sindirim sistemini tanıyalım

advertisement
SİNDİRİM SİSTEMİMİZİ
TANIYALIM
Ağız:Besinlerin dişler yardımıyla parçalandığı, mekanik sindiriminin yapıldığı yerdir.
Mide:Midede mekanik ve kimyasal sindirim gerçekleşir. Mide özsuyu içinde bulunan mide asidi ve bazı enzimler kimyasal
sindirimi gerçekleştirir.
İnce Bağırsak: On iki bağırsak, boş bağırsak ve kıvrımlı bağırsak olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. İnce bağırsağa
pankreas ve karaciğerden gelen enzimler dökülmektedir. Bu sayede karbonhidrat, yağ ve proteinlerin kimyasal sindirimi
tamamlanmış olur .
Pankreas: Sindirim sisteminin yan (yardımcı) bir organıdır. Tüm besinlerin kimyasal sindirimini yapan enzimler salgılar.
Karaciğer: Safra kesesi yardımıyla safra salgısı üretir. Safra sıvısının görev büyük yağ tanelerini küçük yağ parçalarına
dönüştürerek mekanik sindirim gerçekleştirmektedir.
Kalın Bağırsak: Kalın bağırsakta sindirim gerçekleşmez. Sindirilmiş besinlerden geriye kalan posa kalın bağırsakta ilerlerken
su ve minerallerin emilimi gerçekleştirir.
Anüs: Besin maddelerinin vücudumuz tarafından kullanılamayan bölümlerinin dışarı atılmasını sağlar.
Bu poster Burak Oğuz tarafından Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında yer alan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi kapsamında tasarlanmıştır
Download