Hücre Zarı ve Madde Geçişleri III - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav

advertisement
TEST
IM
14
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri III
1. Polimerlerin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
4. Aşağıdaki şekilde amipte hücre içine madde alınması
gösterilmiştir.
A) Polimerin hücre içine alınmasına endositoz denir.
B) Polimerin hücre dışına verilmesine ekzositoz denir.
C) Katı polimerin hücre içine alınmasına fagositoz denir.
D) Sıvı polimerin hücre içine alınmasına pinositoz denir.
E) Polimerin hücre içine alınması aktif taşıma ile olur.
Besin kofulu
Amip
Buna göre;
I. Besin fagositoz ile hücre içine alır.
II. Yalancı ayak oluşturulur.
III. Besin kofulu lizozom ile birleşir.
2. Endositoz ile ilgili olarak,
I. Canlı ve cansız tüm hücrelerde görülür.
II. Çeperli ve çepersiz tüm hücrelerde görülür.
III. Polimerin hücre içine alınmasıdır.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
3. I. Protein
II. Yağ
III. Vitamin
IV. Su
Yukarıda verilen moleküllerden hangileri hücreye
endositoz ile alınır?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve III E) III ve IV
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
5. I. Enerji harcanması
II. Çeperli hücrelerde görülmesi
III. Polimerin taşınması
IV. Zarda büyümenin olması
V. Canlı hücrelerde görülmesi
Yukarıda verilen ifadeleri endositoz ve eksositoz
için doğru eşleştirilen seçenek hangisidir?
Endositoz
Ekzositoz
A)
I, III ve IV
II, III ve V
B)
I, II, III ve V
I, III, IV ve V
C)
I, III ve V
I, II, III, IV ve V
D)
II, III, IV ve V
I, II, IV ve V
E)
I, II, III ve IV
II, III, IV ve V
6. I. Fagositoz
II. Pinositoz
III. Aktif taşıma
IV. Kolaylaştırılmış difüzyon
Yukarıdaki madde taşınma şekillerinden sadece
canlı hücrelerde gerçekleşenlerinin tamamını veren
seçenek hangisidir?
A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
TEST
14
12-A
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri III
7. Aşağıda bir amipte bulunan maddelerin konsantrasyonları ve taşınma yönleri gösterilmiştir.
I
%3 CO2
10. Aşağıdaki şekil hücre içine alınan bir maddeyi göstermektedir.
Besin
III
%5
CO2
%20
%20
protein
IV aminoasit
%10
aminoasit
II
Bu olayla ilgili,
I. Çeperli hücrelerde görülmez.
II. Enerji harcanmaz.
III. Hücre zarı bir miktar küçülür.
%30 protein
Buna göre numaralandırılmış olayları doğru eşleştiren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
II
III
IV
A)
Difüzyon
Aktif
taşıma
Aktif
taşıma
Difüzyon
B)
Aktif
taşıma
Difüzyon
Ekzositoz
Endositoz
C)
Aktif
taşıma
Aktif
taşıma
Difüzyon
Ekzositoz
D)
Difüzyon
Ekzositoz
Endositoz
Difüzyon
E)
Difüzyon
Endositoz
Ekzositoz
Aktif
taşıma
8. Endositoz ve ekzositoz için,
I. Hücre zarında büyüme
II. Enerji harcanma
III. Hücre dışına polimer atma
verilenlerden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
9. Çeperli hücrelerde,
I. Endositoz
II. Hemoliz
III. Aktif taşıma
IV. Osmoz
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I
ifadelerinden hangileri doğrudur?
11. Ekzositoz ve aktif taşıma için,
I. Enerji harcanması
II. Canlı hücrelerde gerçekleşmesi
III. Polimer taşınması
verilenlerden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
12. Ekzositoz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sıvı maddeler hücre içine alınır.
B) Cansız hücrelerde gerçekleşmez.
C) Katı maddeler hücre içine alınır
D) Monomerlerin hücre dışına atılmasıdır.
E) Zardaki porlar ile atıklar atılır.
yukarıda verilenlerden hangileri gerçekleşmez?
1
KAVRAM
IM
A
T
TES
KAZAN
A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) I, III ve IV E) II, III ve IV
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Download