dolaşım sistemi

advertisement
TEST
6 . Hücrede organik maddelerin parçalanmasısonucu hangisi meydana
gelmez ?
A ) Karbondioksit
B ) Oksijen
C ) Azot
D ) Enerji
HÜCRE- 5
1 . Aşağıdakilerden hangisi,canlılığın temel göstergesidir
A ) Hücresel yapı gösterme
B ) Hareket etme
C ) Büyüme
D ) Spor oluşturma
2 . Hücre zarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz ?
A ) Protein B ) Klorofil
C ) Por (delik)
D ) Yağ
3 . Aşağıdakilerden hangileri hücre zarı ile hücre duvarının ortak
özelliğidir ?
I .Geçirgenlik
II. Canlılık
III . Esneklik
A ) Yalnız III
B ) I-II
C ) II-III
D ) I-III
4 . Aşağıdakilerden hangisi hücre zarı ile hücre çeperinin ortak
özelliğidir ?
A ) Yapılarında proteinlerin olması
B ) Geçirgen olmaları
C ) Canlı olmaları
D ) Selüloz yapıda olmaları
5 . Aşağıdakilerden hangisibütün canlı,hücrelerinde ortak olarak
bulunan bir yapı değildir ?
A ) Kloraplast
B ) Hücre zarı C ) DNA
D ) Enzim
11 . I. . Selüloz yapılıdır
II . Canlı,seçici geçirgendir.
III . Cansızdır.
IV . Tam geçirgendir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bitki hücresinin
özelliği değildir ?
A ) Yalnız II
B ) I-III-IV
C ) I-II
D ) I-II-III
12 . Hücre zarının yapısı için hangisi yanlıştır ?
A ) Çift katlı yağ tabakası vardır.
B ) Tek katlı karbonhidrat tabakası vardır.
C ) Çift katlı protein tabakası vardır.
D ) Tek katlı yağ tabakası vardır.
13 . Aşağıdakilerden hangisi bitki hücrelerinde bulunan plastitlerin
görevleri arasında yer almaz ?
A ) Organik besin üretmek.
B ) Organik besin depo etmek.
C ) Vitaminleri üretmek
D ) Organik besinleri parçalama
14 . Aşağıda verilenlerden hangisi mitokondrinin özelliği değildir ?
A ) Solunum olayının yapıldığı yerdir.
B ) ATP üretilen yerdir.
C ) Fotosentezin oluştuğu yerdir.
D ) Hem bitki hem de hayvan hücresinde bulunur.
15 . I . Mozaikli bir yapısı vardır.
II. Madde alışverişini düzenler.
III. Protein metabolizmasına yardımcıdır.
Yukarıdaki özelliklerden hangisi hücre zarı için doğrudur ?
A ) Yalnız I
B ) I-III
C ) II-III
D ) I-II-III
16 . I. Hücre zarı ve hücre duvarı canlıdır.
II. Hücre zarı ve hücre duvarı yarı geçirgendir.
Yukarıdaki yargılar için hangisi doğrudur ?
A ) Yalnız I B ) Yalnız II C ) Her ikiside yanlış D ) I-I
7 . Bütün Lizozomları patlayan bir hücre için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir ?
A ) Hücre erir
B ) Solunum hızlanır.
C ) Hücrede enerji üretimi artar.
D ) Protein sentezi yavaşlar.
8 .Aşağıdaki hücresel yapıların hangisinde fotosentez ile besin ve
oksijen üretilmektedir ?
A ) Kloroplast B ) Lökoplast C ) Kromoplast D ) Lizozom
9 . Hücrede ATP yapımında görev alan organel hangisidir ?
A ) Lizozom B ) Sentrozom
C ) Ribozom
D ) Mitokondri
10 . Aşağıdakilerden hangisi hücrenin ana bölümlerinden değildir ?
A ) Çekirdek
B ) Sitoplazma C ) Hücre zarı D ) Kromozom
17 . I. Selüloz yapılıdır.
II. Canlı,geçici geçirgendir.
III. Cansızdır.
IV. Tam geçirgendir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bitki hücresinin özelliği
değildir ?
A ) Yalnız II B ) I-III-IV
C ) I-II
D ) I-II-III
18 . Hücre zarında aktif taşımanın oluşmasında hangisi gerekli değildir ?
A ) Enzimler B ) Mitokondri C ) ATP
D ) Ribozom
19 . İnsanlardaki kalıtsal karakterlerin meydana geldiği yer
aşağıdakilerden hangisidir ?
A ) Omurilik soğanı
C ) Sitoplazma
B ) Beyincik
D ) Kromozom
20 . Aşağıdaki hücre kısımlarından hangisi cansızdır?
A ) Hücre zarı
C ) Sitoplazma
B ) Hücre duvarı
D ) Çekirdekçik
21 . I . Protein
II . Yağ
III. DNA
Yukarıdakilerden hangileri hücre zarının yapısında bulunur.
A ) I-II
C ) I-III
B ) Yalnız III
D ) I-II-III
22 .I. Seçici geçirgenlik.
II. Hücreye şekil verme
III. Besin depolama
IV. Klorofil taşıma
V. Protein bulundurma
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hücre zarı için geçerlidir ?
A ) I-II-III
C ) I-II-V
B ) I-III-IV
D ) I-III-IV-V
ŞAHİN YARALI
FEN BİLİMLERİ ve TEKNOLOJİ EĞİTMENİ
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards