doğru akım

advertisement
DOĞRU AKIM
Doğru Akımın Tanımı
Elektrik akımının tek yönlü olanına doğru akım denir.
Kısaca DC (Direct Currrent) veya DA (Doğrun Akım) şeklinde söylenir.
Sürtünme ile veya piller ve fotosellerin ürettiği akım doğru akımdır.
Doğru Akımın Elde Edilmesi
 Pil; kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren araçlara pil adı verilir.
Akümülatör; kimyasal yolla elektrik enerjisi üreten araçtır.
Dinamo; hareket enerjisini DC elektrik enerjisine çeviren araçlardır.
Doğrultmaç devresi; Alternatif akım elektrik enerjisini DC elektrik
enerjisine çeviren araçlardır.
Güneş pili; Güneş enerjisini DC elektrik enerjisine çeviren elemanlara
güneş pili denir.
Doğru Akımın Kullanıldığı Yerler
Haberleşme cihazlarında (telekomünikasyonda)
Radyo, teyp, televizyon, gibi elektronik cihazlarda
Redresörlü kaynak makinelerinde
Maden arıtma (elektroliz) ve maden kaplamacılığında (galvonoteknik )
Elektrikli taşıtlarda (tren, tramvay, metro)
Elektro-mıknatıslarda
DC Elektrik motorlarında
Semboller
• Devre elemanlarını göstermek için semboller kullanılır
• Ayrıca her devrede kablo ve iletken teller vardır.
+
Örnek devre
Batarya veya üreteç
V
+
I
R
Direnç
Toprak
 Toprak (referans) gerilimi
 0 Volt olarak tanımlanır.
Kaynak Sembolleri
Bağımsız
Gerilim
DC
Bağımsız
Akım
DC
Bağımsız
Gerilim
AC
Bağımsız
Akım
AC
Bağımlı
AC
Bağımlı
DC
Kaynak Sembolleri
Ohm Kanunu
 1827 yılında George Simon Ohm “Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel
farkın, iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir” şeklinde tanımını
yapmıştır.
 Bir elektrik devresinde akım, voltaj ve direnç arasındaki bağlantıyı
veren bu kanuna “Ohm Kanunu” adı verilir.
 Bu tanıma göre aşağıdaki formül elde edilir;
U
►R: Direnç (Ω)
►U: EMK,gerilim,potansiyel farkı (V)
►I: Akım (A)
Animasyon
I
R
Ohm Kanunu
Örnek :
Aşağıdaki devrenin akımını hesaplayınız
Çözüm:
• U: 9 V
• I = U/R
• R: 12 Ω
• I = 9/12
• I=?
• I = 0,75 A
1,5 V’luk pilin uçları arasına direnci 3 ohm olan bir ampul
bağlanmıştır. Ampul üzerinden geçen akımı hesaplayınız
Örnek :
Çözüm:
 U: 1,5 V
 I = U/R
 I = 1,5/3
 I = 0,5 A
R: 3 Ω
Örnek : Aşağıdaki şekilde verilen değerler yardımı ile
kaynaktan çekilen akımı bulalım.
Çözüm:
Örnek : Aşağıdaki verilen değerler yardımı ile kaynaktan
çekilen akımı bulalım.
Çözüm:
Formülde yerine konmadan önce birim dönüşümü olup olmadığına bakmak
gerekir. Dikkat edilirse R değeri KΩ cinsinden verilmiş. Bunu formülde
yerine koymadan Ω’a dönüştürürsek;
Ohm Kanunu Örnekleri….
Direnç(Ω) Gerilim(V)
Akım(A)
4
100
25
15
150
10
2
30
15
9
45
5
6
48
8
Download