ödev soruları

advertisement
ÖDEV SORULARI
1. Güneşten büyük beş adet yıldız ismi yazınız.
2. Dünya-Güneş arası ortalama yarıçap uzaklığı 1 metre olarak kabul edilse, Neptün-Güneş arası
ortalama yarıçap uzaklığı kaç metre olur?
3. İçinde bulunduğumuz galaksinin adı nedir? Bu galaksinin kestirimsel yarıçapı nedir?
4. Güneş sistemindeki gezegenlerin sıralaması nedir?
5. Gezegenlerin yapısını oluşturan temel bileşenler nelerdir?
6. Güneşin enerji kaynağı nedir? Bu enerjisinin dönüşümü nasıl sağlanmaktadır? Açıklayınız.
7. Gece gördüğümüz en parlak yıldızın adı nedir?
8. Kutup Yıldızı (polaris veya ursae minoris) NEDEN hep kuzeyi gösterir? Bu şekilde sürekli tek bir
yönü gösteren başka yıldızlar var mıdır?
9. Güneş sitemindeki gezegenlerin Güneş etrafındaki dolanma sürelerini 1 Dünya yılı cinsinden
hesaplayınız (Sadece tablo olarak değil hesaplamaları ile birlikte yapılacak).
10. Meteor, meteroit, göktaşı, asteroit ve kuyruklu yıldız gibi gökcisimlerinin ne olduğu ve nasıl
oluştuğunu yazınız.
11. Güneş tutulmaları ve ay tutulmaları nasıl olur?
(Şeklini çizerek açıklayınız). Türkiye’den gözlenecek bir sonraki parçalı ve tam tutulmalar ne zaman
olacak?
12. Güneş sistemindeki hangi gezegenlerin çevresinde bulutumsu halka yoktur?
13. Ayın evrelerini gösteren bir şema hazırlayınız ve Ay’ın evrelerinin nasıl oluştuğunu anlatınız.
14. Dünya yüzeyinden, yer yarıçapının 2 katı uzaklıkta olan bir cisme etki eden yer çekim ivmesi kaç
g’dir?
15. Kütlesi 1000 kg olan bir cisme, çekim ivmesi 0,91 g olan bir gezegende uygulanan çekim kuvveti
kaç Newton olur? (g=9,81N/kg)
16. Dünya’nın Güneş etrafındaki dönme hareketinden yararlanarak. Güneş’in kütlesini hesaplayınız.
17. Küçük bir cisim Dünya yüzeyinden yer ile 90 derecelik açı yapacak şekilde yukarı fırlatılıyor. Bu
cisim yer yarıçapına eşit uzaklıkta iken hızı sıfır oluyor ise atış anındaki hızını hesaplayınız.
18. Dünya yüzeyinden çekirdeğe doğru kazılan ve Dünya’nın yarıçapının yarısı kadar olan bir deliğin
dibinden m kg kütleli bir cismi yavaş yavaş yeryüzüne çıkarmak için harcanan enerji kaç joule
olur? (m=10 kg)
19. Kütleleri M ve m olan iki yıldız arasındaki uzaklık d;
dairesel yörüngede sistemin kütle merkezi şekilde gösterildiği
gibi dönmektedir. Her bir yıldızın periyoduna ait eşitliğin
2
T=
𝟒𝝅𝟐
𝑮 (𝑴+𝒎)
𝒅𝟑 olduğunu gösteriniz.
20. Astronomlar 1978 yılındaki gözlemlerinde, Plutonun Charon isimli bir uydusunun olduğunu ve 6,4
günde yörüngesini dolandığını keşfettiler. Pluto ile Charon arasındaki merkezden merkeze
uzaklık 19700 km olduğuna göre ikisinin toplam kütlesini bulunuz.
21. R yarıçaplı bir gezegen etrafında dairesel yörüngede bir uydu bulunmaktadır. Uydunun
gezegenden yüksekliği h ve periyodu T ise,
a. Gezegenin özkütlesinin
𝟑𝝅
𝒉 3
𝝆 = 𝟐 (𝟏 + )
𝑮𝑻
𝑹
ifadesi ile bulunabileceğini ispatlayınız.
b. Periyodu 200 dakika ve uydunun yörüngesinin gezegenin yüzeyine yakın olduğu kabul
edildiğinde ortalama özkütlesini hesaplayınız.
22. Kütlesi 200 kg olan bir uydu Dünyadan 200 km yukarıya yerleştirilmiştir.
a. Yörüngesinin dairesel olduğu varsayıldığında, uydunun bir tam turunu tamamlaması ne kadar
sürer?
b. Uydunun hızı nedir?
c. Hava sürtünmesi önemsiz kabul edildiğinde, bu uyduyu yörüngesine yerleştirmek için gerekli
en küçük enerji ne kadardır?
4
23. Bir uzay aracı ayın çevresinde dolandığı sırada kütlesi 1x10 kg’dır. Bu aracın periyodu 120
6
dakika ve ayın merkezinden ortalama uzaklığı 2x10 m olduğuna göre;
a. Uzay aracının yörünge hızını,
b. Ayın kütlesini,
c. Aracın yörüngeyi terk ederek ayın çekiminden kurtulması için gerekli en küçük enerjiyi
hesaplayınız.
24. Her birkaç yüzyılda bir gezegenler Güneş’ten itibaren tek bir çizgide sıralanır. Güneş, Venüs,
Dünya, Jüpiter ve Satürn’ün bu şekilde hizalandığı kabul edildiğinde Dünya üzerinde sadece
bunlardan dolayı oluşacak net kuvveti bulunuz.
25. Güneş sisteminin etrafındaki iki gezegenin hareketinden faydalanarak Kepler’in üçüncü yasasının
ispatını yapınız.
G= 6.667x10
-11
2
2
Nm /kg ; ryer=6380 km; Myer=5,98x10
24
6
kg; Rdünya-güneş=150x10 km
Güneş’e ortalama merkezi uzaklıklar;
Merkür=0,387 AU; Venüs=0,723 AU; Dünya=1 AU; Mars= 1,524 AU;
Jüpiter= 5,203 AU; Satürn=9,523 AU; Uranüs= 19,208 AU Neptün=30,087 AU
Download