eem352 elektronik-3 uygulama projesi 2

advertisement
E.Ü. Müh.Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl., 2014-2015 Bahar Dönemi
Mikroelektronik Devreler-2
UYGULAMA PROJESİ 2015
Bu projeyle öğrencilerin bir ses kuvvetlendiricisi tasarımı, simulasyonu ve uygulamasını
yaparak pratik bilgilerini pekiştirmesi hedeflenmiştir.
Vumetre
Sinyal
Jeneratör
ü
10 Ohm
direnç veya
8 Ohm
Hoparlör
DC Gerilim ile
Kazancı
Ayarlanabilen
Güç
Kuvvetlendiricisi
Mikrofon
Proje genel teknik özellikler:
Teknik özellik
Bütün devre elemanları -10 C ile +40 C° ortam sıcaklıklarında
çalışabilecek şekilde seçilmelidir.
Mikrofon girişleri ve hoparlör çıkışları 3.5mm TS mono jack ile
kullanılmaya uygun şekilde tasarlanacaktır.
Kullanılan malzemelerin fiyatı bulunacak ve tasarımın toplam
maliyeti çıkarılacaktır.
Projede tasarlanan devrenin simulasyonu Proteus, Workbench
veya Pspice vb. gibi paket programlarından birisi kullanılarak
yapılmalıdır.
Proje sonuç raporu MSWord ile yazılmalıdır.
Her türlü tümdevre (chip) kullanılabilir
Bütün devreler tek bir kaynaktan beslenecektir.
Açıklama
Kullandığınız direnç, kondansatör, entegre vs. elemanların
veriyaprağına (datasheet) bakarak çalışma sıcaklık aralığını
kontrol edin ve raporunuzda bu sıcaklık aralığını belirtin.
Jack girişi olmayan devreler teste alınmayacaklardır!
www.digikey.com sitesinde 1000 adet için olan fiyatları
kullanabilirsiniz.
Simulasyon programı ile tasarımınızın çıktılarını doğrulayınız.
Laboratuvarlarda bulunan DC güç kaynaklarını kullanabilirsiniz.
Tam güçte sinüsoidal sinyalde THD< %1 olmalıdır.
1. Güç kuvvetlendiricisi:
Teknik özellik
8 Ohm hoparlör veya 10 Ohm direnç yük için çıkış gücünün en
az 4W rms olması gerekmektedir.
Sensitivitesi <100 mV olmalıdır.
Band genişliği 20 Hz – 20 kHz arasında veya daha geniş
olmalıdır.
Giriş empendansı >10 kOhm olmalıdır.
Çıkış kısa devre koruması olmalıdır.
Kazanç ayarlanabilmeli
2. Vumetre devresi:
Teknik özellik
Kuvvetlendiricinin çıkışına bağlanacaktır
En az 8 seviyeli bir vumetre olmalıdır.
İstenilen renkte ve biçimde LED kullanılabilir
Açıklama
(Sensitivite: Çıkış tam güçte iken girişe uygulanması gereken
minimum gerilim seviyesi)
Yapılacak testlerde band genişliği ölçülecektir.
İlk test kısa devre testidir. Çıkış 1 dk süreyle kısa devre
edilecektir.
Kazanç uygulanan DC gerilim ile ayarlanabilmelidir. Kazanç,
mümkün olduğunca uygulanan gerilimin lineer fonksiyonu
olmalıdır.
Açıklama
3. Değerlendirme

Dönemin son haftası tüm projeler aşağıdaki testlere tabii tutulacaktır. Her bir proje için test süresi maks. 5dk’dır. Her grup yanında
grup elemanlarının adı yazıldığı ve tasarladıkları devrenin genel blok diyagramı ve devre şemasının olduğu 1 sayfalık kağıt ile
gelmelidir. Grup elemanları devre ile ilgili sorulabilecek sorulara hazırlıklı olmalıdır.
Test No ve adı
Giriş
Gerilimi
20 mV/1 kHz Sinüs
20 mV/1 kHz Sinüs
Yük
Ölçüm
10 Ohm
10 Ohm
3 - Bant genişliği testi
20 mV ve değişen
frekanslı Sinüs
10 Ohm
4 - Vumetre testi
Değişken genlikli 1
-
Çıkış 1 dk süresince kısa devre edilecektir.
Minumum ve maksimum kazancının ölçülmesi
ve DC gerilim ile kazanç ilişkisinin çıkarılması
Bütün frekans aralığında çıkış gerilimi
ölçülecektir. Bant içerisinde kazanç değişimi
3dB olmalıdır
Giriş genliği değiştirilerek Vumetrenin görsel
1 - Kısa devre testi
2 - Kazanç testi
5 - Çıkış gücü testi




kHz
Mikrofondan
girişi
ses
8 Ohm
olarak çalışması test edilecektir.
Çıkış gerilimi ve akımı ölçülüp çıkış gücü
hesaplanacaktır.
Yaptığınız çalışmaları proje raporunda bir bütün olarak yazınız. Elde edilen bütün veriler analitik tasarım, simülasyon ve deney
sonucu olmak üzere üç grup halinde bir tablo üzerinde karşılaştırmalı olarak mutlaka belirtilmelidir.
Microsoft Word programı ile makale formatında bir rapor yazılıp teslim edilecektir. Rapor kapak formatı ekte verilmiştir.
Analitik tasarımda el ile yaptığınız çalışmaları tarayıcı (scanner) ile elektronik ortama aktarıp kullanabilirsiniz.
Tüm dosyalar - simülasyon dosyalarıyla birlikte- sıkıştırılmış olarak (*.zip veya *.rar formatında) e-mail ile gönderilecektir.
Proje grubu en fazla 5 kişiden oluşacaktır. Proje grupları kendi içinde iş paylaşımı yapacak ve bu paylaşımı raporlarında belirteceklerdir.
Yrd. Doç. Dr. Erkan Zeki ENGİN
[email protected]
EGE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü
UYGULAMA PROJESİ 2015
Mikroelektronik Devreler 2
Öğretim Üyesi:
Yard. Doç.Dr. Erkan Zeki ENGİN
HAZIRLAYANLAR
05-xx-xxx Adı SOYADI
[email protected]
05-xx-xxx Adı SOYADI
[email protected]
05-xx-xxx Adı SOYADI
[email protected]
05-xx-xxx Adı SOYADI
[email protected]
05-xx-xxx Adı SOYADI
[email protected]
Standard Resistor Values
(Reference: http://www.rfcafe.com/references/electrical/resistor_values.htm)
Standard base resistor values are given in the following tables for the most commonly used tolerances (1%,
5%, 10%), along with typically available resistance ranges. To determine values other than the base, multiply
the base value by 10, 100, 1 000 or 10 000.
Example: Calculations indicate the need for a 355 k resistor and a tolerance of 1% . Look in the 1% table
and select the 35.7 value (the nearest available standard value). Multiply by 10 000 to convert to 357 k.
Standard resistor values are calculated using the simple
formula given below. Round the results to the proper number
of significant figures (3 for 1% and 2%, 2 for 5% and 10%).
As the chart at the right shows (created in Excel), plotting the
values on a logarithmic scale results in a straight line.
Download