11. sınıf deneme sınavları dağılımı / dil ve anlatım

advertisement
11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
DİL VE ANLATIM*
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Metinlerin Sınıflandırılması
02
Anlatım Türleri
03
Öğretici Metinler (Mektup)
04
Öğretici Metinler (Günlük)
05
Ses Bilgisi
06
Anlatım Bozuklukları
07
Zarf (Belirteç)
08
Öğretici Metinler (Anı)
09
Öğretici Metinler (Biyografi)
10
Öğretici Metinler (Otobiyografi)
11
Öğretici Metinler (Gezi Yazısı)
12
Yazım Kuralları
13
Noktalama İşaretleri
14
Öğretici Metinler (Sohbet - Söyleşi)
15
Öğretici Metinler (Haber Yazıları)
16
Öğretici Metinler (Fıkra)
17
Öğretici Metinler (Deneme)
18
Öğretici Metinler (Makale)
19
Öğretici Metinler (Eleştiri)
20
Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam
21
Sözlü Anlatım Türleri (Röportaj)
22
Sözlü Anlatım Türleri (Mülakat)
23
Sözlü Anlatım Türleri (Söylev)
24
Sözcük Yapısı ve Ekler
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
06
20
20
20
20
20
20
* Dil ve Anlatım dersi denemelerinde anlam konularından sorular yer alabilir.
11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
TÜRK EDEBİYATI
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Yenileşme Dönemi
02
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
03
Öğretici Metinler
04
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
05
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
06
Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikaye)
07
Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri)
08
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri
09
Servet-i Fünûn Edebiyatının Oluşumu
10
Öğretici Metinler (Edebî Tenkit, Gezi Yazısı, Hatıra,
Makale)
11
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve
Mensur Şiir
12
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
13
Servet-i Fünûn Edebiyatının Genel Özellikleri
14
Fecr-i Âtî Topluluğu
15
Fecr-i Âtî Şiiri
16
Millî Edebiyat Döneminin Oluşumu
17
Öğretici Metinler (Makale, Fıkra, Sohbet, Deneme,
Eleştiri, Tarih, Hatıra)
18
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
19
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
20
Millî Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri
Toplam
* 4. kazanıma kadar
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
06
20
20
20
20
*
20
20
11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
İNKILAP TARİHİ
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Mustafa Kemal’in Hayatı
02
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı
03
Osmanlı Devleti ve Birinci Dünya Savaşı
04
Mondros Ateşkes Antlaşması
05
Kuva-yı Milliye Hareketi
06
Milli Mücadele Hazırlıkları
07
TBMM’nin Açılması
08
Sevr Barış Antlaşması
09
Kurtuluş Savaşı’nın Başlaması ve Cepheler
10
Milli Mücadele’nin Sanat ve Edebiyata Yansımaları
11
Siyasal ve Hukuki Alanda Yapılan İnkılaplar
12
Eğitim, Kültür ve Toplumsal Alanlarda Yapılan
İnkılaplar
13
Ekonomi, Sağlık ve Sosyal Alanlarda Yapılan İnkılaplar
14
Atatürkçü Düşünce Sistemi
15
Atatürk İlkeleri / Cumhuriyetçilik
16
Atatürk İlkeleri / Milliyetçilik
17
Atatürk İlkeleri / Halkçılık ve Devletçilik
18
Atatürk İlkeleri / Laiklik, İnkılapçılık, Milli Güç
19
Türkiye’ye Yönelik Tehditler
20
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
21
Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
06
17
17
17
17
17
17
11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
COĞRAFYA
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Biyoçeşitlilik ve Canlıların Yeryüzüne Dağılışı
02
Ekosistemlerin İşleyişi, Enerji Akışı ve Madde Döngüsü
03
Su Ekosistemleri
04
Nüfus Politikaları
05
Şehirler ve Etki Alanları
06
Tarihsel Süreçte Şehirler
07
Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi
08
Doğal Kaynaklar
09
Türkiye’de Arazi Kullanımı
10
Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
11
Türkiye’de Tarım
12
Türkiye’de Hayvancılık
13
Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
14
Türkiye’de Sanayi
15
Türkiye’de Doğal Afetler
16
Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü
17
Küresel Ticaret
18
Dünyanın Hızla Gelişen Endüstrisi: Turizm
19
Coğrafi Özelliklerine Göre Ülkeler (Japonya)
20
Sanayileşme Aşamalarına Göre Ülkeler (İngiltere)
21
Tarımsal Faaliyetler Açısından Ülkeler (Hindistan,
Hollanda)
22
Küresel ve Bölgesel Örgütler
23
Doğal Kaynakların Değeri ve Kullanımı - Enerji
Kaynakları
24
Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Sonuçları
25
Doğal Kaynakların Kullanımı
26
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri
27
Küresel Çevre Sorunları
28
Teknolojinin Çevresel Etkileri
29
Atıklar ve Geri Dönüşüm
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
06
14
14
14
14
14
14
11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
FELSEFE
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Felsefe Nedir? - Felsefe ve Hikmet
02
Felsefi Düşünce ve Felsefede Tutarlılık
03
Felsefe - Yaşam ve Dil
04
Bilginin Oluşumu ve Bilgi Türleri
05
Bilgi Felsefesi ve Temel Problemleri
06
Bilginin İmkanı Problemi
07
Varlık Felsefesi ve Varlığa Farklı Yaklaşımlar
08
Varlığın Nİceliği ve Niteliği
09
Çağdaş Varlık Felsefesi
10
Ahlak Felsefesi Nedir?
11
Erdem - Yaşam İlişkisi
12
Evrensel Ahlaki İlkeler
13
Sanat Felsefesi ve Temel Kavramları
14
Güzelliğin Kaynağı
15
Ortak Estetik Yargılar
16
Din Felsefesi ve Temel Kavramları
17
Din Felsefesinin Temel Problemleri
18
Siyaset Felsefesi ve Temel Kavramları
19
Devlet ve İdeal Düzen
20
Bilim Felsefesi
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
06
9
9
9
9
9
9
11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
İLERİ MATEMATİK
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Önermeler Mantığı
02
Bileşik Önermeler
03
Koşullu Önermeler
04
Niceleyiciler
05
Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri
06
Bölme
07
Bölünebilme Kuralları
08
Bölünebilme Kuralları ve Öklid Algoritması
09
Modüler Aritmetik
10
Doğrusal Denklem Sistemleri ve Polinomların Çarpımı, Bölümü Şeklindeki Denklemler
11
Değişken Değiştirme Yöntemiyle Çözülebilen Denklemler
12
Köklü Denklemler
13
Mutlak Değerli Denklemler
14
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
15
Eşitsizlikler
16
İkinci Dereceden Denklemlerin Köklerinin Varlığı ve
İşareti
17
Yönlü Açılar
18
Trigonometrik Fonksiyonlar
19
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
20
Toplam ve Fark Formülleri
21
Yarım Açı Formülleri
22
Dönüşüm Formülleri
23
Trigonometrik Denklemler
24
Üstel Fonksiyon ve Logaritma Fonksiyonu
25
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri
26
Logaritmalı Denklemler
27
Logaritmalı Eşitsizlikler
28
Diziler
29
Aritmetik Dizi
30
Geometrik Dizi
31
Toplam Sembolü
32
Dönüşümler
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
06
40
40
40
40
40
40
11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
İLERİ FİZİK
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Vektörler
02
Bağıl Hareket
03
Newton’un Hareket Kanunları
04
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
05
Düşey Doğrultuda Hareket
06
İki Boyutta Hareket
07
Enerji ve Hareket
08
İtme ve Çizgisel Momentum
09
Tork
10
Denge
11
Kütle Merkezi
12
Basit Makineler
13
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
14
Elektriksel Potansiyel
15
Paralel Levhalar
16
Sığaçlar (Kondansatörler)
17
Elektrik Akımının Manyetik Etkileri
18
Manyetik Kuvvet
19
Elektromanyetik İndüksiyon
20
Alternatif Akım
21
Transformatörler
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
06
14
14
14
14
14
14
11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
İLERİ KİMYA
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Atomla İlgili Düşünceler
02
Atomun Kuantum Modeli
03
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
04
Periyodik Özellikler
05
Elementleri Tanıyalım
06
Yükseltgenme Basamakları
07
Kimyanın Sembolik Dili ve Adlandırma
08
Mol Kavramı
09
En Basit Formül ve Molekül Formülü
10
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
11
Kimyasal Hesaplamalar
12
Gazların Özellikleri ve İdeal Gaz Yasası
13
Gazlarda Kinetik Teori
14
Gerçek Gazlar
15
Gaz Karışımları
16
Çözücü-Çözünen Etkileşimleri
17
Derişim Birimleri
18
Koligatif Özellikler
19
Çözünürlük
20
Çözünürlüğe etki Eden Faktörler
21
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
22
Sistem ve Çevre
23
Isı, Mekanik İş ve İç Enerji
24
Termodinamiğin 1. Yasası
25
Entropi
26
Termodinamiğin 3. Yasası
27
Tepkime Hızları
28
Kimyasal Denge
29
Suyun Otoiyonizasyonu ve pH
30
Asit-Baz Dengeleri
31
Tampon Çözeltiler
32
Tuz Çözeltilerinde Asitlik / Bazlık
33
Titrasyon
34
Çözünme - Çökelme Dengeleri
35
Kompleks Oluşma - Ayrışma Dengeleri
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
06
14
14
14
14
14
14
11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
İLERİ BİYOLOJİ
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
ATP - Fotosentezin Gerçekleştiği Yapılar
02
Fotosentez Tepkimeleri
03
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
04
Kemosentez
05
Glikoliz
06
Oksijensiz Solunum
07
Oksijenli Solunum
08
Oksijensiz - Oksijenli Solunum
09
Fotosentez ve Solunum İlişkisi
10
Sinir Sistemi
11
Duyu Organları
12
Endokrin Sistem
13
Destek ve Hareket Sistemi
14
Sindirim Sistemi
15
Dolaşım Sistemi
16
Bağışıklık
17
Solunum Sistemi
18
Boşaltım Sistemi
19
Davranış
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
06
12
12
12
12
12
12
Download