7. Sınıf Yıllık Planı 1

advertisement
SAAT
HAFTA
AY
201…-201… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UHUT ……………………………. ORTAOKULU 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
ÖĞRENME ALANI :
CANLILAR VE HAYAT
ÜNİTE I
:
VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER
SINIF: 7
Sindirim sistemi ile ilgili olarak
öğrenciler;
 Sindirim
Nasıl
Gerçekleşiyor?
1.2 Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi için
uğraması gerektiğini
tahmin eder.
1.4
Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevini
açıklar.
1.5 Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini
ifade eder.
1.6 Sindirime uğrayan besinlerin
geçişini açıklar.
4
2.HAFTA (22-26 EYLÜL)
[!]
Kimyasal madde muhafazası ve kullanımına
edilmelidir.
dikkat
 1.4 Sindirimde görevli sindirim enzimlerinin isimleri Eşleştirme
verilmez.
Soru-cevap
1.3 Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve
kimyasal
sindirime uğraması gerektiğini belirtir.
EYLÜL
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
AÇIKLAMALAR
 1.2,1.3
Kimyasal ve fiziksel
(mekanik)
sindirim tanımları verilir, kimyasal sindirim denklemlerine
girilmez.

Ağızdaki
Sindirim
değişime
??? 1.3 Öğrenciler sindirimin sadece
midede
Boşluk
gerçekleştiğini düşünebilirler.
Doldurma
1.1 Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları;
model, levha ve/ veya şema
üzerinde gösterir
(FTTÇ–4)
4
1. HAFTA (15-19 EYLÜL)
1.
EYLÜL
ETKİNLİKLE
R
KAZANIMLAR
bağırsaklardan
1.7 Sindirim sistemi sağlığını olumluetkileyecek etkenleri özetler ve tartışır.
(BSB–25, 27, 32)
olumsuz
 1.6 Villüsün sindirimdeki önemi vurgulanır,
anlatılmadan şekil olarak verilir.
yapısı
[!]
1. 7 Sindirim sistemi sağlığını olumlu etkileyen
etkenlerden lifli besinler, dengeli beslenme; olumsuz olarak
etkileyen etkenlerden stres, dengesiz ve
yetersiz
beslenme vb. örnek olarak verilebilir.
kana
Neler Öğrendik?
D.K Syf 23,24)
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
1.15.sınıf“Vücudumuz
Bilmecesini
Çözelim”
ünitesindeki
Besinlerin Sindirimi ve
Besin İçerikleri
ve
Görevleri
konularıyla
ilişkilendirilir.
 1.7
kazanımı,
Türkçe
dersi
“Okuma” temel dil
becerisi ile
ilişkilendirilir
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
(15-19
EYLÜL 2014
İLKÖĞRETİM
HAFTASI)
SAAT
HAFTA
AY
201… – 201… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UHUT AHMET HAŞHAŞ İMAM HATİP ORTAOKULU 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
ÖĞRENME ALANI :
CANLILAR VE HAYAT
ÜNİTE I
:
VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER
SINIF: 7
4
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
AÇIKLAMALAR
 2.2 Nefronun boşaltımdaki önemi
yapısı anlatılmadan şekil olarak verilir.
öğrenciler;
2.3 Boşaltım sistemi sağlığının korunması için alınabilecek
önlemlerin farkına varır.
Çoktan seçmeli
[!]
2.2 Boşaltımda deri, akciğer ve karaciğerin görevleri soru
de vurgulanır.
Oyun Yazma
[!]
2.4 Böbrek yetmezliği, böbrek taşı, böbrek nakli,
diyaliz, yüksek frekanslı ses dalgaları ve lazer gibi
teşhis/tedavi yöntemleri vurgulanır.
www.kademeliegitim.com
3.
Denetleyici ve düzenleyici sistem ile ilgili
öğrenciler;

Var
3.2 Sinir sisteminin bölümlerini; model, levha ve/veya
şema üzerinde gösterir.
(FTTÇ–4)
3.3 Sinir sisteminin bölümlerinin
görevlerini açıklar.
4
3.5 İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya
üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
(FTTÇ–4)
2.1–2.2 5. sınıf
“Vücudumuz
Bilmecesini Çözelim”
ünitesi Zararlı Maddelerin
Boşaltımı
konusu ile
ilişkilendirilir.

2.4
kazanımı,
Sosyal Bilgiler dersi 6. sınıf
“Bilim, Teknoloji ve
Toplum” öğrenme alanı,
“Elektronik Yüzyıl” ünitesi
kazanım 3 ile ilişkilendirilir.
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK

Sağlık
Kültürü
Eğitimi
(2.2;2.3-6)

Sağlık
Kültürü
Eğitimi
(2.6-1;2.7-2)
Neler Öğrendik?
D.K Syf 29
olarak
3.1 Denetleyici ve düzenleyici sistemin
vücudumuzdaki
sistemlerin düzenli ve
birbiriyle eş güdümlü çalışmasını
sağladığını belirtir.
Refleksi gözlemleyecek bir deney
(BSB–16)
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME

vurgulanır,
2.4 Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan
teknolojik gelişmelere örnekler verir.
(FTTÇ–5, 17, 29, 30, 32).
3.4
5.HAFTA (20-24 EKİM)
Boşaltım sistemi ile ilgili olarak
2.1 Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları;
 Boşaltım
model, levha ve/veya şema
üzerinde gösterir.
Sistemi Modeli
(FTTÇ–4)
2.2 Boşaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini
açıklar.
4
3.HAFTA (29 - 03 EKİM)
4. HAFTA (13-17 EKİM)
EKİM
EYLÜL - EKİM
2.
EKİM
ETKİNLİKLE
R
KAZANIMLAR
tasarlar.
şema
3.1 Denetleyici ve düzenleyici
sistemleri
Mesajınız [!]
Eşleştirme
olumsuz etkileyen etmenler
(uyuşturucu, alkol ve sigara)
ile ilgili
örnekler verilir.
Açık Uçlu Soru
 3.2 Sinir sisteminin bölümleri;
merkezî (beyin,
Yapılandırılmış
omurilik) ve çevresel
sinir
sistemi
olarak
verilir,
Grid
yapılarına girilmez. Beynin bölümlerinden olan beyincik
ve omurilik soğanının yapısına girilmeden görevleri verilir
Kavram Haritası
 3.5 İç salgı bezleri olarak hipofiz, pankreas, tiroit,
böbrek üstü bezleri ve
eşeysel bezler verilir, yapılarına
girilmez. Erkek ve dişi salgı bezleri ayrı
ayrı
 Kim Daha
şekiller üzerinde verilir.
Hızlı?
 3.5 Hormonlara örnek olarak günlük
hayattan
bilinen hormonlar (tiroksin,
büyüme hormonu, insülin,
glukagon, adrenalin vb.) verilir.
1. Anlatım
2. Tüme varım
3. Tümden gelim
4. Grup tartışması
5. Gösteri
6. Soru yanıt
7. Örnek olay
8. Beyin fırtınası
9. Canlandırma
10. Grup
çalışmaları
11. Proje
12. Keşfetme
13. Oyun oynama
Neler Öğrendik?
D.K Syf 37
EKİM 2013
KURBAN BAYRAMI
TATİLİ
SAAT
HAFTA
AY
201… – 201… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UHUT AHMET HAŞHAŞ İMAM HATİP ORTAOKULU 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
ÖĞRENME ALANI :
CANLILAR VE HAYAT
ÜNİTE I
:
VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER
SINIF: 7
ETKİNLİKLE
R
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
 4.3 Duyu organlarında bulunan özel almaçların
(duyu reseptörleri) deride
sıcaklık, dokunma, acı,
4.1 Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duyu
basınç; gözde
ışık; burunda koku; dilde tat; kulakta ses
organlarının rolünü fark eder.
uyarılarını
aldığı
vurgulanır.
Tüm
duyu
organlarındaki duyu almaçlarının
uyarıları, duyu4.2 Duyu organlarının yapılarını şekil
ve/veya model  Tek Göz sinir yolu ile beyindeki özel merkezlere ilettiği ve yanıt
Doğru–Yanlış
üzerinde açıklar.
verdiği
düşünülerek tek bir duyu organı örneği
Yanılır
Soruları
(FTTÇ–4)
üzerinden uyarı alımı-cevap verme
süreci açıklanır.
 Koklayalım Diğerlerinin açıklaması öğrenciden beklenir.
Eşleştirme
4.3 Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını
ve Bulalım
bunlara nasıl cevap
verildiğini açıklar.
[!]
4.3 Kulağın
vücudumuzun
dengesinin
Bulmaca
4.4 Koku alma ve tat alma arasındaki
ilişkiyi deneyle  Hangi Meyve
sağlanmasına yardımcı olduğu belirtilir.
gösterir.
 Hangi Bölge
(BSB–1)
Hangi Tat?
4.
Duyu organları ile ilgili olarak öğrenciler;
4
6. AFTA (27-31 KASIM)
EKİM- KASIM
 Duyu
Organları
Olmasa?
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAMI
 Burnumuz
Olmasaydı?
4
7. HAFTA (3-7 KASIM)
KASIM

verilir.

Kalemi  4.5 Aksaklıklar tanım düzeyinde
4.5 Duyu organlarındaki aksaklıklara ve teknolojinin bu Hissedelim
Teknolojik örnek olarak lens, gözlük, işitme cihazı, kornea
aksaklıkların
giderilmesinde
kullanımına
örnekler
nakli vb.
belirtilir.
verir.
(FTTÇ 31,32)
[!]
4.5 Rehberlik Araştırma Merkezi ve Okul Rehberlik
Servisi ile iş birliği
sağlanarak “Göz Tarama Testi”
4.6 Duyu organlarının sağlığını korumak amacı
ile
yapılabilir.
alınabilecek önlemlere günlük hayatından örnekler verir.
4.7 Kendini, görme veya işitme engelli
koyarak onları
anlamaya çalışır.
(TD–3)
kişilerin yerine
Neler Öğrendik?
D.K Syf 54
İnsan Hakları
Vatandaşlık
(4.7 – 15 )
ve
SAAT
HAFTA
AY
201… – 201… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UHUT AHMET HAŞHAŞ İMAM HATİP ORTAOKULU 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
ÖĞRENME ALANI :
CANLILAR VE HAYAT
ÜNİTE I
:
VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER
SINIF: 7
ETKİNLİKLE
R
KAZANIMLAR
4
8 HAFTA (10-14 KASIM)
KASIM
5.
Vücudumuzdaki sistemlerle ile ilgili olarak
öğrenciler;
5.1 Vücudumuzdaki tüm sistemlerin
güdümlü çalıştığına
örnekler verir.
birlikte ve eş
5.2 Bağımlılığa sebep olan maddelerin
etkisini araştırır ve sunar
(BSB–25, 27, 32; FTTÇ–28, 29, 32).
sistemlere
5.3
4
9. HAFTA (17-21 KASIM)
KASIM
1.1
Yayların esneklik özelliği gösterdiğini gözlemler.
(BSB–1)
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
Açık Uçlu Soru
[!]
5.2 Rehberlik Araştırma Merkezi
Okul Rehberlik
Servisi ve Yeşilay kulübü ile iletişim kurularak bağımlılığa Çoktan Seçmeli
sebep olan maddeler ve zararları ile ilgili
broşürler Soru
istenerek dağıtılabilir.
Kavram Haritası
[!] 5. 3 Organ bağışı konusunda Atatürk’ün millî birlik
ve beraberliğe ile toplumsal dayanışmaya verdiği önem Neler Öğrendik?
örneklerle vurgulanır.
D.K Syf 59
Organ bağışının önemini vurgular.
5.4 Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini
devam ettiren bireyleri
takdir eder ve anlayışlı olur.
(TD–3)
1
Sarmal yayların özellikleri ile ilgili olarak
öğrenciler;
AÇIKLAMALAR
1. ÜNİTE
DEĞERLENDİRM
ESİ
I.DÖNEM
I.YAZILI
[!]
Öğrenciler sıkıştırılan veya gerilen
yayların
eski
hâllerine geri dönerken kendileri ve çevredekiler için
tehlike
oluşturacak tarzda hareket edebilecekleri Açık Uçlu Soru
konusunda uyarılmalıdır.
Çoktan Seçmeli
 1.4 Yayların esneklik özelliklerinin farklı
Soru
olabileceği vurgulanmalı; fakat yay sabiti ve geri çağırıcı
kavramları kullanılmamalı ve bunlarla ilgili
Yayın kuvvet
Kavram Haritası
matematiksel bağıntılara girilmemelidir.
 Yaylara
Kuvvet
Uygulayalım
1.2 Bir yayı sıkıştıran veya geren cisme, yayın
eşit
büyüklükte ve zıt yönde bir
kuvvet uyguladığını belirtir.

Cevabı
1.3 Bir yayı geren veya sıkıştıran kuvvetin artması
durumunda yayın uyguladığı
kuvvetin de arttığını fark  Esneklikleri
eder.
Kaybolur mu?
(BSB–1)

Yayların
1.4 Bir yayın esneklik özelliğini
kaybedebileceğini
Özellikleri
keşfeder.
(BSB–16,18)
Dinamometre
Tasarlayalım
1.5 Yayların özelliklerini kullanarak bir
dinamometre
tasarlar ve yapar.
(BSB–16,22,23,24,27, FTTÇ–9; TD–3)
Yapılandırılmış
Grid
Kavram
Eşleştirme
Problem Çözme
Neler Öğrendik?
D.K Syf 71
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK

5.2
Bağımlılığa
sebep olan maddeler 5. sınıf
“Vücudumuz
Bilmecesini Çözelim”
ünitesindeki Sigara
ve
Alkol ile
ilişkilendirilir.

Rehberlik
Psikolojik Danışma
(5.2 – 10,11)

5.2
kazanımı,
Türkçe
dersi
“Okuma” öğrenme
alanı amacı 6, “Konuşma”
öğrenme alanı ve “Yazma”
öğrenme alanı amaç 1,2,3 ile
ilişkilendirilir.

ve

Sağlık
Kültürü
Eğitimi
(5.2–22; 5.3–23)
İnsan Hakları
Vatandaşlık
(5.4 -15)
ve
10 KASIM ATATÜRK
HAFTASI
1
Sarmal
yayların
özellikleri ile ilgili
olarak
öğrenciler;
1.1
Yayların
esneklik
özelliği
gösterdiğini
gözlemler.
(BSB–1)
1.2
Bir yayı sıkıştıran veya
geren cisme, yayın
eşit
büyüklükte ve zıt yönde bir
kuvvet
uyguladığını
belirtir.
1.3
Bir yayı geren veya
sıkıştıran kuvvetin
artması
durumunda yayın uyguladığı
kuvvetin de arttığını fark
eder.
(BSB–1)
1.4
Bir
yayın
esneklik
özelliğini
kaybedebileceğini
keşfeder.
(BSB–16,18)
1.5
Yayların
özelliklerini
kullanarak bir dinamometre
tasarlar ve yapar.
(BSB–16,22,23,24,27,
FTTÇ–9; TD–3)
2.
4
10. HAFTA (24-28 KASIM)
öğrenciler;
İş yapalım
[!]
 6. sınıf “Kuvvet ve
Hareket”
ünitesi ile
ilişkilendirilir.
İş birimi joule (jul) olarak verilir.
geldiği

Kütleyi  2.2 İşin fiziksel olarak ne anlama
tanımsal düzeyde verilmeli ve bir
cisme
etki
eden
değiştir
2.2 Fiziksel anlamda işi tanımlar ve birimini belirtir.
kuvvetin hangi durumda iş yaptığı örneklerle sezdirilmeli, iş
ile
ilgili hesaplamalara (W=F.x)
girilmemelidir.
2.3 Bir cisme hareket doğrultusuna dik
olarak etki eden 
Sürati
kuvvetin, fiziksel anlamda iş yapmadığını ifade eder.
 2.3 Hangi kuvvetlerin fiziksel
anlamda
iş
Değiştir
yapacağı konusunda, sadece
hareket doğrultusuna dik
2.4 Enerjiyi iş yapabilme yeteneği olarak tanımlar.
olarak etki eden
kuvvetin,
fiziksel
anlamda
iş
yapmadığı ve bu özel durumun dışında kalan
2.5 Hareketli cisimlerin kinetik enerjiye sahip olduğunu 
açı
yapan
Çekim kuvvetlerin iş yapacağı vurgulanmalı,
fark eder.
kuvvetlerin bileşenleri
ile
ilgili
hesaplamalar
Potansiyel
(BSB–1,3,8)
yapılmamalıdır.
Enerjisi Nelere
Bağlıdır?
2.6 Kinetik enerjinin sürat ve kütle ile olan ilişkisini
[!]
2.4 Öğrenciler
iş
ve
enerji
kavramları
keşfeder.
arasındaki farkı ve ilişkiyi fark edebilmelidir.
(BSB–16,19,20,27,32)
2.1
KASIM
Kuvvet, iş ve enerji ile ilgili olarak
Kuvvet, iş ve enerji arasındaki ilişkiyi araştırır.
2.7 Cisimlerin konumları nedeniyle çekim potansiyel
enerjisine sahip olduğunu belirtir.
2.8 Çekim potansiyel enerjisinin cismin
yüksekliğine bağlı olduğunu keşfeder.
(BSB–16,19,20,27,32)
ağırlığına
ve
1. Anlatım
2. Tüme varım
3. Tümden gelim
4. Grup tartışması
5. Gösteri
6. Soru yanıt
7. Örnek olay
8. Beyin fırtınası
9. Canlandırma
10. Grup
çalışmaları
11. Proje
12. Keşfetme
13. Oyun oynama
201… – 201… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UHUT AHMET HAŞHAŞ İMAM HATİP ORTAOKULU 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
SAAT
HAFTA
AY
ÖĞRENME ALANI :
ÜNİTE II
:
FİZİKSEL OLAYLAR
KUVVET VE HAREKET
KAZANIMLAR
2.9 Bazı cisimlerin esneklik özelliği nedeni
ile
esneklik potansiyel enerjisine sahip
olabileceğini belirtir.
4
11. HAFTA (1-5 ARALIK)
ARALIK
2.10 Sıkıştırılmış veya gerilmiş bir yayın
esneklik
potansiyel enerjisine sahip
olduğunu fark eder.
(BSB–16,19,20,27,32)
SINIF: 7
ETKİNLİKLE
R
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
AÇIKLAMALAR
 2.5 Sadece hareketli cisimlerin
kinetik enerjiye
sahip olacağından bahsedilmeli,
bununla
ilgili
matematiksel bağıntılara girilmemelidir.
 2.7 Burada konumla ilgili olarak
öğrenciler
cismin yerden yüksekliğini
dikkate almalıdır.

2.14
kazanımı,
Türkçe dersi “Okuma”
temel dil becerisi
ile ilişkilendirilir.
bir
öğrencilere

Esnek  2.8 “Potansiyel enerji” kavramı
sezdirilmeli; bununla ilgili
matematiksel
bağıntılar
Cisimlerin
2.11 Yayın esneklik potansiyel enerjisinin yayın sıkışma Enerjileri
verilmemelidir.
(veya gerilme) miktarı
ve yayın esneklik özelliğine bağlı
olduğunu keşfeder.
 2.9 Öğrenciler kütle (m) ve yer
çekimi
(BSB–16,19,20,27,32)
ivmesinin (g) çekim potansiyel enerjisine etkisini, ayrı ayrı
değil onlara tanıdık gelen ve kütle ile yer çekimi
2.12 Potansiyel ve kinetik enerjilerin birbirine
ivmesinin çarpımlarının yerine geçen ağırlık olarak
dönüşebileceğini örneklerle
açıklar.
incelemelidir. Çünkü
öğrenciler yer çekimi ivmesi ile
(BSB–25)
ilgili bilgileri almadan bir cismin ağırlığını dinamometre
ile belirleme becerisini 6. sınıfta kazanmıştır.
2.13 Enerji dönüşümlerinden hareketle,
enerjinin
korunduğu sonucunu çıkarır.
 2.7 Dünya-Ay ve Dünya-Güneş arasındaki
çekim
potansiyel enerjisine
değinilmez.
2.14 Çeşitli
enerji
türlerini
araştırır
ve
bunlar
arasındaki dönüşümlere örnekler verir
[!]
2.9 Bazı cisimlere örnek olarak balon,
lastik,
(FTTÇ–7,30,33,34; TD–3)
cetvel verilebilir.
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Açık Uçlu Soru
Çoktan Seçmeli
Soru
Kavram Haritası
Yapılandırılmış
Grid
Kavram
Eşleştirme
Problem Çözme
Neler Öğrendik?
D.K Syf 81
[!]
Enerjinin, harcanması, tüketilmesi ve kullanılması
günlük dilde sıkça geçer. Böyle durumlarda enerjinin yok
olmadığı, genellikle başka bir enerjiye dönüştüğü
vurgulanmalıdır.
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
SAAT
HAFTA
AY
201… – 201… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UHUT AHMET HAŞHAŞ İMAM HATİP ORTAOKULU 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
ÖĞRENME ALANI :
FİZİKSEL OLAYLAR
ÜNİTE II
:
KUVVET VE HAREKET
SINIF: 7
ETKİNLİKL
ER
KAZANIMLAR
3.
Basit makineler ile ilgili olarak
 3.2 Basit makine çeşitleri olarak eğik
kaldıraç, makara ve dişliler
verilir.
öğrenciler;
3.1 Bir kuvvetin yönünün nasıl
değiştirilebileceği
hakkında tahminlerde
bulunur ve tahminlerini test eder.
(BSB–1,9,16)
3.3 Basit makine kullanarak uygulanan
kuvvetinden daha büyük bir
“çıkış”
edilebileceğini fark
eder.
(BSB–1,16,22,23,24,32)
4
12.HAFTA (8-12 ARALIK)
ARALIK
3.2 Bir kuvvetin yönünü ve/veya
büyüklüğünü
değiştirmek için kullanılan araçları basit makineler
olarak isimlendirir.
“giriş”
kuvveti
elde
3.4 Bir işi yaparken basit makine
kullanmanın
enerji
tasarrufu
sağlamayacağını, sadece iş yapma
kolaylığı
sağlayacağını belirtir.
 Eğik
Düzlemin
Kolaylığı
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
AÇIKLAMALAR
düzlem,
[!]
3.3 Basit makinelerden bahsederken “giriş kuvvetleri”
ve “çıkış kuvvetleri”
terimleri bir sistemi ifade etmesi
nedeniyle tercih edilir. Ancak uygun yerlerde
“uygulanan kuvvet” ve “doğan kuvvet”
terimleri
de
kullanılabilir.
[!]
Basit makinelerle ilgili matematiksel bağıntılara
girilmeden öğrencilerin basit
makineleri
tanımaları
ve
bunların
sağladığı
kolaylıkları
fark
etmeleri
sağlanmalıdır.
[!]
3.6 Öğrencilerin, araştırma yoluyla vida,
çıkrık,
Neler Öğrendik?
keski, tekerlek vb. basit makineleri tanımaları sağlanır.
D.K Syf 89
[!]
3.6 Müzeler (Teknoloji, arkeoloji, etnografya
ve
I.DÖNEM
bilim müzeleri, sanal
müzeler, özel kurum ve kuruluşlara
II.YAZILI
müzeler) ziyaret edilerek geçmişten
günümüze

Hangisi ait
3.5 Belirli bir giriş kuvvetini, en az üç basit Daha Kolay?
basit makineler incelenebilir.
makineden oluşan bir bileşik makineye uygulayarak
çıkış kuvvetinin
büyüklüğünü artıracak bir tasarım yapar
[!]
Basit makinelerin bize fazladan bir
enerji
(BSB–16,22,23,24,27; FTTÇ–8,9).
sağlamadığı, yani enerji üretmedikleri, aksine sürtünmeden
dolayı enerji kaybına yol açtığı vurgulanmalıdır.
3.6 Farklı basit makine çeşitlerini araştırarak
basit
makinelerin geçmişte
ve günümüzde insanlığa sunduğu
[!]
Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u
fethederken
yararları değerlendirir.
gemilerin Haliç’e nasıl indirildiği ve Arşimet’in basit
(FTTÇ–7,30,33,34; TD–3)
makinelerle ilgili çalışmalarından söz edilebilir.
Tasarladığı
bileşik
makinenin
uzun
süre
kullanıldığında, en çok hangi
kısımlarının ne şekilde
aşınacağını tahmin eder.
(BSB–9; FTTÇ–10)
3.7
DERS İÇİ VE
ARA DİSİPLİNLER
DİĞER DERSLERLE
ATATÜRKÇÜLÜK
İLİŞKİLENDİRME

Işığın madde ile [!]
3.6
Atatürk’ün
etkileşimiyle ilgili bilim ve
teknoloji
5 ve 6.
sınıfta
konusundaki
öğrenilenler
sözlerine örnekler
hatırlatılmalıdır.
(‘ Ben, manevî
miras olarak hiç bir âyet,
hiçbir dogma,
hiçbir
donmuş ve kalıplaşmış
kural bırakmıyorum.
Benim
manevî
mirasım
ilim
ve
akıldır.’gibi)
verilmelidir.
[!]
Atatürkçülük
ilgili konular.
( 3.6 -1)
ile
4.
Sürtünme kuvvetinin enerji kaybına yol açması ile

ilgili olarak öğrenciler;
Sürtünmenin
Etkisi
4.1 Sürtünen yüzeylerin ısındığını deneylerle gösterir.
(BSB–16)
 Sürtünme kuvveti ile ilgili matematiksel
girilmemelidir.
4.2 Sürtünme kuvvetinin, kinetik enerjide bir
sebep olacağını fark eder.
(BSB–15,16,17,18,19,20)
[!]
Atmosfere giren meteorların yeryüzüne
kütlelerinin neden değiştiğinden söz edilebilir.
dönüşümüyle
4.4 Hava ve su direncinin de kinetik enerjide bir azalmaya
neden olacağı
genellemesini yapar.
4.5 Sürtünme kuvvetinin az veya çok
olmasının
gerekli olduğu yerleri
araştırır ve sunar.
(BSB–32)
4
13 HAFTA (17-19 ARALIK)
ARALIK
4.3 Kinetik enerjideki azalmayı enerji
açıklar.
azalmaya
bağıntılara
 4.3 Sürtünmenin etkisiyle kinetik
enerjinin ısı, ses
ve ışık enerjilerine dönüşümünden bahsedilir.
düşerken
Açık Uçlu Soru
Çoktan Seçmeli
Soru
Kavram Haritası
Yapılandırılmış
Grid
Problem Çözme
Neler
Öğrendik?
D.K Syf 92

4.3 7.sınıf
Canlılar ve Hayat
öğrenme
alanı,
Vücudumuzdaki
Sistemler
ünitesinin
gözün
yapısı
konusu
ile
ilişkilendirilir.

4.5 kazanımı,
Türkçe
dersi
“Okuma”
dil becerisi
amaç
6,
“Konuşma”
dil
becerisi, “Yazma”
dil
becerisi amaç 1,2,3
ile
ilişkilendirilir.
4.
Sürtünme
kuvvetinin
kaybına
yol
ile
ilgili
öğrenciler;
enerji
açması
olarak
4.1 Sürtünen yüzeylerin
ısındığını
deneylerle
gösterir.
(BSB–16)
4.2 Sürtünme
kuvvetinin,
kinetik
enerjide
bir azalmaya
sebep olacağını fark eder.
(BSB–
15,16,17,18,19,20)
4.3 Kinetik enerjideki
azalmayı
enerji
dönüşümüyle
açıklar.
4.4 Hava
ve
su
direncinin
de
kinetik
enerjide
bir
azalmaya neden olacağı
genellemesini
yapar.
4.5 Sürtünme
kuvvetinin az veya çok
olmasının
gerekli
olduğu
yerleri
araştırır ve sunar.
(BSB–32)
SAAT
HAFTA
AY
201… – 201… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UHUT AHMET HAŞHAŞ İMAM HATİP ORTAOKULU 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
ÖĞRENME ALANI :
FİZİKSEL OLAYLAR
ÜNİTE III
:
YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
SINIF: 7
ETKİNLİKL
ER
KAZANIMLAR
1.
Elektriklenme ve çeşitleri ile ilgili
öğrenciler;
olarak
1.1 Bazı maddelerin veya cisimlerin birbirlerine
ettirildiğinde
elektriklenebileceğini fark eder.
??? Sürtünme, elektriklenmeyi kolaylaştırıcı
(etkileşme
yüzeyini artıran) bir etkendir. Burada önemli olan temas
nedenle
öğrenciler
“Elektriklenme
 Cisimleri yüzeyidir. Bu
temas Elektrikleyeli
sürtünme
ile
oluşur.”
kavram
yanılgısına
düşmemelidir.
m
1.4 Elektrik yüklerinin pozitif (+) ve
olarak adlandırıldığını
belirtir.
4
14. HAFTA (22-26 ARALIK)
ARALIK
1.2 Aynı yolla elektriklendikten sonra aynı cins
iki
maddenin birbirlerini
dokunmadan ittiğini, farklı cins iki
maddenin ise birbirlerini dokunmadan çektiğini
deneyerek keşfeder.
(BSB-8, 9, 30, 31).
1.3 Deneysel sonuçlara dayanarak iki cins elektrik
olduğu sonucuna varır.
(BSB-31).
negatif
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
AÇIKLAMALAR
1.7
Yüklü bir cismin
başka
bir
cisme
dokundurulunca onu
aynı
tür
yükle
yükleyebileceğini ve
bu cisimlerin daha
sonra
birbirini
itebileceğini
deneyerek
keşfeder.
(BSB–8, 9, 30, 31)
[!] Elektriklenme ile ilgili etkinlikler nemli ortamlarda sonuç
vermediğinden kuru
bir ortam tercih edilmelidir.
1.8
Elektriklenme
olaylarında
cisimlerin
negatif yük alış-verişi
yaptığını ve cisimler
üzerinde pozitif veya negatif
yük fazlalığı (yük
dengesizliği) oluştuğunu
ifade eder.
[!]
1.8 Negatif yüklerin elektronlar, pozitif
yüklerin ise
protonlar olduğu 4. Ünite olan “Maddenin Yapısı ve Özellikleri”
ünitesinde verilecektir.
yükü
[!]
Elektriklenme konusundaki (+), (-)
matematikteki toplama ve
çıkarma
karıştırılmamalıdır.
(-)
sembolleri
işlemleri
ile
Boşluk Doldurma
1.5 Aynı elektrik yüklerinin birbirini
ittiğini,
farklı
elektrik yüklerinin ise
birbirini çektiğini ifade eder.

Farklı
Yükler
1.6 Negatif ve pozitif yüklerin birbirine eşit
olduğu
cisimleri, nötr cisim olarak
adlandırır.
1.7 Yüklü bir cismin başka bir cisme
dokundurulunca
onu aynı tür yükle yükleyebileceğini ve bu cisimlerin daha
sonra birbirini itebileceğini deneyerek keşfeder.
(BSB–8, 9, 30, 31)
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Kavramlar Arası
İlişki Ağı
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
1.
Elektriklenme
ve
çeşitleri
ile
ilgili
olarak öğrenciler;
1.1
Bazı maddelerin veya
cisimlerin
birbirlerine
temas
ettirildiğinde
elektriklenebileceğini
fark eder.
1.2
Aynı
yolla
elektriklendikten sonra aynı
cins iki maddenin
birbirlerini
dokunmadan
ittiğini, farklı cins iki
maddenin
ise
birbirlerini
dokunmadan
çektiğini deneyerek
keşfeder.
(BSB-8, 9, 30, 31).
1.3
Deneysel sonuçlara
dayanarak
iki
cins
elektrik yükü olduğu
sonucuna varır.
(BSB-31).
1.4
Elektrik
yüklerinin
pozitif (+) ve negatif
(-)
olarak
adlandırıldığını
belirtir.
1.5
Aynı
elektrik
yüklerinin
birbirini
ittiğini, farklı elektrik
yüklerinin ise birbirini
çektiğini ifade eder.
1.8 Elektriklenme olaylarında cisimlerin negatif yük alışverişi yaptığını ve cisimler üzerinde pozitif veya negatif
yük fazlalığı (yük dengesizliği) oluştuğunu ifade eder.

Dokundur,
Etkile ve Gör
1.6
Negatif ve pozitif
yüklerin
birbirine
eşit
olduğu cisimleri, nötr
cisim olarak adlandırır.
1.9 Elektroskopun ne işe yaradığını, tasarladığı
üzerinde gösterir.
(BSB–18, FTTÇ–5)
bir
araç

Elektroskop
1.10 Yüklü cisimlerden toprağa, topraktan yüklü cisimlere Yapalım
negatif yük akışını “topraklama” olarak adlandırır.
1.11 Cisimlerin birbirine dokundurulmadan etki
elektriklenerek zıt yükle yüklenebileceğini
keşfeder.
(BSB–8, 9, 30, 31)
ile
deneyerek
2.1 Elektrik akımının bir çeşit enerji aktarımı
farkına varır.
olduğunun
2.2 Elektrik enerjisi kaynaklarının, devreye
akımı sağladığını ifade eder.
elektrik
[!] 1.10 Toprağın yani yerkürenin aslında
bir nötr cisim olduğu
hatırlatılmalıdır.
çok büyük
[!]
1.11 Cisimleri etki ile yüklemek için topraklama
yapılması gerektiği vurgulanmalıdır.
[!]
Öğretmen su tesisatı modelinin sadece bir
benzetme
olduğunu ve eksiklerinin bulunduğunu vurgulamalıdır
4
ARALIK- OCAK
[!]
Öğrencilere, konunun tarihsel gelişimi ile ilgili bir okuma Boşluk
metni verilerek
akımın yönünün negatif yüklerin akış Doldurma
yönünün tersi olarak kabul edildiği
verilmelidir.
1.12 Elektriklenmenin teknolojideki ve bazı doğa
Grafik Çizme
Yükler [!]
olaylarındaki uygulamaları
hakkında örnekler vererek 
2.1. Öğrencilere, bir devrede elektrik enerjisi kaynağı
Nereye
tartışır.
nedeniyle yüklerin kinetik enerjilerini birbirlerine aktarmaları Neler Öğrendik?
gider?
(FTTÇ–5)
sonucu elektrik akımının oluştuğu, yüklerin kapalı devre D.K Syf 112
boyunca
iletkenin bir ucundan diğer ucuna
gitmediği
vurgulanmalıdır.
2. Elektrik devrelerindeki akım, gerilim ve
direnç
ilişkisi ile ilgili olarak öğrenciler;
15.HAFTA (29-02 OCAK)
2.3 Elektrik devrelerinde akımın oluşması için kapalı bir
devre olması gerektiğini fark eder.
2.4 Bir elektrik devresindeki akımın yönünün
üretecin  Ampule
pozitif kutbundan, negatif kutbuna doğru kabul edildiğini Ne oldu?
ifade eder ve devre şeması üzerinde
çizerek gösterir.

Afetten Korunma
ve Güvenli Yaşam
(1.12–9 )
2.5 Ampermetrenin devreye nasıl
kurarak gösterir
(BSB–17, 18)
bağlanacağını devreyi
[!]
2.6–2.8 Voltmetrenin iki uç arasındaki gerilimi,
ampermetrenin ise iletkenin
üzerinden
geçen
ölçtüğünden farklı bağlandığı vurgulanmalıdır.

Ampermetrel
2.6 Basit elektrik devrelerindeki elektrik akımını ölçmek i Devre
[!]
Şehir geriliminin ölçümünün tehlikeli olacağı
için ampermetre kullanır ve akım biriminin amper olarak
vurgulanmalıdır.
adlandırıldığını ifade eder.
(BSB–17)
akımı
2.7 Gerilimi, bir iletkenin iki ucu arasında akım
oluşmasına neden olabilecek
enerji farkının bir göstergesi
olarak
ifade eder.
4
OCAK
2.8 Voltmetrenin devreye nasıl
kurarak gösterir.
(BSB–17, 18)
bağlanacağını devreyi

Voltmetreli
2.9 Pillerin, akülerin vb. elektrik enerjisi kaynaklarının
kutupları arasındaki
gerilimi, voltmetre kullanarak ölçer Devre
ve
gerilim biriminin volt olarak
adlandırıldığını ifade
eder.
(BSB–17)
16. HAFTA (5-9 OCAK)
2.10 Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim
ile
üzerinden geçen akım
arasındaki
ilişkiyi
deneyerek
keşfeder.
(BSB–8, 9, 30, 31)
2.11 Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilimin,
üzerinden geçen akıma oranının devre elemanının direnci
olarak adlandırıldığını ifade eder.
2.12 Volt/Amper değerini, direnç birimi
değeri olarak ifade eder.
Ohm’un
eş

Akım
Gerilim
İlişkisi
Boşluk
Doldurma
Neler Öğrendik?
D.K Syf 117
SAAT
HAFTA
AY
201… – 201… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UHUT AHMET HAŞHAŞ İMAM HATİP ORTAOKULU 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
ÖĞRENME ALANI :
FİZİKSEL OLAYLAR
ÜNİTE III
:
YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
SINIF: 7
ETKİNLİKL
ER
KAZANIMLAR
3.
Ampullerin (dirençlerin) bağlanma şekilleri
ilgili olarak öğrenciler;
ile
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
[!]
3.1 Etkinlikler ampuller yerine direnç (reosta vb.), pil
yerine güç kaynağı kullanılarak yapılabilir.

Seri
durumları devre Bağlama
 3.2 Pillerin paralel bağlanması konusuna
bu
düzeyde girilmeyecektir.
[!]
3.6 Voltmetrenin iki uç arasındaki gerilimi
ampermetrenin ise iletkenin üzerinden geçen akımı ölçtüğünden
3.2 Ampullerin seri ve paralel bağlanması durumunda
farklı bağlandığı vurgulanmalıdır.
devredeki farklılıkları
deneyerek keşfeder.
(BSB–8,9,30,31)
 3.7 Seri bağlanan dirençlerin eş değer direncinin arttığı,
paralel bağlı dirençlerde ise azaldığı, formüllere
girilmeden
3.3 Seri ve paralel bağlı ampullerden
oluşan
bir
verilecektir.
devrenin şemasını çizer.
4
17. HAFTA (12-16 OCAK)
OCAK
3.5 Seri bağlı devre elemanlarının hepsinin
aynı akımın geçtiğini fark eder.

Paralel
Bağlama
üzerinden
3.6 Paralel bağlı devre elemanlarının
üzerinden geçen
akımların toplamının,
ana koldan geçen akıma eşit
olduğunu
fark eder.
3.7 Ampullerin seri-paralel bağlandığı
durumlardaki
parlaklığın farklılığının sebebini direnç ile ilişkilendirir.
3.8 Devrede direnci küçük olan koldan
yüksek; direnci
büyük olan koldan daha düşük akımın geçeceğinin farkına
varır.
 Az Direnç
Çok Akım
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
3.
Ampullerin
(dirençlerin)
bağlanma
şekilleri
ile
ilgili
olarak öğrenciler;
3.1 Ampullerin seri ve paralel bağlandığı
kurarak gösterir.
(BSB 17)
3.4 Ampullerin paralel bağlanmasından
oluşan
devrelerin avantajlarını ve
dezavantajlarını fark eder.
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
3.1
Ampullerin seri ve
paralel
bağlandığı
durumları
devre
kurarak gösterir.
(BSB 17)
1. Anlatım
2. Tüme varım
3. Tümden gelim
4. Grup tartışması
5. Gösteri
6. Soru yanıt
7. Örnek olay
8. Beyin fırtınası
9. Canlandırma
10. Grup
çalışmaları
11. Proje
12. Keşfetme
13. Oyun oynama
3.2
Ampullerin seri ve
paralel
bağlanması
durumunda devredeki
farklılıkları
deneyerek
keşfeder.
(BSB–8,9,30,31)
3.3
Seri ve paralel bağlı
ampullerden oluşan
bir
devrenin şemasını çizer.
3.4
Ampullerin
paralel
bağlanmasından
oluşan
devrelerin avantajlarını ve
dezavantajlarını fark
eder.
Neler Öğrendik?
D.K Syf 122
3.5
Seri
bağlı
devre
elemanlarının
hepsinin
üzerinden aynı akımın
geçtiğini fark eder.
3. Ünite
Değerlendirmesi
3.6
Paralel bağlı devre
elemanlarının üzerinden
geçen akımların toplamının,
ana
koldan geçen
akıma eşit olduğunu fark
eder.
1.DÖNEM
3.YAZILI
3.7
Ampullerin seri-paralel
bağlandığı
durumlardaki
parlaklığın
farklılığının
sebebini direnç ile
ilişkilendirir.
3.8
Devrede direnci küçük
olan koldan yüksek; direnci
büyük olan koldan daha
düşük
akımın
geçeceğinin farkına varır.
ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM
ÜNİTE IV: MADDENİN YAPISI VE
ÖZELLİKLERİ
1.
Element ve elementlerin sembolleri ile ilgili olarak
öğrenciler;
Farklı
Atomlar,
1.1 Model üzerinde, bir elementin bütün atomlarının aynı Farklı
olduğunu fark eder.
Elementler
(BSB- 28)
1.2 Model ve şekilleri kullanarak farklı
atomlarının farklı olduğunu sezer.
(BSB–5,6)
elementlerin
1.3 Periyodik sistemdeki ilk 20 elementi ve
günlük
hayatta karşılaştığı yaygın
element isimlerini listeler.
bilimsel
4
OCAK
1.4 Elementleri sembollerle göstermenin
iletişimi kolaylaştırdığını fark eder.
(FTTÇ- 4)
İlk
20
elementin
ve
yaygın
elementlerin
sembolleri verildiğinde isimlerini,
isimleri
verildiğinde sembollerini belirtir.
1.5
 1.1 Element kavramının ilk tanıtımının,
küresel
modeller üzerinde ve
atomların
özdeşliği
temelinde
sezdirilmesi amaçlanmıştır. Bu kavramın
tanımı,
fiziksel ve kimyasal olayların tanıtımından sonra “kendinden
daha basit maddelere ayrışmama” esasına göre verilecektir.
[!]
1.3 Demir, bakır, altın, gümüş, çinko,
kalay,
kurşun, cıva, iyot ve krom yaygın
elementlerin
başlıcalarıdır.
[!]
1.3 Elementlerin numaralandırılması,
numarası kavramına bir hazırlıktır.
atom
[!]
1.3 Yaygın kullanılan elementlerin isimlerinden
sembollerinin türetilmesine
örnekler verilir.
[!]
1.3 Periyodik cetvel üzerinde ilk 20 element
yaygın 10 element gösterilir.
ve
en
Kavram Haritası
[!]
1.3 Burada amaç; elementlerin
isimleri
ile Yapılandırılmış
sembolleri arasında ilişki kurmaktır. Element özellikleri ve Grid
keşfi ile ilgili bilgiler asli bilgiler gibi düşünülmemelidir.
[!]
1.4; 1.5 Element sembollerinin bellekte
yerleşimi
Neler
için bu dönem öğrencilerinin
yaşı uygundur. “İsim, şehir, Öğrendik?
bulmaca” benzeri oyunlar, bu bağlamda çok
yararlıdır. D.K Syf 143
[!]
1.4; 1.5 Sembol ve formül kavramları arasındaki
vurgulanmalıdır.
18. HAFTA (19-23 OCAK)
 1.1
Atom,
molekül,
element,
bileşik, saf madde
ve
karışım kavramları
6. sınıfta
edinilmiş
olup bu kazanım, bir
hatırlatma
olarak
düşünülmelidir.
fark
[!]
1.4; 1.5 Rusça, Çince, Japonca vb.
metinlerde
element sembollerin aynı olduğu metin örnekleriyle gösterilir.
Farklı alfabeleri kullananların neden aynı sembolleri
seçtiği irdelenir.
YARIYIL TATİLİ
SAAT
HAFTA
AY
201… – 201… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UHUT AHMET HAŞHAŞ İMAM HATİP ORTAOKULU 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
ÖĞRENME ALANI :
MADDE VE DEĞİŞİM
ÜNİTE IV
:
MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
SINIF : 7
4
19. HAFTA (9-13 ŞUBAT)
Atomun yapısı ile ilgili olarak öğrenciler;
2.5 Nötr atomlarda, proton ve elektron
ilişki kurar.
(BSB- 7; TD–1)
açısından
sayıları arasında
2.6 Aynı elementin atomlarında, proton
sayısının (atom
numarası) hep sabit
olduğunu, nötron sayısının az da
olsa değişebileceğini belirtir.
4
20. HAFTA (16-20 ŞUBAT)
2.4 Elektronu, protonu ve nötronu kütle ve yük
karşılaştırır.
ŞUBAT
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
AÇIKLAMALAR
[!] 2.2 Sürtme ile elektriklenmeden hareketle
atomdan
küçük temel parçacıklar bulunması gerektiği çıkarımına
2.1 Birbiri ile temas halinde olan atomları “bağlı atomlar”
varmak, dolaylı ve öğrencinin çok da tanımadığı bir akıl
şeklinde niteler.
yürütme süreci gerektirir. Ayrıca negatif
yük,
sınıf
“Elektrik”
 Kağıda ne pozitif yük, nötral gibi kavramlar da 7.
2.2 Sürtme ile elektriklenme olayına
dayanarak
ünitesinde verilmiş olmakla
birlikte,
henüz
tam
oldu?
atomun kendinden daha basit
öğelerden
oluştuğu
anlaşılmamış olabilir. Bu konuda sabırlı
ve ısrarlı Kavram Haritası
çıkarımını yapar
olmak esastır.
(BSB–8)
Yapılandırılmış
Grid
2.3 Atomun çekirdeğini, çekirdeğin temel parçacıklarını
ve elektronları temsilî
resimler üzerinde gösterir.
 Elektronlar
Ayrı Durur
Neler Öğrendik?
D.K Syf 150
2.
ŞUBAT
ETKİNLİKL
ER
KAZANIMLAR
[!]
2.3; 2.4
Proton, elektron ve nötronun
kütlesi
verilmeyecektir. Sadece “Proton ve nötronun kütleleri
birbirine
çok
yakındır.”;
“Proton
ve
nötron
tartılamayacak kadar küçük
taneciklerdir.”;
“Elektron kütlesi, proton kütlesinin yaklaşık 1/2000’ i kadardır
”ifadeleri yeterlidir.
[!]
2.4 Atomun kütlesinin, yaklaşık
olarak proton ve
nötron kütleleri toplamı olduğu vurgulanır.
Kavram Haritası
[!]
2.4; 2.5 Artı yüklü protonların çekirdekte yan yana
nasıl durabildiği, bazı öğrencilerde merak oluşturabilir. Yapılandırılmış
“Çekirdekteki parçacıklar arasında,
başka
yerde Grid
görmediğimiz özel çekim kuvvetleri vardır.” doğru ve bu düzey
için uygun bir açıklama olacaktır.
 2.6 “Kütle numarası” kavramı bu
değildir.
düzeyde gerekli
[!]
2.3; 2.8 Katman kavramı, yörünge
edilmelidir.
kavramına tercih
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
2.1 Öğrenci, 6. sınıfta
öğrendikleriyle,
atomu, “yekpare ve içi dolu”
algılamış
olabilir.
Modeller
üzerinde
çalışılırken, “Acaba
atomlar gerçekten
böyle
içi
dolu
küreler
şeklinde
midir?”
sorusunu
sormak ve bu
konuda bir
şüphe
uyandırmak
çok
önemlidir. Sürtme ile
elektriklenme
tartışılırken, bağlı
atomların
veya
atom
gruplarının
değiştokuş edilmesi de gündeme
geleceği için, bağ
kavramı
ile ilgili ilk
sezişlerin de irdelenmesi
faydalıdır.

ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
201 – 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UHUT AHMET HAŞHAŞ İMAM HATİP ORTAOKULU 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
SAAT
HAFTA
AY
ÖĞRENME ALANI :
ÜNİTE IV
:
MADDE VE DEĞİŞİM
MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
ETKİNLİKL
ER
KAZANIMLAR
2.7 Aynı atomda, elektronların çekirdekten
uzaklıklarda olabileceğini belirtir.
farklı
4
21.HAFTA 23-27 ŞUBAT
ŞUBAT
2.10 Atom modellerinin tarihsel gelişimini kavrar; elektron
bulutu modelinin en
gerçekçi algılama olacağını fark
eder.
(FTTÇ–3)
2.11 Bilimsel modellerin, gözlenen olguları açıkladığı
sürece ve açıkladığı ölçekte
geçerli olacağını, modellerin
gerçeğe
birebir uyma iddiası ve gereği olmadığını fark
eder.
(FTTÇ- 4)
özellikleri
4
22.HAFTA (02-6 MART)
MART
3.1
Dış katmanında 8 elektron bulunduran
atomların elektron
alıp-vermeye yatkın olmadığını (kararlı olduğunu) belirtir.
3.2
Elektron almaya veya vermeye yatkın
atomları belirler.
3.3
Bir atomun, katman-elektron diziliminden çıkarak kaç elektron
vereceğini veya alacağını tahmin eder.
(BSB- 9)
3.4
Atomların elektron verdiğinde pozitif
(+),
elektron
aldığında ise negatif (-)
yük ile yüklendiği çıkarımını yapar.
3.5
Yüklü atomları “iyon” olarak adlandırır.
3.6
Pozitif yüklü iyonları “katyon”, negatif
“anyon” olarak
adlandırır.
3.7
Çok atomlu yaygın iyonların ad ve
yüklü iyonları ise
formüllerini bilir.
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
2.6–2.9 Atomun gerçekte üç boyutlu olduğu, resim-modellerin
aslında bir küreyi gösterdiği, ilgi duyan
çocuklar
için
ek bilgi olarak verilebilir. Bazı öğrenciler, bu durumda
katmanların
bir çember değil; bir küre
yüzeyi olacağı çıkarımını yapabilir.
Eğitici filmler veya internet ortamı kullanılarak
dinamik
(hareketli) atom
modelleri göstermek, bu bağlamda yararlıdır.
[!]
2.7 -2.9
Güneş sistemiyle atom
modeli
arasında
ilişki kurmak, atomun iki boyutlu olduğunu çağrıştırması bakımından
iyi bir benzetme değildir.
Ayrıca öğrencilerde henüz yerleşik bir
“Güneş sistemi” kavramı olduğu da kesin değildir.
 2.9 İzotop kavramı ve “Atomun
özelliklerini belirleyici olan
proton sayısıdır.” bilgisi bu düzey için erkendir.
Kavram Haritası
[!]
2.9 Bu seviyede; s, p,d, f orbitallarine
girilmeyecektir.
Elektronlar; 2, 8, 8, 18
düzeninde katmanlara yerleştirilecektir.
[!]
2.10; 2.11 Eski atom modellerinin bugün
terk edilmiş olması, Yapılandırılmış
o modelleri
geliştiren bilim adamlarının iyi
düşünmediği
Grid
anlamına gelmez. Doğru
olan, bildiklerinin bugünküne göre çok
az olmasıdır. Dalton’ un zamanında bilinenler hesaba katılınca,
o modeli
geliştirmenin, “Bohr Modeli” nden daha
basit
olmayacağı açıktır. İnsan bilgisinin zamanla genişlediği ve derinleştiği,
bugün geçerli bazı modellerin gelecekte
terk edilebileceği,
ama bugünkü modelin
günümüzdeki problemleri çözebildiği
sezgi yoluyla da olsa verilmelidir.
[!]
2.10 Elektron bulutu modeline
dayandırarak atomla ilgili
bu düzeyde
verilebilir fazla bir olgu yoktur. Ancak
gerçeğe
daha yakın olduğu düşünülen bir
modelin
varlığının
bilinmesi
yararlıdır.
(Z≤20) elektron
3.
Katman – elektron dizilimi ile
kimyasal
ilişkilendirmek
bakımından öğrenciler;
AÇIKLAMALAR
[!]
2.8 Çizilmiş atom modelleri üzerinde
elektron
katmanlarını gösterir,
katmanlardaki elektron sayılarını
içten dışa doğru sayar.
2.9 Proton sayısı bilinen hafif atomların
dizilim modelini çizer.
(FTTÇ- 4)
SINIF: 7

Atom
Modelleri
 3.1–3.6
Oktet, dublet, iyon, anyon
ve katyon
kavramları birbiri ile ilişkili
olarak verilecektir.
[!]
3.1 Her atomun dış katmanını neden
8’e
tamamlamak istediği sorusunu burada ele almak gerekmez.
Ancak
atomların elektron dizilimlerini soy
gazlara
benzetme eğiliminden
bahsedilebilir. “Oktet kuralı” aslında Kavram Haritası
bir
kural değil, istisnası var olan bir
düzenliliktir. Bu
seviyede istisnalardan
söz etmek gereksizdir.
Yapılandırılmış
Grid
 3.7 Çok atomlu iyonlardan karbonat,
nitrat,
sülfat, fosfat, hidroksit ve amonyum iyonları tanıtılacak, diğer
iyonlardan söz edilmeyecektir.
Neler Öğrendik?
D.K Syf 154
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
SAAT
HAFTA
AY
201 – 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UHUT AHMET HAŞHAŞ İMAM HATİP ORTAOKULU 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
ÖĞRENME ALANI :
MADDE VE DEĞİŞİM
ÜNİTE IV
:
MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
SINIF: 7
ETKİNLİKL
ER
KAZANIMLAR
4.
Kimyasal bağ ile ilgili olarak öğrenciler;
Atomlar
arası
yakınlık
ile
kimyasal
bağ
kavramını ilişkilendirir.
4.2 İyonlar arası çekme/itme kuvvetlerini tahmin
eder,
çekim kuvvetlerini “iyonik
bağ” olarak adlandırır.
4.3 Elektron ortaklaşma yolu ile yapılan
bağ” olarak adlandırır.
4
23. HAFTA (9-13 MART)
MART
4.1
bağı
“kovalent
4.4 Asal gazların neden bağ yapmadığını açıklar.
4.5 Elektron ortaklaşma yoluyla oluşan H2,
O2,
moleküllerinin modelini çizer.
N2
4.6 Molekül yapılı katı element kristal
modeli
veya
modelin resmi üzerinde molekülü ve atomu gösterir.
(BSB–28)
4.7 Kovalent bağlar ile moleküller arasında
ilişki
kurar.
(TD–1)
5.
Öğrenciler, bileşikler ve formülleri
ile ilgili olarak;
5.2 Her bileşikte en az iki element
eder.
4
24.HAFTA (16-20 MART)
MART
5.1 Farklı atomların bir araya gelerek yeni maddeler
oluşturabileceğini fark eder.
(BSB- 5)
bulunduğunu
5.4 Moleküllerde; her elementin atom
sayısının, örgü
yapılarda; elementlerin atom sayılarının oranını belirler.
5.5 Günlük hayatta sıkça karşılaştığı basit iyonik ve bazı
kovalent bileşiklerin
formüllerini yazar.
(FTTÇ- 4)
moleküllerden
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
[!]
4.1 Kimyasal bağ kavramının ilişkilendirilebileceği
görsel öğe, “birbirine yakın duran atomlar” dır. İki atom,
teğet veya kısmen iç içe çizilmiş ise arada bir bağ olacağı fikri
hem basit oluşu
hem
de
gerçeği
yansıtması
bakımından uygundur.
[!]
4.2; 4.3 Elektron alış-verişinin hangi hâllerde ve hangi
yönde olacağı
tartışılırken oktet ve dublet kurallarına sık Kavram Haritası
sık gönderme yapmak yararlıdır.
Yapılandırılmış
[!]
4.3 Ünitenin bu bölümünde sadece
iyonik
bağ Grid
tanıtılacak, iyonik bileşikler
“Bileşikler ve Formülleri”
başlığı altında
incelenirken
burada
verilenler
pekiştirilecektir.
Neler Öğrendik?
[!]
4.4 Kovalent bağ, bir çift elektron ile
iki
ayrı D.K Syf 158
atom çekirdeği arasındaki çekim olarak da sunulabilir. Fakat bu
düzeyde,
elektron ortaklaşma kavramı daha kolay
anlaşılır.
 4.6 Kovalent bağların polarlık sınıflandırması
ve
koordinasyon bağları
burada verilmeyecektir.
[!]
5.1–5.4
Laboratuar ortamında,
demir
elementlerinden
hareketle bir bileşik elde etmek,

için güzel bir deneyim
olabilir. Ancak bu deneyi
Atomlar yapsa bile öğrenci, bileşik ve element kavramları
dan Farklı
kalıcı bir sezgi
edinememektedir. Modeller,
Maddeler
sezgiler için daha uygun görsel malzemeler
düşünülmüştür.
ve kükürt
öğrenciler
kendisi
ile ilgili
kavramsal
olarak
fark
5.3 Molekül yapılı bileşiklerin model veya resmi üzerinde
atomları ve molekülleri gösterir.
(BSB–28)
5.6 Element ve bileşiklerin hangilerinin
oluştuğuna örnekler
verir.
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
AÇIKLAMALAR
Kavram Haritası
[!]
5.4 Molekül modelleri ile çalışılırken, her atomu farklı Yapılandırılmış
renklerde ve/veya farklı boylarda seçmek ve küreler üzerine Grid
element sembollerini okunabilir şekilde
yazmak
faydalıdır.
Neler Öğrendik?
[!]
5.5 NaCl, CaO gibi basit iyonik ve
H2O, CO2, SO2, D.K Syf 162
NH3, C6H12O6 gibi kovalent bileşiklerin formülleri üzerinde
durulur.
[!]
5.6 “Elementler atomlardan, bileşikler moleküllerden
oluşmuştur.”
genellemesinden kaçınılmalıdır. Çünkü
bu kuralın geçerli olduğu durumlar kadar
istisnaları
da vardır.
 Polimerler, proteinler, karbonhidratlar gibi çok büyük
moleküllere bu düzeyde girilmeyecektir.
2.DÖNEM
I.YAZILI
18 MART
ÇANAKKALE
ŞEHİTLERİNİ ANMA
GÜNÜ
SAAT
HAFTA
AY
201 – 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UHUT AHMET HAŞHAŞ İMAM HATİP ORTAOKULU 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
ÖĞRENME ALANI :
MADDE VE DEĞİŞİM
ÜNİTE IV
:
MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
SINIF : 7
Katı,
sıvı
ve
gaz
çözeltilerine örnekler verir.
maddelerin
6.4 Çözeltilerde, çözücü molekülleri ile
maddenin iyon veya
molekülleri
etkileşimlerini
açıklar.
sıvılardaki
6.6 Çözünenin tane boyutu küçüldükçe
hızının artacağını keşfeder.
çözünme
6.7
4
26. HAFTA (30 MART-03 NİSAN)
MART - NİSAN
 6.4 Çözünme olayının molekül-iyon
açıklanırken, hidratasyon, solvatasyon,
assosiyasyon
gibi terimlere ve
girilmeyecektir.
hızlandığını
Çözeltileri derişik ve seyreltik şeklinde sınıflandırır.
(BSB–5, 7)
6.8 Çözeltilerin nasıl seyreltileceğini
deriştirileceğini deneyle gösterir.
(BSB–15, 16, 17, 18; TD–3)
ve/veya
6.9 Bazı çözeltilerin elektrik enerjisini
ilettiğini
deneyle gösterir; elektrolit
olan ve elektrolit olmayan
maddeler
arasındaki farkı açıklar.
(BSB- 2, 5, 7)
6.10 Yağmur ve yüzey sularının kısmen
iletken
olmasının sebebini ve
doğurabileceği tehlikeleri açıklar.
(FTTÇ- 26, 28, 29)
su
Böyle
değişince
çok
[!]
6.4 Su ve alkol gibi sıvıların
karışımlarının da bir
çözelti olduğu
özellikle
vurgulanmalıdır.
Böyle
çözeltilerde, miktarı çok olan sıvıya
çözücü, miktarı
az olana çözünen demek uygundur. Ancak., sulu homojen
karışımlarda, miktarı az bile olsa , suyu
“çözücü”
kabul etmek yanlış olmaz.
çözünen
arasındaki
6.5 Sıcaklık yükseldikçe çözünmenin
fark eder.
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
dispersiyon
[!]
6.4 Kimi öğrenciler, NaCl’ deki iyonik bağın
tarafından nasıl koparıldığını
sorgulayabilir.
durumlarda, iyonik çekim kuvvetlerinin ortam
zayıflayabileceği ve özellikle su ortamında
zayıfladığı gerçeği, verilebilir en basit açıklamadır.
6.2 Heterojen karışım (adi karışım) ile
homojen
karışım (çözelti) arasındaki
farkı açıklar
6.3
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
AÇIKLAMALAR
 Maddeleri  6.1 Kolloid, emülsiyon, süspansiyon,
kavramlarına
girilmeyecektir.
Birleştirelim
Karışımlar ile ilgili olarak öğrenciler;
6.1 Karışımlarda birden çok element veya bileşik
bulunduğunu fark eder.
(BSB- 2, 4)
4
25. HAFTA (23-27 MART)
6.
MART
ETKİNLİKL
ER
KAZANIMLAR
temelinde
dissosiyasyon,
bağ oluşumuna
[!]
6.7 Derişimin sayısal ifadesi burada kapsam dışıdır.
[!]
Derişik ve seyreltik kavramlarının
göreceli anlamlar taşıdığı,
1. Anlatım
seyreltik, üçüncü çözeltiye
Çözünm aynı çözeltinin, ikinci çözeltiye göre
2. Tüme varım
göre
de
derişik
olabileceği
vurgulanır.
eyi
3. Tümden gelim
[!]
6.7 Piyasadaki tüketim mallarının
etiketleri üzerinde, derişik
Hızlandıralım yerine konsantre terimi kullanılmaktadır. Öğrenciye
bu
terim 4. Grup tartışması
5. Gösteri
tanıtılacak, fakat
derişik sözcüğü tercih edilecektir.
6. Soru yanıt
 6.9 Kullanılan güç kaynağının ve
ampulün
tipine
ve
7. Örnek olay
daldırılmış elektrotlar arasındaki mesafeye bağlı olarak, saf su
ve
8. Beyin fırtınası
şeker çözeltisiyle yapılan deneylerde ampul, çok sönük de olsa
9. Canlandırma
yanabilir.
Böyle durumlarda, suyun ve şeker
çözeltisini
“kötü
10. Grup
iletken” tuz çözeltisini
de “iyi iletken” şeklinde nitelemek, saf
çalışmaları
suda az da olsa iyonlar bulunduğu
konusuna
girmemek
11. Proje
uygundur.
12. Keşfetme
 6.9 Burada esas olan, bazı maddelerin
suda
iyonlaştığı,
bazılarının da molekül
halinde çözündüğü fikridir. Elektrolit 13. Oyun oynama

Şerbet
kavramının çağrıştıracağı elektroliz ve
zayıf
elektrolit,
kuvvetli elektrolit gibi
kavramlar bu ünitenin tamamen dışında
Yapalım
düşünülmelidir.
 6.9 HCl, H2SO4 gibi aslında molekül
yapılı
bazı
maddelerin de suda tamamen iyonlaşabileceği göz önüne alınarak Neler Öğrendik?
“Molekül yapılı maddeler suda
iyonlaşmaz.” şeklinde bir D.K Syf 171
genellemeye gitmemek gerekir.

4. Ünite
[!]
6.10 Yüzey sularının iyonik maddeler
çözmüş olabileceği Değerlendirme
fikrinin yerleşmesi
için, toprağın oluşumu ve yapısı
hakkında
özet bir bilgi gereklidir.
 6.
sınıf
“Yaşamımızdaki
Elektrik” ünitesi ile
ilişkilendirilebilir.
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
SAAT
HAFTA
AY
201 – 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UHUT AHMET HAŞHAŞ İMAM HATİP ORTAOKULU 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
ÖĞRENME ALANI :
FİZİKSEL OLAYLAR
ÜNİTE V
:
IŞIK
SINIF: 7
1.
1.1
4
27. HAFTA
(06-10 NİSAN )
1.2
NİSAN
ETKİNLİKL
ER
KAZANIMLAR
Işığın soğurulması ile ilgili olarak
öğrenciler;
Işığın
madde
ile
etkileşimi
sonucunda  Işık
soğurulabileceğini fark eder.
Maddeleri
Isıtabilir mi?
Işıkla etkileşen maddelerin ısındığını gözlemler.
1.3 Yaptığı gözlemlere dayanarak maddelerin
ışığı
soğurduğu çıkarımını
yapar.
(BSB–8)
1.4 Koyu renkli cisimlerin ışığı, açık renkli
cisimlere
göre daha çok soğurduğunu
keşfeder.
(BSB–2, 6)
1.5 Teknolojik tasarım döngüsünü kullanarak
ışığı
soğuran maddelerin
ısınmasıyla ilgili projeler üretir.
(FTTÇ–9)
1.6 Işığın bir enerji türü olduğunu ifade
eder.
(TD–3)
1.7 Işık
enerjisinin
başka
bir
enerjiye
dönüşebileceğini ifade eder.
(TD–1, 2)
1.8 Güneş enerjisinden yararlanma yollarına
örnekler
verir.
(FTTÇ- 28)
2.2 İnsan gözünün fark edemeyeceği
olduğunu ifade eder.
4
28. HAFTA (13-17 NİSAN)
NİSAN
Beyaz ışığın tüm renkleri içerdiğini fark
(BSB–1)
Çoktan Seçmeli
Sorular
Kavram Haritası

Hangisi
Daha
Çok
Isındı?
Bulmaca
Proje Görevi

Enerjisi
Işık
Neler Öğrendik?
D.K Syf 189
 Beyaz ışık
aslında beyaz
değil
eder.
ışınların
Açık Uçlu
Sorular
???
2.
Cisimlerin renkli görünmesiyle ilgili olarak
öğrenciler;
2.1
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
AÇIKLAMALAR
da
2.1 Bazı
öğrenciler
ışığın
tüm
renkleri
birleştirildiğinde siyah renk elde edileceğini düşünebilir.
 2.2 Renk-dalga boyu ilişkisi, ışığın dalga
bu ünitenin kapsamı
dışındadır.
Işınların
boylarından söz edilmeyecektir.
karakteri
dalga
Açık Uçlu
Sorular
Çoktan Seçmeli
Sorular
[!]
2.2 5. sınıfın “Işık ve Ses” ünitesinde
ışın
Kavram Haritası
kavramı, ışığın izlediği yolu çizimle göstermede kullanılan
2.3 Cisimlerin siyah, beyaz veya renkli
görünmelerini,

Renk geometrik şeklin adı, burada ise ışık türü olarak
ışığın yansıması ve soğurulmasıyla açıklar.
kullanılmıştır.
Değiştiren
Bulmaca
(BSB–8)
Cisimler
[!]
2.2 Dalga boyu kavramına
girilmeden, mor ötesi
2.4 Cisimlerin beyaz ışıkta ve renkli ışıklarda neden farklı
ışık, kızıl ötesi
ışık, X-ışını gibi ışın türlerinin bilim ve
renklerde
göründüklerini açıklar.
teknolojideki
kullanım
alanlarından
söz
(BSB–25)
edilmelidir.
Neler Öğrendik?
D.K Syf 195
2.5 Gökyüzünün renkli görünmesini ışığın atmosferde
??? 2.5 Bazı
öğrenciler
gökyüzünün
mavi
soğurulması ve saçılması ile
açıklar.
görünmesinin, denizlerin mavi olmasından
 Gökyüzü
neden renkli? kaynaklandığını düşünebilir
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
 5. sınıfın “Işık ve
Ses” ünitesinde
ışığın
yayılması ve
ışığın
maddeyle karşılaşması
ile ilgili
öğrenilenler
hatırlatılmalıdır.
1.1–1.5 Işığı soğuran
maddelerin ısınması,
5.sınıf
“Madde
ve
Değişim” öğrenme alanı
“Maddenin Değişimi
ve
Tanınması” ünitesindeki
“ısı- sıcaklık”
konusu
ile
ilişkilendirilmelidir.

ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
29. HAFTA (20-24 NİSAN)
2
NİSAN
3.
Işığın saydam bir ortamdan başka bir
ortama geçmesi ile ilgili olarak öğrenciler;
. ??? 3.1 Bazı
öğrenciler
ışığın
değişmeyeceğini düşünebilir.
saydam
3.1 Işığın belirli bir yayılma hızının olduğunu ifade eder.
3.2 Işığın hızının saydam bir ortamdan
başka
bir
saydam ortama geçerken değiştiğini ifade eder.
3.3 Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama
geçerken doğrultu değiştirdiğini keşfeder.
(BSB–2, 11,17, 23, 26)
3.4 Işık demetlerinin az kırıcı (az yoğun) saydam
bir
ortamdan çok kırıcı (çok yoğun) saydam bir ortama geçerken
normale yaklaştığı, çok kırıcı (çok
yoğun) saydam
bir ortamdan az kırıcı
(az yoğun) saydam bir ortama
geçerken
ise normalden uzaklaştığı sonucunu
çıkarır.
(BSB–31)
3.5 Işığın hem kırıldığı hem de yansıdığı durumlara
örnekler verir.
(BSB–2; TD–1)
3.6 Çeşitli ortamlarda kırılma olayını
açıklamak için
basit ışın diyagramları
çizer.
(BSB–28)
3.7 İki ortam arasında doğrultu değiştiren ışık demetlerini
gözlemleyerek
ortamların yoğunluklarını karşılaştırır.
(BSB–6, 8)
3.8 Işığın her zaman çok kırıcı (çok yoğun)
ortamdan
az kırıcı (az yoğun) ortama
geçemediğini
deneyerek
keşfeder.
(BSB–8, 9,30,31)
3.9 Işığın kırılmasıyla açıklanabilecek
olaylara
örnekler verir.
(BSB–2; TD–1)
3.10 Işığın prizmada kırılarak renklere
ayrılabileceğini
keşfeder.
(BSB–2, 17, 25)
hızının
asla

Işık
madde
ile
etkileşimiyle ilgili 5 ve 6.
sınıfta
öğrenilenler
hatırlatılmalıdır.
 Işık Nasıl
[!]
Öğrenciler oyuncak lazerin kesinlikle göze tutulmaması
Kırılıyor?
konusunda uyarılmalıdır.
[!]
3.2 Yüzeyin Normalinin; ortam
değiştiren
ışınların gelme ve kırılma açılarını ölçmede referans alınan,
ortamları ayıran, sınıra dik, sanal bir doğru
parçası
olduğu belirtilmeli ve
çiziminde
öğrencilere
yardım Açık Uçlu Soru
edilmelidir.
Çoktan Seçmeli
 3.4 “ Snell Yasası” verilmeyecektir.
Soru
 Işık Hangi
[!]
3.8 Sınır açısından bağıntı verilmeden
Ortamdan
edilmelidir.
Gelmiş?
söz
Kavram Haritası
[!]
3.8 Genellikle yoğun maddelerin daha
oldukları belirtilir.
kırıcı
Bulmaca
[!]
3.9 Tam yansıma olayı ve fiber optik
çalışma prensibinden söz edilebilir.
kabloların
Neler Öğrendik?
D.K Syf 201
[!]
 Gözlerimiz
Yanılıyor mu?

Sudan
Havaya
3.10 Renk tayfında yediden çok daha fazla renk vardır.
2. DÖNEM
2. YAZILI
YOKLAMA
23 NİSAN
ULUSAL
EGEMENLİK ve
ÇOCUK BAYRAMI
SAAT
HAFTA
AY
201 – 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UHUT AHMET HAŞHAŞ İMAM HATİP ORTAOKULU 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
ÖĞRENME ALANI :
FİZİKSEL OLAYLAR
ÜNİTE V
:
IŞIK
SINIF: 7
4
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
AÇIKLAMALAR
[!] 4.1 İnce ve kalın kenarlı merceklerin
şekiller olabileceği vurgulanmalıdır.
Merceklerle ilgili olarak öğrenciler;
4.1 Işığın ince ve kalın kenarlı merceklerde
nasıl
kırıldığını keşfeder.
(BSB–2, 11, 17)
4.2 Paralel ışık demetleri ile ince ve kalın kenarlı
merceklerin odak noktalarını
bulur.
(BSB–1)
4.3 Merceklerin kullanım alanlarına örnekler verir.
(BSB–1; TD–2)
4.4 Ormanlık alanlara bırakılan cam atıkların
güneşli
havalarda yangın riski
oluşturabileceğini fark eder.
(FTTÇ–22, 23, 26, 27, 29, 33; TD–5)
4.5
Mercekler kullanarak gözlem araçları tasarlar.
(BSB–1, 3, 11, 17; FTTÇ–8, 9, 17)
4.6 Işığın yansıması ve kırılması olaylarının
ve farklılıklarını karşılaştırır.
(BSB–1, 5)
4
30. HAFTA (27 NİSAN- 01 MAYIS)
31. HAFTA (4-8 MAYIS)
NİSAN-MAYIS
4.
MAYIS
ETKİNLİKLE
R
KAZANIMLAR
 Mercekler
Işığı Nasıl
Kırıyor?
 Merceklerle
Neler
Yapabiliriz?
çeşitli
Açık Uçlu Soru
 4.1 İnce ve kalın kenarlı merceklerde,
cismin
bulunduğu çeşitli uzaklıklar için görüntünün bulunacağı yer Çoktan Seçmeli
ve büyüklüğü
ile ilgili bağıntılar verilmeyecektir.
Soru
 4.1;4.5
Görüntü çizimleri ve
ilgili geometrik optik
konuları
üst
alınacaktır.
Bulmaca
[!]
4.5 Öğrenciler; çıplak gözle, merceklerle
veya
mercek sistemleriyle
kesinlikle Güneş’e bakmamaları Neler Öğrendik?
konusunda uyarılmalıdır.
D.K Syf 205
İki Mercekli
Sistemler
[!] 1.2 Canlıların birbiri ile ilişkilerinde
ve besin ağları verilir.
1.1 Tür, habitat, popülasyon ve ekosistem kavramlarını
örneklerle açıklar.
[!]
Bir
ekosistemdeki
canlı
birbirleriyle ve cansız faktörlerle
açıklar.
organizmaların
ilişkilerini
1.3 Farklı ekosistemlerde bulunabilecek
hakkında tahminler yapar.
(BSB – 9)
canlılar
01 MAYIS
İŞÇİ VE
EMEKÇİLER
BAYRAMI
5. Ünite
Değerlendirme
1.
Organizmaların yaşadıkları alanlar ve bu alanlara
insan etkisi ile ilgili
olarak öğrenciler;
 Besin
ağlarındaki
enerji akışı ve ekosistemde
madde
döngüleri
8.
sınıfta
verilecektir.
besin zincirleri
1.3 Göl, deniz, orman vb. ekosistemler verilir.
[!] İlköğretim 4 ve 5. sınıfta kullanılan “
yerine “habitat” kavramı kullanılacaktır.
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
merceklerle
Kavram Haritası
sınıflarda
ele
benzerlik
1.2
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
 4.3 7. sınıf “Canlılar
ve
Hayat”
öğrenme
alanı, “Vücudumuzdaki
Sistemler” ünitesinin
gözün
yapısı konusu
ile
ilişkilendirilir.
yaşam
alanı” Açık Uçlu Soru
Çoktan Seçmeli
Soru
Kavramlar Arası
İlişkileri Bulma
Tanılayıcı
Dallanmış Ağaç
Yapılandırılmış
Grid
SAAT
KAZANIMLAR
1.4 Ekosistemleri canlı çeşitliliği ve iklim özellikleri
açısından karşılaştırır.
(BSB – 5, 6).
1.5 Ekosistemdeki biyolojik çeşitliliği fark eder ve bunun
önemini vurgular.
1.6 Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesiyle
karşı karşıya olan bitki ve hayvanlara örnekler verir.
(BSB -25; FTTÇ – 22, 23, 26)
1.7 Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesinde
olan bitki ve hayvanların nasıl
korunabileceğine
ilişkin
öneriler
sunar.
(BSB–32; FTTÇ – 21, 22, 23, 24, 27)
[!]
Ülkemizin biyolojik çeşitliliği ile ilgili okuma
verilebilir.
4
HAFTA
32. HAFTA (11-15
MAYIS)
MAYIS
AY
201 – 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UHUT AHMET HAŞHAŞ İMAM HATİP ORTAOKULU 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
ÖĞRENME ALANI :
CANLILAR VE HAYAT
ÜNİTE VI
:
İNSAN VE ÇEVRE
SINIF: 7
1.8 Çevresinde bulunan bitki ve hayvanlara
davranır.
(FTTÇ – 27, TD- 5)
[!] 1.9 Ülkemiz çevre sorunlarına örnek
olarak
orman tahribatı, hava, su ve
toprak kirliliği, heyelan, sel
vb. verilebilir.
ETKİNLİKLE
R
sevgiyle
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
AÇIKLAMALAR
Açık Uçlu
Sorular
Okuma Metni
nasıl
1.11 Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre
sorunlarına
yönelik iş birliğine dayalı çözümler önerir ve faaliyetlere
katılır.
(FTTÇ – 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27; TD – 4)
[!]
1.9; 1.10 Biyolojik silahlar konusu ile ilgili
metni verilebilir.
okuma
Okuma Metni
[!]
1.9 Erozyon ve deprem konusu
Evren’ ünitesinde verilecektir.
‘Dünya
ve
Açık Uçlu
Sorular
P1. Anlatım
[!]
1.9-1.11 Dünyadaki çevre problemleri için
ozon
2. Tüme varım
tabakasının delinmesi, sera
etkisi, deniz kirliliği, nükleer
3. Tümden gelim
kirlilik
(Çernobil örneği) vb. verilebilir.
[!]
1.9; 1.10 Biyolojik silahlar konusu ile ilgili
metni verilebilir.
okuma
2
33. HAFTA (18-22 MAYIS)
MAYIS
1.10 Dünyadaki bir çevre probleminin
ülkemizi
etkileyebileceğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
(BSB, 8; FTTÇ – 18, 20, 21, 28).
1.12 Atatürk’ ün çevre sevgisi ile ilgili
örnekler verir.
(FTTÇ – 23, 27; TD – 4)
uygulamalarına
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
metni
Problem Çözme
1.9 Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre
sorunlarından
bir tanesi hakkında bilgi toplar, sunar ve sonuçlarını tartışır.
(BSB 25, 32; FTTÇ – 18, 20, 21, 26, 27, 29)
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
[!]
1.9 – 1.11 Dünyadaki çevre problemleri
için ozon
tabakasının delinmesi, sera
etkisi, deniz kirliliği, nükleer
kirlilik
(Çernobil örneği) vb. verilebilir.
4. Grup tartışması
5. Gösteri
6. Soru yanıt
7. Örnek olay
8. Beyin fırtınası
9. Canlandırma
10. Grup
çalışmaları
11. Proje
12. Keşfetme
13. Oyun oynama
Neler Öğrendik?
D.K Syf 231
2.DÖNEM
3. YAZILI
YOKLAMA

1.9 kazanımı, Türkçe
dersi “Okuma”
,
“Konuşma”
ve
“Yazma” temel dil
becerisi
ile
ilişkilendirilir.

Afetten Korunma
ve
Güvenli Yaşam
(1.6, 1.7,19,1.10,1.11– 1,
2, 3, 4, 8, 10, 11,
12,13,14,15, 16 )

İnsan Hakları ve
Vatandaşlık
( 1.10, 1.11, 1.12 – 18 )
Afetten Korunma

1.9, 1.10 ve 1.11 
Güvenli Yaşam
kazanımları, Sosyal ve
(1.6,
Bilgiler
dersi “Küresel
1.7,19,1.10,1.11– 1, 2,
Bağlantılar” öğrenme alanı,
3, 4, 8, 10, 11,
“Ülkeler
Arası
12,13,14,15, 16 )
Köprüler” ünitesi kazanım 
İnsan Hakları ve
2 ve 3 ile
ilişkilendirilir. Vatandaşlık
( 1.10, 1.11, 1.12 – 18 )
[!]
1.12 Atatürk’ün
çevreyle
ilgili
yaptığı
uygulamalar
Örneğin, Atatürk
Orman Çiftliği, Ankara
çayı projesi gibi)
araştırma ödevi olarak
verilir.
[!]
Atatürkçülük ile
ilgili konular.
(1.12–2)

Kariyer
Bilinci
Geliştirme:
Biyolog,
zoolog,
botanikçi,
çevre mühendisi
ve
veterinerlik
verilebilir.
19 MAYIS
ATATÜRK’Ü ANMA
GENÇLİK ve SPOR
BAYRAMI
SAAT
HAFTA
AY
201 – 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UHUT AHMET HAŞHAŞ İMAM HATİP ORTAOKULU 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
ÖĞRENME ALANI :
DÜNYA VE EVREN
ÜNİTE VII
:
GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ : UZAY BİLMECESİ
SINIF: 7
ETKİNLİKLE
R
KAZANIMLAR
1.
Uzayda bulunan gök cisimleri ile
öğrenciler;
1.1
Gök
cisimlerini
özelliklerini belirler.
(BSB–1, 2, 4, 5, 6, 7)
çıplak
ilgili
olarak
 Gök
gözle
4
34. HAFTA (25-29 MAYIS)
MAYIS
1.2 Uzayda, çıplak gözle
gözleyebildiğimizden
daha fazla gök cismi olduğunu fark eder.
(BSB–8, 25; FTTÇ–1, 3, 16)
1.3
Bilinen takımyıldızlara örnekler verir.
1.4
Kuyruklu yıldızlara örnekler verir.
Cisimlerini
gözleyerek Gözlemleyeli
m
çok
AÇIKLAMALAR
[!]
1.1 Gökyüzü gözlemleri dışarıda
yapılacaksa, bu
gözlemin mümkünse
şehir ışıklarından uzakta, bir
büyüğün
eşliğinde, hava şartlarına uygun kıyafetlerle, en
az 20 dakikalık bir sürede yapılması gerektiği belirtilir.
 1.2 Uzayda bulunan gök cisimleri ile
ilgili
olarak nicel ayrıntılara (çap değeri,
ortalama sıcaklık vb.)
girilmeyecektir.
[!]
1.2
Gezegenlerin
ışık
kaynağı
olmadığı,
yıldızların bir ömrü olduğu; ömrü
tükenmemiş
yıldızların belirli yaşlarda ısı ve ışık yaydıkları belirtilir.
??? 1.3; 1.4 “Yıldız” denince akla genelde bayrağımızda
yer alan şekil gelmektedir.
Oysa yıldızların genelde
küresel şekilde
olduğu belirtilir.
[!]
1.3 Takımyıldızı oluşturan yıldızların, ortak
özellik
veya ilişkileri nedeniyle değil; Dünya’dan bakıldığında
birlikte
sergiledikleri görünüm nedeniyle ortak bir adla
anıldığı belirtilir.
[!]
Kutup Yıldızı’nın geceleyin yön bulmakta kullanıldığı
ve bulunduğu
yönün kuzeyi gösterdiği belirtilir.
[!]
1.4 Kuyruklu Yıldızlar, yıldız adıyla adlandırılmakla
birlikte yıldızlardan
farklıdır.
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
Açık Uçlu
Sorular
Neler Öğrendik?
D.K Syf 245
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
SAAT
HAFTA
AY
201 – 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UHUT AHMET HAŞHAŞ İMAM HATİP ORTAOKULU 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
ÖĞRENME ALANI :
DÜNYA VE EVREN
ÜNİTE VII
: GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ : UZAY BİLMECESİ
SINIF: 7
ETKİNLİKLE
R
KAZANIMLAR
1.5 Gözlem yaparken, yıldızlarla
birbirinden ayırt eder.
(BSB–1, 2, 4–7)
1.6
gezegenleri
Güneş’in de bir yıldız olduğunu ifade eder.
(BSB–2)
1.8
Meteor ile gök taşı arasındaki farkı
açıklar.
2.
Güneş sistemi ve uzayla ilgili olarak öğrenciler;
2.1 Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş’e yakınlıklarına
göre sıralar.
(BSB–4)
4
35. HAFTA (1-5 HAZİRAN)
HAZİRAN
1.7 Yıldızlar arasındaki çok uzak
mesafelerin “ışık yılı”
adı verilen bir
uzaklık ölçüsü birimiyle ifade edildiğini
belirtir.
2.2 Güneş sistemindeki gezegenlerin
Güneş’e
olan
uzaklıklarının “astronomi birimi” (AB) adı verilen bir uzaklık
ölçüsü birimiyle ifade edildiğini belirtir.
2.3
Güneş
sistemindeki
gezegenlerin
yörüngelerde hareket ettiklerini kavrar.
belirli
2.4 Güneş sistemindeki gezegenleri, belirgin özelliklerine
(birbirlerine göre büyüklükleri, doğal uydu sayıları,
etraflarında halka olup olmaması) göre karşılaştırır.
(BSB–4, 5)
2.5 Güneş sistemini temsil eden bir model oluşturur
sunar.
(BSB–28, 30, 32; FTTÇ–4, 8)
ve
AÇIKLAMALAR
 1.6 Güneş’in tabakalarının özellikleri, sıcaklık değeri,
çapı vb. ayrıntılara girilmez.
??? 1.7 Işık yılı’nın bir zaman birimi
olmadığı;
“ışığın bir yılda aldığı yol”
olarak ifade edilen bir
uzaklık ölçüsü
birimi olduğu belirtilir.
[!]
1.8 Gök taşları, gezegenlerin arasında hareket eden ve
tümüyle gaz durumuna geçmeden,
atmosfere
girerek
yeryüzüne ulaşabilen meteorlardır. Ayrıca akan yıldız adı
verilen doğa olayına, halk
arasında yıldız kayması
denildiği ve buna da atmosfere yüksek hızla girip yanan bir
meteorun sebep olabileceği
belirtilir.
[!] 1.8 Meteorlar, düştükleri yerlerde ciddi
Hasarlara yol açabilir, çukur oluşturabilir. Oluşan
çukurlara meteor çukuru denilir; ancak Dünya yüzeyi
üzerindeki bir çukurdan söz ediliyorsa buna gök taşı çukuru
denilir.
[!]
İnsansız uzay araçları tarafıdan çekilmiş güneş sistemi
fotoğraflarıyla destekli gazete küpürleri incelenerek Güneş’e
yakınlıkları
ve
boyutları
bakımından
gezegenler
karşılatırılabilir.
2.1.–2.5. Uluslararası Astronomi Birliği
(International
Astronomical Union;
IAU), 24 Ağustos 2006 tarihinde
Prag'da
yaptığı
toplantıda
Plüton'u
gezegen
sınıfından çıkararak "Cüce Gezegen" sınıfına dahil

Güneş
etmiştir. İlgili kazanımlar bu
değişim
doğrultusunda
Sistemi Modeli
işlenmelidir.
[!]
2.2 Bir astronomi biriminin (AB) Güneş
ile
Dünya arasındaki uzaklığa eşit olduğu belirtilir.
 2.4 Güneş sistemindeki gezegenler,
birbirlerine
göre nitel özellikleriyle (göreli boyut, etrafında halka olup
olmaması, uydu sayısı, yüzey şekilleri) ele alınır; nicel
ayrıntılara (çapının büyüklüğü, yoğunluğu vb.) girilmez.
[!]
2.6 Gel-Git Olayı’nın, Ay ile Dünya arasındaki
hareket ilişkisinden
kaynaklanan doğa olayı olduğu bir
okuma metniyle verilir.
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
ARA DİSİPLİNLER
DİĞER DERSLERLE
ATATÜRKÇÜLÜK
İLİŞKİLENDİRME
Gözlem yaparken,
 1.6 Güneş ile ilgili 1.5
yıldızlarla
gezegenleri
olarak 5.
sınıfta
birbirinden ayırt eder.
öğrenilenler hatırlatılır.
1.6
(BSB–1, 2, 4–7)
Güneş’in de bir
 2.5 Ay ile ilgili yıldız olduğunu ifade
olarak 5.
sınıfta
eder.(BSB–2)
öğrenilenler hatırlatılır.
1.7
Yıldızlar
arasındaki
çok
uzak
mesafelerin “ışık

2.5
ve
2.6
kazanımları, Türkçe dersi yılı” adı verilen bir
uzaklık
ölçüsü
“Konuşma” öğrenme alanı birimiyle ifade edildiğini
ile
ilişkilendirilir.
belirtir.
Boşlukları
Tamamlama
Eşleştirme
Açık Uçlu
Sorular
Karşılaştırma
1.8
Meteor ile gök taşı
arasındaki farkı açıklar.
2.Güneş
sistemi
ve
uzayla
ilgili
olarak
öğrenciler;
2.1
Güneş
sistemindeki gezegenleri
Güneş’e
yakınlıklarına
göre sıralar.(BSB–4)
2.2Güneş
sistemindeki
gezegenlerin Güneş’e
olan
uzaklıklarının
“astronomi
birimi”
(AB) adı verilen bir
uzaklık
ölçüsü
birimiyle ifade edildiğini
belirtir.
2.3Güneş
sistemindeki
gezegenlerin
belirli
yörüngelerde
hareket
ettiklerini kavrar.
2.4Güneş
sistemindeki
gezegenleri, belirgin
özelliklerine (birbirlerine
göre büyüklükleri,
doğal
uydu
sayıları,
etraflarında halka olup
olmaması)göre
karşılaştırır.(BSB–4, 5)
2.5
Güneş sistemini
temsil eden bir model
oluşturur ve sunar.
(BSB–28, 30, 32; FTTÇ–
4, 8)
.
Teknolojinin
uzay
araştırmalarına,
uzay
araştırmalarının
da
teknolojiye
katkısını
örneklerle açıklar.
(FTTÇ–3, 16, 17, 31, 32, 36)
3.7 Astronotların uzayda pek çok alanda (fizik, kimya,
biyoloji, tarım, eczacılık, balistik vb.) incelemeler yapan
bilim insanı olduklarını belirtir.
(FTTÇ–11, 12, 34, 35; TD–2, 3)
4
36. HAFTA (08-12 HAZİRAN)
HAZİRAN
[!]
3.6 Uzay teknolojisi sayesinde geçmişten günümüze
kadar geliştirilen araçlara örnek olarak uzay mekikleri,
yapay uydular, uzay istasyonları, özel tasarlanmış
giysiler vb. örnek verilebilir.
[!]
3.7 Bazı ülkelerde astronot yerine
terimi kullanıldığı belirtilir.
“kozmonot”
3.8 Ay’a atılan ilk adımın, uzak
gezegenlere gidebilme
ve uzay
araştırmaları bakımından önemini
kavrar.
[!]
3.7 Uzay çalışmalarında görev almış
ile ilgili çeşitli
anekdotlar verilir.
ünlü astronotlar
Açık Uçlu
Sorular
3.9 Evrenin, uçsuz bucaksız olması nedeniyle
uzay
hakkında bilinen gerçeklerin sınırlı ve yeni araştırmalarla
değişebilir olduğunu örneklerle açıklar.
(FTTÇ–1, 3)
[!]
3.8 “Ay’a atılan ilk adım” ile ilgili
metni verilir.
olarak
Doğru Yanlış
Bulmaca
okuma
Çoktan Seçmeli
Sorular
3.10 Uzay çalışmalarına dayanarak ve hayal gücünü
kullanarak geleceğe yönelik
tahminler yürütür.
(BSB–8, 9; FTTÇ–1, 3, 31)
3.11 Uzay kirliliğinin sebeplerini ifade
ederek
kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder.
(BSB–8; FTTÇ–18, 21, 26, 28, 29, 32)
Fen Bilimleri Öğretmeni
3.9, 3.10 kazanımları,
Sosyal Bilgiler dersi
6. sınıf
“Bilim
Teknoloji ve
Toplum” öğrenme
alanı, “Elektronik Yüzyıl”
ünitesi
kazanım 2 ile
ilişkilendirilir.

3.6
Neler Öğrendik?
D.K Syf 258
bu
Fen Bilimleri Öğretmeni
7. Ünite
DEğerlendirme
Fen Bilimleri Öğretmeni
UYGUNDUR
…./09/201
OKUL MÜDÜRÜ
Download