istanbul medipol üniversitesi nöroanatomi ders çıktı

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
NÖROANATOMİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
EFZ124294, EFZ124294, EFZ124294, EFZ124294 NÖROANATOMİ
Ders Saati
2+0
Bölüm/Program
Elektronörofizyoloji, Elektronörofizyoloji ( İ.Ö.), Elektronörofizyoloji ( İ.Ö.), Elektronörofizyoloji
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Ali Osman KORKMAZ , Öğr. Gör. Muhammet GEZGİN , Yrd. Doç. Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU , Prof. Dr.
Bayram Ufuk ŞAKUL , Öğr. Gör. Asrın NALBANT , Prof. Dr. Alper ATASEVER , Öğr. Gör. Paria SHOJAOLSADATI
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Cuma 12.00-13.00
Dersin Amacı
Merkezi ve periferik sinir sistemlerii hakkında genel bilgi sahibi olabilecektir.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
1. Merkezi sinir sistemi hakkındaki bilgileri tanımlayabilecektir.
1.1 Sinir doku; nöroglia tanımlar.
1.2 Cortex cerebralisi tanımlar.
1.3 Telencephalon, Brodman alanlarını tanımlar.
1.4 Telencephalon’un substantia albasını ayırt eder, nuclei basalesi tanır.
2. Diencephalon ve Truncus cerebri’yi tanımlayabilecektir.
2.1 Diencephalon’un içeriğini anlatır.
2.2 Limbik sistemi tanımlar
2.3 Mesencephalon, pons ve bulbus’u ayırt eder.
2.4 Beyin sapının dışında bulunan önemli anatomik yapıları tanır, beyin sapının iç yapısını anlatır.
3. Medulla spinalis, cerebellum, beyin zarları, damarları ve ventriküller hakkında genel bilgi verebilecektir.
3.1 Medulla spinalis’in dış ve iç yapısını tanımlar.
3.2 Cerebellum’un dış ve iç yapısını tanımlar.
3.3 Beyin zarlarını tanımlar.
3.4 Beyin damarlarını anlatır
3.5 Beyin ventriküllerini ayırt eder.
4. Periferik ve otonom sinir sistemleri hakkındaki bilgileri ve duyu organlarını tanımlayabilecektir.
4.1 Kranial ve spinal sinirleri ayırt eder.
4.2 Otonom sinir sistemini tanımlar.
4.2 Duyu organlarıyla ilgili genel bilgileri aktarır.
Genel Yeterlilikler
Sorgulayan,
Anadilini etkili kullanma,
Bir yabancı dili etkili kullanma,
Farklı durumlara ve sosyal rollere uyum,
Takım halinde çalışabilme,
Bilişim ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma,
İlişkili olduğu diğer disiplinlerle etkileşimi kavrama,
Eleştirel bakış açısı kazanabilme,
Yaşam boyu öğrenmesini sürdürebilme,
Bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulama,
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini paylaşma,
Etkili iletişim kurma,
Etik değerlere sahip olma ve bu değerler doğrultusunda hareket etme,
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1.Sinir doku; nöron, nöroglia
2. Cortex cerebralis
3. Telencephalon, Brodman alanları,
4. Nuclei basales
5. Diencephalon ve limbik sistem
6. Mesencephalon, pons, bulbus
7.Ara sınav
8. Medulla spinalis’in
9. Cerebellum
10.Beyin zarları, damarları ve ventriküller
11.Kranial ve spinal sinirler
12.Koku beyni, koku yolları, limbik yollar
13. Otonom sinir sistemi
14. Duyu organları
Öğretim ve
Teknikleri
Anlatım, gösterme, örnek olay inceleme, grup çalışması
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere ve tartışmalara katılmalıdırlar.
Ders Notu Öğrenciye verilir
Kaynaklar Önerilen İnsan Anatomisi, Mehmet Yıldırım, Nobel Tıp Kitabevi
Kaynaklar Fonksiyonel Nöroanatomi, Doğan Taner, ODTÜ Geliştirme Vakfı
Download