Ohm Yasası ve Ohm Yasası ile Direnç Ölçümü

advertisement
Bölüm 1: Ohm Yasası ve Ohm Yasası ile
Direnç Ölçümü
ZKÜ Fen-Ed. Fak.
Fizik Bölümü
GENEL BİLGİLER
•
Ohm yasasının teorik sonuçları ile deneysel sonuçlarını karşılaştırmak
•
Ohm yasasına uyan (ohmik) malzemeler ile ohmik olmayan malzemelerin
akım-gerilim karakteristiklerini elde etmek.
Bir güç kaynağının iç direncini bulmak.
•
OHM YASASI
V(V)
V(V)
I(A)
I(A)
Şekil 1. Çeşitli malzemeler için
akım ve gerilim karakteristikleri
Ohm kanunu birçok madde (çoğu metaller
dahil) için akım yoğunluğunun elektrik alana
oranının sabit olduğu söyler. Bu sabit  ile
gösterilir ve öziletkenlik katsayısı olarak
adlandırılır. J ve E arasında lineer ilişki gösteren
maddeler ohm yasasına uyar ve ohmik
malzemeler olarak adlandırılır..
Ohmik özellik gösteren malzemeler için akım gerilim eğrisinin doğrusal
bölgedeki eğimi, (1) bağıntısına göre R‘ye karşılık gelir. Ohmik olmayan
malzemeler için bu eğri doğrusal değildir.
R

V

A I
;
V=I.R
(1)
DENEY DÜZENEKLERİ
Devreyi Şekil 2 de gösterildiği gibi kurunuz.Önce
R=10 Ω direnci daha sonra ampul için 0-3V
arasındaki gerilim değerlerine karşılık gelen akım
değerlerini ölçünüz. Direnç ve ampul için
Şekil 2. Direnç ve güç kaynağından oluşan
devrenin gösterimi.
Şekil 3. Seri bağlı direnç-ampul ve güç
kaynağından oluşan devrenin şematik gösterimi.
Şekil 4. Direnç ve güç kaynağından oluşan
devrenin gösterimi.
I=f(V) grafiklerinin sonuçlarını ohm yasası ile
karşılaştırınız.
R direncini ampulle şekil 3 de gösterildiği gibi seri
bağlayınız.Devrenin 0-3V arasındaki gerilim
değerlerine karşılık gelen akım değerlerini ölçünüz.
Teorik bilgilerinizi dikkate alarak sonuçları
yorumlayınız.
Güç kaynağı devreye bağlı değilken gerilimini 5V
açık devre gerilimine ayarlayınız.R1, R2, R3, R4, R5
direncini Şekil 4’de gösterildiği gibi devreye
bağlayınız. Devreden geçen akım ve gerilim değerini
ölçerek ilgili yere kaydediniz. Elde ettiğiniz
değerlerden
yararlanarak
V=f(I)
grafiği
çiziniz.Grafiğin eğiminden yararlanarak güç
kaynağının iç direncini elde ediniz.
Download