12 - A

advertisement
12 - A
KAVRAMA
Test
12
STİ
TE
KAZ
AN
IM
BİYOLOJİ
HÜCRE ZARI VE MADDE GEÇİŞLERİ - I
4. Aşağıda verilen hücre zarından madde geçişi yöntemlerinden hangisi zar üzerindeki porlardan geçemeyecek kadar büyük olan moleküller içindir?
1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi canlı bir hücrenin zarında gerçekleşen difüzyon olayı ile ilgili yanlış bir açıklamadır?
A) Hücre içi ve dışı ortamlar arasındaki yoğunluk farkı artarsa difüzyon hızlanır.
A) Osmoz
B) Hücre zarı üzerindeki por sayısının artması difüzyon
hızını artırır.
C) Pinositoz
B) Diyaliz
D) Aktif taşıma
C) Hücre zarının yüzeyinin genişlemesi difüzyon hızını
artırır.
E) Kolaylaştırılmış difüzyon
D) Zarın yapısından dolayı suda çözünen vitaminler yağda çözünenlere göre daha kolay difüzyona uğrar.
E) Yağı çözen moleküller yağda çözünenlere göre hücre
zarı üzerinden daha kolay difüzyona uğrar.
5.
Bağırsak
2. Hücre zarından geçebilecek büyüklüğe sahip,
I. Glikoz
II. Deoksiriboz
III. Laktik asit
IV. Karbondioksit
molekülleri geçiş kolaylıklarına göre en kolaydan en
zora sıralanırsa seçeneklerden hangisi doğru olur?
B) I - IV - II - III
C) IV - I - II - III
D) IV - II - III - I
E) IV - III - II - I
3. Bir hücrenin sitoplazması ve bulunduğu ortamdaki madde yoğunlukları ile bu maddelerin taşınma yönlerine ilişkin
aşağıdaki şekil verilmiştir.
II
I
%0,01 Na+
%0,7 CO2
%20 Protein
Dış ortam
IV
I. Bağırsak içerisi mavi-mor renk alır.
II. Deney kabı mavi-mor görünümde olurken, bağırsak
içerisi renksiz kalır.
III. Hem deney kabı hem de bağırsak içeriği mavi-mor
renk alır.
IV. Deney kabı ve bağırsakta renk değişimi görülmez.
V. Sadece bağırsağın dış yüzeyi mavi-mor renk alır.
verilenlerden hangisi doğru olur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
I. Taşıma yapılan ortamların yoğunluk farkları önemlidir.
Sitoplazma
II. Taşıma sırasında zar yüzeyinde artma ya da eksilme
görülmez.
III. Taşımanın olabilmesi için zardaki taşıyıcı proteinlerin
kullanılması şarttır.
verilenlerden hangileri doğrudur?
C) II ve III
E) II, III ve IV
6. Monomer hâldeki organik besinlerin hücre zarı üzerinden taşınmasıyla ilgili,
Buna göre hücrede numaralarla ifade edilen geçişlerin hangileri sırasında ATP tüketimi gerçekleşmez?
D) I, II ve IV
Nişastanın iyotla mavi-mor renge boyandığı bilindiğine göre, yukarıda kurgulanan deney düzeneğinde bir
süre sonra gözlenecek değişimler için,
Hücre zarı
%4 Glikoz
B) Yalnız II
III
%2 Glikoz
A) Yalnız I
İyotlu su
%0,015 CO2
%3 Protein
MEB 2016 - 2017
Deney kabı
A) I - II - III - IV
%0,01 Na+
Nişasta çözeltisi
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
12 - A
Test
12
BİYOLOJİ
HÜCRE ZARI VE MADDE GEÇİŞLERİ - I
7. Aşağıda U borusuyla hazırlanan deney düzeneği gösterilmiştir.
10. Bir hücrede osmotik basınç (OB)-turgor basıncı (TB) değişimi aşağıda verilen grafikteki gibidir.
L ucu
K ucu
Basınç
OB
1
%20’lik
Glikoz
çözeltisi
2
%30’luk
Sükroz
çözeltisi
Bağırsak zar
TB
t0
Zaman
t
Düzenekte gözlenecek değişimler için,
Buna göre,
I. K ucundaki sıvı seviyesi yükselir.
II. 1 yönüne doğru sükroz geçişi olur.
I. t0-t aralığında hücre hipertonik ortama bırakılmıştır.
II. t anında hücrenin emme kuvveti maksimum değerdedir.
III. Bağırsak zarın iki farklı tarafında glikoz miktarları eşitlenir.
III. t0 anında hücrenin su alma isteği yüksektir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
D) II ve III
I. sadece canlı hücreler tarafından gerçekleştirilebilmeleri
II. taşıma sırasında ATP harcanabilmesi
III. molekül taşınırken zar enzimi ve taşıyıcı protein kullanılabilmesi
verilenlerden hangileri ortaktır?
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
11. İzotonik ortamda bulunan hücrelerle ilgili olarak,
I. Dış ortamdan madde alımı sırasında ATP harcar.
II. Dış ortama aktif taşıma ile madde gönderebilir.
III. Sadece difüzyonla madde taşıması yapar.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) Yalnız III
C) I ve II
E) II ve III
E) I, II ve III
9. Amonyak, üre gibi azotlu çözünmüş maddelerin yarı
geçirgen zardan difüzyonu aşağıdakilerden hangisi
ile tanımlanır?
12. Bir hücrede hücre zarı üzerinden madde taşınması yapılırken zar yüzeyinin küçüldüğü ve besin kofulunun oluştuğu gözlemleniyor.
Buna göre verilen hücre seçeneklerden hangisi olamaz?
A) Osmoz
B) Ekzositoz
A) Akyuvar
B) Amip
C) Pinositoz
D) Fagositoz
C) Alg
D) Paramesyum
E) Diyaliz
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
8. Kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşıma olayları için,
A) Yalnız I
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
C) I ve III
MEB 2016 - 2017
A) Yalnız II
E) Karaciğer hücresi
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards