im 226 mukavemet ı ödev-2

advertisement
İM 226 MUKAVEMET I
ÖDEV-2 (SON TESLİM TARİHİ 16/03/2016 SAAT: 17:00)
SORU -1:
SORU 2:
SORU-3:
SORU 4:
Şekilde verilen sistemde C noktasındaki perçininin emniyetle taşıyabileceği kayma gerilmesi emn=800
kg/cm2 olduğuna göre perçin çapını hesaplayınız. (5 t’luk kuvvetin yatayla yaptığı açı 45)
A
B
80 cm
C
D
5t
3t
30 cm
20 cm
SORU 5.
Şekilde verilen değişken dairesel kesitli eksenel yüklü çubuğun normal kuvvet ve normal gerilme
grafiklerini çiziniz. Çubukta eksenel gerilmenin sabit bir değerde olması için kesit çaplarını
hesaplayınız.
d= 10
d=12 mm
mm
d=3 mm
10
t
10
t
7
t
10
t
3t
D
B
A
mm
50
C
mm
40
mm
20
mm
60
E
mm
50
F
G
mm
20
SORU 6.
5 cm çapında ve 3 cm uzunluğunda bir çelik silindire eksenel yönde 70 kN basınç yükü
uygulandığında silindirde oluşacak, gerilme, birim şekil değiştirme ve deformasyon
miktarlarını hesaplayınız.
SORU 7.
Şekilde verilen kauçuk mesnet üzerinde meydana gelen “d” yatay deplasmanını veren eşitliği
yazınız. Not: Kauçuk malzemenin kayma modülü Ge’dir.
SORU 8.
Eğer L=1.2m, d1=12cm, d2=15cm P=140 kN ise çubukta meydana gelecek yanal birim şekil
değiştirmeyi hesaplayınız. Not: E=200000 MPa ve ν=0.3 alınacaktır.
SORU 9.
Kesit alanı 1.2 cm2 olan bir alüminyum çubuğa 6000 N çekme kuvveti uygulanmıştır.
Yükleme sonucunda çubuğun boyu uzamış çapı ise kısalmıştır. Yüklemeden sonra çubuğun
çapının kaç cm olduğunu hesaplayınız. Not: E=70000 MPa ve ν=0.33 alınacaktır.
SORU 10.
Şekilde verilen çelik blok üzerinde x,y ve z yönlerinde oluşan birim deformasyonları
hesaplayınız. E= 207000 MPa alınacaktır.
Download