3-l-isik-ve-ses

advertisement
3-L IŞIK VE SES KAYNAKLARI
I. AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEN DOĞRU OLANLARIN BAŞINA (D) YANLIŞ OLANLARIN BAŞINA (Y)
YAZINIZ.










(…..) Her sesin bir kaynağı vardır.
(…..) Yalnızca canlı varlıklar ses kaynağıdır.
(…..) Ses kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti azalır.
(…..) Doğada bulunan bütün sesler insanlar tarafından duyulur.
(…..) Evlerimizde kullandığımız lambalar yapay ışık kaynaklarıdır.
(…..) Davul ve zurna doğal ses kaynağıdır.
(…..) Sesin duyulabilmesi için şiddetinin yeterli düzeyde olması gerekir.
(…..) Uzaklaşmakta olan bir trenin sesinin şiddetinde değişiklik olmaz.
(…..) Hoparlörler ile sesin şiddeti azaltılabilir.
(…..) Yüksek sesle müzik dinlemek kulak sağlığımızı olumsuz etkiler.
II. : AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ VERİLEN SÖZCÜKLERDEN UYGUN OLANI İLE
DOLDURUNUZ.
İŞİTME - ŞİDDETİ - GÜNEŞ - IŞIK KAYNAĞINA - YAPAY - SES KAYNAĞI - DOĞAL –
İNSANLAR - IŞIK- DALGALAR
1- Şelaleden akan suyun sesi ………………………………………….sestir.
2- Ses üreten varlıklara……………………………………………………… denir.
3- Meşale, gaz lambası ………………………. ışık kaynağına örnektir.
4- Akşam kitap okumak için ………………………………………………….. ihtiyaç duyulur.
5- Ses ………………………….…… halinde her yöne yayılır.
6- Şiddetli sesler ……………………. kaybına neden olabilir.
7- …………………………… Dünya’nın ışık ve ısı kaynağıdır.
8- Bir sesin işitilmesini sağlayan özelliğe sesin ………………………… denir.
9- Çevremizdeki varlıkları ……………………… sayesinde görürüz.
10- Yapay ışık kaynakları……………………………… tarafından üretilmiştir.
III. AŞAĞIDAKİ IŞIK VE SES KAYNAKLARINI UYGUN OLAN KUTULARA YAZINIZ.
ŞİMŞEK – EL FENERİ – TELEFON – KÖPEK – MUM –ATEŞ BÖCEĞİ –GİTAR – TREN –ŞELALE - YAĞMUR
SES KAYNAKLARI
DOĞAL SES KAYNAKLARI YAPAY SES KAYNAKLARI
IŞIK KAYNAKLARI
DOĞAL IŞIK KAYNAKLARI
YAPAY IŞIK KAYNAKLARI
IV. AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINZ.
1)Ses ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Her sesin bir kaynağı vardır.
B) Bütün ses kaynakları doğaldır.
C) Ses kaynağı uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır.
2) Aşağıdaki varlıklardan hangisinin çıkardığı sesin
şiddeti daha azdır?
A) Kükreyen aslan
B) Koşan at
C) Yürüyen karınca
3) Aşağıdakilerden hangisi ışığın olmadığı durumlarda
yaşanabilir?
A) Duyma becerimizi yitiririz.
B) Görme olayı gerçekleşmez.
C) Varlıkları daha iyi görürüz.
4) Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?
A) Mum
B) Meşale
C) Yıldız
5) Aşağıdakilerden hangisi sesi işitmemiz için
belirleyicidir?
A) Ses kaynağının türü
B) Ses kaynağının şekli
C) Ses şiddeti
6) Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır?
A) İnsan sesi B) Kuş sesi
C) Siren sesi
7) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ses kaynaklarından çıkan her sesi işitebiliriz.
B) Ses çıkarmayan varlıkları göremeyiz.
C) Kaynağından çıkan ses her yöne yayılır.
8) Çevremizdeki ışık ve sesleri algılamamızı sağlayan
duyu organlarımız hangileridir?
A) göz- burun B) göz - kulak
C) kulak - deri
9) Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
A) Ayna
B) Şimşek
C) El feneri
10) Müzik çalan bir radyoya yaklaştıkça radyodan
çıkan sesi nasıl işitiriz?
A) Azalan şiddette B) Artan şiddette
C)Değişmeyen şiddette
11- Aşağıdakilerden hangisi yapay ses
kaynaklarından biridir ?
A- radyo sesi B- rüzgar sesi C- yağmur sesi
12- Cam maddesi için aşağıdaki seçenekte yazılan
özelliklerin hangilerinin tamamı doğrudur ?
A- kırılgan-sert-pürüzlü
B- esnek-kırılgan-pürüzsüz
C- kırılgan-sert-pürüzsüz
13- Aşağıdaki maddelerden hangisi renksiz,
kokusuz,tatsız olma özelliklerine sahiptir ?
A- kaymak B- su C- sabun
14- Aşağıdakilerden maddelerden hangisi farklı bir
haldedir ?
A- su buharı B- yağmur damlası C- zeytin yağı
15- Bir maddenin sıvıdan gaza dönüşümüne örnek
olan ifade aşağıdakilerden hangisidir ?
A- donma B- erime C- buharlaşma
16- Aşağıdakilerden hangisinde maddenin tüm
hallerine örnek verilmiştir ?
A- benzin - su - tahta
B- kağıt - buhar - sandalye
C- su - buz - su buharı
17- Aşağıdaki maddelerden hangisi konulduğu kabın
şeklini almaz ?
A - çay B- hava C- kaşık
18- Sessiz konuşan biri mikrofonla konuşmaya
başladığında sesin hangi özelliğinde bir değişiklik
meydana gelir ?
A- kuvveti B- büyüklüğü C- şiddeti
19- Bir cismi görebilmemiz için aşağıdakilerden
hangileri gereklidir ?
A- şiddet - ışık B- ışık - göz C- ses - göz
20- Vücudumuzu mikroplardan koruyan duyu
organımız aşağıdakilerden hangisidir ?
A- kulak
B- dil
C- deri
11- Bir yandan kitap okuyup bir yandan da televizyona
bakan bir kişi aşağıdaki verilen duyu organlarından
hangilerini kullanmaktadır ?
A- göz- kulak B- dil - göz C- deri - kulak
22- Nezle olduğumuzda hangi duyularımız olumsuz
etkilenir ?A- tat alma - duyma
B- tat alma - koku
C- koku - hissetme
23- Kaleye şut çeken oyuncunun topu direkten
dönmüştür.Dönem topun yaptığı hareket aşağıdaki
seçeneklerden hangisidir ?
A- sallanma B- dönme C- yön değiştirme
24- Gözümüzü kullanarak aşağıdakilerden hangisini
algılayabiliriz ?
A- tat B- koku
C- renk
Download