdaki şekillerin birincisinde bükülen
,ikincisinde düzleşen kol resimleri verilmiştir.
Buna göre
Sembolleri ile
gösterilen kasların kasılma ve gevşeme
durumları hangi seçenekte verilmiştir?
Kişiler
Kaan
Seda
Ali
Ayşe
Nabız
Sayısı
96
78
72
112
A)Ailenin en yaşlı bireyi Ayşe’dir.
B)Kaan ve Ali aynı yaştadırlar.
C)Kaan 10 yaşında olabilir.
D)Ali ailenin en genç bireyidir.
7-)Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Kemikler birbirlerine kaslarla bağlanır.
B) Bebeklerin kemik sayısı, büyüklerden daha azdır.
C) Göğüs kafesi kısa kemiklerinden oluşur.
D) Kanımızın içinde besin, oksijen ve karbondioksit
bulunur.
3-)Egzersiz yapan Umut’un
I.
II.
III.
Soluk alıp verme sıklığı artar
Kalp atış sayısı azalır
Nabız sayısı artar
8-)Aşağıdakilerden hangisinde eklemler görev
almaz?
A) Koşma-yürüme-oyun oynama
B) Yazı yazma
C) Uyuma-düşünme
D) konuşma
İfadelerinden hangileri doğrudur?
A) II ve III
C) I ve II
B) I ve III
D) I,II ve III
4-)Koşu bandında önce yürüyen daha sonra
koşmaya başlayan kişi için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A)Oksijen tüketimi giderek artar.
B)Kalp atış hızı zamanla artar.
C)Nefes alış hızı giderek artar.
D)Nabız sayısı zamanla azalır.
5-) Akasya, iskeletin görevlerini sayarken hangi
seçenekte yanılmıştır?
A) Vücudun dik durmasını sağlar.
B) Vücudun hareket etmesine yardım eder.
C) Bütün organlarını iskelet yönetir.
D) Vücuda şekil verir.
A)1
B) 2
C)3
D)4
10- Aşağıdaki yapı ve organların hangisi
solunum sisteminde görevli olduğu halde solup
alıp verme sırasında havanın izlediği yolda
bulunmaz?
A)Yutak B) Diyafram C) Gırtlak
D)Akciğer
Download