akim ve direnc

advertisement
AKIM ve DİRENÇ
Elektrik Akımı
Şekildeki A kesitinden birim zamanda geçen
yük miktarı akımı verir.
Elektrik akımının birimi
1 Amper = 1 Coulomb/saniye
Elektrik akımı için mikroskobik model
Kesiti A olan bir iletkenden bir parçaya bakalım
Sürüklenme hızı
Elektrik alan yokken elektronların rasgele
hareketi
Elektronların
Elektrik alana zıt yönde sürüklenme
Hızıyla hareketleri
Örnek: Kesit alanı 3,13 x 10-6 m2 olan bakır bir tel 10 A akım
taşımaktadır. Her bir bakır atomunun bir serbest elektronla
akıma katkıda bulunduğunu kabul ederek, elektronların
sürüklenme hızını bulunuz. Bakırın yoğunluğu 8,92 g/cm3 tür.
I = nqvdA
vd = I / nqA
A = 3,13 x 10-6 m2
I = 10 A
q = 1,6 x 10-19 Coulomb
n = ? ( elektron yoğunluğu)
vd = ?
1 mol bakrın kütlesi 63,5 g/mol dür. Bakırın yoğunluğu 8,92
g/cm3 olduğuna göre 1 mol bakırın hacmi bulunabilir.
1 mol bakır demek NA Avagadro sayısı kadar bakır atomu
demektir. ( NA = 6,02 x 1023 mol-1)
vd = I / nqA =
DİRENÇ
Birim yüzeyden geçen akım ‘akım yoğunluğu’
olarak adlandırılır ve J harfiyle gösterilir.
Ohm yasası. Bu ifadede σ iletkenlik
sabiti olarak adlandırılır.
Direnç renk kodları
multimetre
elektriksel iletkenliğin tersi özdirenci verir.
Özdirencin birimi ohm.m
Direnç özdirenç cinsinden yandaki gibi ifade edilir.
Burada l iletkenin uzunluğu, A iletkenin kesitidir.
Özdirenç malzemeye ve sıcaklığa göre değişen bir sabittir.
bazı malzemelerin özdirençleri
Direnç ve sıcaklık
bir iletkenin özdirenci sıcaklıkla
yaklaşık olarak
doğru orantılı olarak değişir.
R0 , T0 sıcaklığındaki dirençtir.
ODEV: Bir gümüş kablonun 20 0C deki direnci 6 ohm dur.
34 0C deki direnci ne oluR?
elektriksel güç
Örnek: 6 V da 350 mA akım çeken dvd oynatıcının ihtiyacı
olan güç nedir?
Örnek: 8 ohm luk dirence sahip elektrikli ısıtıcı 120 V luk
potansiyelle çalışmaktadır. Isıtıcının gücü nedir?
Ödev: 110 V’ta çalışan bir su ısıtıcının, 1,5kg suyun sıcaklığını
10 0C’den 50 0C’ye 10 dakikada çıkarması için direnci ne
olmalıdır?
Download