İSTATİSTİĞE GİRİŞ UYGULAMA 07.10.2016 1

advertisement
İSTATİSTİĞE GİRİŞ UYGULAMA
07.10.2016
1) Türkiye’de 2015 yılında aylara göre satılan konut miktarı (1000 cinsinden) aşağıdaki gibidir. Türkiye’de aylık
ortalama ev satış miktarını bulunuz. (97)
88, 83, 87, 84, 90, 93, 85, 106, 116, 96, 104, 132
2) 2015 ocak ayında ev satın alan ve bu kişilerin kaçar ev aldığı aşağıda tablodaki gibidir. Bu bilgiler ışığında
ortalama kaç ev satılmıştır. ( ≈1)
Ev sayısı
Satın Alan Sayısı (1000)
0
74
1
69
2
50
3
31
4
14
3) Ağaşıdaki tabloda bir bankanın verdiği kredi faiz oranları ve bu kredilerini bu oranlardan kullanan müşteri
sayıları verilmiştir. Buna göre tüm müşterilerin kullandığı kredi oranı ortalama kaçtır. (83,1)
Kredi Faiz Oranları (%)
Müşteri Sayısı
75-80’den az
15
80-85’den az
14
85-90’dan az
21
4) Bir bankanın 2014 yılına ait 5 farklı müşterisine verdiği kredinin faiz oranları % cinsinden verilmiştir.
Ortalama faiz oranı kaçtır? (82,8)
89, 85, 75, 76, 89
5) Bir ürünün üretilmesi için 4 farklı iş için gerekli işçi ücreti ve çalışan işçi sayıları aşağıdaki gibi verilmiştir. Bu
ürünün üretilmesi için gerekli ortalama işçi maliyetini hesaplayınız. (2295)
İşçi Ücretleri
Çalışan İşçi Sayısı
2000
2
2150
7
2400
8
2550
3
6) Bir ürünün üretilmesi için 4 farklı iş için gerekli işçi ücreti, çalışan işçi sayıları ve işçilerin çalışma saati
aşağıdaki gibi verilmiştir. Bu ürünün üretilmesi için gerekli ortalama işçi maliyetini hesaplayınız. (2312,21)
İşçi Ücretleri
Çalışan İşçi Sayısı
Çalışılan Saat
2000
2
7
2150
7
8
2400
8
9
2550
3
10
7) Bir işletmedeki işçilere ödenen aylık ücreti hesaplayınız. Ücret kıdeme bağlıdır. (2373,52)
İşçi Ücretleri
Çalışan İşçi Sayısı
Kıdem
2000-2200’den az
5
10
2200-2400’den az
6
12
2400-2600’dan az
10
15
8) İşletme Fakültesi birinci sınıf bir öğrencinin notları aşağıdaki gibidir. Bu bilgiler ışığında öğrencinin birinci
sınıf not ortalaması kaçtır. (77,06)
Dersin Adı
Not
Kredi
Türk dili
55
2
Atatürk İ.
60
2
Matematik
82
4
İşletme Bil. G.
69
3
İktisat
90
3
Muhas. Giriş
88
4
9) 8 yarışmacının olduğu bir bisiklet yarışmasında, parkuru tamamlama süreleri aşağıdaki gibidir. Buna göre
ortalama yarışı tamamlama süresi kaç dakikadır. (26,75)
28, 22, 26, 33, 21, 23, 37, 24
Dr. Sultan KUZU
(http://sultankuzu.com/dosyalar/)
Download