tarih - Okul Evrak

advertisement
TARİH:
2012-2013 ÖĞRETİM YILI ………….. İLKOKULU
4. SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI DEĞERLENDİRME SORULARI
“BAŞARILAR DİLERİM”
A- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. (13x3=39)
ADIM-SOYADIM:
-
İskelet ve kas sağlığımız için dengeli ………………… ve ………………. yapmalıyız.
Vücudumuza belirli bir biçim veren , destek sağlayan ve kemiklerden oluşan yapıya ………….. denir.
Kol ve bacaklarımızda ……………… kemikler bulunur.
………… …….. ……… göğsümüzdeki çok önemli organlarımızı korur.
El ve ayak parmaklarımızdaki kemikler ………………… ………………… dir.
33 kısa kemiğin birbirleri üzerinde dizilmesiyle oluşan yapıya ……………………….. denir.
Kafatası …………………….. kemiklerden oluşmuştur. En hassas organımız olan ………………korur.
İki kemiğin birbirine bağlandığı yere ………………… denir.
Kafatasımızdaki eklemler ………………… ………………… dir.
………………… lifli yapıya sahip oldukları için kasılıp gevşeyerek kemiklerimizi hareket ettirirler.
Kalpten vücuda pompalanan kan ……………… ve …………… içerir..
Kalbin bir dakikada atma sayısına ………………………. denir.
Vücutta oksijen ve besin taşıma işini …………….. yapar. Kan …………………… de temizlenir.
B- Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını dikkatli düşünüp yazınız. (4x4 = 16)
İskeletin görevleri;
1234İskelet ve kas sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız?
1234Nabız ve soluk alma hızını neler arttırır? Örneklerle açıklayınız.
Soluk alınca havanın vücudumuzda izlediği yolu (organları ) yazınız.
C- Aşağıdaki cümlelerden doğru bilgi içerenlerin başına D , yanlış bilgi içerenlerin başına Y
harfi yazınız. (7X3 =21)
( ) İskeleti oluşturan kemikler, vücudumuza şeklini verir, destek olur ve iç organlarımızı korur.
( ) Oynamaz eklemler, hareket yeteneği olmayan eklemlerdir.
( ) Stetoskop, kalp ve akciğerleri görüntülemek için kullanılır.
( ) Vücudumuzda iki kemiğin birbirine bağlandığı yere eklem denir.
( ) Spor yapanların kasları zayıf, kemikleri sağlıklı olur.
( ) Soluk aldığımızda akciğer genişler.
( ) Hatalı oturuş ve duruş pozisyonları iskelette şekil bozukluğuna neden olabilir.
D- Aşağıdaki soru cümlelerini dikkatle okuyup doğru seçeneği işaretleyiniz.(6X4=24)
burun
……4…
.
……2
…
……5…
..
……3
……u
run
25- Yukarıdaki bulutlarda solunum organları sıra ile yazılırsa 4. Numaralı bulutun içine ne yazılmalıdır
çocuklar?
A.akciğer
B.yutak
C.soluk borusu
D.gırtlak
26- Aşağıdakilerden hangisi kasların özelliklerinden olamaz ?
A.Kemikleri hareket ettirir.
C.Lifli yapıya sahiptirler.
B.Kemikleri birbirine bağlar.
D. Kasılıp gevşeyebilirler.
27- Aşağıdaki bilgilere göre 1 ve 2 numaralı yapılar hangileridir ?
1 → Vücudumuzun hayati öneme sahip besin ve oksijen taşıma sıvısıdır.
2 → Vücudumuzun ihtiyacı olan oksijen ve besinlerin ,en küçük yapılara taşınmasını sağlayan borulardır.
1
A.
B.
C.
D.
2
kan
su
damar
kalp
damar
damar
kalp
kan
28- Aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapan bir kişide soluk ve nabız hızı en düşüktür?
A. kitap okuma
B. futbol oynama
C. merdiven çıkma
D. yürüyüş yapma
Nabız Sayısı
100
C
80
70
A
B
Zaman
29- Yukarıda verilen grafikte üç öğrencinin zamana bağlı nabız sayıları verilmiştir. Grafiğe göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. A ‘ daki öğrenci yürüyor olabilir.
B. B’ deki öğrenci koşuyor olabilir.
C. C’ deki öğrenci koşuyor olabilir.
D. Üç öğrencinin nabız sayıları farklıdır.
I. Kalp
II. Yutak
III. Akciğer
IV. Damar
V. Soluk borusu
VI. Kan
30- Yukarıda verilen yapıların solunum ve dolaşıma ait olma durumuna göre, gruplandırılması
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
Solunum
I, IV, V
II, III, V
II, IV, VI
III, IV
Dolaşım
VI ,II ,III
I, IV, VI
I, IV, V
II, IV, VI
DİKKATLİ KONTROL ETMEK
PİŞMAN OLMANI ÖNLER.
Download