pınarcık dağdibi ilköğretim okulu 4/a sınıfı fen ve

advertisement
4 – E SINIFI FEN BİLGİSİ YAZILIYA HAZIRLIK ÇALIŞMA SORULARI
A)Aşağıdaki tümcelerden, doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız . (10P )
1) ( ) Kalbin görevi kirli kanı temizlemektir.
2) ( ) Nabız kalp atışının damarlarda hissedilen etkisidir.
3) ( ) Kaslar liflerden oluşmuştur.
4) ( ) Kafatasımızda eklem bulunmaz.
5) ( ) Korku, heyecan, sevinç gibi duygular ve spor yapma gibi faaliyetler sonucunda nabız atış hızımız azalır.
6) ( ) Omurgamız omur adı verilen kısa kemiklerden oluşmuştur.
7) ( ) Biz uyurken kalbimiz kan pompalamaz.
8) ( )Çene kemiklerimiz uzun kemiklerdir.
9) ( ) Kaslar gerilme ve genişleme ile hareket eder.
10) ( ) Eklemlerimiz hareketsiz bir yapıya sahiptir.
karbondioksit, kalp, akciğerler, hızlı, yutak, gırtlak, akciğer, soluk borusu, burun, spor, lifli,
nabız, yassı, uzun, kısa, karaciğer, yemek borusu, eklem
B)Aşağıdaki tümcelerde boş bırakılan yerlere yukarıdaki sözcüklerden uygun olanını yazınız. (15P)
1) Soluk alırken dışarıdan………………..alırız ,soluk verirken dışarıya ………………….veririz.
2) Kanı vücuda ………….pompalar.
3) Kirli kanı ……………….temizler.
4) Bebeklerin ve çocukların nabzı yetişkinlere oranla daha …………… atar.
5) Kemiklerin uç uca ,yan yana birbirine bağlandığı yere ……………. denir.
6) Solunum organlarımız sırasıyla ………… , ………... , …………… , …………… , ………………… dir.
7) Düzenli …………………. yapan insanların kasları ve kemikleri daha sağlıklı olur.
8) Kaslarımız …………………….. bir yapıya sahiptir.
9) Kanın pompalanma hızını kolumuzda hissetmemize …………………. denir.
10) Kafatasımızdaki kemik …………………… kemiktir.
C) Aşağıdaki sorularda her sorunun bir doğru cevabı vardır. Soruları dikkatli bir şekilde okuduktan sonra
O içine alınız. (45P )
1. Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin temel kısımlarından biri değildir?
A) Kafatası
B) Omurga
C) Göğüs kafesi
D) Ayaklar
2. Aşağıda verilenlerden hangisi vücudumuzdaki kemik çeşitlerinden biri değildir?
A) Uzun
B) Yuvarlak
C) Kısa
D) Yassı
3. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kaslar vücudumuzu hareket ettirir.
C) Yüz kasları yüzümüze ifade verilmesini sağlar.
B) Kaslar bağımsız olarak çalışır.
D) Kaslar iskeletimize bağlıdır.
4. Vücudumuzda oluşabilecek şekil bozukluklarını önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
A) Yerden bir şey alırken dizlerimizi kırmalıyız.
C) Okul çantamızı elimizde taşımalıyız.
B) Ayakta iken dik durmalıyız.
D) Yanlış yatış pozisyonlarından kaçmalıyız.
5. Aşağıdakilerden hangisinde soluk alırken havanın izlediği yol doğru olarak verilmiştir?
A) Burun-Yutak-Gırtlak-Soluk borusu-Akciğer
B) Burun- Gırtlak-Yutak-Soluk borusu-Akciğer
C) Burun- Soluk borusu-Yutak-Gırtlak-Akciğer
D) Burun-Yutak-Gırtlak-Akciğer Soluk borusu
6. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Soluk alırken vücudumuza oksijen alırız.
C) Soluk verirken dışarıya karbondioksit veririz.
B) Soluğumuzu ağzımızla almalıyız.
D) Oksijen ve karbondioksit havada bulunur.
7. Egzersiz yaptığımızda veya koştuğumuzda aşağıda verilenlerdeki hız nasıl değişir?
Soluk alıp verme
Kalp atışı
Nabız
A)
Artar
azalır
azalır
B)
Azalır
değişmez
azalır
C)
Azalır
değişmez
artar
D)
Artar
artar
artar
8. Kalbimizin ve akciğerlerimizin sesini dinlememizi sağlayan aletin adı nedir?
A) Teleskop
B) Mikroskop
C) Sinemaskop
D) Stetoskop
9. Kalbin kanı pompalaması sırasında meydana gelen etkiyi vücudumuzun bazı bölümlerindeki damarlardan daha iyi hissederiz. Buna göre, yandaki şekilde numaralandırılmış kısımlardan hangilerinde bu
etki daha iyi hissedilir?
A) I, II
B)I, III.
C) II, IV
D) I, II,
10. İnsan ve iskelet arasındaki ilişki bina ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?
A) binanın temeli
B) binanın demirleri
C) binanın tuğlaları
D) binanın çatısı
11. Muammer ve Mesut, kası incelemek için, kasaptan aldıkları dana etini kullanıyorlar. Etin, önce rengi ve
diğer fiziksel özelliklerini, bir büyükleri yardımıyla haşladıktan sonra da yapısını inceliyorlar. Bu inceleme
sonunda Muammer ve Mesut aşağıdaki sonuçlardan hangilerine ulaşamaz?
I. Kas kırmızı renklidir.
II. Sert bir yapısı vardır
III. Liflerden oluşmuştur.
A) yalnız I
B) yalnız II
C) I, II
D) II, III
12. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)kafatası = yassı kemik
B)omurga kemikleri=kısa kemik
C)Parmak kemikleri=uzun kemik
D)bacak kemikleri=uzun kemik
I.kalp
II. Yutak
III. soluk borusu
IV. akciğer
V.kan
VI. damar
13. Yukarıda numaralandırılmış kavramların ait olduğu sistem aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
Solunum
Dolaşım
A) I-II-III
III-IV-V-VI
B) II-III-V
I-IV-VI
C) II-III-IV
I-V-VI
D) I-V-VI
II-III-I
14. Yandaki Türkiye haritasında, ulaşım için kullandığımız
yollar gösterilmektedir. Buna göre “yol” ile vücudumuzdaki
hangi yapı görev bakımından birbirine benzer?
A)Kalp
B)Bağırsak
C)Damar
D)Beyin
15. Aşağıda verilenlerden hangisi burnun solunumla ilgili görevlerinden biri değildir?
A) Havayı alarak yutağa iletmesi
B)Havayı mikroplardan arındırması
C) Havadaki koku taneciklerini algılaması
D)Havayı nemlendirip, ısıtması
D)Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1.İskeletin görevlerini yazınız. (10P)
a)
b)
c)
d)
e)
2.Hareket, solunum ve dolaşım sistemleri organlarını yazınız. (20P)
HAREKET
SOLUNUM
DOLAŞIM
HARUN DOLMA
4 E SINIF ÖĞRETMENİ
Download