3. sın

advertisement
1- Aşağıdakilerden hangisi hem doğal ışık
kaynağına hem de doğal ses kaynağına örnek
olabilir?
A)
B)
C)
2- Ses ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Her sesin bir kaynağı vardır.
B) Bütün ses kaynakları doğaldır.
C) Ses kaynağı uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır.
3- Aşağıdaki varlıklardan hangisinin çıkardığı
sesin şiddeti daha azdır?
A) Kükreyen aslan
B) Koşan at
C) Yürüyen karınca
4-.Aşağıdakilerden hangisi ışığın olmadığı
durumlarda yaşanabilir?
A) Azalan şiddette B) Artan şiddette
C)Değişmeyen şiddette
6- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) En büyük ısı ve ışık kaynağı güneştir.
B) Fazla ışık göz sağlığı için gereklidir.
C) Ses havada çizgiler şeklinde yayılır.
III. El feneri
Yukarıda verilen ışık kaynaklarından hangisi
diğerlerinden daha az ışık yayar?
B) II
C) III
8- Bazı ışık kaynakları ışık yayarken aynı zamanda
ısı da yayarlar.
Aşağıda verilen ışık kaynaklarından hangisi ışık
ile birlikte ısı yaymaz?
A) Ateş böceği
B) Güneş
C) Mum
9- Çevremizdeki ışık ve sesleri algılamamızı
sağlayan duyu organlarımız hangileridir?
A) göz- burun B) göz - kulak
A)
B)
C) kulak - deri
C)
12- Aşağıdaki ses kaynaklarını gruplarsak
hangisi dışarıda kalır?
B)
13- I. Okul zili
5- Müzik çalan bir radyoya yaklaştıkça radyodan
çıkan sesi nasıl işitiriz?
A) I
A) Arabanın kornasını bozuldu.
B) Minik kuş annesini çağırıyordu.
C) Sazımın teli koptu.
11- Verilen varlıklardan hangisi doğal ses
kaynağıdır?
A)
A) Duyma becerimizi yitiririz.
B) Görme olayı gerçekleşmez.
C) Varlıkları daha iyi görürüz.
7- I. Ateş Böceği II. Güneş
10- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde doğal ses
kaynağı kullanılmıştır?
III. Hoparlör
C)
II. Kapı zili
IV. Bisiklet kornası
Yukarıdaki seslerin şiddetlerine göre küçükten
büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) II – III – IV – I B) III – II – I – IV C) IV – II – I – III
14- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sesleri duymamıza yardımcı olan organımız
kulağımızdır.
B) Kulağımız bütün sesleri duyabilecek şekilde
yaratılmıştır.
C) Yüksek sesle müzik dinlemek kulağımıza zarar
verebilir.
15- Ses kaynağından çıkarken şiddeti yüksektir.
Kaynağından uzaklaşan sesin şiddeti giderek
azalır.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Sınıfta ön sırada bulunan öğrenciler
öğretmenin sesini daha az duyarlar.
B) Seslendiğimiz kişilerin bizi daha iyi duymasını
istiyorsak, o kişiye doğru yaklaşmalıyız.
C) Uzaktaki birine sesimizi, yakınımızdakilere göre
daha iyi duyururuz.
16- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ses titreşimler halinde ortaya çıkar.
B) Ses bir enerji türüdür.
C)Kulağımızı yüksek sesten korumak için
kulak tıkacı kullanmamalıyız.
17-Aşağıdaki ışık kaynaklarının doğal ya da yapay
olup olmadığını belirtiniz.(çarpı koyunuz) 1x12= 12
Puan
Adı
Doğal ışık
kaynağı
Yapay ışık
kaynağı
19-- Aşağıdaki ses kaynaklarının doğal ya da yapay
olup olmadığını belirtiniz.(çarpı koyunuz)
ADI
DOĞAL SES
KAYNAĞI
YAPAY SES
KAYNAĞI
YAĞMUR SESİ
PİYANO SESİ
IRMAK SESİ
KAPI ZİLİ SESİ
GÜNEŞ
MUM
DALGA SESİ
ATEŞ BÖCEĞİ
UÇAK SESİ
MEŞALE
HAYVAN SESİ
FENER BALIĞI
TELEVİZYON SESİ
AMPUL
RADYO SESİ
TRAFİK LAMBASI
KANDİL
İNSAN SESİ
YILDIZLAR
GAZ LAMBASI
ŞİMŞEK
FLORESAN LAMBA
18-AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEN DOĞRU
OLANLARIN BAŞINA (D) YANLIŞ OLANLARIN
BAŞINA (Y) YAZINIZ.
(…..) Her sesin bir kaynağı vardır.
(…..) Yalnızca canlı varlıklar ses kaynağıdır.
(…..) İnsanların sesleri duyamaması ile oluşan
hastalığa Sağırlık denir.
(…..) Doğada bulunan bütün sesler insanlar
tarafından duyulur.
(…..) Çevremizdeki varlıkları görebilmek için
ışığa ihtiyaç yoktur.
(…..) Her sesin şiddeti birbirinden farklıdır.
20)- AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEN DOĞRU
OLANLARIN BAŞINA (D) YANLIŞ OLANLARIN
BAŞINA (Y) YAZINIZ.
(…..) Ay ışık kaynağıdır.
(…..) Boşluktan bulunan cisimlerden ses
duyarız.
(…..) Yüksek şiddette hoşumuza gitmeyen bizi
rahatsız eden seslere Gürültü denir
(…..) Yapay ışık kaynakları ışığın çok yeterli
olduğu yerde kullanılır.
(…..) Güneş, bitkilerin büyümesine,
beslenmesine ve solunum almasına yardımcı
olur
(…..) Hayvanlar bizim duyamadığımız bazı
sesleri daha iyi duyarlar.
(…..) Yüksek sesle müzik dinlemek işitme
kaybına neden olur.
Download