önsöz - Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

advertisement
ÖNSÖZ
Değerli Meslektaşlarım,
Doç. Dr. Banu Bozkurt
Selçuk Üniversitesi
Tıp Fakültesi,
Göz Hastalıkları
Anabilim Dalı,
Konya
Çocukluk çağı göz hastalıkları kırma kusurları, şaşılık, enfeksiyöz ve alerjik hastalıklar, gelişimsel anomaliler ve sistemik hastalıkların göz tutulumu gibi geniş
yelpazede birçok klinik tabloyu kapsamaktadır. Bu göz hastalıklarının bazıları
hafif olarak seyrederken diğerleri görme azlığına yol açarak yaşam kalitesini ve
okul başarısını olumsuz yönde etkilemektedir.
Göz tembelliği belirli bir yaşa kadar tedavi edilebildiği için çocuklarda okul
öncesi dönemden itibaren düzenli göz muayenelerinin yapılması son derece
önemlidir. Ebeveynler çoğu kez çocuklarını rutin kontrol için göz muayenesine
götürmemekte, sadece kayma şüphesi, şekil bozukluğu, çapaklanma, kaşıntı ve
kızarıklık gibi durumlarda doktora başvurmaktadırlar. Bu nedenle çocukların
göz hekimlerine yönlendirilmesinde pediatristlere ve aile hekimlerine büyük rol
düşmektedir.
In vitro fertilizasyondaki gelişmeler ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin
yaygınlaşması sonucunda daha fazla sayıda prematüre bebek yaşatılabilmektedir.
Prematür retinopatisi bebeklerde körlükle sonlanabileceğinden ailenin bu konuda bilgilendirilmesi ve deneyimli göz hekimlerine yönlendirilmeleri erken tanı,
tedavi ve medikolegal açıdan son derece önemlidir.
Somut olarak örneklendirmek gerekirse, pediatristler ve aile hekimleri ışıklı
kalem ile yapabilecekleri basit bir göz muayenesiyle pupilla reflesini rahatlıkla
değerlendirebilir ve doğumsal katarakt ve retinoblastomun da aralarında bulunduğu bazı hastalıkların neden olduğu lökokori (beyaz pupilla) tanısını koyabilirler. Lökokori bebeklerin ve çocukların acil olarak göz hekimine yönlendirilmesi
gereken bir durumdur. Zira doğumsal kataraktın en kısa zamanda cerrahi olarak
tedavi edilmesi ve çocuğun görsel olarak rehabilite edilmesi gerekmektedir.
Dergimizin bu sayısında, çocuklarda görülen göz hastalıklarının klinik özellikleri, tanısı, tedavisi ve önlenmesi konusundaki son bilgiler pediatrik oftalmolojide
deneyimli meslektaşlarım tarafından sizlere sunulmuştur. İlgiyle okuyacağınızı
ve yararlanacağınızı umuyoruz.
Özel sayı editörlüğü görevi ile beni onurlandıran ‘’Selçuk Pediatri’’ dergisi
editörü Prof. Dr. Bülent Oran’a, sayının hazırlanmasında emeği geçen tüm yazarlara ve dergi çalışanlarına teşekkür ederim.
Hazırlanan yazıların okuyuculara faydalı olması dileklerimle.
Saygılarımla...
Download