ELEKTRİK ÇARPMASI Elektrik çarpmasında elektrik akımının ve

advertisement
ELEKTRİK ÇARPMASI
1) Elektrik çarpmasında elektrik akımının ve gücünün etkisi nasıldır?
Elektrik çarpmasındaki en önemli etken elektrik akımıdır. Elektrik çarpması gerilime göre
derecelendirilir ya da akıma bakılır. Gerilimin yüksek olmasın da iletken telin direnci ve akımın
şiddeti rol oynar. Güç de ise yine gerilim ve akım etkindir. Akım ve direnç ne kadar büyük
olursa gerilim ve güç de büyür. Bu da elektrik çarpmasının etkisini arttırır.
2) Topraklama yapılırken nelere dikkat edilmelidir?
Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden (bakır veya alüminyumdan) yapılmış ve
bağlandığı cihazın devresinde meydana gelecek en büyük kaçak akımı iletecek kapasitede
olmalı, mekanik ve kimyasal etkilerden korunmuş olarak çekilmelidir.
3) İnsan vücudu akıma karşı direnç sergiler. Ortalama değerlerle ;
İki el arasında 4.103 ohm
İki ayak arasında 6,5.103 ohm
El ile ayakkabılı ayak arasında 3.103 ohm
Bitiştirilmiş iki el ile ayak arasında 1.8 .103 direnç olduğu saptanmıştır.
Aşağıda bazı tehlikeli akım şiddetleri verilmiştir:
İnsan için solunum durması:13 miliamper
Hayvanlarda ölüm tehlikesi başlangıcı:25 miliamper
İnsan kalbinin durması:50 miliamper
İnsanda kesin ölüm tehlikesi:100 miliamper
Yukarıdaki verileri kullanarak iki el arasına 220 V gerilim uygulanırsa tehlikeli bir durum
oluşup oluşmayacağını söyleyiniz.
Çözüm 3: İki el arasında 4.103 ohm direnç vardır.
Ohm yasasına göre, iki el arasından geçen akım;
I=V/R=220V/4.103ohm=55.10-3amper bulunur . Yukarıdaki verilere göre 50 miliamper kalbin
durmasına yol açtığı için tehlikeli bir durum söz konusudur.
Download